Ana Rozman, študentka FDV, smer: kulturologija, 4. letnik, 2004/2005:

pogovor z Markom Uršičem, filozofom, pisateljem in profesorjem

»Filozofija daje človeku upanje«

 

Ura je pol štirih popoldne. Prvi topel, sončni dan po mrzli zimi. Po hodnikih Fakultete za družbene vede se sprehajajo sami nasmejani obrazi. V avli čakam sogovornika. Letos poslušam njegova predavanja pri predmetu Teorija simbolnih form. Minuta čez pol, vidim ga, kako prihaja po stopnicah. Malo je zadihan, opraviči se za zamudo in mi ponudi roko v pozdrav. Zapomnil si je moje ime. »Kam greva?« me prijazno vpraša. Napotiva se v malo sejno sobo, ker je v okolici fakultete težko najti mirno kavarno za pogovor. Pred vrati sejne sobe opazi kavni avtomat. »Boš eno kavico?« mi reče. Z rahlo zadrego sprejmem, morda bi mu mogla kavo ponuditi jaz. V sejni sobi skrbno spremlja mojo pripravo na intervju. »Imaš dovolj traku?« me vpraša in si radovedno ogleduje moj magnetofon.

Marko Uršič, filozof, pisatelj in univerzitetni profesor na vprašanje »Kdo je Marko Uršič?« odgovarja: »Skušam biti predvsem človek.« Največ, kar lahko človek doseže v življenju, je po njegovem mnenju to, da je čimbolj človek, da je čimbolj odprt do ljudi, ki jih srečuje, do tega kar doživlja in do vsega, kar mu življenje prinaša. Blizu mu je ideal renesančnega človeka, ki je vsestranski in ni omejen na neko posamezno področje ali dejavnost, ampak poskuša biti čimbolj celovit. Marko Uršič svojo celovitost išče v filozofiji. Filozofija ga kot rdeča nit spremlja vse življenje. Zanimanje za filozofijo se je v njem porodilo že v gimnaziji. Hodil je na Šubičevo, takratno klasično gimnazijo, ko so se mu kot mlademu človeku začela razpirati prva bivanjska vprašanja. Vprašanje o trpljenju ljudi in smislu vojne mu je še posebej ležalo na duši. Ko je bil še otrok, je mislil, da so to le zgodbice, s katerimi želijo starejši ljudje prestrašiti otroke. V gimnazijskih letih je prebiral filozofe kot so Platon, Spinoza in Kant. »Razumel sem, kolikor sem razumel.« pravi. Meni, da je potrebno klasične avtorje v življenju večkrat brati, ker jih človek vsakič drugače razume. Vpisal se je na filozofsko fakulteto, kjer se je v prvem letniku navduševal nad novim marksizmom, kasneje pa se je pridružil miselnemu toku Martina Heideggra. Zadnja stopnja njegovega študija je bila povezana predvsem z logiko, iz katere je kasneje tudi doktoriral. V osemdesetih letih se je, kot urednik na Mladinski knjigi, veliko ukvarjal z mladinsko literaturo, zadnje desetletje pa je redni profesor na Filozofski fakulteti. Njegov poklic je ljubezen do modrosti. Kot filozofski nauk mu je najbližje panteizem, ki govori o enosti vsega bivajočega, prav v zadnjih letih pa mu je blizu različica novoplatonizma. Od filozofov so mu najljubši klasiki. »Klasiki so v filozofiji evergreen«, meni. Odprli naj bi določena vprašanja, ki so še danes aktualna za vsakogar. Sokratov način filozofije v obliki dialoga je Marku Uršiču zelo pri srcu, saj dialoge tudi sam piše. Platon je po njegovem mnenju največji filozof vseh časov, navdušujejo pa ga tudi Plotin, Giordano Bruno, Karl Jaspers in Carl Gustav Jung.

Na splošno so mu v življenju pomembne vrednote, kot so ljubezen, lepota, resnica, modrost in strpnost. Velik pomen pripisuje ravnotežju in notranji harmoniji znotraj posameznika. Meni, da noben človek ni povsem dober ali povsem slab, in v povezavi s tem dodaja: »Oboje je treba sprejeti, tako svetlobo kot senco, obe strani svojega bitja.« Seveda so mu najvažnejši njegovi bližnji, družina. Poudarja tudi pomen zdravja in ne odklanja pomembnosti neke vrste hedonizma: »Zdi se mi pomembno, da zna človek v življenju uživati,« pristavi in spije še zadnji požirek kave. Skozi življenje ga povsod spremlja umetnost, tako glasbena kot likovna in literarna. V slednji se preizkuša tudi sam. Napisal je sedem samostojnih knjig, v katerih se filozofija in literatura ves čas prepletata. Njegov zadnji veliki literarni projekt je še v teku. Piše tetralogijo z naslovom Štirje časi. Zgleduje se po Proustu, za katerega pravi, da ga je zares odkril šele pred kratkim. Tega znamenitega iskalca izgubljenega časa naj bi namreč lažje razumeli starejši ljudje, ker igrata spomin in izgubljeni čas v njihovem življenju večjo vlogo. Proust predstavlja Marku Uršiču velik vzor in inspiracijo. Meni, da je Proustov literarni projekt sedmih knjig, za katere je živel, projekt preseganja minljivosti: »Bistvo Prousta je, kako ohraniti tisto, kar je najbolj minljivo, nek vtis, nek vonj po magdalenicah, neko bežno srečanje z dekletom. To je tisto, kar je zares dragoceno.«

Štirje časi so življenjsko delo Marka Uršiča. To je niz štirih knjig, podnaslovljenih po letnih časih. Letni časi so ob tem mišljeni metaforično in sovpadajo s preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo, četrti čas pa presega vse čase in sega v onostranstvo. V Štirih časih nastopajo štiri osebe in vsaka izmed njih predstavlja del pisatelja. Sam pravi, da mu je najbližje filozof Bruno, ne naključno imenovan po znamenitem Giordanu Brunu. Z glavnimi osebami tetralogije se pogovarja na sprehodih v naravo, ki so mu še posebej pri srcu. »Pogovarjam se z njimi kot z nekimi drugimi jazi, kot z nekimi samostojnimi bitji in potem to tudi zapišem.« Zvrst pisanja Marka Uršiča bi lahko označili za filozofsko prozo. Filozofijo poskuša literarizirati in jo na tak način približati bralcem. Z uporabo literarnih prijemov poskuša filozofijo spraviti v gibanje, v dinamiko, v nek dialektičen tok. Sam zelo rad piše v obliki dialoga: »Pri dialogu ne gre za to, da filozofski učitelj zgolj nekaj razlaga učencu, gre tudi za obraten proces, da se učitelj sam uči v pogovoru z učencem.« Pomembno se mu zdi, da se filozofija piše z neko jasnostjo, čimbolj neposredno, a vendarle ne povsem preprosto. Ob tem se nasmehne in bistroumno doda: »O zapletenih stvareh se ne da čisto preprosto pisat.« Literarno delo mora imeti po njegovem mnenju dušo. V njem mora biti neka dvojnost, nek konflikt svetlobe in teme. Kot primer za to navaja pravljice: »V pravljicah imamo oboje, večni konflikt med dobrim in zlim, med angelom in demonom.« Meni, da recepta za dobro literarno delo ni, pisatelj si mora vsakič izmisliti novega. Ob tem skromno doda: »Jaz ne rečem, da to znam, mogoče se mi kakšna stran ali kakšen stavek posreči.«

Marko Uršič v tem času izvaja cikel predavanj v Cankarjevem domu z naslovom O renesančni lepoti. Ljudem želi z zanimivimi predavanji in bogatim slikovnim gradivom približati čar renesanse. Meni, da renesansa, obdobje preporoda antike, ni zgolj neko zaprašeno zgodovinsko obdobje. Vsebuje duhovno izročilo, ki nam je v marsičem blizu in nam lahko služi kot izhodišče za nek sodobni preporod. V duhovnem preporodu je ključ za lepšo in bolj optimistično prihodnost, meni Marko Uršič in dodaja: »Druge poti ni. Spremeniti se od znotraj, spremeniti vrednotenje, spremeniti način življenja in ustaviti to norenje, to pehanje zmeraj za novim, zamisliti se nad tem, kdo smo, kaj smo, in se bolj predati trenutku.« Sam najde navdih za to v filozofiji. Filozofija ga navdaja z upanjem. Da je mogoč lepši svet, da smo lahko zares srečni.

Ko sva po zaključku intervjuja odhajala po stopnicah, sem se zavedla, da ob meni stopa resnično velik človek, ki je v svoji življenjski ljubezni do modrosti to modrost resnično našel in jo tudi živi. V zraku je bilo čutiti modrost stoletij, ki je večna in neminljiva.