PREDSTAVITEV

STATUT

POVABILO

PREDSTAVNIKI ČS

PREGLED DOGODKOV

ZAPISNIKI

PROGRAMI DELA

POBUDE MOLu

POROČILO O DELU

ČRNE TOČKE

PROMET

PRIDOBITVE

NAČRTOVANI POSEGI

NAZAJ NA ZAČETEK

ČETRTNA SKUPNOST CENTER
               MESTNE OBČINE LJUBLJANA
               Štefanova 9
               tel.:   252 75 07
               faks: 252 75 08
               e-pošta: mol.center@ljubljana.si


PROMET V ČETRTNI SKUPNOSTI CENTER

                                                                                                                                        Arhiv 2006 - 2010 S 1. 10. 2014 so zaprli bencinski servis na Ambroževem trgu.
  Če lahko brez problemov omočje za pešce prevozi kamion Snage, bi ga lahko občasno tudi osebni avtomobil prebivalca do svoje garaže.

  Po izgradnji Fabianijevega mostu in ureditvi prometa okoli Hrvatskega trg, so sredi Trubarjeve z oznakami zastali.
  Septembra 2013 so pričeli z rekonstrukcijo postajališča LPP in dokončali oznake na cestišču. Boljša rešitev bi bila uvedba krožnega prometa okrog Hrvatskega trga.

 Ko voznik pripelje do spuščene zapornice z napisom zasedeno, ne ve, da lahko parkirišče brezplačno prevozi.

  Na nekaterih križiščih manjkajo talne oznake za razvrščanje, ki bi pripomogle k večji varnosti in pretočnosti, kot npr na križišču Reslejve- Pražakove in Slomškove in na križišču Šmartinske z Grablovičevo oz. Bolgarsko.

 Na križišču na Ajdovščini bi se lahko prižgala zelena luč za motorni promet hkrati z zeleno lučjo za pešce. Podobno na križišču Njegoševe z Ilirsko.

 Na križišču Komenskega in Resljeve ceste kljub oznakam kolesarskih stez ni semaforja za kolesarje.

 Zakaj so zaprli vozni pas v garažno hišo meksiko ni jasno, saj je tam tudi uvoz reševalnih vozil in gost promet na Bohoričevi ulici.
   Na križišču Komenskega ulice s Kotnikovo oznake na cestišču dovoljujejo vožnjo le naravnost in levo, ne pa tudi desno na Kotnikovo.
  Po opozorilu, popravljeno.
  Polovica Trdinove ulice je v privatni lasti podjetja. Predlagamo, da občina odkupi ograjen del vozišča in ga usposobi v dvosmerno. Tudi parkirišče za taksije na začetku ulice ovira promet.
Postajališče na severni strani Karlovške ceste pred mostom sega na vozni pas, zato se promet ne more odvijati po obeh voznih pasovih. Ker je pred hišo na Karlovški 1 dovolj prostora, bi lahko razširili postajališče
  Spodbujenje ekološko sprejemljivejših elektro vozil s postavitvijo električnih črpalk je hvalevredno, vendar ne na nedostopnih peš površinah.
  Še vedno nekateri brezvestni vozniki parkirajo na pločniku celo tako, da onemogočajo prehod pešcev, kaj šele z vozički.
  Na ploščadi pred Figovcem, kljub prepovedi parkirajo vozila. Na dostopu s Štefanove ulice bi bila potrebna zapora (potopni stebriček).
  Kolesarskih stez je vedno več, kar je pohvalno. Nekatere so neprimerno speljane, na primer na južni strani Komenskega ulice, pred križiščem z Resljevo je speljana po pločniku, čeprav je ob robu cestišča dovolj prostora na črtkanem predelu; po severni strani Komenskega in naprej proti Kolodvorski pa je speljana po cestišču, čeprav je dovolj prostora na pločniku. Spet druge se nenadoma končajo.

PREGLED ZADEV IN POBUD ČS CENTER ZA LETO 2012- Odsek za promet, OGDP, MOL

ŠTEVILKA

VSEBINA ZADEVE


PREDLAGATELJ

POSREDOVANO

komu/datum

ODGOVOR

kdo/datum

REALIZACIJA / ODGOVOR

OPOMBA

11. SEJA SVETA - 5.12.2011

1

Ureditev kolesarske steze na Streliški

Pobude prebivalcev

MOL, MU, OGDP

13.12.2011

8.3.2012

MOL, MU, OGDP

Usklajevalni sestanek z OGDP

(preglednica 12/2011)

Zaradi vhodov v objekte in zaradi oviranja pešcev, ne moremo dovoliti vožnje kolesarjev po pločniku.

Odgovor sprejet.

2

Nevzdržne parkirne razmere na Igriški, Gregorčičevi in Borštnikovem trgu

Pobude prebivalcev

MOL, MU, OGDP

13.12.2011

8.3.2012

MOL, MU, OGDP

Usklajevalni sestanek z OGDP

(preglednica 12/2011)

Križišče je primerno urejeno in osvetljeno. Opremljeno je s predpisano prometno signalizacijo, hitrost je omejena na 30 km/h, za upoštevanje omejitve pa je izvedena grbina.

Usklajevalni z OGDP, MOL 2013

3

Ureditev varnega prečkanja na Hradeckega cesti z označitvijo prehoda za pešce

Pobude prebivalcev

po telefonu 27.10.2011

MOL, MU, OGDP

13.12.2011

8.3.2012

MOL, MU, OGDP

Do boljše rešitve bomo postavili prikazovalnik hitrosti obojestransko

P. Kaučič preveri ali prikazovalnik deluje.

4

Pripombe na dostavni čas in problem dostopnosti prebivalcev stare Ljubljane 

Pobude prebivalcev

2.11.2011

MOL, MU, OGDP

13.12.2011

8.3.2012

MOL, MU, OGDP

Dostop je v skladu z veljavnim Odlokom o prometni ureditvi.

2012 ponovno posredovano ob osnutku Odloka....

5

Grablovičeva 34-40 –postavitev zapornic

Pobude prebivalcev


MOL, MU, OGDP

13.12.2011

8.3.2012

MOL, MU, OGDP

OGDP predlaga OUP spremembo OPN v delu, ki se nanaša na povezovalno cesto Potrčeva – Grablovičeva tako, da ne bo več definirana kot javna površina, ker v cestnem omrežju nima pomena, tranzit po tej površini pa bi poslabšal prometno varnost

Prebivalci so zapornico postavili z vsemi dovoljenji.

12. SEJA SVETA - 30.1.2012

6

Zimska vožnja s Kavalirjem,

Pobude Svet ČS Center

30.1.2012

MOL, MU, OGDP

2.2.2012

MOL, MU, OGDP

12.3.2012

V zimski sezoni Kavalir ne vozi. Nima zimskih gum, bi jih pa moral imeti.

Odgovor sprejet.

7

Križišče Povšetova-Glonarjeva, označitev prehoda in umiritev prometa

Pobude prebivalcev

24.1.2012

MOL, MU, OGDP

2.2.2012

MOL, MU, OGDP

12.3.2012

Na mestu pekarne na Povšetovi, zaradi nepreglednega ovinka, varnega preš prehoda ni možno urediti. Zaris prehoda bi zbujal samo lažno varnost pešcem, ne bi pa preprečil naletov in drugih nesreč.

S strani OGDP je bil predlagan opozorilni semafor oziroma prikazovalnik hitrosti.

P. Kaučič preveri na terenu, če prikazovalnik deluje.

8

Ulica Breg – dostop z avtomobilom do stanovanj v coni za pešce

Pobude prebivalcev

20.1.2012

MOL, MU, OGDP

2.2.2012

MOL, MU, OGDP

12.3.2012

Dostopnost na območjih za pešce ureja Odlok o cestnoprometni ureditvi. Po našem mnenju se trenutna prometna ureditev na ulici Breg ne more primerjati s tisto izpred nekaj let, ko je bil Breg še prevozen, kljub temu pa se ni dalo dobiti parkirnega mesta. Zaradi olajšanja dostave smo pričeli z optimizacijo teh vstopnih točk, kar bo stanovalcem (in drugim) olajšalo dostavo oziroma prevzem blaga.

Ponovno posredovali ob Osnutku Odloka o urejanju prometa v MOL

9

Privatna parkirišča na območju Vodmata- Jenkova 13 in Bohoričeva na križišču z Njegoševo

Pobude prebivalcev

16.1.2012


MOL, MU, OGDP

9.2.2012

MOL, MU,OUP

12.10.2012

MOL nima pristojnosti nad privatno lastnino, morajo pa biti vsi projekti usklajeni z zakonodajo. Do konca 2012 bo sprejet OPN MOL ID, ki zagotavlja odmike od mej sosednjih parcel

Odgovor sprejet.

13. SEJA SVETA - 12.3.2012

10

Slomškova 14 – umestitev kontejnerjev Snage

Pobude Svet ČS Center

12.3.2012

MOL, MU, OGDP

26.3.2012

MOL, MU, OGDP

13.7.2012

Upravniku objekta dovoljenje za postavitev znaka na uvozu »Prehod za vozila«. Parkirna mesta so namenjena parkiranju in ne postavljanju zabojnikov za smeti. Le-ti se postavljajo na lastnih (funkcionalnih) zemljiščih.

Urejeno

11

Parkiranje pred vrtcem na Zemljemerski

Pobude prebivalcev

e-pošta 12.3.2012

MOL, MU, OGDP

26.3.2012

MOL, MU, OGDP

13.7.2012

Za označitev modre cone se dogovarja neposredno z vrtcem.. Trenutno je v realizaciji označitev prehoda za pešce v Ulici talcev.

Urejeno

( v preverjanju poklicati vrtec)

12

Povšetova 29 – namestitev količkov

Pobude prebivalcev

Pobude Svet ČS Center

e-pošti 12.3.2012

MOL, MU, OGDP

26.3.2012

MOL, MU, OGDP

13.7.2012

MOL, MU, OGDP

5.11. 2012Dogovor, da OGDP poizve na UE, kako je po gradbenem dovoljenju urejeno parkiranje za predmetni objekt in dejavnosti v njem.

Parkiranje na pločniku ni predvideno, zato količki. Parkiranje med fasado objekta in pločnikom možno, MOL ne planira sredstev za to.

Urejeno

14. SEJA SVETA - 10.4.2012

13

Vegova ulica- problem kratkotrajnega parkiranja staršev

Pobude Svet ČS Center

10.4.2012

MOL, MU, OGDP

26.3.2012

MOL, MU, OGDP

13.7.2012

Dovoz in parkiranje na Vegovi ulici je pod posebnim režimom in le v okviru tega se lahko izvaja dostava in kratkotrajno parkiranje. Trg francoske revolucije se je urejal po posebnem projektu, v katerem kratkotrajno parkiranje za starše ni bilo predvideno.

Ponovno posredovali ob Osnutku Odloka o urejanju prometa v MOL

14

Križišče Resljeve s Trubarjevo ulico- tabla z oznako območja za pešce je izginila

Pobude Svet ČS Center

10.4.2012

MOL, MU, OGDP

26.3.2012

MOL, MU, OGDP

13.7.2012

OGDP je naročila koncesionarju, da zadevo uredi

Urejeno

P. Kaučič preveri

15. SEJA SVETA - 14.5.2012

15

Težave Zavoda za oskrbo na domu

Pobude Svet ČS Center

10.4.2012

Župan,

MOL, MU, OGDP,

MOL, MU, OZSV

SNAGA

4.7.2012

26.7.2012

MOL, MU, OZSV


ZOD ima nekaj dovolilnic, pobudo za univerzalno kartico so posredovali Snagi

Odgovor sprejet

16

Težave na širšem območju Njegoševe ceste

MOL, MU,SLS,

4.5.2012


Svet ČS Center

14.5.2012

Z odprtjem Fabianijevega mostu in izgradnjo Urgence so se zadeve uredile.

Urejeno

17

Cvetlična korita med Grablovičevo 38 in 40 ter Potrčevo ulico

Pobude prebivalcev


MOL, MR


Zaprosilo MR, da ne ukrepa do postavitve zapornice.

Urejeno

16. SEJA SVETA 26.6.2012

18

Ostranitev nepotrebnih količkov

Pobude Svet ČS Center

26.6.2012

MOL, MU, OGDP

29.6.2012

MOL, MU, OGDP

13.7.2012

Odstranjeni na Vegovi,, Gosposka uliva in Novi trg v sklopu urejanja v letu 2012 in 2013.

Urejeno

19

Dostop avtomobilov na ploščad Špice

Pobude Svet ČS Center

26.6.2012

MOL, MU, OGDP

29.6.2012

MOL, MU, OGDP

13.7.2012

Postavitev ovire naročena KPL d.d.

Ovira je bila postavljena.

20

Avtobusna postaja Šumi

Pobude Svet ČS Center

26.6.2012

MOL, MU, OGDP

29.6.2012

MOL, MU, OGDP

24.7.2012

Avtobusno postajališče se bo predvidoma avgusta prestavilo nazaj pred bukvarno. Stanje je začasno.

Usklajevalni z OGDP, MOL 2013

21

Tivolska cesta-bencinski servis: zaris kolesarske steze

Pobude prebivalcev

7.6.2012

MOL, MU, OGDP

29.6.2012

MOL, MU, OGDP

13.7.2012

Pobudo OGDP proučuje, kot tudi možno rešitev.

Usklajevalni z OGDP, MOL 2013

17. SEJA SVETA 10.9.2012

22

Okolica OŠ Majde Vrhovnik, parkiranje zaposlenih

Pobude prebivalcev

23.8.2012

MOL, MU, OGDP

29.6.2012V vednost ČS,

Odgovor MR in ravnateljice OŠ

23

Ureditev parkiranja na Vodmatu in pritožba v zvezi z izdajo dovolilnic za parkiranje

Pobude prebivalcev

23.7.2012

MOL, MU, OGDP

29.6.2012


Sistem vodenja prometa na Vodmatu ostaja, bomo pa stanje spremljali. Obvestilo o izdaji dovolilnic je bilo posredovano.

Urejeno

24

Problem parkiranja na Jakopičevi

Pobude prebivalcev

4.9.2012

MOL, MU, OGDP

3.10.2012 po e-pošti . Piškurjevi


Svet izoblikoval mnenje, da bi morali v izogib morebitnim problemom s postavitvijo količkov pred kakršnokoli odločitvijo o podpori sveta predlagatelji pridobiti vsaj polovico podpisov stanovalcev Jakopičeve ulice in na OGDP preveriti možnosti za realizacijo pobude.

Usklajevalni z OGDP, MOL 2013

25

Nevaren prehod za pešce in kolesarje ob Cerkvi Sv. Petra proti novemu Fabijanijevem mostu

Pobude Svet ČS Center

10.9.2012

MOL, MU, OGDP

Ogled na terenu (Kaučič-Skušek)


Urejeno, nameščena utripajoča luč, ki opozarja pešce.

Urejeno

18. SEJA SVETA 8.10.2012

26

Razširitev postajališča na severni strani Karlovške ceste

Pobude Svet ČS Center

8.10.2012

MOL, MU, OGDP

Ogled na terenu

(Kaučič)V reševanju 2013 OGLED na terenu

19. SEJA SVETA 22.10.2012

27

Hradetskega cesta- umiritev prometa s prikazovalniki hitrosti ali semaforizacijo.


Pobude prebivalcev

14.10.2012, e-pošta v vednost ČS

MOL, MU, OGDP,

Glavna pisarna MOL

24.10.2012

MOL, MU, OGDP

29.10.2012

Sklep sveta: Podpiramo vse rešitve, ki zagotavljajo večjo varnost. Strokovno pa so rešitve stvar strokovne presoje pristojnih služb MOL.

Načrtovana semaforizacija v letu 2013.

Opozoriti na usklajevanem z OGDP, MOL 2013

20. SEJA SVETA 12.11.2012

28

Hudovernikova 5 - problem parkiranja na javnih površinah

Pobude prebivalcev

5.10.2012Zadevo ureja upravnik

V reševanju 2013

29

Pomanjkljive oznake na novih prometnih površinah na Njegoševi cesti pri začasnem uvozu na urgenco

Pobude Svet ČS Center

12.11.2012Ustni odgovor g. Skuška, da izvoz še ni končan in da se ga predvsem poslužujejo avtomobilisti, ki si s tem skrajšajo pot iz Bohoričeve na Njegoševo.

Urejeno


LOKACIJA

OPIS ZADEVE

POSLANO

REŠITEV

Območje Vodmata

Odziv stanovalca na novo ureditev

- Zaradi semaforja na zožanem delu Bohoričeve sedaj tam nastajajo kolone, ki zaprejo križišče Bohoričeva/Potrčeva.
    Ko pa se semafor sprosti, to povzroči zastoj na Križišču Bohoričeva/Jenkova, ker morajo vozniki počakati celo kolono vozil z nasprotne strani.

- Križišče Bolgarska/Grablovičeva je sedaj edini izhod za ves promet iz Japljeve, Jenkove, Korytkove in Bolgarske ulice.

   Ker sedaj Bolgarska ni več prednostna, je ob prometnih špicah zelo težko priti ven, saj je dodatno še nekaj prometa zaradi ljudi, ki krožijo in iščejo parkirni prostor.
   Rešitev bi bila vzpostavitev prejšnjega stanja (Bolgarska je bila prednostna) ali pa semaforja oziroma majhnega krožišča (to verjetno ni mogoče zaradi pomanjkanja prostora).

- Znaki “Obvezna smer” na križišču Bolgarska/Korytkova z obeh smeri kažejo samo proti Grablovičevi. To pomeni da vsi se v Bolgarsko ulico od številke 20 naprej ne da priti z avtomobilom.
   Prav tako se ne sme zapeljati v del Korytkove, ki je spet dvosmeren.
   Verjamem, da je to samo prehodnega značaja, dokler se stanje ne fiksira.

29.6.2012

Semafor na zoženem delu Bohoričeve je postavljen začasno, zaradi gradbišča na Zaloški cesti.

Sistem vodenja prometa na Vodmatu ostaja, bomo pa stanje spremljali.

Odstranjevanje odvečnih količkov

V Četrtni skupnosti Center je vse preveč količkov, ki preprečujejo napačno parkiranje. Njihovo število bi lahko zmanjšali vsaj tam, kjer to ni več potrebno. Na območju Vegove, Gosposke in Novega trga je promet omejen s potopnimi stebrički. Tako se je število osebnih vozil, ki lahko tam parkirajo, močno zmanjšalo. S tem je odpadla tudi potreba po preprečevanju napačnega parkiranja s količki. Tako npr. na Novem trgu ni več avtomobilov, je pa še vedno množica količkov, ki bi jih lahko odstranili.

29.6.2012

Pobudo bomo posredovali pristojni službi.(odg. z dne 13.7.2012)

24.7.2012

Na Vegovi so stebrički že odstranjeni. Na Gosposki ulici se bodo nepotrebni količki odstranili v sklopu ureditve Gosposke ulice, ki bo predvidoma v letu 2013.

Prenovo Novega trga imamo v planu že za letos in ob tem bomo odstranili tudi vse nepotrebne količke.

Popravilo Bohoričeve ceste

Že leto dni, ali morda celo več, je Bohoričeva cesta polna lukenj (predvsem med Pediatrično kliniko in trgovino Hofer). Vsakodnevno prevažanje uničuje vozila; strašno pa je tudi opazovanje rešilnih vozil, ki se morajo tem luknjam izogibati na drugo stran cestišča, da ne poškodujejo pacientov. Glede na to, da to cesto dnevno prevozi vsaj 50 rešilnih vozil, predvidevam, da je že skrajni čas, da se jo vsaj začasno popravi.

29.6.2012

Pobudo bomo posredovali pristojni službi. (odg. z dne 13.7.2012)

24.7.2012

GDV-nadzor za prekope smo glede te zadeve opozorili, da pozove investitorja prekopa, naj izda KPL d.d. naročilnico za popravilo prekopa.

Ureditev križišč Bohoričeva-Njegoševa in Trubarjeva Rozmanova

Na osnovi sklepa 16. seje Svet ČS Center prosim za informacijo kdaj se bodo pričele obljubljene ureditve križišč Njegoševa- Bohoričeva in Trubarjeva – Rozmanova.


29.6.2012

OGDP te investicije nima v programu. Sicer pa je bil v juniju izveden enosmerni sistem vodenja prometa okoli Hrvatskega trga, v sklopu gradnje mostu in križišča Zaloška- Njegoševa cesta.

Avtobusna postaja Šumi

Neurejeno »začasno« avtobusno postajališče Šumi pogosto ustvari predolgo kolono avtobusov, ki nato preprečuje zavijanje stanovalcem, posledično se ustvari kolona na cesti.

Predlagamo, da se postajališče pomakne bliže Kongresnemu trgu.

29.6.2012

Pobudo bomo posredovali pristojni službi, gre pa za začasno ureditev. (odg. z dne 13.7.2012)

24.7.2012

Avtobusno postajališče se bo predvidoma avgusta prestavilo nazaj pred bukvarno.

Postavitev ovire na Prulskem pristanu

Nevestni vozniki zapeljejo na tlakovano ploščad Špice in tam obračajo vozila, pri tem pa poškodujejo tlakovanje. Predlagamo, da se na Prulski pristan postavi betonska ovira, ki bo preprečevala dostop vozil na ploščad.


29.6.2012

Pobudo bomo posredovali pristojni službi. (odg. z dne 13.7.2012)

24.7.2012

Postavitev ovire smo naročili KPL d.d.

Tivolska cesta-zaris kolesarske steze

Vzroki nevarnih situacij na lokaciji so naslednji:

  • velik zavijalni radij, kar omogoča vozilom visoko hitrost pri uvozu na črpalko

  • odmik kolesarja od cestišča pri uvozu na črpalko, kar kolesarja spravi v slabše viden položaj

  • kolesar mora gledati daleč nazaj zaradi hitrosti vozil, dodatno zaradi prečenja uvoza v obliki pentlje kolesar ne vidi nazaj preko svojih ramen

  • kolesar težko uveljavi prednost zaradi nedirektnega vodenja kolesarja skozi uvoz


Predlog občana

  • dvig cestišča na nivo pločnika prisili voznika v znižanje hitrosti pri uvozu na črpalko, kar bistveno poveča varnost kolesarja kot tudi pešca.

  • pozornost voznika do kolesarja in pešca se zaradi grbine poveča

  • kolesar kot tudi pešec je voden direktno in lažje uveljavi prednost

  • vidnost pešca in kolesarja se poveča


7.6.2012 po

e-pošti posredovano na OGDP

Pobudo proučujemo, kot tudi možno rešitev.


 ČS CENTER         Vodenje projekta Nosilec projekta
Zap. št. Lokacija → Področje urejanja
Klasifikacija z opisom ureditve OGDP
Plan / Prioriteta ureditve Status izvedbe /
ureditve
Ocena stroškov Študija /
Dokumentacija

8.1 Stari Vodmat → Prometna ureditev

SIGNALIZACIJA + INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE.
Ureditev prometnega režima, parkiranje, parkomati, postavitev količkov, zapornica, rondo (Grablovičeva ob železnici).
  Poslati projektno dokumentacijo na ČS. 300.000   Odsek za promet Tatjana Piškur
8.2 Cigaletova ulica → Preprečitev nedovoljenega parkiranja

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE.
Postavitev protiparkirnih stebričkov.
  Opraviti terenski ogled. 15.000   Odsek za promet Tatjana Piškur
8.3 Za Gradom → Peš in kolesarski promet

SIGNALIZACIJA.
Ureditev skupne površine za pešce in kolesarje na zahodnem pločniku ulice Za Gradom.
    800   Odsek za promet Tatjana Piškur
8.4 Ambrožev trg → Osvetlitev trga

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE.
Postavitev javne razsvetljave na dovozni poti do BS Petrol.
    8.500   Odsek za promet Tatjana Piškur
8.5 Žabjak → Ureditev ulice

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE.
Preplastitev ulice.
2011 IZVEDENO
  Odsek za promet Tatjana Piškur
8.6 Križišče pri "Nami" → Peš promet

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE.
Namestitev odštevalnih displejev na peš prehodih.
    4.700   Odsek za promet Tatjana Piškur
8.7 Komenskega ulica → Kolesarski promet

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE.
Ureditev kolesarske steze.
  V sklopu zunanje ureditve   prizidka k stavbi RTV - zadolžen investitor, MOL sodeluje. 3.500   Odsek za promet Tatjana Piškur
8.8 Klančina "Yldiz Han" → Ureditev klančine

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE.
Ureditev zapornice in brvi.
  Preveriti pri SRPI, gre za ureditev zapornice in brvi. 10.000   Odsek za promet Tatjana Piškur
8.9 Nove Poljane → Ureditev mirujočega prometa (parkomati)

INVESTICIJA.
Ureditev plačljivega parkirnega režima (parkomati).
  Plan 2013 - 2014. 15.000   Odsek za promet Tatjana Piškur
8.10 Vegova ulica → Parkiranje

DRUGO.
Problem parkiranja stanovalcev ob koncertih v Križankah.
  Po izgradnji parkirne hiše "Kongresni trg". /   Odsek za promet Tatjana Piškur
8.11 Grablovičeva ulica (intervencijska pot med Grablovičevo ulico in Močnikovo ulico) → Prometna ureditev

DRUGO (SIGNALIZACIJA).
Preprečitev prometa po intervencijski poti s postavitvijo zapornice.
  Pošlje dopis OUP na ČS, opraviti terenski ogled. 1.000   Odsek za promet Tatjana Piškur
8.12 Povšetova ulica → Prometna varnost

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE.
Postavitev protiparkirnih stebričkov pri izvozih iz garaž (Povšetova ulica 29, 31 in 35), da se prepreči parkiranje in zagotovi preglednost.
  Opraviti terenski ogled. 800   Odsek za promet Tatjana Piškur
8.13 LKM → Predlog izboljšav na kolesarsKi infrastrukturi MOL

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE.
Podana obrazložitev na sestanku. 
  ČS podpira delno. /   Odsek za promet Tatjana Piškur
8.14 Nove Poljane → Cestna infrastruktura

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE.
Ureditev cestne infrastrukture na območju Novih Poljan.
  Grablovičev most - zastoj, pluženje in prehod proti Kodeljevem (L. BRESKVAR). /   Odsek za vzdrževanje Lucija Breskvar
8.15 Kersnikova ulica → Optično komunikacijsko omrežje

DRUGO.
Vzpostavitev optično komunikacijskega omrežja.
  Omrežja zagotavljajo različni ponudniki - to ni naloga MOL. /   / /
8.16 Kristanova ulica → Parkiranje

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE.

Ureditev parkiranja - postavitev zapornice.
  V postopku od l. 2010. 35.000   Odsek za promet Tatjana Piškur
8.17 Čufarjeva ulica → Vzpostavitev zapore prometa

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE.
Vzposobitev potopnih količkov - tehnični ogled (pasti za kolesarje št. 46).
  Nerealizirano 2010.
Za prvi odsek 5.000 EUR - Kotnikova/Resljeva, za drugi odsek 70.000 EUR - Resljeva/Kolodvorska, za tretji odsek 70.000 EUR - Kolodvorska/Miklošičeva. 
145.000   Odsek za promet Tatjana Piškur
8.18 Trubarjeva 64 → Preprečitev nedovoljenega parkiranja

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE.
Postavitev protiparkirnih količkov (usklajeno s ČS, januar 2010).
  V postopku od l. 2010. 12.000   Odsek za promet Tatjana Piškur
8.19 Miklošičeva - Pražakova ulica → Prometna signalizacija

SIGNALIZACIJA.
Ureditev talnih označba - puščice za levo zavijanje.
  V postopku od l. 2010. 400   Odsek za promet Tatjana Piškur
8.20 Puharjeva ulica → Preprečitev dovozov in parkiranje

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE.
Postavitev količkov (fiksni, pogrezni) in ureditev parkiranja (kolesarske pasti št. 94).
  V postopku od l. 2010. 25.000   Odsek za promet Tatjana Piškur
8.21 Ploščad Ajdovščina → Preprečitev dovozov in parkiranje

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE.
Postavitev količkov (fiksni, pogrezni) in ureditev parkiranja.
  V postopku od l. 2010. 30.000   Odsek za promet Tatjana Piškur
8.22 Štefanova ulica → Preprečitev dovozov in parkiranje

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE.
Postavitev količkov (fiksni, pogrezni) in ureditev parkiranja.
  V postopku od l. 2010. 25.000   Odsek za promet Tatjana Piškur
ins.                
    SKUPAJ ČS Center 631.700 0    


OBVEZE IZ PLANA 2010            
  Korytkova ulica → Ureditev ulice

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE.
Ureditev Korytkove ulice med Bohoričevo in Šlajmerjevo ulico. OGDP naroči projekno dokumentacijo in pridobi potrebna soglasja. 
Plan 2011       Odsek za promet Tatjana Piškur
  Nove Poljane (Jakopičeva, Gasparijeva) → Prometna ureditev

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE.
Ureditev hitrostnih omejevalcev (grbin).
Plan 2011       Odsek za promet Tatjana Piškur
  Stara Karlovška - Hradeckega ulica → Ureditev križišča

INVESTICIJA.
Semaforizacija križišča.
Plan 2013       Odsek za promet Tatjana Piškur
  Park Tivoli → Kolesarski promet

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE.
Ureditev kolesarske steze v dolžini 650 m (vožnja po obstoječi peš poti ni primerna). 
Plan 2014       Odsek za promet Tatjana Piškur
  Križišče Rozmanova / Trubarjeva → Ureditev križišča

INVESTICIJA.
Polna semaforizacija križišča.
Plan 2015       Odsek za promet Tatjana Piškur
  Križišče Roška / Akademija → Peš promet

INVESTICIJA.
Semaforizacija peš prehoda.
Plan 2015       Odsek za promet Tatjana Piškur

PROMET – MESEČNI PREGLED ZADEV- AVGUST-SEPTEMBER (obravnavano na usklajevalnem sestanku 22.10.2013)


LOKACIJA

OPIS ZADEVE

POSLANO

REŠITEV

Križišče Slovenska- Dalmatinova in Njegoševa -Ilirska

V smeri proti jugu je na Njegoševi prižgana rdeča luč na semaforju, čeprav bi se, zaradi boljše pretočnosti prometa, lahko hkrati ko se za pešce prižge zelena luč, prižge tudi za motorni promet. Podobno na Slovenski cesti.

MOL, MU, OGDP

3.9.2013


Križišče Resljeva-Pražakova – Slomškova

in križišče Šmartinska-Grablovičeva-Bolgarska

Manjkajo talne oznake za razvrščanje, ki bi pripomogle k večji varnosti in pretočnosti prometa.

MOL, MU, OGDP

3.9.2013

Sestanek 22.10.2013 OGDP

Ogled na terenu in ureditev stanja v skladu s predpisi.

Garažna hiša Meksika


Zaprta sta uvozna pasova v garažo Meksika (pod Hoferjem), čeprav je v bližini uvozni pas za urgenco in gost promet na Bohoričevi.

MOL, MU, OGDP

3.9.2013

Sestanek 22.10.2013 OGDP

Preveriti pri lastniku GH Meksika vzrok zapore .V bodočnosti na Njegoševi ne bo parkiranja, zasajen bo drevored.

Postavitev ogledala pri izhodu iz »Rdeče hiše«-Poljanski nasip

Izhod ni pregleden zaradi parkiranih vozil in kontejnerjev za smeti, ki zastirajo pogled.

MOL, MU, OGDP

28.9.2013

Sestanek 22.10.2013 OGDP

Pred postavitvijo ogledala preveriti možnost umika zabojnikov Snage

Cestne ovire na delu Slovenske c. iz smeri Bežigrada pred križiščem z Gosposvetsko zaradi

zoženja v en prometni pas za osebna vozila in avtobuse

Predlagamo, da do sedanji pas za vožnjo osebnih vozil naravnost proti jugu spremenite za zavijanje v levo na Dalmatinovo ulico, desni pas pa za zavijanje v desno na Gosposvetsko (in vožnjo avtobusov naravnost)

MOL, MU, OGDP

18.10. 2013

Sestanek 22.10.2013 OGDP

Pobudnik dobil odgovor, da je to možno. Svet ČS Center pobudo podprl na 29. seji, 28. 10. 2013.

Odstranitev prometnega znaka Ambrožev trg, Poljanski nasip

Zaradi nove prometne poti po Fabianijevem mostu prometni znak-obvezno zavijanje v desno, v izteku Poljanskega nasipa na Ambrožev trg oziroma Rozmanovo ulico nima pomena, zato naj se ga odstrani.

MOL, MU, OGDP

18.10. 2013

Sestanek 22.10.2013 OGDP

Bo urejeno.

Tavčarjeva ulica-nevaren prehod za pešce

Pobude prebivalcev

4.3.2013

Stanovalec je opozoril na nevaren prehod za pešce na Tavčarjevi, ker avtomobili, ki prihajajo iz smeri križišča Tavčarjeve z Miklošičevo, lovijo zeleno luč na semaforju v križišču Tavčarjeve s Slovensko cesto, vmes pa je nevaren prehod ob križišču Tavčarjeve s Cigaletovo. Predlagal je omejitev hitrosti na tem odseku.

MOL, MU, OGDP

18.3.2013 .

ODGOVOR 3.5.2013-predvideno je nadvišanje prehoda za pešce (kot Dalmatinova); zaradi uvoza v garažo (klančina) je potreben večji gradbeni poseg in višja finančna sredstva, ki pa trenutno niso na voljo.

Sestanek 22.10.2013 OGDP

Prehod se bo urejal sočasno s projektom Zapore Slovenske ceste.


PRIORITETE ZA LETO 2014


Tivolska cesta-bencinski servis: zaris kolesarske steze

Pobude prebivalcev 7.6.2012

MOL, MU, OGDP

13.7.2012

Usklajevalni z OGDP, MOL februar 2013

Pobudo OGDP proučuje, kot tudi možno rešitev.


Sestanek 22.10.2013, OGDP

PRIORITETA ZA LETO 2014

Zaris je potreben, sredstva se zagotovi v letu 2014.

Hradeckega cesta - grbine

Prebivalec Hradeckega ceste sprašuje, kdo je izvajalec, ali so tako visoke grbine res potrebne, meni tudi, da so nesmiselno razvrščene, saj naj bi pred nekim lokalom ovirale dovoz?

Prosimo za odgovore in strokovno utemeljitev, zakaj tako visoke grbine, da bomo lahko odgovorili.

8.7.2013 Prebivalca Hradeckega ceste pozdravljata postavitev grbin, vendar pravita, da so grbine neživljenjsko postavljene, ker ne upoštevajo dovoza in uvoza do hiš in dostopa vrtičkarjev do vrtičkov. Menita, da bi med Hradeckega 32 in 42 morale biti vsaj 2 -3 grbine.

ČS Center predlaga, da se preveri smiselnost postavitev grbin in upošteva pripombe v dogovoru s stanovalci. Predlagamo tudi razširitev pločnika

MOL, MU, OGDP

3.7.2013, e-pošta


10.7.2013

Odgovor OGDP 8.8.2013

Grbine ostajajo do nadaljnjega.Sestanek 22.10.2013, OGDP

PRIORITETA ZA LETO 2014

Pred izvedbo ogled na terenu.

Razširitev postajališča na severni strani Karlovške ceste

Stoječi avtobusi ovirajo pretočnost prometa, zato se predlaga umik s cestišča proti pločniku.

Pobude Svet ČS Center

8.10.2012

Usklajevalni z OGDP, MOL februar 2013

Sestanek 22.10.2013, OGDP

PRIORITETA ZA LETO 2014

Zaradi zaprtja Slovenske ceste je pretočnost cestišča še bolj aktualna, zato Svet ČS Center predlaga posek že tako bolnih dreves, avtobusno postajališče pa naj se v celoti uredi izven cestišča. Posekana drevesa se lahko nadomesti.

Cankarjeva ulica-zapora za promet in površina za pešce, ter ureditev izvoza iz Puharjeve na Tivolsko

Zaradi zapore Slovenske ceste se je zelo povečal osebni promet po Župančičevi in Beethovnovi na Cankarjevo ulico, ki so, zaradi ozkosti in parkirnih površin, za promet popolnoma neprimerne. Prav tako je povečanje prometa nevarno za otroke OŠ Prežihovega Voranca in Vrtca Franceta Prešerna.

OGDP

22.10.2013


Sestanek 22.10.2013, OGDP


PRIORITETA ZA LETO 2014,

Svet ČS Center predlaga, da se Cankarjeva ulica zapre za promet in s tem zagotovi večja varnost otrok in manjši promet. V prihodnosti, ko bo zaživela ideja o mestni promenadi do Tivolija, bo stanje že utečeno.


Pripravila:

Skorupan Sevčnikar Jožica

koordinator VI


Predsednica Sveta Četrtne skupnosti Center

Mestne občine Ljubljana

Meta Verbič


PROMET – MESEČNI PREGLED ZADEV- OKTOBER 2013


LOKACIJA

OPIS ZADEVE

POSLANO

REŠITEV

Ureditev križišča Njegoševa-Bohoričeva

pobude 29. seja sveta ČS Center, 28.10.2013

Opozorjeni smo bili na oviran dostop reševalnih vozil do ali z urgence, ki so nastali v zadnjem času v križišču Njegoševe z Bohoričevo zaradi zapore Slovenske ceste in posledično povečanega prometa. Očividec pravi, da je reševalno vozilo kljub sireni obtičalo v koloni nekaj minut, kar je nedopustno, če gre za življenje. Predlagamo, da se zadeva ureja istočasno z reševanjem dveh uvoznih pasov v garažno hišo Meksika.

MOL, OGDP,

11.11.2013


Uskladitev semaforjev v križišču Rozmanova –Ilirska


pobude 29. seja sveta ČS Center, 28.10.2013

Zaradi zapore Slovenske ceste in posledično spremenjenih avtobusnih prog prihaja v križišču do prometnih zagat, ker npr. avtobus LPP nima dovolj časa, zaradi neustreznega časovnega intervala semaforja in neusklajenosti z drugimi semaforji v naslednjem oziroma predhodnem križišču, da bi sprostil cestišče.

MOL, OGDP,

11.11.2013


Semafor Gosposvetska- Župančičeva

pobude 29. seja sveta ČS Center, 28.10.2013

Pri zavijanju z Gosposvetske ceste na desno na Župančičevo ulico rdeča luč na semaforju ni potrebna ker zavira pretočnost prometa.

MOL, OGDP,

11.11.2013Pripravila:

Skorupan Sevčnikar Jožica

koordinator VI

Predsednica Sveta Četrtne skupnosti Center

Mestne občine Ljubljana

Meta Verbič