Prof. dr. Marko Uršič, Filozofska fakulteta - študijsko gradivo za predmete:
Filozofija narave, Filozofija prostora in časa, Sodobna filozofska kozmologija
(teksti z zaslona na predavanjih, ppt prezentacije, predavateljevi članki idr.)

 1. Narava kot tematski predmet filozofije narave

 2. Predsokratiki-1 (ápeiron in sfaíros, nekaj fragmentov, pdf s predavanja), Predsokratiki-2 (Parmenid, fr. B3, pdf s predavanja); poleg tega še: shema apeiron-sfairos; pitagorejci o številih (Filolaj); in ne nazadnje tudi: Gaston Bachelard o prvinah, zlasti o vodi.

 3. Platon, uvod v branje (dve predavanji, slidi); več o tem gl.: M.U., "Senca v drevesu, drevo v ideji". Če utegneš, lahko fakultativno prebereš tudi naslednje predavateljeve tekste o Platonu: 1) "Filozofija med pojmom in metaforo" (predavanje v CD, 2011), 2) "Filozofski pogovor in samogovor" (2008), 3) "O pomenu literarnega diskurza v filozofiji" (2006), 4) Gnostični eseji (knjiga, 1994), zlasti  V. esej.
  Obvezno študijsko branje: Platonov Timaj in Epinomis (odlomki, prev. Gorazd Kocijančič, 2004); gl. tudi: "platonska telesa" (odlomek iz Timaja + slika); Diotima (slika); Fileb (odlomka). Literatura za študij Timaja (nekaj naslovov, fakultativno). M.U., predavanja o Timaju, seznam tem.

 4. Aristotel (odlomki), sicer pa bereš knjigi: Fizika in O nebu (gl. izpitno literaturo).

 5. Stoiški kozmos in etos (odlomki)

 6. Plotin (odlomki, gradivo, literatura ...)

 7. Avrelij Avguštin (odlomki o času, iz Izpovedi)

 8. Nikolaj Kuzanski (pdf predavanja), beri tudi zbornik v zbirki Poligrafi, št. 23-24 (2001) in v njem članek: M.U., »Učena nevednost, pot k sovpadanju nasprotij«.

 9. Renesančni platonizem (tekst s predavanja); Leonardo da Vinci: saper vedere (znati videti); Videnje, občutenje in pojmovanje narave v obdobju renesanse (prezentacija predavanja, pdf datoteka, 2 Mb).

 10. Od sferičnega kozmosa do neskončnega univerzuma (prezentacija predavanja, od 2012, pdf datoteka, 4,4 Mb).

 11. Kopernik, Kepler, Galilej (prezentacija predavanja, od 2013, pdf datoteka, 2,3 Mb).

 12. Bruno (ppt, panoramsko), Bruno - O vzroku, počelu in Enem (ppt, predavanje 2017); beri tudi Uvod v Kozmološke dialoge, v slov. 2004, in zbornik v zbirki Poligrafi.

 13. Spinoza Etika in Teološko-politična razprava (odlomki)

 14. Newton in polemika Leibniz-Clarke; gl. tudi članek: Peter Lukan, Temeljni pojmi Boškovićevega atomizma ...

 15. Kant; prva kozmološka antinomija; in novokantovstvo: Cassirer

 16. Schelling; + Narava v obdobju romantike (prezentacija slidov, pdf 3,6 Mb)

 17. Husserl o času, beri tudi: Uršič, Iskanje poti (Štirje časi, Pomlad), str. 283-303.

 18. Neevklidske geometrije (pdf prezentacija predavanja).

 19. Einstein, osnove teorije relativnosti (Uršič, gradivo s predavanj, do 2016); Osnove teorije relativnosti (Lukan, seminar 2017); gl. tudi povzetke: princip relativnosti & povzetek ; končna Teorija ; Einstein, filozofija; preberi: Uršič, "Sprehod z Einsteinom", v knjigi: Iskanje poti (Štirje časi, Pomlad), str. 305-358; fakultativno tudi: Uršič, Daljna bližina neba (Štirje časi, Jesen), str. 81-83, 90-96, 468-472, 592-603.
  Za poglobitev poznavanja relativnostne teorije beri (fakultativno): Einstein: Relativity, Special and General Theory (1916), na spletu: http://www.bartleby.com/173/, slov. prev.: Relativnost, posebna in splošna teorija  (Založba ZRC, 2014); in Relativnost in problem prostora (1952): http://www.relativitybook.com/resources/Einstein_space.html (tudi v slov. prevodu).

 20. Osnove kvantne mehanike (Peter Lukan, slidi s seminarja 2017). 

 21. Uršič Marko: Panteizem - Deus sive natura (članek, Poligrafi, 1998).

 22. ---: Položaj človeka v kozmosu (predavanje v CD, 2004).

 23. ---: Oris sodobne znanstvene kozmologije, slidi 4 uvodnih predavanj na FF (pdf-format): 1) Zvezde, supernove, črne luknje; 2) Galaksije in raztezanje vesolja; 3) Standardni kozmološki model "prapoka" in razvoj vesolja; 4) Kozmologija ob koncu 20. in na začetku 21. stoletja (gl. skupaj z branjem besedil pod tč. 24 in 25). Fakultativno: pogovor z astrofizičarko dr. Dunjo Furlan o galaksijah idr. (RTV Slovenija, junija '16); članek o pospešenem raztezanju vesolja (9.6.2016). Ob 30-letnici supernove 1987 (dr. Maruša Žerjal, članek v Delu, 5.4.2017).

 24. ---: "O pračudežu" (filozofski problemi sodobne kozmologije, članek oz. zadnje poglavje knjige Štirje časi - Pomlad, 2002, 2011).

 25. ---: "Racionalne predpostavke in meje kozmologije" (članek iz Analize oz. prvo poglavje iz knjige Daljna bližina neba, 2010).

 26. ---: O fenomenološkem prostoru pri Merleau-Pontyju (članek iz Analize oz. tretje poglavje iz knjige DBN).

 27. ---: Predavanje o kozmološkem času (FF, 2016), gradivo: diagrami, teksti z zaslona (pdf-format, 2 Mb).

 28. ---: Sodobna kozmologija med fiziko in metafiziko (predavanja na FF) → gl. tudi knjigo M.U., Daljna bližina neba. Za »kombinirano« avdio-video prezentacijo teh predavanj lahko upoštevaš tudi tole navodilo.

  I. "Natančna naravnanost vesolja in antropično kozmološko načelo" (pdf-format ~1 Mb);
       starejša varianta
  v "živo": 1. predavanje iz CD, 2010, avdio-video posnetek (1 ura in 19 min.);
  II. "Multiverzum ali univerzum?" (~1,2 Mb);
       varianta
  v "živo": 2. predavanje iz CD, avdio-video posnetek (1:24 min.);
  III. Kozmološki darvinizem vs. "razumni načrt" (~1,4 Mb);
       varianta
  v "živo" za teme IIIVI: 3. predavanje iz CD, avdio-video posnetek (1:24 min.);
  IV. "Tretja pot": kozmološki panteizem in holizem (~1,6 Mb);
  V. Kompleksnost, samoorganizacija in emergenca (~1,2 Mb);
  VI. Teorije "kaosa" in fraktali (~0,8 Mb);
  VII. Lepota simetrije in sublimnost neba (~2,2 Mb);
       varianta
  v "živo": 4. predavanje iz CD, avdio-video posnetek (1:23 min.);
       gl. tudi poglavje (10. seminar) iz knjige Daljna bližina neba → na tej spletni strani: knjige, Štirje časi itd.;
  VIII. O "smislu" narave, enigmi časa, večnosti in trenutku (~ 2,2 Mb);
       varianta
  v "živo" za temi VIII‒IX: 5. predavanje iz CD, 2010, avdio-video posnetek (1:24);
  IX. (sklepno predavanje): O času in zavesti, naravi in duhu (~1 Mb).

  Kozmološke "novice" 2016 (link na zanimiv prispevek Aljoša Mastena na RTV Slovenija, 15.10.2016)

 29. ---: "Ali čas biva?" (Emzin, zbornik Čas, 2008).

 30. Escher - paradoksni prostori (seznam grafik).

 31. Trije zanimivi profesorji z Oxforda "v živo" (linki na YouTube):

  33.  Za fakultativno branje zelo priporočam tudi spletno revijo Edge:

 34. Zanimiv portal o prihodnosti: https://futureoflife.org/

         Stephen Hawking in Elon Musk o "superinteligenci", vključno z okroglo mizo desetih velikih ... (2017)

 

 35. Zvezdne novice: Naša galaksija ima "novo" sosedo, ki je živi fosil (Aljoša Masten, Delo, 2.2.2019)

 

Pa še malo za šalo: 20 "intelektualnih vicev"