ČETRTNA SKUPNOST CENTER                      MESTNE OBČINE LJUBLJANA
              Štefanova 9
              tel.:  252 75 07
              faks: 252 75 08
              e-pošta: mol.center@ljubljana.si


PREDSTAVITEV
STATUT
POBUDE MOLu
POROČILO O DELU
PROMET
NAZAJ NA ZAČETEK

             


PREDSTAVITEV

Pred ustanovitvijo Mestne občine Ljubljana, je bila četrtna skupnost Center samostojna občina z dvanajstimi krajevnimi skupnostmi. Po površini (5 km2) je razmeroma majhna, a po številu prebivalcev (25.000) in zaposlenih (50.000) večja od večine slovenskih občin.
Po večletnih prizadevanjih smo Mestno občino Ljubljana, po posvetovalnem referendumu 15. oktobra 2000, razdelili na 17 četrtnih skupnosti. Na prvih neposrednih volitvah 16. junija 2001 je bilo v svet četrtne skupnosti Center izvoljenih prvih 17 svetnic in svetnikov. Druge volitve v svete četrtnih skupnosti so bile 10. novembra 2002, tretje 22. oktobra 2006 in četrte 10. oktobra 2010. Konstitutivna seja sveta četrtne skupnosti Center v novem mandatu je bila 10. novembra 2010.
Čeprav četrtne skupnosti nimajo neposrednih pristojnosti, želimo izvoljeni člani sveta četrtne skupnosti Center uspešno zastopati želje, interese in pobude volicev, predvsem v mestnih upravnih organih.

Četrtno skupnost Center obkroža - meji na 9 od 16 preostalih četrtnih skupnosti in se razteza od Tivolija do Golovca in od železniške postaje do Špice med Grubarjevim kanalom in Ljubljanico. Tu so staro mestno jedro z gradom, sedež univerze z nekaterimi fakultetami, večina kulturnih ustanov, muzejev ter vse najpomembnejše državne (predsednik države, parlament, vlada, ministrstva, sodišča), mestne in finančne ustanove. Na površini nekaj več kot 5 km2 živi v 13.211 gospodinjstvih 25.053 meščanov, od tega 3.179 mlajših od 18 let in 4.825 starejših od 65 let. Ob popisu prebivalcev leta 1961 pa je v nekdanji občini Ljubljana Center živelo kar 43.484 stanovalcev. V našo četrtno skupnost prihaja vsak dan več kot 50.000 ljudi na delo, več kot 10.000 dijakov in prav toliko študentov, poleg tega pa še obiskovalci in turisti. Tako se vsak delovni dan na območju naše četrtne skupnosti zadržuje skoraj 100.000 ljudi, ob koncu tedna pa petkrat manj. Iz tega izhajajo mnoge težave, predvsem na področju prometa, še posebej mirujočega, nastaja hrup, prihaja do kaljenja javnega reda in miru. Zato je temeljna naloga četrtne skupnosti storiti vse za izboljšanje življenjskih razmer, kar naj bi tudi zaustavilo upadanje števila prebivalcev.

                                                                                                                                           Arhiv 2006 - 2010


Nekaj statističnih podatkov o Četrtni skupnosti Center 

Število prebivalcev
30.6.2001 31.12.2002 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.20092011
2012
1. 1. 2013
ČETRTNA SKUPNOST CENTER 25.110 24.708 24.268 24.068 24.119 24.150 24.103 25.05324.809
24.976
25.231
MESTNA OBČINA LJUBLJANA 264.023 264.185 263.991 264.012 264.892 264.225 265.906 279.653280.140
280.607
282.994
Vir podatkov: MNZ - Centralni register prebivalstvaNekateri podatki so iz leta 1994 o bivši občini Ljubljana-Center, ki je imela 12 krajevnih skupnosti, ki pa se povsem sklada s četrtno skupnostjo Center. Večina preostalih podatkov je iz popisa leta 2002, o prebivalcih pa iz leta 2008. 


ČS Center

MO Ljubljana

površina

 5 km2  (506 ha)

275 km2 (27.497 ha)

število prebivalcev
1948
1953
1961
1971
1981
1991
1994
2002
2008
od tega moških
            žensk
 do 14 let
 od 15 do 24 let
 od 25 do 64
         nad 65 let


38362
 42076
 43484
 40134
 32285
 28351
 27856
 
24.680
 24.067
   11.040
   13.027
     2.997
     2.396
   13.952
     4.722

 

 

 

 
   265.881
   265.052

    125.653
    
139.399
      
34.598
      
27.816
     
153.931
       
48.707

število prebivalcev na km2 (2008)

   4.750

       960

število gospodinjstev (popis 2002)
  od teh z enim članom
   2 člana
   3 člani
   4 člani
   5 in več članov

 10.526
   3.918
   2.567
   1.865
   1.623
      553

102.646
  28.554
  25.389
  20.763
  20.753
    7.187

Rojstva (1994)

      218

 

Smrti (1994)

     365

 

naravni prirast (1994)

    -147

 

Selitev (popis 2002)
  Živijo od rojstva v Centru
  priseljeni

 
 
12.516
 12.164

 
137.606
128.275

poprečno št. prebivalcev na gospodinjstvo (1994)

         2,4

 

število stanovanj (1994)

 11.419

 

število vrtcev

        17

 100

število otrok v vrtcih (1994)

   2.139

 11.253 (2002)

število osnovnih šol

          7

 48

število učencev osnovnih šol v centru (1994)
število osnovnošolcev iz centra (popis 2002)

   4.202
  
1.908

 
20.968

število dijakov srednjih šol v centru (1994)
število dijakov iz centra (popis 2002)

 11.046
  
1.172

    13.571

število študentov iz Centra (popis 2002)

   1.266

   13.256

Izobrazba (popis 2002):
 Doktorat znanosti
 Magisterij
 Srednja
 Osnovna
 Nepopolna izobrazba

 
      553
      502
 10.258
   3.335
      555

      
     2.850

     3.114
 124.615
   42.327
     7.462

Aktivnost (popis 2002):
  Zaposleni
  Brezposelni
  Neaktivni
  otroci, učenci, dijaki, študenti
  upokojenci

 

 10.428
   1.359
 12.893
   5.992
   6.471

 

115.879
  14.243
135.759
  66.100
  65.728

število zaposlenih v centru (1994)
    
od tega v javni upravi
     izobraževanju in kulturi
    
zdravstvu in socialnem varstvu
     finančno tehničnih in poslovnih storitvah
    
trgovini ...

 50.020
        
9210
         8527
         7616
         7077
         6061

 

število podjetij in družb (1994)
     od tega finančno tehničnih in poslovnih storitev
     trgovskih ...

 2496
      
1266
         566

 

število obratovalnic (1994)
     
od tega obrt in storitve
      gostinstvo in turizem ...

770
        
436
         113

 

število trgovin na drobno (1994)

 421

 

število hotelov, restavracij in potovalnih agencij

 84

 

število ležišč (1994)

 2403