Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za filozofijo

Prof. dr. Marko Uršič in asist. dr. Peter Lukan

Študijska predmeta:

SODOBNA FILOZOFSKA KOZMOLOGIJA (predavanja) in

FILOZOFIJA PROSTORA IN ČASA (seminar)

ki sta v programih študija na II. stopnji ločena, se bosta v študijskem letu 2018/2019 izjemoma izvajala skupaj, in sicer v letnem semestru, ob sredah od 16:30 do 18:00 v predavalnici 434. Oba sta izbirna predmeta za vse smeri II. stopnje študija filozofije ter izbirna predmeta za vse druge študijske smeri na FF in tudi širše na UL (z omejitvijo na 15 »zunanjih« slušateljev).

Program za študijsko leto 2018/19 je sestavljen tako, da združuje izbrane teme iz obeh predmetov, in obsega naslednje tri tematske sklope:

I.               Štiri (uvodna) predavanja iz filozofske kozmologije (M. Uršič).

1.    Uvod: Kaj je sodobna filozofska kozmologija

2.    Sodobni standardni kozmološki model »prapoka«

3.    Antropično kozmološko načelo in multiverzum

4.    Iskanje kozmološke »srednje poti« med ateizmom in teizmom.

II.             Seminarski del (P. Lukan). Program letošnjega seminarja bo določen pozneje, v dogovoru med izvajalcem in študenti/-kami. Vsekakor pa bo neposredno povezan s tematiko predavanj (okvirno rečeno: prostor in čas v sodobni kozmologiji).

III.           Štiri predavanja o izbranih temah (M. Uršič), delovni naslovi:

1.    Sodobna kozmologija, vesoljni prostor-čas in »vprašanje smisla«

2.    Vloga in pomen lepote v »osmišljanju« sveta

3.    O času in duhu, človeškem in vesoljnem

4.    Ontologija senc – znova o Platonovi prispodobi o votlini.

Literatura za izpit iz predmeta Sodobna filozofska kozmologija:

      I.         Za uvod v tematiko predmeta preberete mojo razpravo »O pračudežu« (iz knjige Iskanje poti, 2011, tj. ponatis knjige Štirje časi – Pomlad, 2002, str. 527–78), dostopna je tudi na spletni strani: »O pračudežu, razmislek o nekaterih vidikih sodobne kozmologije«. – Fakultativno, torej po želji in glede na razpoložljivi čas, priporočam tudi slavno, zdaj že klasično uspešnico Stephena Hawkinga Kratka zgodovina časa (DMFA, Lj., 1994 in ponatisi) in/ali istega avtorja Vesolje v orehovi lupini (Učila, Tržič, 2004). Zelo dober, vendar nekoliko daljši uvod v sodobno kozmologijo je tudi knjiga: Brian Greene, Tkanina vesolja (Učila, 2006).

    II.         Osnovno izpitno gradivo je moja knjiga Daljna bližina neba (Štirje časi – Jesen), 2010. Za izpit je treba prebrati naslednje odlomke:

1.    »Analiza … (I. poglavje: str. 21–63), dostopno tudi na spletni strani: »Racionalne predpostavke in meje kozmologije«;

2.    »Sinteza …« (odlomek iz II. poglavja: str. 76–85), o Kantovi kozmološki antinomiji prostora in časa (kratka razlaga).

3.    »Celota – multiverzum ali Univerzum?« (V. poglavje: str. 211–326, od tega 294–326 fakultativno). – Poleg tega kot fakultativno (ne pa alternativno) branje priporočam knjigo: Paul Davies, Zlatolaskina uganka (Modrijan, 2010).

4.    Vsak/-a sam/-a si izbere za izpitno branje še dve poglavji (od dvanajstih glavnih poglavij) iz knjige Daljna bližina neba.

Skupno (I+II) je obveznega branja za izpit približno 300 strani.

  III.         Drugo študijsko gradivo (ppt-prezentacije predavanj idr.) najdeš na spletu: Študijsko gradivo, zlasti od tč. 23 do 28 ter fakultativno tudi tč. 32 in 33.

Literatura za seminar Filozofija prostora in časa: Vsa zgoraj navedena literatura za predmet Sodobna filozofska kozmologija je fakultativna za predmet Filozofija prostora in časa – pomagala vam bo pri izboru seminarske teme in pri pisanju seminarja. Specifične teme za posamezne seminarske naloge pa bodo dogovorjene z izvajalcem seminarja.

Predmet Sodobna filozofska kozmologija se zaključi z (ustnim) izpitom. Vprašanja bodo letos podobna kot v lani: gl. izpitna vprašanja 2017/18. Odgovarjate na dve vprašanji (vlečete številke vprašanj) + na tretje neposredno iz literature. Opravljen izpit prinese 3 KT.

Predmet Filozofija prostora in časa se zaključi s seminarsko nalogo, tema po dogovoru z izvajalcem seminarja. Prisotnost pri seminarju je obvezna (vsaj 70%). Tudi ta predmet prinese 3 KT.

Nota bene (čeprav se to razume samo po sebi): Tisti slušatelji/-ce, ki so v lanskem študijskem letu (ali prej) že vpisali predmet Sodobna filozofska kozmologija, ne morejo v tem študijskem letu tega predmeta vpisati oziroma opravljati izpit iz njega še enkrat (tj. v okviru letos »združenega« predmeta s Filozofijo prostora in časa) – in enako velja tudi obratno – lahko pa seveda vpišete enega, če ste lani že imeli vpisanega drugega.

Arhivi iz prejšnjih let: Sodobna filozofska kozmologija (leta 2018 in prej), Filozofija prostora in časa (leta 2018 in prej).