ZAPISNIKI SEJ SVETA IN NJEGOVIH KOMISIJ, ZABELEŽKE SESTANKOV


   ČETRTNA SKUPNOST CENTER
   MESTNE OBČINE LJUBLJANA
   Štefanova 9
   tel.:  252 75 07
                  faks: 252 75 08
                  e-pošta: mol.center@ljubljana.si

STATUT
ZAPISNIKI
POROČILO O DELU
NAZAJ NA ZAČETEK

    ZAPISNIKI SEJ SVETA

1. SEJA, 10. 11. 2010
1.KORESPONDENČNA SEJA, 5. 11. 2010
2. SEJA, 06. 12. 2010  
3. SEJA, 17. 1. 2011

2.KORESPONDENČNA SEJA 14. 2. 2011

4. SEJA 1. 3. 2011

5. SEJA 4. 4. 2011

6. SEJA 16. 5. 2011

7. SEJA 20. 6. 2011

8. SEJA 12. 9. 2011

9. SEJA 3. 10. 2011

10. SEJA 14. 11. 2011

11. SEJA 5. 12. 2011

12. SEJA 30.1. 2012

13. SEJA 12. 3. 2012

14. SEJA 12.3.2012

15.SEJA 14.5.2012

16. SEJA 26.6.2012

17. SEJA 10. 9. 2012

18. SEJA 18. 10. 2012

19. SEJA 22. 10. 2012

20. SEJA 12. 11. 2012

21. SEJA 3. 12. 2012

22. SEJA 28. 1. 2013

3. KORESPONDENČNA SEJA 15.-18. 2. 13

23. SEJA 4. 3. 2013

24. SEJA 2. 4. 2013

25. SEJA 27. 5. 2013

26. seja 24.6.2013

27. seja 2.9.2013

28. seja 30.9.2013

29. seja 28.10.2013

4. korespondenčna 6. 11. 2013

30.seja 5. 12. 2013

31. seja

ZAPISNIKI SEJ KOMISIJ

Zapisnik 1. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 6. 1. 2011
Zapisnik 1. seje Komisije za komunalna vprašanja in promet 15. 2. 2011
Zapisnik 1. seje Komisije za kulturo 16. 2. 2011
Zapisnik 1. seje Sosveta za varnost prebivalcev 17. 2. 2011
Zapisnik 2. seje Sosveta 16. 6. 2011
Poročilo 2. sejeKomisije za promet 28. 9. 2011
Zapisnik 3. seje Sosveta 8. 11. 2011
Zapisnik 4. seje Sosveta 23. 2. 2012
Zapisnik 5. seje Sosveta 2. 4. 2013
Zabeležka Komisije za promet 22.10.2013

ZABELEŽKE JAVNIH OBRAVNAV PROSTORSKIH DOKUMENTOV, SESTANKOV

  Javna obravnava osnutka odloka o Tivoliju 25. 5. 2011
  Zabeležka sestanka z gostinci 13. 6. 2011
  Javna obravnava Odloka o Pravoslavni cerkvi 11. 7. 2011
 Zabeležka sestanka za izvedbo kolesarske akcije ob Dnevu soseda,  23.4.2012
 Zabeležka predstavitve prenove Petkovškovega nbr. 14. 2. 2013
 Zapisnik posveta o alkoholizmu med mladimi 11. junija 2013
 Pripombe na OPPN ROG 3. 7. 2013
Zabeležka OPPN KOLIZEJ 25. 9. 2013

ARHIV 2006 - 2010