MOJCA OREL

Gimnazija Moste, Ljubljana, Slovenija

petek, 21 marec 2014

 

100 priložnosti za spoznanje novih poti poučevanja

STO

Science Teaching Opportunities

    

ZBORNIK KONFERENCE

Mednarodna konferenca STO je namenjena učiteljem in drugim strokovnim delavcem v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, izobraževalcem učiteljev, pedagoškim svetovalcem in raziskovalcem s področja vzgoje in izobraževanja.

Vabljeni domači predavatelji prihajajo z različnih fakultet, ministrstev in drugih inštitucij nacionalnega pomena. Njihovi prispevki bodo osvetlili aktualna področja sodobne znanosti: nevroznanost, trajnostni razvoj, sodobne metode poučevanja.

Tuji predavatelji prihajajo iz Češke, Španije, Portugalske, Poljske in Latvije.

Sto minut bo namenjenih učiteljem za predstavitev primerov dobrih praks in izmenjavanju idej pri poučevanju z naslovom 100 minut učitelji učiteljem.

Predavanja bodo v slovenščini in angleščini. Za udeležbo na konferenci ni kotizacije. Udeleženci dobite potrdilo.

Prijave sprejemamo do zapolnitve prostih mest na elektronski naslov lovro.dretnik@gmoste.si

Verjamemo, da vas bo izbor zanimivih in kvalitetnih predavanj z različnih področij znanosti ter prispevki učiteljev praktikov prepričal, da ne boste zamudili priložnosti za obogatitev svojega  znanja in pridobitev idej, ki jih boste prenesli v svoje strokovno delo.

 

 

 

               PROGRAM KONFERENCE

 

 

13:00 - 13:30

Prihod in registracija udeležencev

 

13:30 - 15:00

 

OTVORITEV KONFERENCE

STO

Science Teaching Opportunities

 

Kulturni program

Pozdravni govori

Špela Škof Urh, ravnateljica Gimnazije Moste

Andreja Lenc (CMEPIUS, Vodja sektorja)

Àgueda Gras-Velázquez (Science Programme Manager, Scientix Project Manager), Belgija

 

PLENARNI DEL I

Nevroznanost v poučevanju: blagoslov ali prekletstvo?

Zvezdan Pirtošek (Katedra za nevrologijo, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani; Klinični oddelek za bolezni živčevja, UKC Ljubljana)

Zgradba in osnove delovanja možganov

Grega Brecl (Klinični oddelek za bolezni živčevja, UKC Ljubljana)

100 let nevroznanosti 1914 – 2014

Jurij Dreo (Katedra za nevrologijo, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani)

Obogateni kontekstualni okvir za poučevanje kemije

Kemija v umetnosti

Margareta Vrtačnik (Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta)

5 ritmov kot dinamična telesno-orientirana gibalna praksa v podporo osebne integritete učitelja

Bojana Boh (Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta)

Samoevalvacija informatizirane šole

Borut Čampelj (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport)

 

Vodi: Mojca Orel

 

15:00 - 15:10

Odmor (kava, čaj, pecivo)

15:10 - 16:15

 

PLENARNI DEL II

Comenius

4 elementi: Kako predstaviti okoljsko izobraževanje z uporabo metode učenja z odkrivanjem v okviru mednarodnega projekta

Daniel Aguirre-Molina (Colegio Pedro Poveda de Jaén), Španija

Štirje elementi v luči medpredmetnih povezav

Irena Šterman (Gimnazija Moste), Slovenija

Evropski projekti v naši šoli

Monika Bartova (Zakladni skola, Klasterec nad Ohri), Češka

Scientix2: kako z lahkoto najti kvalitetne znanstvene in matematične učne vire

Carlos Cunha (Escola Secundária Dom Manuel Martins), Portugalska

Jezik – spoznanje – znanost

Malgorzata Zajaczkowska (Zespol Szkol Integracyjnych No 1), Bialystok, Poljska

Alternativne poti poučevanja okoljske vzgoje

Baiba Karlsberga (Priekuļi Secondary School ), Latvija

Poučevanje znanosti z uporabo metode učenja z odkrivanjem (IBL)

Daniel Aguirre-Molina (Colegio Pedro Poveda de Jaén), Španija

 

Vodi: Mojca Orel

 

16:15 - 16:30

Odmor (kava, čaj, pecivo)

16:30 - 17:10

 

PLENARNI DEL III

Zeleno gospodarstvo za našo bodočnost in za bodoče generacije. Najboljše prakse projekta Alpstar

Darja Piciga (Ministrstvo za kmetijstvo in okolje)

Kako glasno je preglasno?

Sonja Jeram (Nacionalni inštitut za javno zdravje)

Volkovi iz slovenskih gozdov
Miha Krofel (Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire

Smernice poučevanja prihodnjih generacij

Mojca Orel (Gimanzija Moste)

 

Vodi: Alenka Perko Bašelj

 

17:10 - 17:20

Odmor (kava, čaj, pecivo)

17:20 - 19:10

 

100 MINUT UČITELJI UČITELJEM

 

Tandemska kontrolna naloga: priložnost ali potuha?

Đulijana Juričič (Osnovna šola Trnovo)

Raziskovalno eksperimentalno delo pri pouku kemije

Ana Logar (Osnovna šola Metlika)

Raziskovalna dejavnost na GESŠ Trbovlje

Darja Užmah (GESŠ Trbovlje)

Projekt?! Zakaj? – Zakaj pa ne?

Tjaša Milijaš (Osnovna šola Dravlje)

Tabor preživetja v naravi za srednješolce

Matej Mlakar, Alenka Špan (Gimnazija Krško)

Evolucija učenja in poučevanja

Mirela Kapetanović Mujkić (Osnovna šola Polje)

Obdobje moderne malo drugače

Martina Golob (Osnovna šola Sostro)

Uporaba osnov statistike v 3. in 9. razredu osnovne šole s pomočjo IKT-ja

Anita Smole, Sonja Strgar (Osnovna šola Vide Pregarc)

Razvijanje socialne in državljanske kompetence skozi medkulturno sodelovanje

Iris Kravanja Šorli (Osnovna šola Martina Krpana Ljubljana)

Uporaba bralne učne strategije »VŽN« pri geografskem raziskovanju pokrajine

Tatjana Pecin Završan (Osnovna šola Polje)

Komunikacijske veščine in druga znanja iz transakcijske analize za boljše poučevanje

Irena Lukić (Osnovna šola Spodnja Šiška)

Hot potatoes – retro, ampak uporabno
Mladen Kopasić (Osnovna šola Polje)

E-knjiga kot interdisciplinarno projektno delo

Miha Vrčko (Osnovna šola narodnega heroja Maksa Pečarja)

Poučevanje poezije

Katja Rotar (Gimanzija Moste)

Pesem o ogljikovih hidratih

Tanja Vičič (Osnovna šola Brinje Grosuplje)

 

Vodi: Lovro Dretnik

 

 

19:10 - 21.00

 

H kakovostnemu poučevanju sodi tudi učinkovito govorno nastopanje

Tomaž Petek (Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani)

 

ZAKLJUČEK KONFERENCE

 

Iz naslovov predavanj sledijo povezave na izvlečke.

 

PROGRAMSKI IN RECENZENTSKI ODBOR ORGANIZACIJSKI ODBOR
 

mag. Mojca Orel, vodja programskega odbora
Gimnazija Moste, Ljubljana

Alenka Perko Bašelj
Gimnazija Moste, Ljubljana

Špela Škof Urh
ravnateljica Gimnazija Moste, Ljubljana

dr. Elizabeta Tratar Pirc
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
 

 

 

Alenka Perko Bašelj, vodja organizacijskega odbora
Gimnazija Moste, Ljubljana

Lovro Dretnik
Gimnazija Moste, Ljubljana

mag. Mojca Orel,
Gimnazija Moste, Ljubljana

Špela Škof Urh
ravnateljica Gimnazija Moste, Ljubljana

Katja Rotar
Gimnazija Moste, Ljubljana