Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede

prof. dr. Marko Uršič (Filozofska fakulteta, Oddelek za filozofijo) in

doc. dr. Mirt Komel (FDV)

TEORIJA SIMBOLNIH FORM

2016/2017 (arhiv).

V študijskem letu 2017/18 se ta predmet ne izvaja,
v študijskem letu 2018/19 pa ga v celoti predvidoma izvaja doc. dr. Mirt Komel.
 

PROGRAM PREDAVANJ (prof. dr. Marko Uršič):

 1. Uvodno predavanje: tematika predmeta in osnovni pojmi
 2. Simbolne forme v mitologiji: grški miti od kaosa h kozmosu
 3. SF v grških misterijskih kultih: elevzinski, orfični in dionizični misteriji
 4. SF v religiji: drevo spoznanja v Bibliji in v apokrifnih rokopisih Nag Hammadi
 5. SF v filozofiji: Platonova prispodoba o votlini
 6. SF v psihologiji: Jungovi arhetipi skupnega nezavednega
 7. SF v matematiki: simbolni pomeni števil in geometrijskih likov
 8. SF v likovni umetnosti: iskanje nevidnega v vidnem
 9. SF v filmu: Odiseja 2001 in/ali Solaris in/ali Matrica
 10. SF v zen budizmu
 11. Sence kot simbolne forme: I. del, II. del (gl. tudi knjigo: M.U., O sencah).

Obvezno branje za izpit:

Pri pripravi na izpit vam bo poleg zapiskov v precejšnjo pomoč študijsko gradivo na tej spletni strani. Sicer pa sta glede na splošna pravila FDV v "Obveznem izpitnem branju" le dve deli:

1.     Marko Uršič: O sencah (Štirje časi – Zima), Cankarjeva založba; Lj. 2015, str. 61–81 (»O sencah idej«), str. 180–210 (»O sencah teles«), str. 328–365 (»O sencah svetov«); seveda bom vesel, če bo kdo poleg teh treh odlomkov utegnil prebrati celo knjigo (fakultativno). – Alternativa: M. U., O renesančni lepoti, tj. Štirje časi, Poletje I (vsa esejistična poglavja, še boljše pa seveda branje cele knjige).

2.     Bachelard, Gaston: Voda in sanje, Studia humanitatis, Lj. 2011 (vključno s spremno besedo). – Alternativa: Carl Gustav Jung: Spomini, sanje, misli, Založba Mladinska knjiga, 2010.

 

SEMINAR (doc. dr. Mirt Komel):

 

Seminar pri predmetu Teorija simbolnih form je zastavljen kot bralni seminar klasičnih tekstov iz zgodovine humanistike in družboslovja.

 

Udeleženci seminarja bodo seznanjeni z glavnimi teorijami jezika kot sistema simbolnih form, kakor se porodijo v grško-rimski antiki, nadaljujejo v krščanski sholastiki, razvijejo v razsvetljenstvu, sistematizirajo v moderni lingvistiki in nenazadnje postavijo pod vprašaj v postmoderni sodobnosti.

 

Teme, topike in vprašanja iz seminarja bodo vključene v končni ustni izpit in so potemtakem obvezni sestavni del predmeta Teorija simbolnih form.

 

Študijska literatura za seminar:

1.     Platon: Kratil. Zbrana dela. Mohorjeva družba, Celje 2006.

2.     Aristotel: Retorika. Gorenjski tisk, Kranj 2011.

3.     Avguštin: Izpovedi. Mohorjeva družba, Celje 2003.

4.     Saussure, Ferdinand: Predavanja iz splošnega jezikoslovja. Studia humanitatis, Ljubljana 1997.

5.     Umberto Eco: Iskanje popolnega jezika v evropski kulturi. /* cf., Ljubljana 2003.

 

Arhiv programov predmeta Teorija simbolnih form v preteklih študijskih letih: 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/092010/11, 2012/13, 2014/15 (od leta 2008 dalje se predmet izvaja vsaki dve leti).