Maurits Cornelis Escher
(1898 – 1972)
Paradoksne grafike

 

Mesta

Perspektive

Dimenzije

Metamorfoze

Zunaj in znotraj

Zrcala

Sámonanašanje

 

I. Mesta – od realizma do fantastike

1.     Ravello, litografija, 1931

2.     Castrovalva, litografija, 1930

3.     Balkon, litografija, 1945, in prvotna “evklidska” skica zanj

4.     Babilonski stolp, lesorez, 1929, in Brueglova varianta na naslovnici …

5.     Štiristranični planetoid, lesorez, 1954, in oprema knjige Razpoke, 1985

6.     Platonska telesa (pravilni poliedri) – Escherjeve “zvezde”

7.     matematiki se radi ukvarjajo z Escherjem

 

II. Perspektive – menjava očišča, zgoraj in spodaj, kroženje …

1.     Slap, litografija, 1961

2.     Belvedere, litografija, 1958

3.     Relativnost, litografija, 1953

4.     Hiša stopnic, litografija, 1951

5.     Navzgor in navzdol, litografija, 1960, in skice

6.     Zgoraj in spodaj, litografija, 1947, in risba (neimenovanega avtorja) na isto temo

7.     Drugi svet II, litografija, 1947

 

III. Dimenzije – prehodi iz dveh v tri razsežnosti ipd.

1.     Kuščarji, litografija, 1943

2.     Čarobno zrcalo, litografija

3.     Tek v krogu, litografija, 1938

4.     Osvoboditev, litografija, 1955

5.     Risanje, litografija, 1948

 

IV. Metamorfoze

1.     Metamorfoza I, lesorez, 1937

2.     Dan in noč, lesorez, 1939

3.     Zrak in voda, litografija, 1938

4.     Srečanje, litografija, 1944

5.     … in še ene metamorfoze

6.     Angeli in hudiči, 1941, in Krog-meja, 1960

7.     Kače, lesorez, 1969

 

V. Znotraj – zunaj  (v zavesti – v svetu)

1.     Möbiusov trak II, lesorez, 1963

2.     konveksno in konkavno

3.     Konveksno in konkavno, litografija, 1955

4.     obojesmerna povezava

 

VI. Zrcala – zrcalni svetovi, drugi prostori …

1.     Tihožitje z zrcalom, litografija, 1934

2.     Mlaka, lesorez, 1952

3.     Krogi na gladini, litografija, 1950

4.     Trije svetovi, litografija, 1955

 

VII. Zrcaljenje in sámonanašanje – kaj je zavest, kdo sem jaz …?

1.     Roka z zrcalno kroglo, litografija, 1935

2.     Oko, mezzotinta, 1946

3.     Zmaj, lesorez, 1952

4.     Galerija grafik, litografija, 1956

 

Douglas R. Hofstadter: Gödel, Escher, Bach
An Eternal Golden Braid
A metaphorical fugue on minds and machines
in the spirit of Lewis Carroll
New York, 1979

 

Marko Uršič: Meje izomorfizma, razprava o Hofstadterjevi knjigi Gödel, Escher, Bach v Matricah logosa (1987) – fakultativno.