Dr. Mirko Hribar (1902–1999), profesor zgodovine filozofije na FF

 

·      Marko Uršič: »O dveh disertacijah Mirka Hribarja«, v: Pozabljena generacija filozofov, ur. M. Uršič, Znanstvena založba FF, 2016, str. 117–139.

·      Dve disertaciji dr. Mirka Hribarja (Marko Uršič, pdf z referata na simpoziju, FF 2015).

·      Prva (oz. »druga«, neoddana?) doktorska disertacija Mirka Hribarja (1924), prepis in faksimile, M. U., 2017 (~ 11 Mb).

·      Druga, »uradna« doktorska disertacija Mirka Hribarja pri prof. Francetu Vebru (1926).

·      O pozabljeni generaciji filozofov, intervju v časopisu Delo, 17. jan. 2017.