Od 1. januarja 2014 dalje so informacije o četrtni skupnosti na spletni strani MOL:  http://www.ljubljana.si/si/mol/cetrtne-skupnosti/center/

PREDSTAVITEV ČS CENTER

STATUT

POVABILO

PREDSTAVNIKI ČS

PREGLED DOGODKOV

ZAPISNIKI

PROGRAMI DELA

POBUDE MOLu

ČRNE TOČKE

PROMET

PRIDOBITVE

NAČRTOVANI POSEGI

Informacijska zloženka ČS Center 2013
Informacijska zloženka ČS Center 2012

Informacijska zloženka ČS Center 2011

   Zloženka Stara Ljubljana pdf
Zloženka Secesijska Ljubljana pdfSpletne strani ureja Goran Iskrić e-pošta: goran.iskric(at)guest.arnes.si, ki je tudi avtor večine fotografij