STATUT
PREGLED DOGODKOV
POBUDE MOLu
NAZAJ NA ZAČETEK

ČETRTNA SKUPNOST CENTER
              MESTNE OBČINE LJUBLJANA
              Štefanova 9
              tel.:  252 75 07
              faks: 252 75 08
              e-pošta: mol.center@ljubljana.si

               
              PREGLED DOGODKOV
         
                                                                                            
 ARHIV 2006 - 2010

Ponedeljek, 9. 12. 2013 je bila 31. seja Sveta Četrtne skupnosti Center (zapisnik)

Četrtek, 5. december: Na Vodmatu so pevci pevskega zbora Mlada srca pripravili tradicionalni božično – novoletni koncert.

Četrtek, 5. december: V prostorih na Rozmanovi ulici, v katerih deluje DU Tabor, smo pripravili predstavitev Zavoda za oskrbo na domu. Idejo za predstavitev sem dobila na spomladanskem delovnem srečanju predsednikov četrtnih skupnosti MOL, na katerem nam je nova direktorica predstavila vlogo in dejavnosti Zavoda. Ocenila sem, da bi bilo koristno, da čimveč naših starejših prebivalcev seznanimo z možnostmi, ki jim jih ponuja Zavod za oskrbo na domu. Zato predstavitev v prostorih na Rozmanovi ulici, kjer deluje eno najbolj najbolj množičnih upokojenskih društev v naši ČS, DU Tabor.

Sreda, 4. december: V ČS Center smo imeli javno obravnavo OPPN Bavarski dvor. Podrobnosti so v zabeležki javne obravnave.

Torek, 3. december: OŠ Majde Vrhovnik je pripravila tradicionalni dobrodelni bazar, ki ga je zaključila z nastopom pevskega zbora učencev. Tudi tokratna prireditev je imela namen, da učence aktivno vključi v prizadevanja za pravično in solidarno družbo.

Ponedeljek, 2. december: V času dežurstva se je v pisarni oglasila prebivalka Ilirske 4 in 6. Prebivalci želijo urediti razmere na interventni poti, ki povezuje Ilirska – Trubarjeva, mimo trgovine Mercator. Na začetku in na koncu interventne poti sta verigi, ključe ima samo hišnik, vendar se dogaja, da je del zemljišča vedno zaparkiran z osebnimi avtomobili prodajalk Mercatorja, češ, da je to Mercatorjevo. Vendar je del zemljišča (kot nek mali trg) v lasti MOL, del pa v lasti Celjske zlatarne, ki pa svojega dela sploh ne vzdržuje. V izogib morebitnim posledicam kakršnekoli nesreče (kot je bil naprimer požar v Domžalah), prebivalci bloka želijo zadevo urediti. Po posvetu na Mestnem redarstvu so se odločili obrniti tudi na ČS Center za podporo pri reševanju problema. Le-tega bi bilo mogoče rešiti s postavitvijo dvižnega stebrička, ki bi omogočal dostop samo interventnim vozilom. Seznanila sem jo, da bomo problem obravnavali na seji Sveta in ga posredovali pristojnim organom ter jih prosili za pomoč najprej pri rešitvi lastništva spornega zemljišča (MOL in Zlatarna Celje), da pa tudi sama podpora pri postavitvi dvižnega stebrička ne bi smela biti problem.

↑december 2013

Četrtek, 28. november: Zelo pozno sem bila obveščena, da naj se popoldne na Petkovškovem nabrežju udeležim srečanja župana Zorana Jankovića in njegovih sodelavcev s prebivalci – lastniki napremičnin – garaž. Ta ogled je bil organiziran na osnovi razgovora z lastniki garaž na delu Petkovškovega nabrežja v zvezi z načrtovanimi spremembami prometne ureditve na prvem sestanku na Magistratu, v torek, 19. novembra, na katerega pa ČS Center ni bila vabljena. Prosila sem, da me seznanijo z dogovori na Magistratu – dobila sem zabeležko. Ogleda situacije sem se udeležila, ker sem ocenila, da moramo biti glede na sprejeta stališča ČS Center s problematiko seznanjeni. Na ogled so bili vabljeni samo lastniki garaž Petkovškovo nabrežje 11, 13, 19, 31 in Trubarjeva 18. Župan MOL Zoran Janković je pristal samo na to, da se dovoli samo dostop za lastnike garaž Petkovškovo 31, ostalim vabljenim s Petkovškovega nabrežja 11, 13 in 19 pa se zagotovi parkiranje na Krekovem trgu – parkirna mesta bodo označena z registrskimi številkami avtomobilov.

Sreda, 27. november: V Šentjakobskem gledališču se je na tradicionalni predpraznični gledališki predstavi Toneta Partljiča Moj oče socialistični kulak zbralo med 170 in 180 prebivalcev naše ČS. Po končani predstavi smo pripravili še krajše druženje udeležencev s pogostitvijo, na katerem sem jih v imenu Sveta ČS Center pozdravila in jim zaželela sreče in zdravlja v novem letu.

Torek, 26. november: Odzvala sem se vabilu OŠ Poljane na odprtje prenovljene telovadnice in otroškega igrišča. Prireditev ob odprtju so pripravili s poudarkom na pomenu gibalnih dejavnosti učencev osnovne šole, ki so pomembne za zdrav razvoj mladih. Prireditve se je udeležil tudi župan MOL Zoran Janković.

V ponedeljek, 25. 11. je bila 30. seja sveta četrtne skupnosti Center (zapisnik)

V ponedeljek, 4. novembra je bila v atriju Mestne hiše otvoritev razstave Poljansko predmestje skozi čas.

↑november 2013

V ponedeljek, 28.10.2013 ob 17.30 uri je bila 29. seja Sveta Četrtne skupnosti Center (zapisnik)

V soboto in nedeljo 26. in 27. oktobra je po ulicah Ljubljane potekal že 18 Ljubljanski maraton.

Torek, 22. oktober: Komisija za promet, komunalne dejavnosti, urejanje prostora in varstvo okolja se je sestala s predstavniki OGDP – Odseka za promet in pregledala uresničevanje nalog na področju prometa. Seznanila pa se je tudi s prvimi ugotovitvami po zapori Slovenske ceste in z načrti kako bo potekala prenova Slovenske ceste v prihodnjem letu. Več v zabeležki seje.

Četrtek, 17. oktober: S predstavniki JP Snaga smo si ogledali nekatere "črne točke" – neurejenost smetnjakov v ČS Center in sicer:
Njegoševa ulica – Meksiko: Stanovalcem bomo predlagali, da smetnjake za potrebe prebivalcev stanovanjske stavbe Meksiko namestijo na dvorišče. Smetnjaki na pločniku pa se umaknejo.
Trubarjeva ulica pri stolpnici: Prisotni so bili tudi predstavniki NO stolpnice. Že pri smetnjakih smo našli vreče in nepravilno odloženo embalažo gostinskih lokalov, tako, da je predstavnica Snage takoj ukrepala, zapisala kontakte in jih zaenkrat opozorila, da morajo kupiti vreče, ki jih Snaga vsak dan pobira in seveda zaračuna. Hišnik stolpnice bo v sodelovanju z upravnikom skrbel za posredovanje novih nepravilnosti JP Snaga.
Stolpnica nasproti hotela Park na Taboru (Vidovdanska): Za tako velik objekt smo našli le majhne plastične smetnake za plastiko, papir in steklo z napisom: DINOS, za mešane odpadke so bili Snagini, ni pa zabojnika za bio odpadke. Snaga bo preverila situacijo.
Slovenska cesta 51 pri lekarni: Množica zabojnikov vseh vrst, ki so voljo prav vsem. Temu primerna je tudi njihova napolnjenost in svinjarija okoli njih. Prebivalci Kozolca so že dobili kartice za potopne smetnjake na Kersnikov, prebivalci sosednje hiše pa še ne. Dobili jih bodo, najbolj verjetno do konca meseca oktobra. Potem se bodo vsi zabojniki umaknili. Na tem mestu so načrtovani tudi potopni smetnjaki, vendar je težava v tem, da ta del zemljišča ni v lasti MOL , ampak etažnih lastnikov Kozolca. JP Snaga je že navezala stike z njihovim upravnikom, ker morajo pridobiti 100 % podpisov za soglasje za postavite potopnih smetnjakov.
Grudnovo nabrežje – na cesti ob parku Grubarjeve palače: Predstavniki Snage so povedali, da se zavedajo problema. Zabojnike redno praznijo na svoj račun. So pa na nekaj točkah – Prule, Špica – načrtovani potopni smetnjaki, vendar bodo urejeni ob prenovi Grudnovega nabrežja in dokončni ureditvi Špice.

Torek, 15. oktober: Peter Kaučič in Meta Verbič sta se udeležila sestanka o popravkih nove prometne ureditve na Taboru, s katero prebivalci niso zadovoljni. Pogovor je potekal zelo konstruktivno tako, da so bili sprejeti sklepi, s katerimi so se vsi strinjali. Tudi z vzpostavitvijo režima delne zapore za motorni promet.

Ponedeljek, 14. oktober: Na Ljubljanskem gradu je bilo odkritje tipne makete Ljubljanskega gradu za slepe in slabovidne ljudi, ki bo omogočala večjo dostopnost kulturnih dobrin skupinam obiskovalcev z različnimi oviranostmi in sodi v sklop pomembnejših strateških usmeritev mestne kulturne in socialne politike.

Četrek, 10. oktober: Dan ČS Center smo zaključili s spominsko slovesnostjo pri spomeniku 24 talcev pri Poljanski gimnaziji. Slovesnosti se je udeležilo približno 200 prebivalcev različnih generacij.V programu so sodelovali Partizanski pevski zbor, Orkester Slovenske policije, častni vod Slovenske vojske, dijaki Poljanske gimnazije in praporščaki partizanskih enot Ljubljane, Društva za negovanje tradicij organizacije TIGR, ZB NOB Ajdovščina - Vipava in Društva Sever Ljubljana.
Spomin na 13. oktober 1942, ko je pod streli fašističnega okupatorja padlo 24 talcev, je spomnil predsednik Združenja ZZB za vrednote NOB Ljubljana Center Miha Grobelnik. K spomeniku sta vence položili delegaciji MOL in Zveze ZZB za vrednote NOB Ljubljana Center ter KO ZZB 24 talcev.

Sreda, 9. okotber: Dan odprtih vrat srednjih šol in dijaških domov na Poljanah smo letos poimenovali "Z roko v roki za zdravo in čisto okolje". To je bila druga od prireditev, namenjenih druženju mladih in starejših prebivalcev. Zelo uspešno je bilo organizirano tekmovanje za Pokal ČS Center 2013 v odbojki za dekleta in v malem nogometu za fante.

Sreda, 9. oktober: V okviru prireditev ob Dnevu ČS Center smo na OŠ Vodmat za učence 9. razredov OŠ pripravili tradicionalno Zgodovinsko učno uro o zgodovini Slovencev med NOB in v obdobju osamosvajanja Slovenije za učence 9. razredov OŠ v ČS Center. Udeležili so se je predstavniki generacije iz obdobja NOB in aktiven udeleženec osamosvojitvene vojne. Peter Romavh, sin enega od 24 talcev je s svojimi spomini dečka na življenje v okupirani Ljubljani vzbudil veliko zanimanje učencev.


Čistilna akcija v okolici šol in dijaških domov ter njihovi bližnji okolici – Mesarska ulica, Mercator in Hoffer je bila učinkovita. Po končani akciji smo se skupaj odločili, da bomo MOL predlagali namestitev košev za smeti, ker je situacija zelo slaba, kar so potrdili dijaki s polnimi vrečami smeti. Na zaključku smo prisotni uživali ob nastopu folklorne skupine varovancev Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga in glasbi benda Srednje zdravstvene šole.

V torek, 8. 10. ob 16:30 uri je bila na osnovni šoli Majde Vrhovnik osrednja kulturna prireditev ob 10. dnevu Četrtne skupnosti Center, ki se je je udeležil tudi župan Zoran Janković, ki je skupaj s predsednico sveta ČS Center in ravnateljico osnovne šole predal namenu dvigalo za gibalno ovirane osebe.

Ponedeljek, 7. oktobra ob 16:30 uri je bela v prostorih četrtne skupnosti na Štefanovi 11 otvoritev razstave ustvarjalnost prebivalcev ČS Center. Razstavo si lahko ogledate še 8. in 9. oktobra med 10. in 17. uro.

Sobota, 5. oktober: Zgodil se je DAN ODPRTIH VRAT ROGA, s katerim so uporabniki Roga želeli vsem sosedom predstaviti svoje dejavnosti. Ideja za tovrstno predstavitev se je porodila na julijski javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja CI 5/6 ROG. Uporabniki Roga so pripravili vrsto prireditev in delavnic, odprli so vrata svojih galerij in ateljejev. V razgovorih z njimi smo zaznali kanček razočaranja zaradi skromnega obiska najbližjih sosedov, a smo istočasno ugotavljali, da so v pripravah na Dan odprtih vrat malo pozabili na njegovo večjo promocijo. Zakaj ga ne bi spomladi pripravili še enkrat? Tokrat v sodelovanju s ČS Center.

↑oktober 2013

Ponedeljek, 30. september: Svet ČS Center je imel svojo 28. sejo.

Sobota, 28. september: Na Mesarskem mostu je bila že tradicionalna prireditev ob Mednarodnem dnevu gluhih, ki jo vsako leto pripravi Mestno društvo gluhih, s katerim tudi sicer v ČS Center dobro sodelujemo.

Sreda, 25. september: V ČS Center smo imeli javno obravnavo dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem prostorskem načrtu 106 – Kolizej. Kljub vsem prizadevanjem, da obvestilo o javni obravnavi pride do čimvečjega števila okoliških prebivalcev – poleg obveščanja na krajevno običajen način, smo obvestila raznesli tudi po hišah v bližnji okolici - udeležba ni bila taka kot bi si želeli ob javni obravnavi tako pomembnega akta. Vsa opozorila in predlogi v zvezi z obravnavanim osnutkom najdete v zabeležki, le-to pa v v rubriki: ZAPISNIKI

Sreda, 25. september: Na Oddelku za kulturo MOL je bi sklican sestanek z namenom, da poiščemo možnosti, kako Senzorialno gledališče vključiti v program ČS Center in mu tako v skladu s Pravilnikom o uporabi prostorov, zagotoviti dvorano na Štefanovi 11 za vaje. V program ČS Center jih lahko vključimo samo tako, da gledališče sodeluje na naših prireditvah in da pripravi kakšno delavnico za prebivalce ČS Center. Potem, ko smo preverili termine zasedenosti dvorane smo ugotovili, da je novembra dvorana zaradi računalniških tečajev MOL za prebivalce polno zasedena, v naslednjih mesecih, pa bi jo lahko Senzorialno gledališče uporabljalo v sredo in petek, med 16. in 18. uro. O tem smo obvestili Zavod Senzorium, Oddelek za kulturo in Službo za lokalno samoupravo MOL.
V nadaljevanju je z vodjo Oddelka za kulturo Matejo Demšič tekel pogovor o iskanju možnosti za mladinski center v ČS Center in vzdrževanju kulturnih spomenikov. Dogovorili smo se, da bo Zavod Mladi zmaji preveril možnosti na Oddelku za ravnanje z nepremičninami, ki ima celovit pregled nad vsemi prostori. V zvezi z vzdrževanjem spominskih obeležij pa bo ČS Center Oddelku za kulturo poslala spisek vseh obeležij, ki bi bili potrebni vzdrževalnih in obnovitvenih del, ker najbolj poznamo situacijo na terenu.

Petek, 20. september: Zavod ProstRož je ob koncu poletnega dogajanja v Parku Tabor organiziral okroglo mizo z naslovom "Regeneracija mestnih četrti – pomen lokalnih pobud". Udeležili smo se je deležniki, ki na kakršen koli način sodelujemo pri revitalizaciji parka Tabor. Namen okrogle mize je bil najti odgovor na več vprašanj. Eno izmed njih, morda celo najpomembnejše je bilo, kako poenostaviti načine vključevanja lokalnih pobud in kako učinkovito zagotoviti oziroma pridobiti sredstva za zagon in dolgoročno delovanje tovrstnih pobud. Vsi udeleženci smo se strinjali, da je treba načine vključevanja poenostaviti in proučiti možnost, da bi MOL v proračunu zagotovila sredstva za zagon v posebnem skladu pri Službi za lokalno samoupravo, ki bi lahko v primeru neke lokalne pobude v sodelovanju s četrtno skupnostjo zagotovila sredstva za njen zagon.

Petek, 13. september: Na Magistratu sva se s Petrom Kaučičem udeležila sestanka s prebivalci Ulice Tabor zaradi problemov z novo prometno ureditvijo, s katero se prebivalci ne strinjajo. Še posebej zato, ker z novo prometno ureditvijo niso bili predhodno seznanjeni. Izgubili so namreč možnost parkiranja na sami ulici, pred bloki. Zdaj tam lahko parkirajo samo vozila gostov Hotela Park in obiskovalci Doma starejših občanov. Končni dogovor je bil, da se bodo stvari še enkrat proučile v smislu kompromisne rešitve.

Četrtek, 12. september: Zvečer smo v sodelovanju s SNG Drama doživeli nepozaben večer na predpremieri "Boris Milena Radko", dramskega dela Dušana Jovanovića. Čeprav je bil ogled predpremiere samoplačniški – 5,00 EUR, je bilo zanimanje prebivalcev ČS Center izredno in 60 vstopnic, ki smo jih imeli na razpolago, je hitro pošlo.

Sobota, 7. september: V sodelovanju s TD Ljubljanica smo izvedli tradicionalno jesensko čistilno akcijo. Prvič so se nam pridružili prostovoljni gasilci Mestnega gasilskega društva in Prostovoljnega gasilskega društva Trnovo z dvema čolnoma. Akcije se je poleg gasilcev udeležilo precejšnje število članov društev, ki delujejo v ČS Center in prebivalcev. Pred odhodom na akcijo je udeležence pozdravil tudi župan MOL Zoran Janković. Ko so udeleženci počistili parke, nabrežja in zelenice so se spet zbrali na izhodiščnem mestu pod Prulskim mostom in uživali v prijetnem druženju.

V ponedeljek, 2. septembra je bila 27. seja Sveta Četrtne skupnosti Center. (zapisnik)

↑september 2013

V sredo, 3. julija ob 17. uri je bila v prostorih SLS MOL Rozmanovi javna obravnava dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja CI 5/6 Rog.


Vsako nedeljo dopoldan, je v parku Zvezda na Kongresnem trgu promenadni koncert


Od konca šolskega leta je četrtna skupnost v sodelovanju s humanitarnim društvom Nikoli sam, kot vsako leto organizirala počitniško varstvo.


↑julij 2013

V ponedeljek, 24. junija
ob 17:30 uri je bila 26. seja Sveta Četrtne skupnosti Center (zapisnik)

Petek, 14, junij: ČS Center je bila povabljena na sestanek glede prometne ureditve Čufarjeve ulice, na kateri je prišlo do problemov, potem, ko je bila ob Dnevu soseda vzpostavljena nova prometna ureditev (ProstoRož v okviru projekta: Ulica je naša, opremimo jo). Sestanka so se udeležili ravnateljica Vrtca Ledina, ki je tudi bila pobudnica sestanka, predstavniki OGDP – Odsek za promet, Mestnega redarstva, PP Ljubljana Center in Sveta za preventivo in vzgojo v prometu. Z naše strani se je sestanka in ogleda na terenu udeležil Peter Kaučič.

Četrtek, 13. junij: Uresničili smo našo pobudo, da se pred začetkom del izgradnje komunalne infrastrukture na Cesti na Golovec sestanemo s prebivalci in jih s predstavniki OGDP in izvajalcev del seznanimo s potekom vseh del. Razgovor je vodil podpredsednik Sveta ČS center Savin Jogan, sodeloval pa je tudi član sveta in vodja Komisije za promet, komunalne dejavnosti, urejanje prostora in varovanje okolja Peter Kaučič. Po uvodnih informacijah so se prebivalci odločili za oblikovanje odbora, ki bo neposredno sodeloval z izvajalci del.

Torek, 11. junij: Posveta o pretiranem uživanju alkohola mladih na javnih površinah v Ljubljani se je udeležilo 32 ljudi, predstavnikov MOL, Centra za socialno delo Ljubljana Center, Urada za mladino, Zavoda Mladi zmaji, predstavika študentov Medicinske fakultete, mestnega redarstva, PP Ljubljana Center, Nove Slovenije, ki je predlagala sprejem odloka o prepovedi pitja na javnih površinah, osnovnih in srednjih šol ter dijaških domov. Uvodoma je strokovni direktor Pediatrične klinike v Ljubljani prof. dr. Rajko Kenda poudaril, da je problem zelo velik, saj se je rekord opitih mladoletnikov, ki jih med vikendom pripeljejo s prizorišč, na katerih se zbirajo mladi, ustavil že pri številki 16. Dejal je, da sicer ni pristaš pogromaških rešitev, ampak bi morali korak za korakom iskati rešitve, ki bodo prispevale k zmanjšanju problema. Predvsem moramo intenzivirati vse preventivne dejavnosti tako na prizoriščih zbiranja, v šolah in v krogu družine. Razprava je bila zelo pestra in je pokazala, da sicer vsak na svojem področju vodi številne aktivnosti, katerih rezultati, vsaj po razpravi sodeč, pa niso zadovoljivi. Morda bi bili bolj učinkoviti, če bi vse te dejavnosti vodili bolj usklajeno in enkrat letno skupaj ocenili nihove učinke.

Četrtek, 6. junij: Že tretjič smo v sodelovanju z DU Poljane in Domom upokojencev Poljane pripravili medgeneracijsko pripreditev "Poljane pojejo". Prireditev bi morala biti že v petek, 24. maja, pa smo jo zaradi slabega vremena preložili. Prireditev je tako kot vselej doslej uspela, saj je s pesmijo in plesom povezala prav vse generacije. Udeležili sva se je Marijana Kobe in Meta Verbič.


Sreda, 5. junij: Svojo 4. sejo je imela Komisija za kulturo. Pregledali smo uresničevanje programa v prvih šestih mesecih leta 2013 in pripravili program za drugo polovico leta.

Torek, 4. junij: V parku Tabor sem se srečala s podžupanom prof. Janezom Koželjem in predstavnico ProstoRoža Alenko Korenjak zaradi določitve lokacije mize za namizni tenis, ki smo jo vključili v Program malih del 2013. Ker je park v lasti Športnega društva Tabor, mize ne moremo umestiti v sam park. Prostor bi bil na otroškem na igrišču, vendar je tudi neprimeren, ker je neposredno pod okni stanovalcev in bi igranje namiznega tenisa prav gotovo povzročilo negodovanje stanovalcev.

↑junij

Sreda, 29. maj: V okviru kulturnih vsebin za starejše občane smo pripravili strokovno voden dopoldanski sprehod po poti Arheloških parkov v Ljubljani. Na sprehod je odšlo 55 starejših občanov. Na pot so odšli v treh skupinah pod strokovnim vodstvom vodičk Mestnega muzeja. Začeli so v Mestnem muzeju, nato pa nadaljevali do Emonske hiše, na Mirju do Rimskega obzidja, se ustavili na nekdanjem Forumu (Ferantov vrt) in nato obiskali še Zgodnje krščansko središče na Erjavčevi cesti in sprehod zaključili na Kongresnem trgu.

Sreda, 29. maj: Oddelek za okolje in prostor je začel pripravljati pripravljati Program varstva okolja za mestno občino Ljubljana 2014 – 2020, ker se sedanji program izteka. V ta namen je organiziral vrsto delavnic, katerih namen je pregledati aktualna tematska področja in med njimi izbrati prednostna. Žal, pa te delavnice potekajo v dopoldanskem času, kar onemogoča prisotnost predstavnikov četrtnih skupnosti, ki naj bi tudi sodelovale pri pripravi programa. In to sem na prvi delavnici tudi povedala, kasneje pa sporočila še po elektronski pošti, saj se delavnice vrstijo vsak teden po dve.

Ponedeljek, 27. maj: Svet ČS Center je imel 25. sejo. (zapisnik)

Torek, 21. maj: Z Marijano Kobe sva se udeležili šolske prireditve "Poj in pleši z menoj" na OŠ Majde Vrhovnik, s katero so proslavili kar tri nove pridobitve: dvigalo za gibalno ovirane osebe, šolski eko vrt in pobeljene 3 učilnice in del hodnika. Prisotnost na prireditvi sva izkoristili za pogovor z ravnateljico o tem, da bi ob Dnevu ČS Center pri njih pripravili druženje prebivalcev. Konkretno se še dogovorimo.

Četrtek, 16. maj - DAN SOSEDA 2013: Žal, je slabo vreme preprečilo marsikatero od številnih prireditev na prostem, ki so jih načrtovali partnerji pri organizaciji. Zaradi dežja smo odložlili tudi akcijo nadzora mestnih redarjev in policistov na kolesih na načrtovanih križiščih, pa tudi postavitev stojnice z gradivi namenjenimi ozaveščanju udeležencev v prometu v parku Tabor pri Domu upokojencev. Slabo vreme je onemogočilo tudi številna majhna dogajanja na prostem, je pa zato izredno uspela osrednja prireditev na OŠ Toneta Čufarja s številnimi nastopajočimi in sodelujočimi v različnih delavnicah. Folklorna skupina Kolovrat se je z veseljem odzvala našemu vabilu, da takoj po svojem nastopu odide v Dom upokojencev Tabor, katerega stanovalci so se ob Dnevu soseda zbrali v domski avli. Z nastopom je Kolovrat pripravil stanovalcem doma prvovrstno presenečenje. Tudi sama sem prenesla pozdrave vseh, ki smo bili zbrani na OŠ Toneta Čufarja in ČS Center. Osrednje prireditve smo se udeležili Marijana Kobe, Peter Kaučič in Karl Bradač.

Torek, 14. maj: Dopoldne sem imela razgovor s strokovnim direktorjem Pediatrične klinike dr. Rajkom Kendo o pripravi razprave na temo mladi in alkohol, ki smo jo zapisali v naš letni program. Dogovorila sva se, da bo pripravil strokovna izhodšča za razpravo z vidika svojih izkušenj z opitimi mladoletniki. Sodeloval bo tudi njihov psihiater. Razpravo bomo pripravili do 15. junija.

Ponedeljek, 13. maj: Sklicala sem delovni sestanek s predstavniki Mestnega redarstva, PP Ljubljana – Center, Sveta za preventivo in vzgojo v prometu in Ljubljanske kolesarske mreže, ki so predhodno potrdili sodelovanje v preventivni akciji na področju kolesarskega prometa ob Dnevu soseda 2013. Sestanka sta se udeležila tudi Goran Iskrić in Peter Kaučič. Uskladili smo vse aktivnosti pri ozaveščanju kolesarjev in pešcev na OŠ Toneta Čufarja in pri Domu upokojencev Tabor, ter poostrenega nadzora mešanih ekip mestnih redarjev in policistov na kolesih na Taboru – park in na Hrvatskem trgu – park ter križišča. Poostreni nadzor bodo izvajali v smislu opozarjanja kolesarjev na pravilnost njihove vožnje.

Četrtek, 9. maj: Na dan praznika Ljubljane in dneva miru sem se udeležila slavnostne seje Mestnega sveta Mestne občine, na kateri so podelili naziva častnega meščana in meščanke, nagrade in plakete mesta zaslužnim Ljubljančanom in organizacijam.

Sreda, 8. maj: V dogovoru z vsemi sodelujočimi pri organizaciji Dneva soseda 2013 je bila v prostorih Stare mestne elektrarne novinarska konferenca. Udeležili sva se je Marijana Kobe in Meta Verbič. Uvodoma sem predstavnikom medijev povedala, kako se je vse skupaj začelo in kako se je širil krog sodelujočih. Posebej sem poudarila, da je Dan soseda namenjen vsem prebivalcem ČS Center in ne samo soseski Tabor. Je pa izredno težko razširiti idejo dobrih sosedskih odnosov na celotno ČS, saj zdajšnja ČS Center po teritoriju pokriva bivšo občino Center z enajstimi krajevnimi skupnostmi. Danes šteje ČS Center nekaj več kot 25 tisoč prebivalcev. Imamo pa to srečo, da se je na Taboru v zadnjih letih oblikovala izredno močna skupina v okviru Društva Kulturna četrt Tabor, s pomočjo katere nam iz leta v leto uspe pripraviti DAN SOSEDA tako po vsebini kot po organizacijski plati v obsegu kakršen je letos.

Nedelja, 5. maj: Roglab in Inštitut za urejanje prostora sta v soseski Tabor pripravila enega od urbanih sprehodov Jane's Walk. Na sprehod so me še posebej povabili kot predsednico četrtne skupnosti in prebivalko soseske na Taboru. Tovrstni urbani sprehodi so strokovno vodeni, udeleženci pa se aktivno vključijo v pogovor o značilnostih prostora na trasi sprehoda s svojimi videnji in razmišljanji o zgodovini soseske in njenega razvoja. Sprehodili smo se od parka Tabor, po Vidovdanski in Trubarjevi ulici do Roga s kratkimi postanki in razgovori. Če na kratko povzamem svoj vsebinski prispevek v razgovorih, sem udeležence seznanila s kratko informacijo o tem, kako je prišlo do izgradnje takratnega Sokolskega doma na Taboru, zdaj stavbe ŠD Tabor, pa tudi s tem, kaj je bilo na parcelah sedanjega Roga pred izgradnjo usnjarne in kasneje tovarne koles. Prav nihče ni vedel, da je bila pred tem na tej lokaciji velika konjušnica družine Turk, ki se je ukvarjala s prevozom – tovornimi konjskimi vpregami in kočijami. Kot predsednico ČS Center so me izzvali, kako ocenjujem spremenjen projekt obnove Roga. Povedala sem, da smo v ČS Center ves čas podpirali prenovo, da pa težko ocenim spremembo projekta, ker ga še ne poznam. Vemo samo to, da ga bo izvedla MOL sama v v zmanjšanem obsegu. Vsekakor se bomo aktivno vključili v razpravo, saj je treba ukrepati hitro. Predlagala sem, da kar se da hitro pripravimo podobno razpravo z okoliškimi prebivalci, kot smo jo v okviru projekta Second Chanse.
Ker je bi sprehod organiziran na koncu prazničnega tedna, sem jih že ob vabilu opozorila, da so izbrali neroden termin, vendar so termini določeni v projektu in potekajo istočasno po vseh mestih, ki so vključena v projekt.

↑maj

Četrtek, 25. april: Članice likovne skupine Pušelc so nam pripravile prijetno druženje ob odprtju razstave, na kateri so predstavile svoja likovna in kiparska dela, ki so nastala v zadnjem letu. Odprtje razstave je popestrila folkorna skupina učencev OŠ Majde Vrhovnik.

Torek, 16. april: Udeležila sem se delovnega sestanka predsednikov četrtnih skupnosti z županom. V razpravi o aktualnih problemih in realizaciji dogovorjenih nalog sem izpostavila vse prenove, ki tečejo v naši četrtni skupnosti. To zato, ker marsikdo meni, da gre samo za lepotne popravke in ne tudi za zamenjavo komunalne infrastrukture, ki je prav v centru najbolj zastarela in tako nujno potrebna prenove. Vprašala sem ga kdaj bo urejen WC pod Hribarjevin spomenikom, ker imamo v ČS Center dve različni informaciji – 2013 in 2015. Slednja je namreč zapisana v Acijskem programu v skrbi za starejše občane, ki je bil nedavno sprejet. Ureditev bo izvedena letos ob prenovi Novega trga. Opozorila sem tudi na prostostoječo, povsem dotrajano obvestilno vitrino na Vodmatu, za katero se trudimo že dobri dve leti. Župan je obljubil, da bo tablo še letos zamenjal OGDP. Povedal je še, da se bo letos obnajvljal še Ribji most in da so stekle aktivnosti za izgradnjo podzemne garaže pod otroškim igriščem na Zarnikovi ulici. Možna je namreč neodplačna dodelitev stavbne pravice v kolikor gre za uresničevanje javnega interesa in ne tržno dejavnost. Po izgradnji se mora na površju ohraniti otroško igrišče oziroma zelene površine. Soglasje k predlogu za dodelitev neodplačne stavbne pravice morata dati MOL in Računsko sodišče. Informacija, je poudaril Župan, je pomembna tudi za druge četrtne skupnosti.

Ponedeljek, 15. april: Na Magistratu smo se Goran Iskrić, Marijana Kobe, Karl Bradač in Meta Verbič na povabilo župana udeležili predstavitve obnove Čopove ulice in povezano s to prenovo in prenovo Petkovškovega nabrežja tudi prenove Prešernovega trga. Goran Iskrić je postavil vprašanje, če bodo pri prenovi poskrbeli tudi za talno ogrevanje ulice. Odgovor je bil negativen.

Petek, 12. april: Z županovim kabinetom sem uskladila termin za pogovor o predlaganem amandmaju k Predlogu Odloka o urejanju prometa v MOL. Sestanka pri Županu sta se udeležila tudi vodja OGDP Irena Razpotnik in vodja Službe za lokalno samoupravo Vojko Grünfeld. Na sestanku sem poudarila, da sem Svetu ČS Center amandma predlagala zaradi osebnih izkušenj v preteklosti, ko so se začele zapore nekaterih ulic v Stari Ljubljani, ko sem v določenih situacijah sama občutila nemoč in tako kot danes prebivalci čutijo neenakopravnost z lastniki in najemniki lokalov, ki lahko svoje potrebe po dostavi opravijo v dostavnem času. Pri predlogu amandmaja, ki ga je Svet ČS Center sprejel soglasno, smo upoštevali tudi sprejeto prometno politiko MOL. Prav zaradi slednjega tudi predlagamo samo 10 izjemnih voženj za prebivalce izven dostavnega časa. Stališče OGDP do amandmaja je bilo negativno, ker menijo, da nikakor ne bi mogli nadzorovati tovrstnih voženj, pa tudi zato, ker se v skladu s prometno politiko osebni promet postopoma omejuje tudi na drugih območjih. So pa v odloku upoštevali pripombe o dostopu vozil namenjenih prevozu pacientov ter vozil v primeru urgentnih storitev in uvedbo največ 4 taksijev. Župan Zoran Janković, žal, ni sprejel naših argumentov, da bi vložil amandma in svojo zavrnitev dopolnil, da bo za omilitev problemov prebivalcev MOL kupila tudi posebni električnega minibus, ki bo lahko vozil tudi izven območja z najstrožjim režimom dovoza do doma do železniške postaje, tržnice in sploh po centru mesta. Ga. Irena Razpotnik pa je zagotovila še nakup dveh posebnih vozil za prevoz prtljage, ki bi bila dosegljiva na klic uporabnika.

Ponedeljek, 8. april: Udeležila sem se seje Odbora za gospodarske dejavnosti in promet, na kateri so med drugim obravnaval tudi Predlog Odloka o urejanju prometa v MOL. Najprej so obravnavali amandmaje, ki jih je pripravila svetniška skupina SDS in jih zavrnili. Seznanili so se tudi z našim amndmajem, vendar se o njem niso opredelili, so se pa zavzeli, da se o njem dogovorimo z Županom, ki v skladu s Poslovnikom o delu MS MOL lahko amandma predlaga na sami seji MS.

Torek, 2. aprila je bila 24. seja Sveta Četrtne skupnosti Center (zapisnik). V začetku je bila skupna seja Sosveta za varnost prebivalcev četrtne skupnosti Center in Sveta ČS (zapisnik).

↑april

V sredo, 6. marca, je bila na Štefanovi 11 proslava ob dnevu žena in odprtje prodajne razstave punčk iz cunj.

V ponedeljek, 4. 3. je bila 23. seja Sveta četrtne skupnosti Center. (zapisnik)

marec

V petek, 15. 2. ob 8. uri, je bil na Štefanovi 13 usklajevalni sestanek predstavnikov OGDP, MU, MOL, Odseka za promet in Komisije za promet pri Svetu ČS Center.
V četrtek, 14.
februarja ob 17. uri je bila na Magistratu predstavitev projekta prenove Petkovškovega nbr. med Tromostovjem in Zmajskim mostom. (zabeležka)

februar

V ponedeljek, 28. 1. je bila 22. seja Sveta Četrtne skupnosti Center (zapisnik)

Četrtek, 24. januar: Vrata je odprl Družinski center Mala ulica, nad vrati je sicer napis Mestno igrišče. In res je inovativno igrišče za najmlajše pa tudi za njihove starše. Predsednica Sveta ČS enter Meta Verbič svetuje, da stopite do Prečne ulice in si igrišče pogledate. Tudi starejši boste spoznali Ljubljano skozi igre in igrala, ki se nanašajo na značilne urbane točke.

Sreda, 16. januar: Meta Verbič in Marijana Kobe sta se sestali s predstavnico Muzeja sodobne umetnosti in se dogovorili za sodelovanje. Najprej bomo skupaj pripravili predstavitev in ogled muzeja, saj morajo ljudje najprej spoznati vsebinsko zasnovo muzeja, ki z različnimi tematskimi razstavami zgodovino postavlja v sodoben čas. Potem pa bomo v letu 2013 organizirali še dve razpravi ali pogovora, morda čajanki, v zvezi s posameznimi tematskimi razstavami.

Torek, 8. januar: Meta Verbič in vodja Komisije za promet, komunalne dejavnosti, urejanje prostora in varovanje okolja Peter Kaučič sta se udeležila sestanka na OGDP, katerega namen je bil ureditev prometa na Gregorčičevi ulici z vidka varnosti vladnih poslopij podobno kot je to urejeno na Erjavčevi ulici pred predsedniško palačo. Opozorila sta, da je treba pri urejanju oziroma pri spremembi prometne ureditve zasledovati tudi potrebe stanovalcev. Tako jim je potrebno predstaviti novo ureditev oziroma jo uskladiti tudi z njimi in jih o tem obvestiti. Stanovalcem se mora predstaviti rešitev, prej, preden se uvede. Ob tem v ČS Center menimo, da je treba omenjene rešitve v prostor umeščati tudi v kontekstu sprejete dolgoročne prometne politike MOL. Še posebej, ker vemo, da bo ostal del Slovenske ceste po končanem Evropskem tednu mobilnosti septembra meseca zaprt. Zato je treba predvideti vse posledice tega ukrepa tudi na Gregorčičevi, Igriški in drugih sosednjih ulicah.

Dogovorili smo se, da se pobuda za ureditev prometa oz. zaporo ulice najprej preda v obravnavo na kolegij pri podžupanu prof. Janezu Koželju. O nadaljnjih aktivnostih glede zapore se sprotno dogovarjamo. Najprej se lahko izvede ukinitev parkirnih mest od Prešernove ceste do konca objekta Gregorčičeva 25 in postavi prometna signalizacija, ki bo prepovedala ustavljanje in parkiranje na tem delu ulice, vsem, razen vozilom državnih organov.

Sreda, 2. januar 2013: Ker je predsednica Sveta ČS Center Meta Verbič kot občanka tudi članica Odbora za lokalno samoupravo pri MS MOL, je na seji odbora opozorila predlagatelje sprememb in dopolnitev OPPN – Izvedbeni del, naj v bodoče za četrtne skupnosti pripravijo bolj enostavno in bolj konkretno obrazložitev v smislu, kaj posamezne spremembe prinašajo. Ker so spremembe prostorskih načrtov največkrat tudi zelo zapletene je predlagala, da jih na bolj enostaven način predstavijo tudi v Glasilu Ljubljana.

januar
2013

Na Trubarjevi cesti Prostorož v sodelovanju z MOL od 24. 10. 2012 do novega leta vsako sredo popoldan organizira Trubarjevo zeleno tržnico, ulično prodajo ekoloških pridelkov in izdelkov, med 12. in 19. uro.


Torek, 18. december: Na OŠ Majde Vrhovnik je bila praznična predstava učencev, ki so se je udeležili številni starši in prebivalci iz okolice šole. Predsednica Sveta ČS Center Meta Verbič je izkoristila čas pred in po predstavi za pogovor z ravnateljico o sodelovanju pri pripravi Dneva ČS Center 2013 in problematiki parka, ki meji na šolo in je v privatni lasti. V ČS Center smo namreč prejeli že več pritožb glede urejenosti parka in njegovega vzdrževanja.

Petek, 14. december: V Domu upokojencev Poljane je bilo srečanje članov DU Poljane s posebnim obeležjem, življenjskim jubilejem – 100 letnico članice društva gospe Košir. Jubilantki je voščil tudi župan Zoran Janković. Člani lutkovnega gledališča so z marionetnimi lutkami predstavili odlomek iz Fausta. Gospa Košir je namreč hčerka g. Koširja, začetnika in ustanovitelja Lutkovnega gledališča v Ljubljani.

Istega dne popoldne se je Meta Verbič udeležila srečanja DU upokojencev Tabor, ki je bilo odlična priložnost za izmenjavo mnenj in stališč o problemih, ki težijo ljudi, pa tudi priložnost za besede zahvale ČS Center, s katero DU Tabor odlično sodeluje.

Četrtek, 13. december: Meta Verbič in vodja Komisije za kulturo pri Svetu ČS Center Marijana Kobe sta se udeležili sestanka Društva KČT (Kulturna četrt Tabor), na katerem je tekla beseda o pripravah na majski Dan soseda. Dorekli smo, da bo Dan soseda 16. maja, in da do konca januarja vsak pripravi predlog svojega dela programa za osrednjo prireditev in predstavitve svoje dejavnosti.

Sreda, 12. december: Predsednica Sveta ČS Center se je deležila delovnega srečanja predsednikov četrtnih skupnosti z županom, na katerem so preleteli problematiko četrtnih skupnosti z vidika upoštevanja predlogov in pripomb četrtnih skupnosti na osnutka odlokov o proračunu za leto 2013 in 2014. Pri pregledu upoštevanih predlogov pri pripravi predloga obeh odlokov o proračunu lahko z zadovoljstvom ugotovimo, da so pri pripravi predloga obeh proračunov upoštevali še največ predlogov prav v ČS Center. Meta Verbič je v razpravi izpostavila vprašanje gradbišč v Centru in njihovega morebitnega začasnega urejanja (Kolizej, Šumi) v parkirišča ali druge javne površine namenjene občanom. Župan je povedal, da območja Šumija ni mogoče urediti, ker je tam gradbena jama, možna pa bi bila ureditev na območju Kolizeja, če bi investitor dobil dovoljenje.

Torek, 11. december: Srečanja članov DU Ajdovščina se je udeležil podpredsednik našega sveta Savin Jogan, ki je udeležence seznanil z okvirnimi načrti ČS Center za prihodnje leto. Tudi člani DU Ajdovščina so se zahvalili za skrb ČS Center za starejše občane.

Petek, 7. december: Tako kot vsako leto se je predsednica Sveta ČS Center Meta Verbič odzvala vabilu Krajevne organizacije ZZB za vrednote NOB Tabor na novoletno srečanje, ki je bilo tudi delovno, saj so izvedli letno skupščino članov, na kateri so obravnavali poročilo o delu in sprejeli program dela za leto 2013. V razpravi so poudarili dobro sodelovanje s ČS Center in se za sodelovanje zahvalili.

Četrtek, 6. december: Pred prazniki je bila na OŠ Vodmat otvoritev prenovljene telovadnice s kulturno prireditvijo, ki so jo skrbno pripravili učitelji in učenci osnovne šole. Udeležili smo se je Meta Verbič, predsednica Sveta ČS Center, članica Sveta ČS Center in tudi članica Sveta šole Vesna Škrinjar Pevec in član sveta Omar Hanuna. Telovadnico je odprl župan Zoran Janković ob pomoči projektanta, učencev in ravnateljice.

Sreda, 5. december: Predsednica Sveta ČS Center Meta Verbič se je udeležila ljubljanske predstavitve knjige "Dobrodošli v našem kraju, prijatelji", ki jo je soustvarilo devet sodelujočih šol v Unesco projektu Dobre vesti iz naše šole in našega mesta, izdali pa sta jo OŠ Ledina in OŠ Leona Štuklja iz Maribora. Najprej je bila predstavljena v Mariboru, v okviru prireditev Maribor Evropska prestolnica kulture.

V ponedeljek, 3. 12. 2012 ob 17. uri je bila 21. seja Sveta Četrtne skupnosti Center (zapisnik)

V nedeljo, 2. 12. 2012 je bil drugi krog volitev za predsednika države

V Četrtni skupnosti Center 3. volilna enota, 7. volilni okraj:

od 22.035 volilnih upravičencev je glasovalo 9.481 ali 43 % (leta 2007 68 %)

Borut Pahor     4.161 ali 45 %

dr. Danilo Türk 5.149 ali 55 %

december

V ponedeljek, 12. 11. 2012 ob 17:30 je bila 20. seja Sveta Četrtne skupnosti Center. (zapisnik)

V nedeljo, 11. novembra je bil prvi krog volitev predsednika republike

V volilni enoti 3 - Ljubljana Center je v volilnem okraju 7 - Ljubljana Center od 22.021 volilnih upravičencev glasovalo 49%.

Od preštetih 10.571 glasovnic, jih je bilo 3.037 ali 30% za Boruta Pahorja
                                                              5.428 ali 53% za dr. Danila Türka
                                                              1.703 ali 17% za dr. Milana Zvera                                             

november

V ponedeljek, 22. oktobra ob 17:30 uri je bila 19. seja Sveta Četrtne skupnosti Center. (zapisnik)

V ponedeljek, 22. 10. ob 16. uri je bilo v prostorih četrtne skupnosti predavanje Predstavitev aktivnosti v skrbi za večjo varnost v cestnem prometu.

Četrtek, 11. oktober: Ob 16:30 smo se številni prebivalci ČS Center zbrali pri spomeniku 24 talcev, pri Poljanski gimnaziji, na spominski slovesnosti, da se poklonimo spominu 24 Ljubljančanov, ki so 13. oktobra leta 1942, pred 70 leti, padli pod streli okupatorjevih fašističnih vojakov. V najtežjih časih slovenskega naroda, v času, ko je bila Ljubljana obdana z bodečo žico, so dali največ kar lahko da človek za svobodo in samostojnost svoje domovine. Dali so svoje življenje, da danes živimo v samostojni, suvereni državi. Na to je v spominskem nagovoru opozoril Janko Heberle, predsednik ZB za vrednote NOB Ljubljana. Veliko o tistih časih pa so povedali tudi dijaki Poljanske gimnazije z recitalom pesmi Ivana Minattija, ki vsako leto znova dokazujejo, da se mladi zavedajo pomena ohranjanja vrednot NOB in spoštujejo vse, ki so te vrednote ustvarjali. Spominu 24 talcev so se s polaganjem vencev poklonili župan Zoran Janković in predstavniki ZB za vrednote NOB Ljubljana Center in krajevne organizacije 24 talcev, Partizanski pevski zbor, številni praporščaki partizanskih enot Ljubljane, Društva TIGR in častni vod Slovenske vojske.

Sreda, 10. oktober: Popoldne so vrata odprli na Srednji zdravstveni šoli. Dijaki omenjene šole so v sodelovanju s Srednjo šolo za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo in gojenk Dijaškega doma Poljane spet pripravili vrsto delavnic. Udeležba je bila skromnejša kot lansko leto.

Torek, 9. oktober: Popoldne smo se zbrali na kulturno družabni prireditvi na Prulah. V nabito polni dvorani nekdanje KS Prule smo uživali ob predstavitvi najmlajših iz Vrtca Pod Gradom, učencev OŠ Prule, baletk Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana, glasbenika iz Zavoda Janeza Levca, folklorne skupine Mestnega društva gluhih in solistk pevskega zbora Mlada srca iz Vodmata. Po prireditvi smo se še kar nekaj časa družili z mladimi in starejšimi. 

Torek, 9. oktober: Zgodovinska učna ura o zgodovini Slovencev v obdobju NOB in osamosvajanja na OŠ Toneta Čufarja. Učno uro je v sodelovanju s profesorico zgodovine na šoli gostiteljici pripravil član našega sveta Savin Jogan. Poleg učencev 9. razredov OŠ Toneta Čufarja so sodelovali še učenci OŠ Ledina in OŠ Poljane. Sodelovali pa so tudi Janko Heberle, predsednik Zveze združenj borcev Ljubljana, Miha Butara, predstavnik veteranskih organizacij in neposredni udeleženec osamosvojitvene vojne in Peter Romavh, sin enega od ustreljenih 24 talcev.

V ponedeljek, 8. 10. ob 17:30, je bila 18. seja Sveta Četrtne skupnosti Center (zapisnik)

V ponedeljek, 8. oktobra ob 16:30, so se pričele prireditve ob dnevu četrtne skupnosti in sicer z odprtjem razstave ustvarjalnosti prebivalcev ČS Center s kulturnim programom, za katerega je bilo značilno, da je svoje sodelovanje ponudil slepi koncertni pianist Zoran Škrinjar potem, ko je informacijo o prireditvah zasledil v naši Zloženki.

V soboto, 6. 10. 2012, je na območju Četrtne skupnosti Center potekala vaja civilne zaščite.

oktober

V nedeljo, 16. 9. 2012, se je z zaporo Slovenske ceste pričel evropski teden mobilnosti in dan brez avtomobila, prava smer je gibanje.

V soboto, 15. septembra ob 11. uri, je bila na novem mostu pri tržnici ob mednarodnem dnevu gluhih kulturna prireditev "Skupaj zmoremo"

V ponedeljek, 10. 9. 2012, je bila 17. seja Sveta Četrtne skupnosti. (zapisnik)

Sobota, 8. september: V sodelovanju s TD Ljubljanica smo pripravili čistilno akcijo.

V ponedeljek, 3. septembra 2012, so odprli prizidek k Waldorfski šoli na Streliški ulici.

september

V sredo, 22. avgusta, je bila otvoritev novega Fabianijevega mostu.

avgust

Ponedeljek, 30. julij: Vodjo Oddelka za kulturo dr. Uroša Grilca sem prosila za ragovor o nekaterih odprtih vprašanjih razvoja kulture v naši ČS: nadaljevanje projekta ROG, Metelkova mesto, vzdrževanje spominskih obeležij. ROG – aktivnosti pri iskanju zasebnega partnerja tečejo naprej, pri Metelkovi je problem, da bi se morali uporabniki organizirati kot društvo javnega interesa, ki bi bil partner MOL, pa tega ne morejo doseči, ker je sistem odločanja foruma tak, da, če je samo eden proti, sklep ni sprejet. MOL kot lastnik opravlja najbolj nujna vzdrževalna dela za zagotavljanje varnosti. Pri vzdrževanju spominskih obeležij sva se dogovorila, da bomo pomagali s poročanjem o stanju na terenu, ker na oddelku nimajo ljudi. Prosil me je tudi za pomoč pri obveščanju in animiranju prebivalcev za obisk kulturnih prireditev Junij v Ljubljani, ki so brezplačne. Pomoč sem obljubila, vendar nam morajo program posredovati pravočasno.

Četrtek, 28. julij: Udeležila sem se otvoritve Druge violine, nove restavracije (v nekdaj priljubljeni gostilni Pri Pavli), s katero so se uresničile dolgoletne želje Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga o lokalu, v katerem se bodo zaposlovali tudi ljudje s posebnimi potrebami.

V sredo, 18. 7. 2012, je bila otvoritev drugege dela promenade na Grudnovem nabrežju.

Sreda, 11. julij: S Savinom Joganom sva bila na razgovoru pri podžupanu Alešu Čerinu v zvezi z manjšimi dopolnitvami in popravkom napisa na spomeniku (slovnična napaka) Ljubljančankam na Pogačarjevem trgu. Na razgovoru je bila tudi avtorica, kiparka Dragica Čadež, ki se je s dopolnitvami in popravkom strinjala, ker je tudi sama že razmišljala, kako spomenik ločiti od stojnic.

V četrtek, 5. julija 2012, je bila na pobočju Ljubljanskega gradu otvoritev prenovljene Mačje steze in Študentovske ulice. Na Mačji stezi je Mestna občina Ljubljana na novo postavila podporni zid, nad njim uredila še kamniti zid in nasip poti. Pot je na novo tlakovala oziroma asfaltirala na njenem spodnjem delu. Na Študentovski poti je zdaj urejena varnostna ograja s talnimi stojkami, na vmesnem delu je dozidan podporni zid, na celotni trasi so popravljene obstoječe poškodovane betoske kanalete. Po priljubljeni Študentovski poti se bom lahko na grajski hrib odpravili tudi zvečer, saj je pot osvetljena s funkcionalnimi dekorativnimi svetilkami iz LED diod, ki so nameščene v ročaju ograje.

Sreda, 4. julij: Udeležila sem se delovnega srečanja predsednikov četrtnih skupnosti z županom Zoranom Jankovićem. Govorili smo o problemih posameznih četrtnih skupnosti in kako se bodo reševali. Sama sem omenila, da je nova prometna ureditev na Vodmatu prispevala k večji urejenosti parkiranja, da komaj čakamo, da bo končan Fabijanijev most, opozorila pa sem tudi na neznosen smrad po urinu v podhodu pod Hribarjevim spomenikom. Predlagala sem, da bi morali v vročini pogosteje spirati dokler se ne usposobi načrtovani WC.

julij

Četrtek, 28. junij: Zveza društev upokojencev Slovenije je v prostorih na Rozmanovi pripravila delovni posvet predsednikov vseh četrtnih skupnosti MOL in predsednike društev upokojencev. Na posvetu smo smo izmenjali izkušnje o sodelovanju med četrtnimi skupnostmi in društvi upokojencev.

Od torka, 26. junija pa vse do petka, 13. julija poteka počitniško varstvo, ki ga ČS Center že vrsto let v začetku in na koncu šolskih počitnic pripravlja v sodelovanju s Humanitarnim društvom "Nikoli sam". V prostorih na Štefanovi ulici se vsak dan zbere med 15 in 20 otrok, ki pod budnim očesom prostovoljk humanitarnega društva preživljajo počitniške dneve v prijetni družbi, na sprehodih v Tivoliju in v ustvarjalnih delavnicah. Letos so jih prvič obiskali člani Astronomskega društva Javornik in člani Zveze esperantistov. Prvi so otrokom povedali marsikaj zanimivega o vesolju, najbolj pa so jih razveselili z opazovanjem sonca v parku Slovenske reformacije. Esperantisti pa so otroke ob igri in petju seznanili z osnovami zanimivega in nam še vedno premalo znanega mednarodnega jezika esperanta.

Četrtek, 28. junij: Dolgo časa so samevali prostori, pred časom priljubljene gostilne Pri Pavli, na Starem trgu. Zdaj so zaživeli pod imenom Druga violina. Centru za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga, so se uresničile dolgoletne sanje o lokalu, v katerem se bodo zaposlovali tudi ljudje s posebnimi potrebami. Tako se je Ljubljana pridružila drugim evropskim mestom, ki že imajo tovrstne gostinske objekte in stopila še korak naprej k doseganju pomembnega cilja – socialnega vključevanja in odpravljanja ovir, ki v vsakdanjem življenju vplivajo na sprejemanje ljudi s posebnimi potrebami.

V torek, 26. junija je bila 16. seja Sveta Četrtne skupnosti Center (zapisnik).

Sobota, 23. junij: V sodelovanju z Oddelkom za okolje in Turističnim društvom Ljubljanica je bilo na terenu, ob Ljubljanici, izvedeno predavanje o invazivnih rastlinah, drugo v vrsti izbranih predavanj. 

V četrtek, 21. 6. 2012 ob 17. uri je bila predvsem za starejše prebivalce Četrtne skupnosti Center brezplačna vožnja z ladjico po Ljubljanici s predavanjem o njeni zgodovini.

Sreda, 14. junij: V okviru projekta Civitas Elan je bila Konferenca o trajnostnih dostavah blaga v mestih katere namen je bil izmenjava izkušenj s strokovno javnostjo o energetsko, stroškovno in okoljsko učinkovitejših dostavah blaga in v prihodnje prispevati k čistejšemu okolju v mestih. Udeležila se je Marijana Kobe.

Sreda, 13. junij: Društvo arhitektov Ljubljana je v Kresiji pripravilo okroglo mizo z naslovom Mestni projekti, ki jih je predstavil podžupan prof. Janez Koželj.

Torek, 12. junij:  Zavod za šport Ljubljana je za predstavnike ČS, ki so v Programu malih del 2012 načrtovali postavitev zunanjih fitnes naprav, organiziral ogled postavitve teh naprav na Fužinah. Ker imamo v programu postavitev fitness naprave na Novih Poljanah, sta se ogleda udeležila Omar Hanuna in Peter Kaučič. V petek, 16. junija, pa so na Novih Poljanah opravili še ogled točne lokacije. 

Ponedeljek, 11. junij: Po končanem dežurstvu sem sklicala sestanek predsednikov  DU in krajevnih organizacij ZZB za vrednote NOB (članstvo v DU in krajevni organizaciji se v veliki meri pokriva) z namenom, da se dogovorimo in uskladimo skupne programe v letu 2013 in 2014, da bomo pri pripravah proračunov MOL in finančnih načrtih ČS to lahko upoštevali in da se ne bi podvajali.

Sreda, 6. junij: Občan nam je posredoval pobudo, kako urediti kolesarsko stezo in prehod za pešce pri bencinski črpalki na Prešernovi, da bi bila bolj varna kot je zdaj. Zdajšnja ureditev namreč to ni.  Pobudo sem nemudoma posredovala OGDP s prošnjo, da jo proučijo, ker je po našem mnenju več kot dobrodošla in jo podpiramo.

Ponedeljek, 4. junij: Popoldne smo v sodelovanju s Službo za lokalno samoupravo in Oddelkom za okolje in prostor imeli prvo v vrsti predavanj, ki smo jih izbrali v naši četrtni skupnosti. In sicer je bilo to predavanje o Kakovost zraka v Ljubljani s predstavitvijo stanja, trendov in predvidenih ukrepov s poudarkom na ukrepih, ki jih lahko izvaja posameznik. Količina žveplovih oksidov se je močno zmanjšala. Problem pa so dušikovi oksidi, ozon in drobni prašni delci. Na njih nas opozarja celo evropska komisija. Spiranje cest je učinkovit način za njihovo zmanjševanje. Za omejevanje osebnega prometa, ki je največji povzročitelj onesnaženja ozračja se pripravljajo ukrepi, med drugim tudi uvedba vinjet za dostop znotraj avtocestnega obroča.

junij

Četrtek, 31. maj: Dan je potekal v znamenju Dneva soseda. Zaradi slabe vremenske napovedi v popoldanskem času, smo se vsi, ki smo bili vključeni v priprave, spraševali kaj storiti, če bo deževalo. Kljub dvema nalivoma, je vse potekalo mirno, ker smo bili pripravljeni. Tudi kolesarska akcija. Goran Iskrić in Peter Kaučič sta, tudi ob pomoči Darje Sajko, pospremila predstavnike Ljubljanske kolesarske mreže, Civitas Elana in Sveta za vzgojo in preventivo na določene točke, kjer so z vsemi potrebnimi gradivi in letaki ljudi opozarjali na varno kolesarjenje, člani Astronomskega društva Javornik so po prvem nalivu pred OŠ Toneta Čufarja postavili teleskop za opazovanje sonca, vse kar so pripravile članice DU Tabor v okviru svoje kulinarične delavnice za zaključek je bilo pod streho in poželo obilo hvale. Sama sem pospremila s skupino starejših občank in dijakov Gimnazije Ledina na RTV Slovenija, kjer so nam predstavili nastajanje televizijskih in radijskih programov. V imenu ČS Center sem vse, ki so se zbrali na prireditvi na OŠ Toneta Čufarja, pozdravila in se zahvalila za sodelovanje. Obiskala sem še Vrtec Ledina, OŠ Ledina in Dom upokojencev Tabor.

Sreda, 30. maj: Popoldne smo se Peter Kaučič, Goran Iskrić, Savin Jogan, Alijana Lepšina in Meta Verbič udeležili javne obravnave o osnutku sprememb in dopolnitev Odloka o podrobnem prostorskem načrtu za območje Špice. Posredovala sem stališča in vprašanja, ki smo jih oblikovali že ob obisku Špice.

Ponedeljek, 28. maj: Pred javno obravnavo osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o podrobnem prostorskem načrtu za območje Špice smo se, sestali z arhitektom Rokom Žnidaršičem, ki nam je predstavil spremembe in dopolnitve. Zanimivo je bilo iz prve roke slišati, kaj je še treba storiti. Ogleda Špice smo se udeležili: Omar Hanuna, Savin Jogan, Pavel Brglez, Peter Kaučič, Vesna Škrinjar Pevc in Meta Verbič. Dopolnitve smo podprli s prošnjo, da čim preje usposobijo že zgrajene javne sanitarije in javno razsvetljavo. Prav tako smo predlagali, da se investicija v gostinski paviljon upošteva pri najemnini, sicer ga še dolgo ne bo. Podprli smo tudi idejo o nakazilu kolišč s koli kot igrali.

Četrtek, 24. maj: To je bil poseben dan za kar 160, predvsem starejših, prebivalk in prebivalcev ČS Center. Poseben zato, ker smo si v prenovljeni Ljubljanski Operi ogledali operno predstavo Apotekar. Še pred predstavo je vodstvo Opere za udeležence pripravilo vodeni ogled prenovljene operne hiše. Res je bilo to posebno popoldne, kar dokazujejo številne zahvale, ki jih dobivamo v ČS Center.

Petek, 18. maj: Prireditev "POLJANE POJEJO", smo že drugo leto zapored pripravili DU Poljane, Dom upokojencev Center, enota Poljane in ČS Center. Peli in igrali so: otroci Vrtca Pod Gradom – enota Strossmayerjeva, operni pevec Zdravko Perger, Pevski zbor Doma upokojencev Poljane pod vodstvom Meri Avsenak, dijakinje Srednje zdravstvene šole, pridružil se jim je pevski zbor 60+, ki deluje v Centru za dnevne aktivnosti starejših občanov na Ajdovščini, predstavila pa se je tudi Gostilna dela s Poljanske ceste, ki opravlja plemenito delo za mlade v okviru socialnega podjetništva. Prav sodelovanje zbora 60+ z Ajdovščine, dijakinj Srednje zdravstvena šole in Gostilne dela pomeni korak k odprtosti prireditve in dokaz, da ČS Center niso samo Poljane, ampak mnogo več. Je skupnost kar 12 nekdanjih krajevnih skupnosti in skupnost generacij.

Ponedeljek, 14. maj: Na 15. seji Sveta ČS Center smo podrobneje obravnavali dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka v občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del s poudarkom na spremembah in dopolnitvah v ČS Center. Ocenili smo, da dopolnjeni osnutek o spremembah in dopolnitvah omenjenega odloka ne predvideva večjih sprememb v naši četrtni skupnosti. Obenem pa smo ugotovili, da se bo zatečeno stanje končno uskladilo z zakonodajo in legaliziralo (npr.: na Komenskega ulici in Nazorjevi ulici, sanitarije na obrežjih Ljubljanice).

Ponedeljek, 7. 5.: Zaradi sklicane javne obravnave o izvedbenem OPN, smo se sestali Peter Kaučič in Karl Bradač, kasneje se je pridružil še Goran Iskrič. Namen delovnega razgovora je bil, da se dogovorimo o sodelovanju na javni obravnavi in posredovanje morebitnih predhodnih stališč. Pri pregledovanju sprememb in dopolnitev smo ugotovili, da je to skoraj nemogoče. Zato, pa tudi zaradi izkušenj v preteklosti, smo se dogovorili, da se javne obravnave ne udeležimo, ampak se dobro pripravimo na sejo sveta in po njej posredujem predloge in stališča. Kasneje je naša sodelavka Teja Kranjc pripravila gradivo samo za našo ČS in vam je bilo posredovano za današnjo sejo v elektronski obliki.

maj

Ponedeljek, 30. 4.:
Oglasila sta se prebivalca, ki sta tudi opozorila na preverjanje urbanistične informacije za izgradnjo minipleks Mestnega kina. Posredovana jima je bila enaka informacija kot prebivalki Gosposvetske ceste.

V ponedeljek, 23. 4., sva s predsednikom Sosveta za varnost prebivalcev Goranom Iskričem sklicala tudi pripravljalni sestanek za preventivno kolesarsko akcijo v okviru Dneva soseda. udeležili so se ga Majda Jurkovič z OŠ Toneta Čufarja, predstavnika Mestnega redarstva in Policijske postaje Ljubljana Center in predstavnica Kolesarske mreže. Opravičila sta se Janez Bertoncelj, Civitas Elan, MOL, in Zvone Milkovič, SPV. Na sestanku smo proučili vse možnosti in lokacije ter se dogovorili kaj mora kdo storiti, da bo akcija potekala varno in bo dosegla svoj namen.

Ponedeljek, 23. 4.:
-
Na naše pismo v zvezi s prošnjo občanke s Cankarjeve ceste za prestavitev odra in gostinskega pulta v letnem vrtu, kjer deluje Jazz klub Gajo, se je odzval predstavnik Jazz kluba in pojasnil, da je to nemogoče zaradi vseh priključkov in komunalnih vodov. Posebno pozornost namenjajo tudi pripravi programa in spoštujejo dovoljeni čas predvajanja glasbe do 23. ure. Dodal je še, da bi jo lahko motila samo dva večera in da bodo še bolj pozorni, da ne bi prihajalo do pritožb. Je pa zanimivo tudi to, da jih je za Slakov večer celo pohvalila, kako je bilo lepo.

- Gospa Lada Zei se je oglasila z direktorjem Kluba K4 z zanimivo pobudo o projektu Kersnikova, ki naj bi povezal vse generacije. Želijo, da se projektu priključi tudi ČS Center. Dogovorili smo se, da v juniju pripravimo nekakšen dan odprtih vrat, na katerega povabimo okoliške prebivalce, društva, Center za dnevne aktivnosti starejših občanov Ajdovščina in druge. K4 pripravi program, ČS pa bo pomagala pri obveščanju prebivalcev. Finančnih obveznosti nimamo.

- Prebivalka z Gosposvetske ceste je prišla opozorit na članek v Delu, v soboto, 21. 4., ki je predstavljal Strategijo za kulturo MOL in med drugim povzel tudi preverjanje urbanistične informacije za možnost izgradnje minipleks Mestnega kina na ploščadi Figovec. Poudarila je, da česa takega ne bodo nikoli dopustili. Pomirila sem jo, da sem že dobila informacijo, da se to ne bo zgodilo. kasneje je prinesla tudi pismo s podporo sklepu Sveta ČS Center, ki smo ga v zvezi s tem posredovali Mestnemu svetu.

Torek, 17. 4.: Udeležila sem se razgovora o uresničevanju Evropskega kolesarskega projekta CHAMP. Na razgovor smo bili povabljeni predstavnika Mestnega redarstva in policije ter naše ČS, kjer imamo največ peščevih površin. Razgovor je pomenil tisti del projekta, v katerem predstavniki evropskih mest, ki v projektu sodelujejo popolnoma neodvisno ocenjujejo enega izmed sodelujočih mest v projektu.
Razgovor je potekal brez prisotnosti predstavnikov MOL, pristojnih za urejanje kolesarskega prometa. Ocenjevalci so postavljali vprašanja o sobivanju kolesarjev in pešcev na površinah za pešce. Postavljali so zelo konkretna vprašanja in pričakovali tudi konkretne odgovore. Tako sem morala odgovoriti na vprašanje kako ČS komunicira s prebivalci – elektronska pošta, razgovori osebni in po telefonu, velikokrat tudi pismene pritožbe. Pojasnila sem, da velikokrat prihaja do konfliktnih situacij, ker kolesarji še niso dojeli, da na imamo na površinah za pešce prednost pešci, pešci pa ne, da je vedno več kolesarjev, da na teh površinah niso povsod zarisane kolesarske poti, da kolesarji ne spoštujejo omejene hitrosti na 5 km (mimogrede se jim je ta omejitev zdela prestroga), in da največkrat prihaja do verbalnih konfliktnih situacij. Povedala sem jim tudi, da smo v ČS Center že predlagali določene izboljšave kolesarske infrastrukture, letos pa bomo pripravili tudi dve akciji, ki naj bi prispevali k sobivanju kolesarjev in pešcev. Z zahvalo za sodelovanje na tem razgovoru sem dobila tudi informacijo, da so ocenjevalci že pripravili poročilo o uresničevanju projekta v Ljubljani in da ga bomo dobili takoj, ko bo prevedeno.

Ponedeljek, 16. 4.: V času dežurstva sem se sestala s predsednikom Društva za preventivno delo Zoranom Maksimovičem, ki deluje v prostorih na Grablovičevi. Dogovorila sva se, da v svoje izobraževalne programe za prostovoljstvo vključijo čim več naših prebivalcev, pri čemer jim bomo nudili vso pomoč tudi tako, da jih bomo v programe vabili skupaj.

Sreda, 11. 4.: Udeležila sem se seje Odbora za lokalno samoupravo MS MOL, katerega članica sem. Glede na to, da smo imeli na dnevnem redu Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka OPN – izvedbeni del, sem vodjo Oddelka za urbanizem g. Gajška vprašala, če je morda med spremembami tudi izgradnja minipleks Mestnega kina na ploščadi pri Figovcu, ki ga predvideva Strategija za kulturo MOL. Jasno je odgovoril, da ne. Res je Oddelek za kulturo MOL prosil, da z urbanističnega vidika preverijo možnost za izgradnjo, vendar je to možnost s svojimi obveznimi smernicami za pripravo OPN oziroma njegovih sprememb in dopolnitev zavrnilo že Ministrstvo za kulturo. Bodo pa še naprej iskali primerno lokacijo v centru.


V torek, 10. 4., je bila 14. seja Sveta četrtne skupnosti Center.

Torek, 12. 4.: Zaradi ponedeljkovega praznika sem tokrat dežurstvo opravila v torek, 12. 4. Oglasila se je občanka s Poti na Golovec s prošnjo za pomoč oziroma za nasvet, kako rešiti zaplet pri izdaji gradbenega dovoljenja Energetiki, ki na Poti na Golovec namerava napeljati plin. Energetika ni dobila gradbenega dovoljenja, ker je v zemljiški knjigi še vedno kot lastnik ceste vpisan gospod, ki je že pokojni in ki je v postopku denacionalizacije za cesto dobil izplačano odškodnino, ker je ni želel v naravi, saj je to od nekdaj javna cesta. Svetovala sem ji naj se obrne na Oddelek za ravnaje z nepremičninami MOL, ki je po podatkih, ki jih gospa ima, pristojen za postopek spremembe vpisa v zemljiško knjigo.

Ponedeljek, 2. 4.: Pri meni se je oglasil Jože Osterman, podpredsednik Zveze kulturnih društev Ljubljana, da si je ogledal dvorano na naši lokaciji, če bi bila primerna za vaje pevskega zbora Ivan Cankar. O njegovi prošnji za pomoč pri reševanju problema prostorov za omenjeni pevski zbor Ivan Cankar sva že pred tem govorila po telefonu. Pevski zbor Ivan Cankar je namreč že dolgo vrsto let uporabljal prostore na Kolodvorski ulici, ki so zdaj plačljivi in so bili oddani Zavodu Kombinat (pevski zbor Kombinatke), ki ga je delno z lastnimi sredstvi obnovil in plačuje najemnino. Pevskemu zboru Ivan Cankar so bili ponujeni prostori na različnih lokacijah, odločili pa so se za dvorano na Rozmanovi, s čimer pa se nikakor ne morejo sprijazniti, ker jih lahko uporabljajo v petek popoldne in ne v torek, kot so bili vajeni. G. Osterman je pisal tudi pristojnim organom mestne uprave. Pojasnili so mu situacijo, s katero v začetku njegovih prizadevanj ni bil seznanjen (plačljivost prostorov na Kolodvorski).

april


Sobota, 24. 3.:
Letošnja tradicionalna aprilska čistilna akcija, ki jo že vrsto let pripravljamo v sodelovanju s TD Ljubljanica, je bila letos malce drugačna. Z akcijo smo se vključili v vseslovensko akcijo "Očistimo Slovenijo – Svet" že 24. marca. Moči smo združili: ČS Center, ČS Trnovo, TD Ljubljanica in TD Trnovo. Vsega skupaj se je akcije udeležilo okrog 315 občanov. Na zbirno mesto v Trnovskem pristanu so prišli v skupinah ali kot posamezniki tako iz naše ČS in ČS Trnovo. Kar nekaj skupin, predvsem društev upokojencev pa se je zbralo v bližini lokacij, kjer so čistili (Tabor, Vodmat, Tivoli in Prule) in šele potem prišli v Trnovski pristan na druženje.

Sreda, 21. 3.: Udeležila sem se seje Komisije za prošnje in pritožbe občanov, na kateri naj bi obravnavali celovito prometno ureditev Prul in problematiko javnega parkirišča na načrtovani lokaciji izgradnje NUK. Dnevni red seje je bil razširjen pritožbo v zvezi z delovanjem Kluba Cirkus. Celovita prometna ureditev Prul je bila zaključena z ugotovitvijo, da je občanka sporočila, da je z vsemi odgovori in aktivnostmi zadovoljna. Zato je odpadlo tudi moje sodelovanje v razpravi. V zvezi z javnim parkiriščem na lokaciji načrtovane izgradnje NUK je situacijo pojasnil g. Peter Skušek – OGDP, Odsek za promet. Predsednik komisije g. Anže Logar pa me je vprašal, če smo navezali kakšne stike s prebivalci. Odgovorila sem, da ne, ker se niti niso obrnili na nas in smo prvo informacijo dobili šele, ko smo jo dobili od njihove komisije. Je pa nadzor nad stanjem parkirišč in njihove urejenosti stvar pristojnih organov mestne uprave. Stališča komisije še nismo dobili v vednost, saj komisija odloča brez prisotnosti strank. V zvezi s Klubom Cirkus sem tudi komisiji pojasnila naš dogovor z Mestnim redarstvom in Policijsko postajo Ljubljana Center o poostrenem nadzoru na ulicah v bližnji okolici do meje s ČS Vič, po končanem obratovalnem času gostinskega obrata. Tudi teh stališč komisije še

Ponedeljek, 19.3.: Oddajanje poslovnih prostorov po novem Pravilniku: V času dežurstva sem ponovno opravila razgovore s predstavnikoma Astronomskega društva Javornik in Društva esperantistov in g. Primožem Ekartom. Glede na to, da obe društvi uporabljata samo prostore – pisarne -, ki po Pravilniku niso stvar oddaje, njihovo dejavnost pa lahko vključimo v programe ČS Center, sem Službi za lokalno samoupravo posredovala predlog, da omenjeni prostor še naprej uporabljata zastonj. Tudi Društvo Kinetikon lahko vključimo v redni program ČS Center. Z g. Ekartom pa sva ponovno ugotovila, da je njegova dejavnost namenjena zgolj profesionalnim igralcem in je ni mogoče vključiti v redni program četrtne skupnosti. Zato bo moral za uporabo dvorane, ki je stvar najema, prositi Oddelek za kulturo MOL. Enako velja za gledališče Senzorium.

Petek, 16. 3.: Udeležila sem se rednega letnega občnega zbora DU Tabor. Pozdravila sem udeležence in jih na kratko seznanila s programom ČS Center s poudarkom na kulturnih prireditvah, ki jih bomo pripravili za njih. Skupaj smo ugotovili, da je sodelovanje društva in četrtne skupnosti več kot odlično.

Petek, 16. 3.: V zvezi s prošnjo občana, da se na Zemljemerski ulici pri enoti Vrtca Pod Gradom uredita dve posebni parkirni mesti za starše, sem si situacijo ogledala skupaj s pomočnico ravnateljice ga. Vido Matevžič in predsednico Sveta zavoda ga. Jelko Jakšič. Želela sem namreč sama preveriti situacijo, ker je Svet ČS Center že v prejšnjem mandatu podprl podobno prošnjo. Takrat je OGDP odgovoril, da je dovolj prostora za kratkotrajno parkiranje ob stranskem vhodu v vrtec na ulici, ki pelje med bloke. Takrat je ravnateljica vrtca ukrepala in poskrbela, da starši lahko za kratek čas, ko pripeljejo otroke oziroma pridejo ponje, parkirajo. Je pa res nekoliko nerodno, ker je ulica izredno ozka in obremenjena s parkiranimi avtomobili, težko je obračati, pa tudi dostop je neroden, še posebej iz smeri Zarnikove, ker je treba zaviti na levo. Zato smo OGDP – Odseku za promet še enkrat posredovali pobudo občana, da se označita dve posebni parkirni mesti ob Geodetskem zavodu, kjer so zdaj označena plačljiva parkirna mesta.

Torek, 13. 3.: Udeležila sem se 2. sestanka v zvezi s problematiko gostinskega obrata Klub Cirkus, bar, ki nudi mehansko ali živo glasbo, v prostorih nekdanjega Kina Vič. Ker je Klub Cirkus na meji naše četrtne skupnosti in ČS Vič, se nekateri vplivi njegovega obratovanja širijo tudi proti centru, še posebej, ker se po koncu obratovalnega časa, množica obiskovalcev odpravi proti središču mesta in nemalokrat povzroča nočni hrup. Namen sestanka je bil preveriti uresničevanje sklepov 1. sestanka. Pokazalo se je, da gostinec pri obratovanju Kluba upošteva vse predpise in je pripravljen s prebivalci sodelovati še naprej. Sama sem ponovno povedala, da smo se na Sosvetu za varnost prebivalcev s policijsko postajo Ljubljana Center in Mestnim redarstvom dogovorili za poostreni nadzor v okolici Kluba, še posebej ob koncih tedna.

V ponedeljek, 12. marca je bila 13. seja Sveta Četrtne skupnosti Center.

V sredo, 7. 3. je bila v prostorih četrtne skupnosti na Štefanovi 11 razstava ustvarjalnosti slušateljic društva za izobraževanje za tretje življensko obdobje punčka iz cunj. Kulturna prireditev ob dnevu žena je bila ob 17. uri.

V četrtek, 1. marca 2012 je bil usklajevalni sestanek Komisije za komunalna vprašanja in promet s predstavnikom Oddelka za komunalne dejavnosti in promet - odseka za promet.
Pri pripravi tega sestanka je prišlo do zapleta z udeležbo predstavnikov OGDP. Čeprav smo za setanek prosili v skladu s pravili – preko Službe za lokalno samoupravo in po tej poti tudi dobili potrditev za udeležbo na sestanku, smo bili obveščeni kar po telefonu predsedniku komisije, da nimajo časa in da jih ne bo. Naj kar on pride k njim, da mu bodo vse pojasnili. S takim načinom se nisem strinjala in sem to po elektronski pošti sporočila vodji OGDP Ireni Razpotnik, v vednost pa poslala podžupanu v funkciji župana Alešu Čerinu in vodji Službe za lokalno samoupravo. Dopoldne pred sejo je ga. Jožica Skorupan po telefonu preverila, kdo pride. Kasneje smo iz kabineta preko Službe za lokalno samoupravo dobili potrditev udeležbe. Sestanka se je udeležil predstavnik Odseka za promet Peter Skušek. Dogovorili smo se o vseh odprtih vprašanjih, posredoval pa nam je tudi nekaj informacij s področja vzdrževanja. Prosili smo ga naj nam OGDP vse informacije oziroma odgovore posreduje pisno.

marec

Torek, 28. 2.: Na ponoven sestanek v zvezi z uporabo prostorov sem povabila predstavnike društev oziroma zavodov Kinetikon in Senzorium ter g. Ekarta, ki se je opravičil. Sestanka se je udeležil tudi vodja Službe za lokalno samoupravo Vojko Grünfeld, ki je zelo podrobno predstavil namen Pravilnika. Najprej moramo temeljito proučiti, če se program uporabnika lahko oceni, kot program ČS. Ko to ugotovimo, moramo dobiti specifikacijo čistih stroškov (brez kakršnega koli zaslužka) in seveda to načrtovati v okviru finančnega načrta ČS. Dejavnost mora potekati kontinuirano in brezplačno za prebivalce. Pogovor moram opraviti še z g. Ekartom, Astronomskim društvom Javornik in Društvom esperantistov.

V četrtek, 23. 2. je bila 4. seja Sosveta za varstvo prebivalcev Četrtne skupnosti Center. Obravnavali smo poročilo o delu Mestnega redarstva in Policijske postaje Center v preteklem letu, predstavitev pilotnega projekta Strategije v skupnost usmerjenega dela Mestnega redarstva in na pobudo Sveta Četrtne skupnosti Center smo se dogovorili, da organiziramo akcijo "Vožnja kolesarjev po območjih za pešce". Svetu četrtne skupnosti Center smo predlagali naj da pobudo MOL, da na osnovi Zakona o varstvu javnega reda in miru sprejme Odlok, ki bi preciziral kršitve glede hrupa in smradu, ter prepovedoval pitje alkohola na javnih površinah (podobno kot Odlok Občine Jesenice o javnem redu in miru).

V četrtek, 16. 2., se je predsednik Sosveta za varnost prebivalcev Četrtne skupnosti Center Goran Iskrić na sedežu Mestnega redarstva na Proletarski 1, udeležil sestanka predstavnikov policije in četrtnih skupnosti na katerem so predstavili projekt Strategije v skupnost usmerjenega dela Mestnega redarstva.

Sreda, 15. 2.: Udeležila sem se delovnega sestanka predsednikov svetov ČS v Zajčji dobravi. Delovni sestanek je vodil vodja Službe za lokalno samoupravo Vojko Grünfeld, pridružil pa se nam je tudi podžupan v funkciji župana Aleš Čerin. Na sestanku so nas seznanili z uveljavitvijo novega programa MFERAC. Gre za enoten finančno računovodski sistem namenjen vsem neposrednim uporabnikom proračuna, ki ga je zahtevalo Ministrstvo za finance. Pri poslovanju je potrebno spoštovati predpisano proceduro. Prisotne je V. Grünfeld pozval, da pravočasno načrtujemo porabo sredstev tako, da bo naročilo oddano vsaj 14 dni pred dogodkom, v kolikor gre za pogodbe pa prej.
V razpravi smo predsedniki svetov ČS opozorili, da se z uvedbo novega sistema postopki podaljšujejo in zahtevajo več administracije ter obremenitev za odredbodajalce, ki morajo fizično podpisovati več dokumentov v različnih časovnih terminih. Predlagali smo, da se poišče možnost, da bi za določena opravila lahko pooblastili strokovne delavce službe in da bi bilo treba proceduro skrajšati in poenostaviti.
V nadaljevanju pa smo govorili tudi o uveljavljanju Pravilnika o kriterijih in načinu uporabe prostorov za delovanje četrtnih skupnosti. Menili smo, da bi bilo prav, da bi ČS sodelovale že pri sami pripravi pravilnika, ne pa, da se zdaj vrtimo okrog vprašanj, kdo od uporabnikov s svojo dejavnostjo sodi v program ČS. Dobili smo namreč zatečeno stanje, na katerega v preteklosti nismo imeli vpliva, naenkrat pa smo postali odgovorni tudi za to področje in moramo predsednice in predsedniki s svojim podpisom pod mesečne plane uporabe prostorov jamčiti, da se v tem času res odvija dejavnost iz programa ČS za prebivalce. V večini primerov so stvari urejene, je pa še nekaj tako imenovanih mejnih primerov s katerimi se moramo še enkrat pogovoriti.

februar

V ponedeljek, 30. januarja ob 17:30 je bila 12. seja Sveta Četrtne skupnosti Center

Sreda, 18. 1.: Savin Jogan se je udeležil sestanka, ki ga je sklical vodja Oddelka za kulturo dr. Uroš Grilc z namenom doreči nekatera odprta vprašanja varovanja kulturne dediščine v Strategiji, ker so bila ta vprašanja na javni tribuni zelo poudarjena.

Četrtek, 12. 1.: Javne tribune o Osnutku Strategije kulturne politike MOL smo se udeležili Marijana Kobe, Savin Jogan in Meta Verbič. V razpravi sem povzela stališča in pripombe, ki smo jih dorekli na delovnem posvetu.

V torek, 10. januarja ob 12.uri je bila v Mestni hiši javna razprava o predlogu prometne politike, ki so se je udeležili Meta Verbič, Peter Kavčič in Goran Iskrić.

V četrtek, 5. 1. ob 17:30 je bila v prostorih četrtne skupnosti skupna seja Komisije za promet, komunalne dejavnosti, urejanje prostora in varstvo okolja, Sosveta za varnost prebivalcev in Komisije za kulturo na kateri smo obravnavali Osnutek Strategije razvoja kulture MOL in Predlog politike prometa MOL.

januar

2012

Petek, 23. 12.: Na OŠ Toneta Čufarja so prejeli listino ECO ŠOLA. prosili so me, če bi prišla in podpisala listino v imenu MOL in ČS. Vabilu sem se odzvala.

Sobota, 17. 12.: Z gospo Ivanko Jerman sva se udeležili novoletne prireditve Mestnega društva gluhih, s katerim tudi sodelujejo. Obe sva bili deležni njihove dobre volje in želja, da tudi v prihodnje nadaljujemo naše sodelovanje.

Petek, 16. 12.: Tokrat so imeli prednovoletno srečanje tisti člani KO ZZB Tabor, ki niso v domu. Spet so se ponovile besede zahvale in veselo razpoloženje je prevladalo nad vsakdanjimi problemi.

Četrtek, 15. 12.: Odzvala sem se vabilu Vrtca Ledina, kjer vsako leto decembra pripravijo dobrodelni bazar.

Ponedeljek, 12. 12.: Udeležila sem s prednovoletnega srečanja članov in članic DU Ajdovščina. Tudi oni so izrazili zahvalo ČS Center za sodelovanje in pozornost, ki jo namenjamo starejšim.

Petek, 9. 12: Zjutraj sem se udeležila sestanka o problemih okoliških prebivalcev, ki so se pojavili po odprtju Kluba Cirkus, v bivšem Kinu Vič (hrup, smeti, vandalizem), ki ga je pripravil OGDP.

V ponedeljek, 5. 12. 2011 ob 17:30 je bila 11. seja Sveta Četrtne skupnosti Center. ZAPISNIK

V nedeljo, 4. 12. 2011 so bile predčasne volitve v Državni zbor
V Četrtni skupnosti Center III. volilna enota, 7. volilni okraj - LJ-Center:
Število volilnih upravičencev: 21.876
Udeležba: 14.344 ali 65,57 %

KandidatLista
Število glasov
Odstotek glasov
LJ-Center
14.167  
100,00 % 
1. ZORAN JANKOVIĆLISTA ZORANA JANKOVIĆA - POZITIVNA SLOVENIJA6.807  48,05 % 
2. MIRKO BRNIČ JAGERSLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS2.348  16,57 % 
3. DR. ANDREJA ČRNAK MEGLIČSD - SOCIALNI DEMOKRATI1.756  12,40 % 
4. ALEKSANDRA MARKOVIĆ PREDANDRŽAVLJANSKA LISTA GREGORJA VIRANTA923  6,52 % 
5. ANTON KRANJCNOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA712  5,03 % 
6. PRIMOŽ HAINZDeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE421  2,97 % 
7. JANEZ REMŠKARSLS RADOVANA ŽERJAVA - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA330  2,33 % 
8. MIHA JAZBINŠEKSMS ZELENI213  1,50 % 
9. DR. PAVEL GANTARZARES - SOCIALNO LIBERALNI175  1,24 % 
10. JOŽEF ŠKOLČLDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE155  1,09 % 
11. SANDRA PAHIĆSLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS112  0,79 % 
12. NADJA ŽNIDARČIČ FERRARIDEMOKRATIČNA STRANKA DELA - DSD59  0,42 % 
13. DR. GORAZD DREVENŠEKGIBANJE ZA SLOVENIJO54  0,38 % 
14. MOJCA KAVČIČSTRANKA ENAKIH MOŽNOSTI SLOVENIJE (SEM-Si)54  0,38 % 
15. SONJA GRLICANAPREJ SLOVENIJA - NPS48  0,34 % 
decemberV sredo, 23. 11. ob 12.uri,
je podžupan Aleš čerin položil venec k spomeniku Rudolfu Maistru.

Sreda, 23. 11. – Kot članica delovne skupine za pripravo Strategije za področje zdravja sem se udeležila, kot vse izgleda, zadnje seje. Po planu naj bi bila javna obravnava dokumenta v drugi polovici decembra in naj bi trajala do 3. januarja 2012. Potem bi se skupina še enkrat sestala, MS MOL bi jo v tem primeru lahko obravnaval že na januarski seji, sicer pa mesec kasneje. Sama sem bila proti temu, ker se mi zdi čas popolnoma neprimeren in sila neprimerno je, da se četrtne skupnosti s tako kratkimi roki in še v prazničnih dneh stiska v kot. Tudi nekateri drugi člani so potem bili mojega mnenja.

V sredo, 23. novembra ob 11.uri, je podžupan Aleš Čerin odprl prenovljeno Grudnovo nbr.

Torek, 22. 11. – Zadnji hip sem bila povabljena na sestanek Društva Kralji ulice na Pražakovo. Kompas se je pritožil zaradi vrste problemov v okolici prostorov društva in jim celo zagrozil, da jih bo tožil za povzročeno poslovno škodo, ker se zmanjšuje promet v lokalih poslovne stavbe. Sestanka so se udeležili predstavniki Kompasa, Oddelka za zdravje in socialno politiko MOL, Policijske postaje Center, predstavniki stanovalcev in več prostovoljcev ter predstavnikov društva.

V ponedeljek, 14. 11. ob 17:30 je bila 10. seja Sveta Četrtne skupnosti Center.

november

Petek, 28. oktober: Tako kot vsako leto pred Dnevom mrtvih so se pri Grobnici narodnih herojev zbrali številni borci in predstavniki Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, Ljubljane, Mestne občine Ljubljana, Republike Slovenije in se poklonili spominu padlih in umrlih herojev.

Od ponedeljka, 10. do četrtka, 13. oktobra smo pripravili vrsto prireditvev ob Dnevu ČS Center 13. oktobru, ko se spominjamo 24 talcev, ki so leta 1942 padli pod streli fašističnega okupatorja. Za letošnje prireditve sta značilni dve stvari. Prvič smo druženje prebivalcev organizirali na Vodmatu. Prvič se je tudi zgodilo, da se je Vrtec Ledina na lastno pobudo vključil v program prireditev. Oboje je pomenilo nekaj novega, česar smo lahko samo veseli.

Četrtek, 13. oktober: Vrtec Ledina je pripravil Dan odprtih vrat s pesmijo in plesom.

Četrtek, 13 oktober: Popoldne smo se zbrali na komemoraciji pri spomeniku 24 talcev, na Poljanah. V spomin talcem in v opomin sedanjim generacijam, da se kaj tekega ne bi nikoli več ponovilo je spregovorila predsednica Sveta ČSCenter Meta Verbič, dijaki poljanske gimanzije so pripravili recital Kristine Brenkove, zapel je Partizanski pevski zbor, sodelovali pa so tudi Orkester Slovenske policije, Častni vod Slovenske vojske in praporščaki.

Sreda, 12. oktober: V Vrtcu Ledina smo si lahko ogledali razstavo "Ljubljana moje mesto". Otroci vrtca in njihove vzgojiteljice so nam z upodobitvami našega mesta pokazali kaj vse so se naučili o Ljubljani in kako jo doživljajo.

Sreda, 12. oktober: Ob Dnevu odprtih vrat na Srednji zdravstveni šoli na Poljanski cesti so spet združili moči dijaki, gojenci in mentorice Srednje zdravstvene šole, Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo in Dijaškega doma Poljane. Letošnji prikaz vsega koristnega za naše zdravje, dobro počutje, tudi za naš lepši videz je pritegnil veliko število, predsvem, obiskovalk.

Torek, 11. oktober: Otroci Vrtca Ledina so se že dopoldan v sodelovanju z dijaki Gimnazije Ledina lotili čistilne akcije v okolici vrtca in centra Ledina.

Torek, 11. oktober: Učenci 9. razredov osnovnih šol v ČS Center pa so se zbrali na posebni, zgodovniski, učni uri na OŠ Ledina. Sodelovali so na okrogli mizi o zgodovini Slovencev v obdobju NOB in v času osamosvajanja Slovenije.

Torek, 11. oktober: Proti 17. uri je postajalo vse bolj živahno pred in v OŠ Vodmat. Dogajanje so popestrili rdeči baloni, ki jih je na druženje prebivalcev pripeljal poseben tricikel Kina balon, otroškega in mladinskega programa Kinadvor. Avla OŠ Vodmat se je napolnila do zadnjega kotička. Vsi, ki smo bili tam smo pozorno spremljali program, ki so ga pripravili otroci Vrtca Vodmat s svojimi vzgojiteljicami, učenci – mladi talenti OŠ Vodmat s svojim mentoricami, in Kvartet klarinetov iz Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana. Kulturnemu programu je sledilo prijetno druženje s prijateljskim klepetom, pa tudi o vsakdanjih problemih. Spet so se izkazale članice DU Tabor, ki so s svojimi kulnaričnimi mojstrovinam poskrbele za odlično razpoloženje.

Ponedeljek, 10. oktober: Otroci Vrtca Ledina so se odpravili na obisk varovancev Doma starejših občanov Tabor. Tako kot že velikokrat doslej so jim s petjem in plesom popestrili jesensko dopoldne.

Ponedeljek, 10. oktober: Že na odprtju razstave "Ustvarjalnost prebivalcev ČS Center" smo lahko videli, da naši prebivalci, tudi najmlajši, ki del svojih poletnih počitnic preživijo v okviru počitniškega varstva, ustvarijo marsikaj zanimivega. S svojimi izdelki so spet pritegnile pozornost naše kljekljarice, ročna dela Mestnega društva gluhih, Društva upokojencev Stari Vodmat, Unicefove punčke in letos prvič tudi skupina občank s svojimi likovnimi in kiparskimi umetninami.

Sreda, 5. oktobra ob 17.uri je bila v prostorih četrtne skupnosti na Štefanovi 11 javna razprava o dopolnjenem osnutku Odloka o spremembah zazidalnega načrta za območje Potniškega centra Ljubljana. Sestanek je vodila ga. Barbara Jovan z MOL. G. Rok Klanjšek iz Real engenieringa, ki je projektiral potniško postajo je povedal, da gre le za manjše popravke. Na osnovi končnih podatkov železnic o podpornih stebrih za železniško postajo zaradi možnosti bodoče poglobitve, so malo povišali postajno zgradbo nad obstoječimi tiri.

Ponedeljek, 3. oktobra ob 17:30 je bila v prostorih četrtne skupnosti 9. seja Sveta Četrtne skupnosti Center. (zapisnik)

oktober

Petek, 30. septembra so vsa gospodinjstva v četrtni skupnosti Center začele v nabiralnikih prejemati zloženko z informacijami o delu četrtne skupnosti od volitev dalje in programom prireditev ob dnevu Četrtne skupnosti Center 13. oktobru

Sreda, 28. 9. 2011: V prostorih SLS MOL na Grablovičevi 28, je Komisija za promet, komunalne dejavnosti, urejanje prostora in varstvo okolja v sodelovanju z OGDP pripravila predstavitev študijo Prometne ureditve za Vodmat.

Torek, 27. 9. 2011: Realizacija plana malih del: Zapletlo se je pri postavljanju načrtovanega tobogana na otroškem igrišču na Močnikovi ulici. Delovni nalog se je glasil na otroško igrišče na Malenškovi – prav tako Vodmat. Zaplet sem reševala z načelnico OGDP Ireno Razpotnik, ki je uredila, da je ekipa delavcev odšla na Močnikovo. Tam pa so ugotovili, da po normativih ni dovolj prostora za postavitev tobogana. Edina možnost je bila, da umaknejo gugalnico – konjička. Morala sem se hitro odločiti in odločila sem se za postavitev tobogana in preselitev konjička na Malenškovo. Na prvem delovnem sestanku predsednikov svetov četrtnih skupnosti z županom in podžupanom bom predlagala, da že ob načrtovanju plana malih del strokovno usposobljeni ljudje pregledajo predloge in nam svetujejo, kaj je možnos storiti – varnost otrok je na prvem mestu.

Petek, 23. 9. 2011 so pri odkopu za potopne smetjake na ulici med Štefanovo in Puharjevo odkrili staro grobišče.

Četrtek, 22. 9. 2011: "KAJ BO Z ROGOM?" – V sodelovanju z Evropskim projektom Second chance smo v dvorani Doma starejših občanov Tabor pripravili delavnico za prebivalce bližnje okolice nekdanje tovarne ROG z namenom, da jih seznanimo s potekom projekta Centra sodobne umetnosti in da dobimo predloge prebivalcev, kaj oni pričakujejo in kaj si želijo v prenovljenem ROG – u. Zanimivo je, da so večino udeležencev zanimale možnosti najema oziroma nakupa parkirnih mest v podzemni garaži. Načrtovanih je 650 parkirnih mest, od tega 50 za potrebe Centra sodobne umetnosti ROG. Več o drugih predlogih pa, ko dobimo zapisnik delavnice.

Torek, 20. 9. 2011: Peter Kaučič in Meta Verbič sva bila kar po telefonu povabljena na odprtje novega "Mrtvaškega mostu", ki se naj bi po besedah podžupana prof. Janeza Koželja preimenoval v nekaj bolj optimističnega, povezanega s porodnišnico na drugi strani Zaloške ceste.

V soboto, 17. septembra od 16. do 22. ure, je potekal zaključni dogodek v parku Tabor.

Od petka, 16. do 22. septembra so ob Evropskem tednu mobilnosti, za en teden zaprli Slovensko cesto za ves promet, razen za avtobuse mestnega potniškega prometa in kolesarje.

Četrtek, 15. 9. 2011: Vsi smo dobili vabila na odprtje ozelenele Križevniške ulice, ulice z bogato zgodovino, pa doslej nekako odmaknjeno in zapuščeno. Njena ozelenitev je nastala na pobudo in v realizaciji kulturnikov in umetnikov ter prebivalcev. Nosilec pa je bil Mini teater, ki deluje v tej ulici. Udeležili smo se: Savin Jogan, Peter Kaučič, Marijana Kobe, Darja Sajko, Vesna Škrinjar Pevc in Meta Verbič.

V četrtek, 15. septembra je v sklopu poživitve bolj odmaknjenih ulic potekala že drugič prireditev na Prečni ulici.

Sreda, 14. 9. 2011: Splavitev nove ladjice, ki je v Ljubljano prišla z Bleda, naredila pa jo je ekipa mladih zanesenjakov. Splavitve smo se udeležili: Peter Kaučič, Karl Bradač, Marijana Kobe, Darja Sajko in Meta Verbič. Po splavitvi je ravnateljica Vrtca Ledina, ga. Lučka Postružin, ki se nam je pridružila, dala pobudo, da se vrtec priključi praznovanju Dneva ČS Center. Pobudo smo kar takoj sprejeli, zato je tudi njihov program vključen v naši zgibanki. K sodelovanju je pritegnila še Gimnazijo Ledina in Dom starejših občanov Tabor.

Torek, 13. 9. 2011: Priprave na Dan ČS Center:
-
S Savinom Joganom sva na OŠ Ledina opravila razgovor v zvezi z organizacijo Okrogle mize na temo Zgodovina Slovenije v obdobju NOB in v času osamosvajanja za učence 9. razredov OŠ z območja ČS Center, v torek, 11. 10. od 10.00 do 12.00.
- Srečala sem se tudi z mentorico, prof. slovenščine na Gimnaziji Počljane, ga. Matejo Pandel skatero sva dorekli program dijakov za komemoracijo pri spomeniku 24 talcev, v četrtek, 13. 10. ob 16.30.

Ponedeljek, 12, septembra je bila 8. seja Sveta Četrtne skupnosti Center.

Četrtek, 8. september:

Na 3. seji se je sestala Komisija za kulturo v razširjeni sestavi in pripravila predlog programa.

Meta Verbič se je udeležila rednega delovnega sestanka predsednikov svetov četrtnih skupnosti s podžupanom Janijem Möderndorferjem.

Sreda, 7. september:

Posveta Ministrstva za okolje in prostor in Ministrstva za promet o opravljenem delu v postopku umeščanja Ljubljanskega železniškega vozlišča v prostor so se udeležili Savin Jogan, Pavel Brglez
in Peter Kaučič.

Marijana Kobe in Meta Verbič sva v pripravah na prireditve ob Dnevu ČS Center obiskali OŠ Vodmat in Vrtec Vodmat.

september

Sobota, 27. avgust:

V sodelovanju s TD Ljubljanica smo uspešno izpeljali jesensko čistilno akcijo.

Sreda, 24. avgust:

Zaključka akcije "Zemljevid želja" na ploščadi Etnografskega muzeja so se udeležili Savin Jogan, Pavel Brglez, Marijana Kobe, Darja Sajko in Peter Kaučič. Župan Zoran Janković je med številnimi željami prebivalcev Tabora izbral zaprtje prometa pred Kinodvorom. Prostor bo namenjen otrokom.


Torek, 22. avgust:

V teh dneh se je začela prenova Ajdovega zrna v Mali ulici. Nekateri stavbo bolj poznate kot picerijo Napoli, morda še kakšno drugo restavracijo. Starejši meščani pa se bodo spomnili, da je bila ta veliko let nazaj zgrajena za prvo javno kopališče v Ljubljani. Zgodovinski objekt se bo po prenovi spremenil v otroško igralnico – brezplačni otroški vrtec za otroke obiskovalcev centra. Starši bodo lahko svoje otroke prepustili brezkrbni igri in odšli po opravkih.

Sicer pa se poletje počasi izteka. Bilo je polno najrazličnejših kulturnih in zabavnih dogodkov, ki so se vrstili praktično vsak dan, pa seveda tudi problemov, ki spremljajo živahen utrip Ljubljane, še posebej v naši četrtni skupnosti. Med izredno pozitivnim dogajanjem ne moremo mimo dveh.

Začnimo s projektom oživljanja parka Tabor. Ekipa Prostorož, mladih arhitekt, je že spomladi zastavila projekt za oživitev parka. S partnerji pri projektu (Zavod Bunker, IPOP, Dijaški dom Tabor, Dom upokojencev, Hotel Park, Društvo tabornikov Zmajev rod, OŠ Toneta Čufarja, OŠ Ledina, Kinodvor in Wlan Ljubljana) in mnogimi drugimi so za vsak dan od konca maja pa vse do 16. septembra pripravili pester program od športa, kulture, nedeljskih zajtrkov, klekljanja, kuhanja in še in še. Park Tabor živi, se giba in vrvi. Do 16. septembra še imate čas, da se pridružite vsem, ki se družijo in se veselijo. Če morda v poštnem nabiralniku niste našli brošurice s programom, jih najdete: park.tabor@gmail.com ali www.prostoroz.org, pa tudi na facebooku jih boste našli: Park Tabor.
ČS Center se je projektu oživljanja parka Tabor pridružila s programom malih del v okviru katerega bomo prispevali 3.000,00 EUR za nakup visečih mrež.

Zaživel je tudi prenovljeni Kongresni trg s paviljonom, ki končno spet služi svojemu namenu. Koncerti kakovostne glasbe s kakovostnimi izvajalci vsako sredo pritegnejo več poslušalcev, mladih in malo manj mladih. Sredini koncerti v paviljonu na Kongresnem trgu so lahko za vzgled prav vsem organizatorjem različnih prireditev v mestnem središču.
Med probleme oziroma negativne posledice živahnega utripa mestnega središča prav gotovo sodi hrupno obnašanje posameznikov oziroma skupin mladih, ki v poznih nočnih vse prevečkrat pozabijo, da za okni hiš – še posebej na Bregu - mimo katerih se vračajo s Trnovske plaže ali s katere druge prireditvene lokacije, živijo ljudje, ki morajo zjutraj na delo, v šolo. Na to je mlade že opozoril župan Zoran Janković v medijih, nič pa ne bo škodilo, če to storimo tudi na naši spletni strani. Morda se bo našel maldenič, mladenka, ki bo to prebrala in se zamislila. In kdaj drugič na to opozorila prijatelje, ki bodo posedli na klopce, prepevali in vpili vse do zgodnjih jutranjih ur in za seboj vse vprek puščali pravo smetišče.

Petek, 19. avgust:

Na čisto poseben način se je letos začel mednarodni festival MLADI LEVI. Iz dvorane v Stari elektrarni so se gostujoči in domači umetniki preselili na ulice, od Gestrinove (Rdeča hiša) preko Žitnega mostu, po Trubarjevi, Komenskega in Vidovdanski ulici, mimo Doma upokojencev Tabor, na ploščad pri Etnografskem muzejem se je vil kača domin in ljudi. Malo čez pol osmo uro zvečer je padla prva domina in potem vse ostale, tako kot se za domine spodobi. Kulturna četrt Tabor je zaživela kot je živela nekoč pred davnimi leti. Lepo je bilo srečati prebivalce Tabora, Ljubljančane vseh generacij, si nakloniti prijazen pozdrav z ljudmi, ki jih morda poznaš samo na videz. Na ploščadi Etnografskega muzeja so postavili številne kotičke za delavnice od Mladih rim vse do Zemljevida želja, na katerega bomo lahko zapisali svoje želje kaj si na Taboru želimo. Župan Zoran Jankovič je obljubil, da bo v sredo, 24. avgusta, ob 20.00 uri izbral eno željo in jo uresničil. Res je bil petkov večer vreden naše pozornosti.
Zato tudi na tem mestu iskrene čestitke ekipi Zavoda Bunker in več kot sto prostovoljcem, ki so ga pripravili.

Četrtek, 18. avgust:

Že zgodaj zjutraj v Dnevniku vesela vest. Kino Komuna bo od septembra spet kino, ki smo ga v ČS Center zelo pogrešali. Kar nekaj let je bil zaprt, zavit v temo in z zanemarjenimi vitrinami. Morda pa smo tudi mi prispevali majhen delež k temu, da se bodo stvari spremenile. Po 6. seji Sveta ČS Center smo namreč lastnikom kina poslali precej ostro pismo z zahtevo, da poskrbijo za svojo lastnino, ki je bila vse od zaprtja prava sramota. Bila sem presenečena, ko me je še isti dan, ko je naše pismo prejel, poklical lastnik in direktor Koloseja Sergej Racman in kasneje tudi pisno zagotovil, da bodo za kino in njegovo okolico poskrbeli in dodal, da imajo z dvorano več načrtov, samo kina ne. Dogovorila sva se, da bomo v zvezi z načrti Koloseja s Kinom Komuna ostali v stiku.

Torek, 16. avgust:

Padel je Kolizej. Kranjska investicijska družba, lastnica Kolizeja, je začela z rušenjem te zgodovinske stavbe v centru Ljubljane. V ČS Center se je oglasila ena od bližnjih stanovalk z željo, da opozori na morebitne probleme, ki bi nastali na hišah v bližnji okolici, še posebej v času gradnje novega objekta. V pogovoru sva se dogovorili, da bomo z investitorjem vzpostavili stike in se dogovorili za način komunikacije. Govorila sem s predstavnico za stike z javnostjo KID Sašo Mrak in dogovorili sva se za sodelovanje pri komuniciranju z okoliškimi stanovalci.

avgust

Ponedeljek, 11. julij:

Ob zaključku javne razgrnitve je bila v prostorih SLS, MOL, Štefanova 11, javna obravnava dopolnjenega osnutka odloka o spremembah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za urejanja CR 2/20 Pravoslavna cerkev. Investitor je za spremembo pri projektu zaprosil na osnovi leta 2010 sprejetega OPN, ki omogoča, da se v izračun predpisanih parkirnih mest vključi tudi parkirna mesta v javni rabi pod pogojem, da se s strokovno podlago, ki jo potrdi pristojni organ MOL, ugotovi razpoložljivost in zadostnost javnih parkirnih mest v neposredni bližini objekta. V tem primeru je temu pogoju zadoščeno, v prihodnosti pa bo možno, z zidavo parkirnih hiš v bližini, Kozolec II, in v sklopu športno rekreativnega centra Ilirija, parkirati tudi tam. Investitor bo parkirišča prekvalificiral v družabno študijske prostore, zato se opusti montaža avtodvigala in 14 parkirnih mest, omogočen pa je servisni dovoz za dostavo.
Predsednica Sveta ČS Center Meta Verbič je povedala, da je Svet ČS center na 7. seji, 20. junija, ob obravnavai omenjenega odloka izrazil nezadovoljstvo zaradi ukinitve parkirnih površin, saj to pomeni 14 javnih parkirnih mest manj za okoliške prebivalce, ki so zaradi uvajanja potopnih smetnjakov in množice motoriziranih obiskovalcev mestnega središča prisiljeni iskati parkirne površine izven domicilnega območja. V odgovoru smo dobili pojasnilo, da pristojni Oddelek za urejanje prostora MOL zagovarja politiko, da je v centru (ožje mestno središče) dopustno zagotoviti le 50% parkirnih mest, normativno določenih glede na namembnost objektov. Pri tem ne gre za zmanjševanje javnih parkirnih mest, ampak parkirnih mest na sploh. Tudi to je ena od poti, da se zmanjša promet v središču mesta. (zapisnik)

Petek, 8. julij:

S predsednico Komisje za kulturo Marijano Kobe sva se sestali s predstavniki projekta Second Chance, v okviru katerega se pripravlja prenova Roga v Center sodobne umetnosti. Dorekli smo pripravo razprave z okoliškimi prebivalci, na kateri se bomo srečali v četrtek, 22. septembra,
ob 17.00 uri, v prostorih nekdanje krajevne skupnosti Tabor, na Rozmanovi 12. Seznanili nas bodo s samim projektom, potekom prenove in z vsebino programov, ki se že oblikujejo, od udeležencev razprave pa pričakujejo še nove predloge. Zato vas že zdaj pozivamo, da razmislite kaj bi si želeli v Centru sodobne umetnosti in njegovi okolici. Bodite tudi pozorni na vabila in pridite.

julij

Ponedeljek, 20 junij:

Imeli smo 7. Sveta ČS Center, zadnjo pred poletnimi počitnicami. Na tem mestu naj opozorim, da smo se najprej seznanili z novostmi Snage pri odvozu kosovnega materiala in ločenem zbiranju odpadkov. Od gradiv za sejo MS MOL pa smo se seznanili s predlogom Akta o javno – zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Podzemna parkirna hiša Tržnica, prizidek k Mahrovi hiši, ureditev Vodnikovega trga in podzemna parkirna hiša Krekov trg z ureditvijo Krekovega trga. Potem smo obravnavali že prej omenjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja CR 2/20 Pravoslavna cerkev in Letno poročilo o delu mestnega redarstva. Zapisnik

Ponedeljek, 13. junij:

Imeli smo sestanek z gostinci iz ožjega središča mesta. S podrobnostmi razgovora se lahko seznanite v zabeležki razgovora, če na naši spletni strani kliknete rubriko Zapisniki sej in potem zabeležke.

V četrtek, 9. 6. smo se Peter Kaučič, Goran Iskrič in Meta Verbič srečali s predstavniki prebivalcev Ferantovega vrta in si natančno ogledali situacijo gostinskih lokalov, ki delujejo v stavbi med Ferantovim vrtom in ob Igriški ulici. Opozorili so nas predvsem na njihovo ignoranco do sosedov in motenje posesti s strani gostov še posebej po končanem obratovalnem času. Stavba, v kateri so lokali z vrtovi, je po njihovih besedah v privatni lasti. Dogovorili smo se, da lahko storimo samo to, da zaprosimo pristojne organe (policijo in mestno redarstvo) za poostren nadzor in Tržno inšpekcijo da preveri morebitne kršitve.

junij

"Dan soseda" se je zgodil v četrtek, 26. maja, od 16.00 ure naprej na igrišču OŠ Toneta Čufarja in je bil v znamenju praznovanja 50. obletnice delovanja OŠ Toneta Čufarja in izražanja našega voščila šoli za visoki jubilej. S skupnimi močmi osnovne šole in ČS Center smo bili priča kakovostno bogatemu kulturnemu programu in predstavitvi številnih društev in zavodov iz soseščine. Še posebej se moramo zahvaliti članicam DU Tabor, ki so pripravile kar precej kulinaričnih dobrot za sosedsko druženje. Velja omeniti, da se je predstavil tudi projekt Civitas Elan in bil delež precejšnjega zanimanja.Dneva soseda smo se udeležili Marjana Kobe, Cvetka Donoša, Peter Kaučič in prvi predsednik Sveta ČS Center Tomaž Tomažin. Seveda pa niso manjkaei niti Jožica Skorupan, Vesna Tonkovič in Ivanka Jerman, ki so tako kot že dan prej v Domu na Poljanah poskrbele za vso logistiko, ki je ob takih prireditvah potrebna.

Istočasno je v Domu starejših občanov na Taboru potekal Dan doma. Varovanci doma in vsi zaposleni, ki skrbijo zanje, so se zbrali na vrtu, se družili in zabavali, celo zavrteli so se ob živi glasbi. Zato sem se na poti na OŠ Toneta Čufarja ustavila še pri njih, jih pozdravila in med pogovorom slišala njihovo željo, da bi morali bolj poskrbeti za park na Taboru, ki letos že dobiva novo podobo in počasi oživlja.

"Poljane pojejo", prireditev je ČS Center v sodelovanju z DU Poljane in Domom starejših občanov Center – Enota Poljane organizirala v sredo, 25. maja, ob 10.30 v domu na Poljanah. Atrij doma je bil že precej pred začetkom poln obiskovalcev in nastopajočih. Peli so otroci Vrtca Pod Gradom – Enota Poljane, učenci OŠ Poljane in Domski pevski zbor pod vodstvom Meri Avsenak. Pridružila se jim je operna pevka Rebeka Radovan z bratom Igorjem, program pa je povezovala dramska igralka Meta Vranič. Vsi zbori so na koncu skupaj s poslušalci zapeli Sončno uro.Pri organizaciji so pomagali tudi dijakinje in dijaki Srednje zdravstvene šole Ljubljana. Prireditve sva se udeležili predsednica Komisije za kulturo Marijana Kobe in predsednica Sveta ČS Center Meta Verbič. Kot predsednica sveta sem vse tudi pozdravila, poudarila pomen tovrstnih prireditev za sožitje vseh genarcij od najmlajših do starejših in se s cvetjem zahvalila vsem, ki so prispevali k uspehu prireditve. Po končani prireditvi je bilo med vsemi čutiti željo, da bi postala tradicionalna.

- Po prireditvi "Poljane pojejo" sem se udeležila odprtja novega dela planinske poti po oddajnikih RTV SLO – Šance – Ljubljanski grad. Prišla sta tudi naša kolega Mirko Brnič Jager in Peter Kaučič. Slavnostni govornik na odprtju poti je bil podžupan MOL Jani Möderndorfer, ki je delil skupno mnenje, da je Ljubljana edina prestolnica na svetu, ki ima v samem centru mesta označeno planinsko pot.


Sobota, 20. maj: Že v petek, 19. maja so nas člani Društva upokojencev Stari Vodmat povabili na razstavo svojih del, ki so jih izdelali v ustvarjalnih delavnicah. Vsi tisti, ki smo si razstavo ogledali v petek ali v soboto, smo bili prijetno presenečeni nad ustvarjalno domišljijo, ročnimi spretnostmi, najrazličnejšimi tehnikami in občutkom za estetiko naših sokrajanov, ki vse prevečkrat ostajajo v senci. Pa jim to ne vzame poguma in dobre volje. Le tako naprej spoštovane sokrajanke in sokrajani. Z besedami je težko opisati vse, kar smo videli. Zato bomo našo spletno stran v prihodnjih dneh popestrili s fotografijami, saj, žal, kljub vsej tehnologiji, ki jo imamo na razpolago, tega v tem trenutku še ne moremo.

V sredo, 18. maja je bil na sedežu ČS Rožnik, 3. razgovor podžupana Janija Möderndorferja s predsedniki svetov četrtnih skupnosti. Ker sem bila odsotna, se je razgovora udeležil podpredsednik dr. Savin Jogan. Obvestil me je, da so predstavniki Snage predstavili novosti na področju zbiranja odpadkov, predstavniki Mestnega redarstva pa svoje naloge in pristojnosti.
Vodja Mestnega redarstva Andrej Orač je ob tej priložnosti pozval četrtne skupnosti, da posredujejo predloge lokacij za namestitev radarjev ter predlagajo območja za poostreni nadzor. Pozneje smo poziv za predloge lokacij za namestitev radarjev prejeli tudi po elektronski pošti. Odločila sem se, da vse člane sveta po elektronski pošti prosim za posredovanje predlogov. Odzvali so se: Goran Iskrič, Karl Bradač, Peter Kaučič, Pavel Brglez, Marijana Kobe in Meta Verbič. Predloge smo posredovali v zaprošenem roku.

Torek, 17. 5. ob 12.uri je župan Zoran Janković v osrednjem atriju Mestne hiše, odprl razstavo ob 121 letnici vodovoda v Ljubljani Voda za Ljubljano.

Ponedeljek, 16. maj: Svet ČS Center je imel svojo 6. sejo. Med drugim smo se seznanili s Poročilom za 2010 o uresničevanju Akcijskega načrta za izenačevanje in uresničevanje enakih možnosti oseb z oviranostmi v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2008 do 2010 in s Predlogom Akcijskega načrta "Ljubljana – občina po meri invalidov" za obdobje od 2011 do 2012, ki ju bo na 5. seji obravnaval Mestni svet MOL. V zvezi z akcijskim načrtom smo opozorili na nekatere ovire, ki bi jih bilo treba odpraviti:
- Omogočiti je treba dostop invalidom do pristajališča za ladje pod Mesarskim mostom.
- Pripraviti je treba letak - zemljevid z označenimi parkirnimi mesti za invalide, saj marsikdo ne ve, kje lahko parkira.
- Pri urejanju peščenih poti v parkih in na zelenicah je treba posebno pozornost nameniti izbiri peska. Dogaja se namreč, prav zdaj, na primer pri Čolnarni v Tivoliju, da izbrani pesek onemogoča prehod invalidskim in otroškim vozičkom, oteženo pa je tudi gibanje starejših sprehajalcev.
Še posebej zanimiv je bil drugi del seje, ko se nam je pridružil podžupan profesor Janez Koželj z namenom, da nas seznani z načrtovanimi projekti v letu 2011 in kasneje v naši četrtni skupnosti. Takole je našteval in opisoval:
- Garažna hiša Kongresni trg in urejanje samega trga se končuje.
- Notranji obroč Roška – Njegoševa: Po zapletih z SCT bodo zakljičili z izbiro novega izvajalca.
- ROG, Center sodobnih umetnosti: Aktivnosti potekajo. O teh smo vas že obvestili po 5. seji Sveta ČS Center, ko smo obravnavali projekt Second Chance.
- Orisal je cilje prenove tržnice in zagotovil, da je prjekt pripravljen tako, da ne bo prav nič prizadeta kulturna dediščina. V garažni hiši pa bodo imeli prednost prebivalci, saj jim bo na razpolago 350 parkirnih mest. 100 parkirnih mest bo namenjenih prodajalcem, ki jim ne bo več treba krožiti po okolici in iskati parkirnega mesta. 100 mest pa bo na razpolago za obiskovalce tržnice.
- Načrtovana prenova Petkovškovega nabrežja je povezana s prenovo tržnice, odvisna pa je tudi od bilanc Javnega podjetja Ljubljanske tržnice in parkirišča.
- Letos se nadaljuje urejanje obrežij Ljubljanice – Promenada na trasi Gallusovo nabrežje – Grudnovo nabrežje do Špice.
- Potekajo aktivnosti za obnovo ploščadi Trga republike. MOL je s poravnavo končala spor v zvezi z lastništvom, ki se je vlekel kar nekaj let.
- Zapora Slovenske ceste med Ajdovščino in Šubičevo ulico za osebni promet in njena ureditev.
- "Ljubljana moje mesto" – obnova stavbnih lupin se nadaljuje.
- V Mali ulici bo v objektu, kjer je bilo v davni preteklosti prvo javno ljubljansko kopališče, nekateri ga bolj poznajo kot Ajdovo zrno, bo urejena otroška igralnica – brezplačen otroški vrtec za obiskovalce centra mesta. Starši bodo lahko otroke pustili v igralnici, sami pa brez skrbi odšli po opravkih.
- Obnove je potrebna tudi lesena Ribja brv. Pripravlja se arhitekturni natečaj.
- Seznanil nas je še z dvema velikima projektoma: ureditvijo Južnega trga, kjer se odpira možnost postavitve spomenika žrtvam vseh vojn in pa NUK. Oba projekta pa že sodita v prihodnost, saj je njuna realizicaja v največji meri odvisna od države.
Predstavitvi podžupana profesorja Janeza Koželja so sledila vprašanja in opozorila članov sveta. Strnemo jih lahko takole:
-
Pri prenovi obrežij Ljubljanice je treba skrb nameniti ohranjanju in povečevanju zelenih površin in uporabi lesa kot materiala za "parkovno opremo" in njene okolice. Pri urejanju promenade Gallusovo nabrežje – Špica ne smejo pozabiti na javne sanitarije.
- Po izgradnji nove Karlovške ceste je ostal Gornji trg "odrezan od sveta". Dobro bi bilo razmisliti o postavitvi brvi preko ceste iz tunela na staro Karlovško cesto. Podžupan je odgovoril, da je že v pripravi.
- Glede na to, da je v garažni hiši pod tržnico načrtovana tudi hladilnica za pokvarljivo blago, bi morali razmisliti o povezavi z dvižnimi jaški pod arkadami, ki zdaj služijo dviganju in spuščanju tovrstnih proizvodov. Sicer se lahko zgodi, da bodo morali do teh jaškov še vedno z avtomobili.
- Postavljeno je bilo tudi vprašanje uvedbe tramvaja na trasi Dunajska – Barjanska. Podžupan je odgovoril, da se zaveda, da bi bila to najboljša rešitev, vendar je treba najprej doreči prometno ureditev rumenih pasov. Šele, ko bo to steklo, lahko začnemo razmišljati o tramvaju, saj bi bili le rumeni pasovi prostor za umestitev proge.
- Hribarjev spomenik med turisti in obiskovalci vzbuja veliko zanimanje, vendar je preslabo označen. Odgovor: Se strinjam. Bomo uredili s primerno tablo.
Ob zaključku razgovora se je podžupan profesor Janez Koželj zahvalil za povabilo in naše predloge ter opozorila, ki lahko prispevajo k boljšim rešitvam. Zapisnik

Ponedeljek, 16. 5. je podžupan, prof. Janez Koželj na Magistratu odprl razstavo o lesu Čar lesa.

Sobota, 14. maj: Osnovna šola Poljane je pripravila tradicionalno srečanje treh generacij. Na kulturni prireditvi so poleg učencev nastopili tudi starši, Ribniški oktet in pevski zbor varovancev Doma starejših občanov Poljane, ki ga kot prostovoljka vodi Meri Ovsenak. Najstarejši udeleženec srečanja je bil star 103 leta, najmlajša pa 18 mesecev. Šolska avla je bila dobri dve uri polna veselega živžava učencev, bratcev, sestric, staršev, babic in dedkov, pa tudi prababic in pradedkov. Udeležencem srečanja se je pridružil tudi župan Zoran Janković. Po prireditvi smo si v telovadnici ogledali zanimivo razstavo ustvarjalnosti učencev OŠ Poljane, veliko pa je bilo tudi ročnih del učenk in njihovih babic.

Četrtek, 12. maj: Mestni muzej je bil prva postaja v okviru druženj in prireditev, ki jih v ČS Center pripravljamo za starejše prebivalce letos. 58 se jih je zbralo. Pozorno so prisluhnili zgodovini našega mesta od prazgodovine do osamosvojitve Slovenije. Ob slovesu, ko so se razšli polni novih spoznanj, so se razveselili novice, da junija za njih pripravljamo sprehod po Botaničnem vrtu.

Četrtek, 12. maj: V mestni hiši sta skoraj istočasno potekala dva dogodka, ki bi lahko v prihodnje doprinesla tudi k večji kakovosti življenja prebivacev ČS Center.

1. Srečanje vseh trgovcev v mestnem jedru, ki so se organizirali v Združenje trgovcev mesta Ljubljane v okviru Podjetniško trgovske zbornice in se vključili v projekt vzpostavitve mestnega marketinga. Srečanja sva se udeležila Pavel Brglez, ki ga je za vzpostavitev stikov z združenjem na 5. seji pooblastil Svet ČS Center in Meta Verbič. Opozorila sva, da pri oživljanju trgovinske dejavnosti ne smemo pozabiti, da ob številnih turistih in drugih obiskovalcev mestnega jedra, v ČS Center živi tudi nekaj več kot 24 tisoč prebivalcev. Pri načrtovanju razvoja svoje dejavnosti in ponudbe v sodelovanju z MOL morajo zagotoviti tudi pogoje za izboljšanje osnovne preskrbe prebivalcev, ki je praktično ni.

2. Urbanizem in šport pa je bil strokovni posvet, ki sta se ga udeležila Peter Kaučič in Mirko Brnič Jager, člana Sveta ČS Center in njegove komisije za promet, komunalne dejavnosti, urejanje prostora in varstvo okolja.

Sreda, 11. maj: Na bregovih Ljubljanice, na Žabjaku in na Krakovskem nasipu je bilo zvečer zelo živahno. Množica ljudi je čakala, da bo lahko Ljubljanico prečkala reko preko mostu, ki se bo odslej imenoval Hradeckega most in sedaj povezuje četrtno skupnost Center in Trnovo. Še nedavno je bil to Mrtvaški most, še veliko prej pa Šuštarski most. Zanimanje za njegovo odprtje je bilo še toliko večje prav zaradi njegove zgodovine in večkratnega prestavljanja. Most predstavlja našo kulturno in industrijsko dediščino. Ko se je Mestna občina Ljubljana odločila, da ga obnovi in ne zavrže kot staro železo, je pokazala, da zna ceniti našo dediščino.

Torek, 10.maj: Udeležila sem se sestanka v zvezi z reševanjem težav z gostinci. Prisotni so bili predstavniki OGDP, Policijske postaje Center in tržnega inšpektorata. Na sestanek sem bila povabljena na mojo pobudo. Prisotne sem seznanila s problemi spoštovanja obratovalnega časa in hrupa, nenadzorovanim širjenjem letnih vrtov, obešanjem zvočnikov na fasade in že jutranjega predvajanja glasbe. Predstavnik policijske postaje je povedal, da zdaj velja ničelna stopnja za prekoračenje glasnosti glasbe in da lahko policisti takoj izrečejo kazen, ne samo lastniku lokala, ampak tudi takrat odgovornemu natakarju. Predstavnica tržnega inšpektorata se je zahvalila za informacije in povedala, da so tudi oni poostrili nadzor, da pa bodo veseli vsake naše informacije o morebitnih kršitvah, saj veljajo stroga pravila pri postavljanju letnih vrtov. Odgovorila sem, da bom članom sveta predlagala, da morebitne kršitve nemudoma sporočijo na četrtno skupnost, le-ta pa potem direktno njim.

Ponedeljek, 9. maj: praznik miru in svobode, praznik osvoboditve Mesta heroja. Je tudi dan Evrope. To je dan, ko se je končala 2. svetovna vojna.
Ob prazniku Ljubljane je bila na Ljubljanskem gradu slavnostna seja Mestnega sveta MOL s podelitvijo plaket in nagrad mesta ter razglasitvijo 2 častnih meščanov: Svetlane Makarovič, ki tudi živi v naši četrtni skupnosti in Mojmirja Sepeta.

Ponedeljek, 9. maj: Ob 15.00 uri so se v Domu starejših občanov na Poljanah zbrali varovanci doma in DU Poljane na tradicionalnem kosilu jubilantov starih nad 85 let. Tokrat je bila med njimi tudi 100 letnica gospa Slavica Kocjančič. Ob pisni čestitki v imenu sveta ob visokem jubileju, sem si dovolila prositi našo g. Jožico Skorupan, da ji v našem imenu izroči šopek.

Nedelja, 8. maj: Na Prešernovem trgu je bila zvečer prireditev Evropa Ljubljani, Ljubljana Evropi. Slavnostni govornik je bil predsednik republike dr. Danilo Türk, spregovorila sta tudi evropski komisar za okolje Janez Potočnik in župan Ljubljane Zoran Janković.

Sobota, 7. maj: Pohod ob žici in tek trojk sta v center mesta privabila rekordno število pohodnikov od najmlajših do najstarejših, ki so se že zgodaj izjutraj odpravili na pot okoli Ljubljane, kjer je nekoč mesto obdajala bodeča žica, udeležencev teka trojk, njihovih navijačev in borcev, ki so se udeležili velikega zborovanja ob 70 letnici ustanovitve OF.

Sobota, 7. maja: V parku Tabor so se začele prireditve in vsakovrstna doganjanja in srečanja prebivalcev, ki bodo odslej potekala skoraj vsak dan v okviru Kulturne četrti Tabor, nosilec oživljanja parka pa je društvo mladih arhitekt Prostorož. V prenovo parka na Taboru se je vključila tudi ČS Center, ki je v Program malih del za leto 2011 vključila postavitev mize za namizni tenis in viseče mreže.

maj

Četrtek, 21. april: V sodelovanju z OŠ Ledina smo v atriju Magistrata pripravili predstavitev pesniške zbirke "Vsako prijateljstvo je pesem". Pesniška zbirka je nastala v okviru nacionalnega Unesco ASPnet projekta "Dobre vesti iz naše šole in našega mesta", katerega nacionalni koordinator je OŠ Ledina. Pri ustvarjanju zbirke so sodelovali učenci in mentorji 10 osnovnih šol (9 slovenskih in 1 madžarska). V verzih so spregovorili o prijateljstvu, ljubezni in sreči. Nagovarjajo nas z osebnimi izpovedbi mladih, vedro in optimistično. Prav s to pesniško zbirko so v letu, ko je Ljubljana nosila Unesco naziv svetovna prestolnica knjige, so tudi sami postali del kulturnega dogajanja v Ljubljani.

Četrtek, 21. april: Gostilna dela je odprla vrata na Poljanski 7. Nastala je v okviru projekta Tovarna dela – vstop v svet dela, je projekt socialnega podjetja z gostinsko dejavnostjo, namenjen mladim iz ranljivih ciljnih skupin. V okviru projekta so partnerji usposobili 14 mladih, ki so opustili šolanje ali niso imeli zadostne izobrazbe za opravljanje poklica in samostojno življenje. Za Gostilno dela je bilo izbranih 5 mladih, ki so dobili zaposlitev in priložnost za ustvarjanje socialnega podjetja Gostilna dela.

Sobota, 16. april: V sodelovanju s TD Ljubljanica smo se tudi letos vključili v aktivnosti za lepšo Ljubljano 2011. Udeleženci čistilne akcije smo se zbrali med 9. in 10. uro pod Prulskim mostom – zbralo se nas je približno 100. Pridružili so se nam tudi prebivalci ČS Trnovo, člani TD Trnovo in uslužbenci Mestne občine Ljubljana. Pred začetkom akcije nas je pozdravil župan Zoran Janković. Skupaj smo se veselili novih sanitarij, prepotrebnih za vse sprehajalce in mladino, ki poseda in se zabava na Trnovski plaži. Čiščenja smo se lotili v petih skupinah na bregovih Ljubljanice, na Špici, na Ljubljanskem gradu do šole in športnega parka na Poljanah, ob progi do Kodelejvega, ob malem grabnu v trnovem, do Ilirije v Tivoliju na Taboru in na Vodmatu. Ko so se skupine vrnile pod Prulski most so v en glas ugotovile: Ob vseh steklenicah, plastenkah, plastičnih vrečkah, cigaretnih ogorkih je še največ pasjih iztrebkov.

Sreda, 13. – petka, 15. aprila: "Evropski teden trajnostne energetike": Ljubljana se je letos prvič pridružila Evropskemu tednu trajnostne energetike, kateregan namen je promovirati učinkovito rabo energije in rabo obnovljivh virov energije. Osrednje dogajanje je potekalo prav v naši četrtni skupnosti, na Stritarjevi ulici. Obiskovalci velikega šotora smo lahko zvedeli marsikaj zanimivega o toplotni zaščiti stavb, o energijsko učinkoviti hiši, o prezračevanju bivalnih prostorov........

V ponedeljek 4. 4. Svet ČS Center se je sestal na svoji 5. seji. Prvi del seje smo namenili predstavitvi razvojnega projekta SECOND CHANCE – razvoj nekdanje tovarne ROG v center sodobnih umetnosti. Predstavnici Oddelka za kulturo MOL Jerneja Batič in Muzeja in galerij Ljubljana Mateja Štular, sta povedali, da je projekt Second Chance razvojno raziskovalni projekt petih evropskih mest (Nurenberg, Leipzig, Benetke, Krakov in Ljubljana), ki želijo stare, zapuščene industrijske objekte revitalizirati in jim dati pečat sodobne umetnosti. Za obiskovalce naše spletne strani, predvsem okoliške prebivalce je prav gotovo najpomembnejša informacija, da je MOL v celoti poravnala svoje obveznosti iz lizing pogodbe, kar je bil pogoj za vpis v zemljiško knjigo in v nadaljevanju za pridobitev dveh gradbenih dovoljenj. Prvega za čiščenje in rušenje, drugega pa za izgradnjo novega Centra ROG. Prvega lahko v najboljšem primeru pričakujemo pozno jeseni. V vsem tem času MOL išče javno – zasebnega partnerja, v ponovnem usklajevanju pa je tudi že akt o javno-zasebnem partnerstvu.
Svet je v skladu z dogovorom predsednikov vseh 17 ljubljanskih četrtnih skupnosti z županom Zoranom Jankovićem in podžupanom Janijem Mödernedorferjem sprejel tudi prioritetni program za mandat 2010 – 2014, ki je pripravljen na osnovi usmeritev za delo sveta in programa za leto 2011, ki ju je svet sprejel že na svoji 2. seji. V okviru razprave je Pavel Brglez poudaril zmanjševanje ponudbe z osnovno preskrbo v centru Ljubljane in pomembnost sodelovanja z Združenjem trgovcev mesta Ljubljana v okviru Podjetniško – trgovske zbornice. Zato je svet pooblastil Pavla Brgleza, da vzpostavi stike z omenjenim združenjem. Sicer pa je prioritetni program v celoti objavljen na spletni strani >>.
Svet ČS Center se je med drugim seznanil še s Predlogom Akta o spremembah Akta o javno – zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta izgradnje Plavalno gimnastičnega centra Ilirija in podprl njegovo čimprejšnjo izgradnjo. MOL je predlagal, da kot javni partner pri projektu v načrtovani garažni hiši zagotovi določeno število parkirnih mest tudi okoliškim prebivalcem po razumni ceni.

april

V ponedeljek, 28. 3. dopoldan, ko je v prostorih četrtne skupnosti običajno prisotna predsednica Sveta ČS Center ga. Meta Verbič, se je oglasila občanka, ki je imela pripombe na onesnaževanje s hrupom in vonjem. Podpira prireditve, vendar na kulturni ravni in ne s preglasnim ozvočenjem. Podpira živahni utrip življenja v mestu, vendar ne hrupen. Pripombe je imela tudi na neprijetne vonjave, ki se širijo iz gostinskih lokalov, ker ne spoštujejo predpisov o prezračevanju. Opozorila je na problem urejenosti nekaterih gostinskih lokalov in na predvajanje glasbe že v jutranjih urah, ko gostinci šele pripravljajo gostinske vrtove (zvočniki na fasadah, prepletanje glasbe različnih radijskih postaj in podobno). Zagotovila sem ji, da se bomo v kratkem sestali z gostinci in skušali vplivati nanje, da se to ne bi dogajalo ter opozorili pristojne organe na morebitne kršitve.

Petek, 25.3.: Udeležila sem se rednega letnega občnega zbora Društva upokojencev Tabor, ki je s 380 člani eden najštevilčnejših v Ljubljani. V poročilu o delu v preteklem letu je predsednica Katarina Samec še posebej izpostavila dobro sodelovanje s ČS Center na vseh področjih. Sama pa sem jih seznanila z načrtovanimi aktivnostmi in prireditvami ČS Center. Udeleženci občnega zbora so se informacij razveselili.

Torek, 22. 3.: Do zadnjega sem mislila, da se bom lahko udeležila sestanka predsednikov ČS s predstavniki Evropskega projekta CIVITAS ELAN, vendar sem se morala zaradi bolezni opravičiti. Namen sestanka je bil, da se dogovorimo kdaj in kje bi organizirali Razstavo »Spet ta gneča« in en spremljevalni dogodek katerega bi se udeležilo kar največ prebivalcev ČS. Nosilci projekta so sprejeli predlog predsednikov četrtnih skupnosti, da razstavo in spremljajoči dogodek pripravimo v okviru enega že od načrtovanih dogodkov četrtne skupnosti in ne posebej. V četrtek, 31. marca smo že dobili prošnjo, da svoj predlog sporočimo do 6. 4.

Petek, 18. 3.: Udeležila sem se sestanka delovne skupine za pripravo Strategije na področju zdravja v MOL in sicer kot predstavnica vseh 17 četrtnih skupnosti. Že poimenovanje strategije kaže, da ne gre zgolj za strategijo razvoja zdravstvenega sistema kot takega v skladu s pristojnostmi, ki jih na tem področju ima MOL, ampak za ustvarjanje pogojev za zdravo mesto. Tu pa lahko četrtne skupnosti prispevamo velik delež. V jeseni je načrtovana je široka javna razprava v četrtnih skupnostih pa tudi usklajevanje med oddelki mestne uprave.

Torek, 15. 3.: Po elektronski pošti sem dobila prošnjo novinarke Dela Maše Jesenšek, da za članek o prenovi Metelkove posredujem stališče ČS Center, glede na to, da v proračunih MOL 2011 in 2012 ni predvidenih nobenih sredstev za ta namen. Pripravila sem odgovor, ki ga je vključila v članek, ki je bil objavljen v DELU, petek, 25. marca, na strani Ljubljana – Metelkova mesto – DO leta 2013 MOL brez denarja za investicije.

V ponedeljek, 14. marca ob 16.uri, je bila v prostorih Četrtne skupnosti Center, 3. seja Komisije za promet, komunalne dejavnosti, urejanje prostora in varstvo okolja, ki so se je udeležili predstavniki Oddelka za komunalne dejavnosti in promet MOL. Na sestanku smo pregledali nekatere probleme v zvezi s prometom in komunalno urejenostjo Četrtne skupnosti.

 V četrtek, 10. 3. ob 17.uri, je bil v prostorih četrtne skupnosti sestanek Komisije za promet, komunalne dejavnosti, urejanje prostora in varstvo okolja s predstavniki Ljubljanske kolesarske mreže in Civitas elan z MOL. Predstavili smo nekatere probleme s področja kolesarstva v naši četrtni skupnosti (predvsem konflikt kolesarjev in pešcev na peščevih površinah) in podprli rešitve, ki jih predlaga Ljubljanska kolesarska mreža. Predstavnike Civitas Elana z MOL smo pozvali, da v čim večji meri vključi predloge v Strategijo razvoja, ki naj jo čim prej obravnava Mestni Svet in nato Oddelek za komunalne dejavnosti in promet, začne z njihovim uresničevanjem.

V sredo, 9. marca ob 17.uri, je bila v prostorih četrtne skupnosti otvoritev razstave ustvarjalnosti slušateljic društva za izobraževanje za tretje življensko obdobje PUNČKA IZ CUNJ. Punčke iz cunj je bilo moč kupiti še v četrtek in petek in s tem v okviru UNICEFa prispevati za ceplejenje otrok v državah v razvoju.

Torek, 1. 3.: Svet ČS Center se je sestal na svoji 4. seji. Obravnaval in potrdil je programe in poročila Komisije za promet, komunalne dejavnosti, urejanje prostora in varstvo okolja, Komisije za kulturo in Sosveta za varnost prebivalcev. Med gradivi, ki jih bo obravnal Mestni svet MOL se je Svet seznanil s predlogom Strategije v skupnost usmerjenega dela Mestnega redarstva. V zvezi s predlogom Proračuna MOL za leto 2011 pa je izrazil nezadovoljstvo z odgovorom Oddelka za kuturo o obnovi spomenika pred Srednjo zdravstveno šolo na Poljanski cesti, ki smo jo uvrstili v Program malih 2010, pa ni bila uresničena. Zato je Svet ponvno pozval pristojne, da nam natančno pojasnijo, zakaj to ni bilo storjeno.

Torek, 1. marca: Predsednica Sveta ČS Meta Verbič in predsednica Komisije za kulturo Marijana Kobe sva se udeležili ustanovne seje društva Kulturna četrt Tabor, za vzpostavitev katere je že pred dvemi leti dal Zavod Bunker. Svet ČS Center je pobudo ves čas podpiral. Bistvo ideje je, da se v okviru Kulturne četrti Tabor povežejo vse kulturne inštitucije, ki jih v tem okolišu ni malo: Zavod Bunker, Etnografski muzej, AKC Metelkova mesto, Kinodvor, Moderna galerija, pridružila se je OŠ Toneta Čufarja, ŠD Tabor in še nekateri drugi. Naša želja je, da skupnimi močmi oživimo "kvart Tabor" – del ČS Center, ki je vse predolgo umiral. K sodelovanju bomo pritegnili tudi prebivalce tega območja in poskrbeli, da se prostor uredi in zaživi.

marec

Ponedeljek, 28. februar: Predsednice in predsedniki Svetov vseh četrtnih skupnosti smo se na sedežu ČS Posavje drugič zbrali na delovnem posvetu s podžupanom Janijem Möderndorferjem, pridružil pa se nam je tudi župan Zoran Janković. Oba sogovornika smo seznanili z nekaterimi odprtimi vprašanji. Sama sem tokrat opozorila na zanemarjeno okolico, predvsem razpadajočo kamnito ograjo okrog stare Pediatrične klinike. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, ki je prav gotovo v središču dogajanja v vseh četrtnih skupnostih, je predstavila njegova načelnica Irena Razpotnik. Obvestila nas je, da pripravljajo posvetovalno – usklajevalne sestanke v vseh četrtnih skupnosti. Podrobneje smo se seznanili še z evropskim projektom Civitas Elan, v katerega je vključena Ljubljana. Da bi s cilji tega projekta seznanili čimširši krog prebivalcev bodo v četrtnih skupnostih pripravili razstavo "Spet ta gneča" in vrsto spremljevalnih dogodkov.

V četrtek, 17. 2. je bila prva seja Sosveta za varstvo prebivalcev Četrtne skupnosti Center, ki se je je udeležila tudi predsednica Sveta ČS Center ga. Meta Verbič. Žal se seje ni udeležil predstavnik Inšpekcijskih služb MOL, da bi nam predstavili svoje pristojnosti. Vodja Sosveta Goran Iskrić je predstavil najpomembnejše varnostne probleme četrtne skupnosti (hrup, predvsem v nočnem času, nasilno beračenje klošarjev in odvisnikov od alkohola in drog, promet, predvsem mirujoči). Predstavnik Policijske postaje Center g. Jovanović je predstavil delo policistov, ki prihajajo večinoma iz drugih mest in so 24 ur na dan na terenu. Imajo šest vodij osmih policijskih okolišev. Podatki o njih so objavljeni na spletni strani http://www.policija.si/index.php/policijske-uprave/pu-ljubljana/vodje-policijskih-okoliev (nekdanja Krajevna skupnost Ajdovščina in Kolodvor policist Mirko Šuštar, Vodmat in Tabor Tomaž Podobnik, Ledina in Josip Prašnikar Mario Abram, Poljane Matej Mrvar, Gradišče in Trg Osvoboditve Valerijan Zalar ter Stara Ljubljana in Prule Andrej Fabjan). G. Zver je predstavil kadrovsko zasedbo Mestnega redarstva in njihovo delo, ki ga uspešno usklajujejo s Policijo. Sprejeli smo program dela, ki smo ga dopolnili s predlogom zunanjega člana g. Nika Gračanina, ki se je opravičil, a je predlagal, da se program dopolni s komunalno higieno (higiena javnih površin, okolice smetnjakov), zdravstvenim varstvom in delom centrov za socialno delo. Prihodnjo sejo bomo posvetili poročilu o delu Policijske postaje in Mestnega redarstva v preteklem letu, naslednjo pa o problematiki zasvojenosti z Oddelkom za zdravstveno varstvo MOL, Zdravstvenim domom, Stigmo in Društvom Kralji ulice. Četrtna skupnost Center je že v prejšnjem mandatu predlagala legalizacijo tako imenovanih "varnih sob".

V sredo, 16. februarja je bila prva seja komisije za kulturo.

Sreda, 16. 2.: Predstavitve projekta SECOND CHANCE o pozitivnih in negativnih vidikih obnove kompleksa ROG smo se udeležili: Meta Verbič, Marjana Kobe in Peter Kaučič. Tudi sama sem se vključila v razpravo z vidika prebivalcev bližnje in širše okolice, ki jih predvsem zanima, kdaj se bodo dela začela. Načelnik Oddelka za kulturo Uroš Grilc je pojasnil, da so decembra vložili vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja – približno pol leta, v tem času iščejo zasebnega partnerja. Zavedajo se, da je treba urejanje prostora, tudi z ekološkega vidika pospešiti.

Torek, 15. 2. : Vodja Komisije za promet, komunalne dejavnosti, urejanje prostora in varstvo okolja g. Peter Kaučič je sklical prvo sejo Komisije. Poleg članov se je seje udeležila tudi predsednica Sveta Četrrtne skupnosti ga. Meta Verbič. Sprejeli smo program dela, ki smo ga dopolnili s konkretnimi predlogi, ki niso bili uresničeni v prejšnjem mandatu. Dogovorili smo se, da bo naslednja seja posvečena kolesarskemu prometu skupaj s Kolesarsko zvezo MOL in Ljubljansko kolesarsko mrežo. Obravnavali smo tudi pobudo za izgradnjo podzemne garaže pod otroškim igriščem in 29 montažnimi garažami na občinskem zemljišču na Zarnikovi ulici, ki ga je pripravil stanovalec Zarnikove ulice arhitekt Andrej Černigoj. Opozorili smo na občutljivost gradnje v naseljenem območju. Predlagali smo, da g. Černigoj pripravi krajšo informacijo za okoliške prebivalce in za objavo na spletni strani četrtne skupnosti z orientacijsko ceno nakupa garaže v javno - zasebnem partnerstvu na osnovi ketere bi izvedli anketo med okoliškimi prebivalci.

Priprava Zaključnega računa 2010: Z Jožico Sevčnikar Skorupan, javno uslužbenko SLS, MOL, sva veliko časa namenili pripravi Poročila o realizaciji FN 2010, Poročila o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov ter Poročila o doseženih ciljih in rezultatih, ki smo jih potrdili na 2. korespondenčni seji v času od 14.2.2011 od 14.00 ure do 15.2.2011 do 15.00 ure.
Notranja revizija: V skladu z Dogovorom o notranji reviziji, h kateremu je Svet ČS Center pristopil januarja 2010, sem izpolnila samoocenitveni vprašalnik in podpisala Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ za leto 2010. Služba za notranjo revizijo MOL je za boljšo pripravo omenjenih dokumentov pripravila najprej informativno srečanje predsednikov svetov ČS in strokovnih delavcev SLS, potem pa še strokovne razgovore po skupinah, namenjene predvsem za delavce SLS.

Petek, 11. 2. sem se udeležila odprtja Negovalne bolnišnice v stavbi stare Pediatrične klinike. Odprtja se je udeležilo precejšnje število gostov. Med njimi kompletno vodstvo UKC, minister za zdravje dr. Dorian Marušič in naš župan Zoran Janković, ki je tudi dal pobudo, da se stara pediatrična klinika uredi kot negovalna bolnišnica. Prvi oddelek v pritličju je šele začetek.

Četrtek, 10. 2. sva se s članom sveta Petrom Kaučičem udeležila odkritja spominske skulpture Zoranu Kržišniku pred Moderno galerijo na koncu Tivolske promenade.

Uredništvo Glasila Ljubljana je vse četrtne skupnosti zaprosilo, da do vsakega 5. v mesecu pripravimo prispevke o dogajanju v četrtni skupnosti. Za številko, ki je v zaključni fazi priprave sem pripravila članek o srečanju z učenci obeh 5. razredov OŠ Ledina in o načrtovanih čistilnih akcijah, ki jih bomo spomladi in na začetku jeseni izvedli v sodelovanju s TD Ljubljanica.

februar

V ponedeljek, 31. 1. se je s problemi dogajanja in urejanja okoliša Ferantovega vrta oglasila ga. Tjaša Žlajpah. Dogovorili sva se, da si bo skupina članov naše Komisije za promet, komunalne dejavnosti, urejanje prostora in varstvo okolja razmere ogledala in predlagala ukrepe za reševanje problematike. Takšno pot reševanja sem predlagala tudi na 1. seji omenjene komisije.

Prav tako v ponedeljek, 31. 1. me je poklical g. Marko Drpić, oblikovalec s Križevniške ulice, in me seznanil z načrtovanimi aktivnostmi za oživitev te ulice. V okviru teh aktivnosti je tudi čiščenje atrijev. Prosil me je za pomoč četrtne skupnosti. Predlagala sem, da se najprej dogovorijo z lastniki hiš in atrijev in potem svoj program pošljejo po elektronski pošti. Opozorila sem ga na čistilno akcijo, v soboto, 16. aprila.

Četrtek, 27. 1.: Vzgojiteljice in malčki Vrtca Pod Gradom, Enota Poljane so pripravili dan odprtih vrat. Odzvala sem se vabilu in uživala ob vsem kar se je dogajalo

Sredi januarja so me presenetila pisma učencev 5. a razreda OŠ Ledina, v katerih so opisali nekatere težave, ki jih motijo: parkiranje, talno ogrevanje Mesarskega mostu, žaljivi grafiti...Pravzaprav vse tisto, kar moti tudi vse prebivalce naše četrtne skupnosti. Pisma so nastala v okviru predmeta Spoznavajmo družbo – učili so se o četrtni skupnosti.
Z učiteljico sem se dogovorila in v sredo, 26. januarja sem jih obiskala in se osebno pogovorila z njimi, kaj lahko kot četrtna skupnost storimo za odpravljanje težav. Čas, ki sem ga prebila z njimi, je bil tudi zame učna ura, ko sem jih poslušala s kakšno resnostjo so sodelovali v pogovoru. Podobno se je zgodilo še v 5. b razredu, čeprav popolnoma nenapovedano. Prosili so me namreč, če imam čas in se srečam še z učenci tega razreda, čeprav njihovih pisem nisem dobila. Z veseljem sem se odzvala. Obljubila sem jim, da bodo dobili tudi pisne odgovore. Pripravila sem jih in poslali smo jih.

V ponedeljek, 17. januarja 2011, je bila tretja seja Sveta. ZAPISNIK

Torek, 11. 1. 2011: V ČS smo po elektronski pošti prejeli pismo stanovalcev hiše Wolfova 1, v katerem so nas pohvalili, obenem pa opozorili, na kršitve v dovoljenju zapisanih pravil za predvajanje glasbe, v času novoletnih prireditev. Predlagajo tudi konkretne rešitve za odpravo takih kršitev, ki po neporebnem med prebivalci povzročajo slabo voljo.

Ponedeljek, 10. 1. 2011: Predsedniki svetov četrtnih skupnosti smo se prvič v tem mandatu sestali z županom Zoranom Jankovićem in podžupanom Janijem Möderndorferjem. Sodeloval je tudi direktor Službe za lokalno samoupravo Vojko Grünfeld. Župan je uvodoma povedal, da sta oba osnutka proračuna pripravljena tako, da so se odpovedali vsem tistim projektom pri katerih še niso rešena lastniška razmerja in jih bodo dorekli z rebalnsi. Potem nas je pozval, da vsak predstavi najbolj pereče probleme povezane tudi z osnutkoma proračuna MOL 2011 in 2012. Sama sem izpostavila problem urejanja razmer na območju ROG-a, Metelkove mesta – streha, ki bi omilila nočni hrup, problem zasvojenih s prepovedanimi drogami - metadonski center v zdravstvenem domu na Metelkovi in nekaterih črnih točk, kjer se koncentrirano zbirajo zasvojenci. Omenila sem tudi problem kaljenja nočnega miru za katerega, pa mojem mnenju ne potrebujemo denarja. Samo dogovor z gostinci, kar smo zapisali tudi v naš program. Župan Zoran Janković je na mojo predstavitev problematike odgovoril, da je projekt ROG v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja za posege, za streho na Metelkovi še iščejo sprejemljivo rešitev, za problem zasvojencev s prepovedanimi drogami pa se je strinjal, da ga bomo morali reševati strpno in skupaj s stroko.

2011

Četrtek, 30.12. 2010: Policijska postaja Ljubljana Center nam je odgovorila, da so bili s strani občana tudi oni seznanjeni s problematiko parkiranja na pločniku ob stavbi Cigaletova 3. Zato so poostrili kontrolo na tem območju. Vendar kršitev parkiranja in ustavljanja niso ugotovili. Tudi občan je na sedežu ČS Center v razgovoru z Jožico Skorupan potrdil, da se je stanje izboljšalo.

Četrtek, 23. 12. 2010: Udeležila sem se delovnega srečanja predsednikov četrtnih skupnosti MOL, ki ga je pripravila Služba za lokalno samoupravo. Direktor službe Vojko Grünfeld nam je predstavil delovanje Službe za lokalno samoupravo, ki je odgovorna za sodelovanje s četrtnimi skupnosti. Spregovorili pa smo tudi o kriterijih za dodelitev sredstev četrtnim skupnostim, kako se bomo vključili v razpravo o osnutkih proračuna MOL 2011 in 2012 in v skladu s tem, kako pristopiti k pripravi finančnih načrtov in programov malih del četrtnih skupnosti.

V četrtek, 23. 12., so na pobudo Četrtne skupnosti Center na Karlovški cesti, postavili semafor za pešce in kolesarje, ki bo omogočil varno povezavo Gallusovega in Grudnovega nabrežja.

   

Pred Mestno hišo je v četrtek, 23. decembra 2010, potekala prireditev ob 410. obletnici požiga slovenskih protestantskih knjig »Vrnimo ljudem knjigo«.
Udeležence 11. tradicionalne prireditve, ki jo organizirata Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar in Mestna občina Ljubljana, sta pozdravila župan Zoran Janković in predsednik Slovenskega protestantskega društva Primož Trubar Viktor Žakelj. (MOL)

Zadnja novica – Hiša Hospic pod Golovcem končno služi svojemu namenu
       
Le nekaj dni pred božičnimi in novoletnimi prazniki je končno, lahko rečemo, po desetih letih prizadevanj številnih prostovoljcev Društva Hospic, dveh županij MOL Vike Potočnik in Danice Simčič, ter aktualnega župana Zorana Jankovića, začela služiti svojemu namenu Hiša Hospic, ki jo je zgradil ljubljanski Stanovanjski sklad, vendar je več kot leto dni samevala, ker pristojni ministrstvi nista našli rešitve za njeno vključitev v sistem javnega zdravstva. Zdaj pa Hiša pomeni ustvarjanje prostora za ljudi, ki odhajajo in si v zadnjem obdobju življenja živeti v odnosu z ljudmi, ki so z njimi pripravljeni deliti te trenutke, je na njenem odprtju, v torek, 21. decembra, dejal vodja Hiše Hospica Uroš Gradišar, ko sta jo minister za zdravje Dorian Marušič in župan Zoran Janković končno predala svojemu namenu.

Torek 21. 12. 2010: Udeležila sem se odprtja Hiše Hospic na Hradeckega cesti, ki sta jo minister za zdravje Dorian Marušič in župan Zoran Janković končno predala svojemu namenu.

Objava razpisa: 17. 12. 2010
Rok za prijavo: 7. 1. 2011
Cesta 27. aprila 2a - Čolnarna
MOL oddaja poslovni prostor, površine 170 m2, za gostinsko dejavnost s pripadajočim gostinskim vrtom površine 140 m2.
Izhodiščna višina najemnine za najem gostinskega prostora in pripadajočega vrta znaša za mesec december 4021 EUR. 

Sreda, 8. 12. 2010: V Dnevniku je bil objavljen članek: "Zapuščeno ruševino v središču mesta zasedli odvisni" (Vidovdanska ulica). Objavljena je bila tudi izjava načelnice Oddelka za zdravje in socialno varstvoTilke Klančar o varnih sobah. Takoj sem odreagirala in oddelek seznanila s pobudo naše ČS za spremembo zakona, ki bi dovoljeval varne sobe za odvisnike. V petek, 24. 12. 2010 so nam z oddelka odgovorili, da bi se bilo potrebno o problematiki varnih sob znotraj MOL pogovoriti in uskladiti stališča. Strinjali so se, da se v začetku leta 2011 sestanemo.

Sreda, 8. 12. 2010: Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet nam je posredoval Informacijo o ugotovitvah in ukrepih v zvezi s hrupom iz gostinskega obrata KAVARNE "Hugo Barreras club" z gostinskim vrtom. Ocenila sem, da je informacija dobra osnova za nadaljne aktivnosti na področju reševanja problematike kaljenja nočnega miru, ki sem si jo že ob odločitvi, da kandidiram na lokalnih volitvah zadala kot prednostno.

Torek, 7. 12. 2010: Na sedežu ČS sem se srečala z novinarko Žurnal 24 Nino Štrbenk. Pogovor je potekal v okviru Žurnalove akcije pogovorov z vsem predsedniki svetov četrtnih skupnosti. Osrednja tema so bili program za delo Sveta ČS Center v novem mandatu in problemi v naši ČS: prometna ureditev, predvsem mirujočega prometa, naloge pri zmanjševanju kaljenja nočnega miru in vprašanje, kako k sodelovanju pritegniti kar največ občanov. Uredništvo Žurnala 24 se je odločilo, da pogovori ne bodo objavljeni v obliki intervjujev s predsedniki ampak bo vseh 17 četrtnih skupnosti obdelalo v prispevkih po problematiki.

V ponedeljek, 6. decembra ob 17:30, je bila 2. seja Sveta. Predsednica Meta Verbič je za podpredsednike predlagala dr. Savin Jogana (LZJ), Pavleta Brgleza (DeSUS) in Omar Hanuna (SDS). Za predsednico Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja smo izvolili Alijano Lepšina (SD), za člane pa Cvetko Donoša (SDS) in Vesno Škrinjar Pevc (LZJ).
Sprejeli smo še Program dela in finančni načrt s Programom malih del in sklenili sporazum s Športno zvezo in Športnim društvom Poljane. Seznanili smo se z odgovorom MOL glede lokala v Wratschevem dvorcu na Petkovškovem nbr. 67, nakupom lekarne v novi garažni hiši Meksiko in razpisom MOL za oddajo poslovnih prostorov v najem na Poljanski cesti 1, površine 24,33 m2, za trgovino z neživili ali storitveno dejavnost na Resljevi cesti 20, površine 41,67 m2, za trgovino z neživili ali storitveno dejavnost in na Vošnjakovi ulici 4 površine 311,69 m2, ki ga sestavljata prostor v pritličju površine 270,70 m2 in kletni prostor površine 40,99 m2, za trgovino z neživili.

↑ December

V sredo, 10. novembra 2010 ob 19. uri, je bila v prostorih četrtne skupnosti na Štefanovi 11, prva seja novoizvoljenega Sveta Četrtne skupnosti Center. Sejo je sklical župan Zoran Janković, po njegovem pooblastilu pa vodil Jani Möderndorfer. Prisoten je bil tudi direktor Službe za lokalno samoupravo Vojko Grünfeld. Seje se je udeležilo vseh 17 novoizvoljenih članov Sveta. Lista Zorana Jankovića je za predsednico predlagala Meto Verbič, svetniki, izvoljeni na listah SDS in NSi pa so za predsednika Sveta predlagali člana SDS Omarja Hanuna. Meta Verbič je prejela 10 glasov članov Liste Zorana Jankovića, DeSUSa in Zelenih Slovenije, Omar Hanuna pa 5 glasov SDS in NSi.

↑ November

V nedeljo, 10. oktobra, so bile lokalne volitve.
Od 20305 volilcev, jih je glasovalo 9.462  ali  46,59 %
Neuradni rezultati volitev v Četrtni skupnosti Center - volilna enota 01:

MestoIme liste/predlagateljaŠt. glasov Odstotek glasovŠt. mandatov2006
1.LISTA ZORANA JANKOVIĆA3.57339,24 %85.08943,01 %1
2.SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS1.60617,64 %41.61113,62 %5
3.SOCIALNI DEMOKRATI - SD1.17112,86 %21.34511,37 %4
4.DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE5476,01 %12942,48 %0
5.ZELENI SLOVENIJE5275,79 %15034,25 %1
6.NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA5075,57 %16505,49 %2
7.LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE3714,07 %01.22110,32 %3
8.ZARES - NOVA POLITIKA2993,28 %0///
9.LISTA ZA ČISTO PITNO VODO1902,09 %03593,03 %1

V Svet Četrtne skupnosti Center so bili izvoljeni:

   1. LISTA ZORANA JANKOVIĆA:

1.   MARJETA VERBIČ
2.   PETER KAUČIČ
3.   MATEJA ŠPAN
4.   DARKA SAJKO
5.   DR. SAVIN JOGAN
6.   MATEJA GABER
7.   VESNA ŠKRINJAR PEVC
8.   MAG.  DAVID CERAR

   2. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS:

1.   MARIJA KOBE
2.   MIRKO BRNIČ JAGER
3.   OMAR HANUNA
4.   CVETKA DONOŠA

   3. SOCIALNI DEMOKRATI - SD:

1.   GORAN ISKRIĆ
2.   ALIJANA LEPŠINA

   4. DeSUS  - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE:

1.   PAVEL BRGLEZ

   5. ZELENI SLOVENIJE:

1.  KARL BRADAČ
 
   6. NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA:

1.  MIHA SEDEJ

↑ Oktober 2010

          ureja goran.iskric(at)guest.arnes.si