Jure Grgurevič - matematika, informatika & psihologija - Gimnazija Šentvid   Site Meter
 primer fraktala v naravi (Planum 154-155)      

STRAN JE BILA NAZADNJE OBNOVLJENA V SREDO, 24. 12. 2015.

Novoletna prireditev


PSIHOLOGIJA 2ef, 3cd 2014/15 - obnovljeno 18. 4. 15 ob 23:00

PREIZKUSI ZNANJA

***  Objavljam vprašanja iz preizkusa znanja iz živčevja in spoznavnih procesov

INFORMATIKA 1a 2014/15 - obnovljeno 30. 5. 15 ob 15:00

PREIZKUSI ZNANJA

***  Preizkus znanja iz informatike bo v ponedeljek, 22. 12. 2014 >>> Na tem mestu so objavljena poglavja, oziroma primeri, iz snovi, ki jo boste pisali. Dodal sem dve vrstici: o vhodnih in izhodnih enotah računalnika pri dveh osnovnih oblikah informacije in o imenih datotek pri shranjevanju podatkov na disk.

***  Preizkus znanja iz informatike bo v ponedeljek, 2. 6. 2015 za 2. skupino in v sredo, 4. 6. 2015 za 1. skupino. >>> Preizkus bo potekal na računalnikih v računalnici. Vsak dijak bo moral v excelu opraviti nalogo, podobno nalogam, ki smo jih delali pri vajah. Objavljam oba naslova, kjer so vaje: >>> 1. naslov, >>> 2. naslov. >>> V poštev pridejo vaje z naslovi: 1. naslov (Prebivalstvo + Listi > |Skladišče, Obresti, Barva| in Sladoled), 2. naslov (Rezultati).

Vaja Kviz bo prišla v poštev pri domači nalogi, ko boste morali narediti kviz (v tednu po 8. juniju). Da bi si pridobili čim več spretnosti, si lahko ogledate še druge vaje, in seveda naloge, ki smo jih delali prej: matične številke in klimogram.

Spremljajte morebitne objave na tem mestu tudi v nedeljo.

MATEMATIKA 2d 2014/15 - obnovljeno 14. 6. 15 ob 13:30

DOMAČE NALOGE in PREIZKUSI ZNANJA

Domačo nalogo morate napisati na karirani poli ali na listih A4. Na vrhu morate napisati naslov z zaporedno številko, priimek in ime ter datum. Naloga mora biti lepo napisana, s podatki, postopkom in podčrtanim rezultatom. Malomarno napisane in nepopolne naloge bom zavrnil, oziroma slabo ocenil. Ob oddaji bomo pisali preizkus znanja, ki bo obsegal eno ali dve nalogi iz domače naloge. Preizkus bom ocenil s točkami. Dodal bom še podatke o sodelovanju pri urah, predvsem tiste o prinašanju potrebščin in pisanju v zvezek med uro. Po zaključku poglavij bomo pisali preizkus znanja za oceno. Takrat bom zaključil tudi oceno iz domačih nalog, ki bo sestavljena iz povprečne ocene kratkih pisnih preizkusov, rednosti in pravilnosti oddanih nalog in sodelovanja pri pouku.

1. domača naloga za 2d - Planum novum 145, 146/476bcč, 481bcč, 483abč >>> Preizkus znanja, 9. 9. 14 >>> PD1-29.1. >>> PD2-29.1. >>> PD3-8.2. >>> PD4-16.2. >>> PD5-5.3.

2. domača naloga za 2d - Planum novum 146/484abcčd, 485ab >>> Preizkus znanja, 10. 9. 13 >>> PD1-29.1. >>> PD2-29.1. >>> PD3-8.2. >>> PD4-16.2. >>> PD5-16.2. >>> PD6-5.3. >>> PD7-5.3.

3. domača naloga za 2d - Planum novum 151, 152/494abc, 496abc, 517abc >>> Preizkus znanja, 17. 9. 14 >>> PD1-29.1. >>> PD2-29.1. >>> PD3-16.2. >>> PD4-16.2. >>> PD3-5.3.

4. domača naloga za 2d - Planum novum 151, 152/493abcč, 511abč >>> Preizkus znanja, 18. 9. 14 >>> PD1-29.1. >>> PD2-29.1. >>> PD3-16.2. >>> PD4-16.2. >>> PD5-5.3.

5. domača naloga za 2d - Planum novum 153/538abcč >>> Preizkus znanja, 19. 09. 14 >>> PD1-29.1. >>> PD2-29.1. >>> PD3-16.2. >>> PD4-16.2. >>> PD5-5.3.

6. domača naloga za 2d - Planum novum 153/536a, 537b, 532, 533 >>> Preizkus znanja, 22. 09. 14 >>> PD1-29.1. >>> PD2-29.1. >>> PD3-5.3. >>> PD4-5.3.

7. domača naloga za 2d - Planum novum 154, 155/1, 2, 4 156/542, 543 razen f >>> Preizkus znanja, 24. 09. 14 >>> PD1-29.1. >>> PD2-29.1. >>> PD3-5.3. >>> PD4-5.3.

8. domača naloga za 2d - Planum novum 156/545c, 546, 547 >>> Preizkus znanja, 26. 09. 14 >>> PD1-28.1.

8a. domača naloga za 2d - Narišite grafe potenčnih funkcij z eksponenti od 0 do 5 v isti koordinatni sistem - do 1. 10. 14 >>> Preizkus znanja /

9. domača naloga za 2d - Planum novum 182/591, 592, 594 >>> Preizkus znanja, 14. 10. 14 >>> PD1-29.1.

10. domača naloga za 2d - Dokončati učni list in list z domačo nalogo >>> Preizkus znanja, 16. 10. 14 >>> PD1-29.1. >>> PD2-29.1.

10a. domača naloga za 2d - Narišite grafi potenčnih funkcij z negativnimi celimi eksponenti: v en koordinatni sistem z lihimi (-1 do -5) v drugega s sodimi (-2 do -6) - do 20. 10. 14 >>> Preizkus znanja /

11. domača naloga za 2d - Narišite graf g(x)=[1/(|x|-1)]-2 (po točkah in s transformacijami) >>> Preizkus znanja, 21. 10. 14 >>> PD1-29.1. >>> PD2-29.1.

Gradivo za šolsko delo v zvezi z 11. domačo nalogo >>> Preizkus znanja, 22. 10. 14, (brez ocenjevanja)

12. domača naloga za 2d - Dokončajte učni list (po točkah in s transformacijami) - dodana mu je pomoč >>> Preizkus znanja, 4. 11. 14 >>> PD1-29.1.

13. domača naloga za 2d - Poiščite inverzno funkcijo funkcije 0.5(x-1)^2-2 in narišite oba grafa >>> Preizkus znanja, 6. 11. 14 >>> PD1-29.1.

Gradivo za šolsko delo v zvezi z 12. domačo nalogo >>> Učni list, 7. 11. 14

***  Preizkus znanja iz potenc, korenov, iracionalne enačbe, potenčnih in korenskih funkcij iz transformacij grafov v ravnini ter iz inverzne funkcije je bil v ponedeljek, 10. 11. 2014 >>> Preizkus znanja (z rešitvami), 10. 11. 14

14. domača naloga za 2d - Poiščite inverzno funkcijo funkcije f(x), narišite oba grafa in izračunajte presečišče f(x)=sqrt(x/2+1)+4 (kot naloga 5 v preizkusu znanja) >>> Preizkus znanja, 18. 11. 14


NOVO OCENJEVALNO OBDOBJE DOMAČIH NALOG

15. domača naloga za 2d - Planum novum 196/646 (grafe rišite s transformacijami funkcije x^2, vsakokrat izračunajte začetno vrednost in ničli) >>> Preizkus znanja, 19. 11. 14

16. domača naloga za 2d - Izmislite si tri trojice koeficientov a, p in q in napišite tri ustrezne kvadratne funkcije v temenski obliki. Narišite tudi njihove grafe (izračunajte začetne vrednosti in ničle) >>> Preizkus znanja, 20. 11. 14

17. domača naloga za 2d - Izmislite si tri trojice koeficientov a, b in c in napišite tri ustrezne kvadratne funkcije v splošni obliki. Pretvorite jih v temensko obliko in narišite njihove grafe (izračunajte začetne vrednosti in ničle). >>> Preizkus znanja, 24. 12. 14

18. domača naloga za 2d - Planum novum 197/652 in 653 (vsakokrat izračunajte tudi obe ničli) >>> Preizkus znanja, 25. 11. 14

19. domača naloga za 2d - Planum novum 197/655, 657, 658 >>> Preizkus znanja, 26. 11. 14

20. domača naloga za 2d - Planum novum 197/659, 661 in 662 >>> Preizkus znanja, 28. 11. 14

***  Ponovitev preizkusa znanja iz potenc, korenov, iracionalne enačbe, potenčnih in korenskih funkcij iz transformacij grafov v ravnini ter iz inverzne funkcije je bila v sredo, 3. 12. 2014 >>> Preizkus znanja, 3. 12. 14

21. domača naloga za 2d - Planum novum 198/671, 672 in 674 >>> Preizkus znanja, 10. 12. 14

22. domača naloga za 2d - Planum novum 207/735 (narišite tudi grafe) >>> Preizkus znanja, 16. 12. 14

23. domača naloga za 2d - Planum novum 208/742 (narišite tudi grafe) >>> Preizkus znanja, 18. 12. 14

24. domača naloga za 2d - Planum novum 215/776 razen a in f >>> Preizkus znanja, 19. 12. 14

***  Preizkus znanja iz kvadratne funkcije in kvadratne neenačbe je bil v torek, 23. 12. 2014 >>> Preizkus znanja, 22. 12. 14 (z rešitvami)

***  Ponovitev preizkusa znanja iz kvadratne funkcije in kvadratne neenačbe bo v soboto, 10. 1. 2015 ob 16h v dvorani pod mostom >>> Preizkus znanja, 10. 1. 15


NOVO OCENJEVALNO OBDOBJE DOMAČIH NALOG

25. domača naloga za 2d - Planum novum 211/754, 755, 756, 760, 762, 763 >>> Preizkus znanja, 12. 1. 15

26. domača naloga za 2d - Planum novum 205/700, 702, 703, 704 >>> Preizkus znanja, 14. 1. 15

27. domača naloga za 2d - Planum novum 206/717, 718, 720 >>> Preizkus znanja, 16. 1. 15

28. domača naloga za 2d - Planum novum 207/737, 738, 739 >>> Preizkus znanja, 20. 1. 15

29. domača naloga za 2d - Izmislite si dve kompleksni števili, seštejte ju in zmnožite, narišite v kompleksni ravnini, (vsoto preverite z vektorji, množenje pa z moduli in argumenti) >>> Preizkus znanja, 26. 1. 15

30. domača naloga za 2d - Izmislite si dva primera množenja kompleksnih števil in ju narišite v kompleksni ravnini (poskusite grafično množiti) >>> Preizkus znanja, 27. 1. 15

31. domača naloga za 2d - Planum novum 83/239, 240, 241 >>> Preizkus znanja, 9. 2. 15

32. domača naloga za 2d - Izmislite si tri deljenja kompleksnih števil (tako da najprej zmnožite dve kompleksni števili) in jih delite. >>> Preizkus znanja, 17. 2. 15

33. domača naloga za 2d - Izmislite si dve števili v običajnem zapisu ju delite in preverite polarni zapis (ustrezni moduli in argumenti). Nato naredite še obratno. Oba primera narišite. >>> Preizkus znanja, 18. 2. 15

34. domača naloga za 2d - Planum novum 241/905 >>> Preizkus znanja, 20. 2. 15

35. domača naloga za 2d - Izmislite si kompleksno število, ga kubirajte in potem izračunajte kubični koren >>> Preizkus znanja, 2. 3. 15

36. domača naloga za 2d - OmegaKŠ 57/335bcd >>> Preizkus znanja, 16. 3. 15

37. domača naloga za 2d - OmegaKŠ 58/346bcde >>> Preizkus znanja, 17. 3. 15

38. domača naloga za 2d - OmegaKŠ 60/355abdefgijk >>> Preizkus znanja, 20. 3. 15

39. domača naloga za 2d - OmegaKŠ 61/358abcdefghik >>> Preizkus znanja, 24. 3. 15 >>> Ponovni preizkus znanja, 24. 3. 15

40. domača naloga za 2d - OmegaKŠ 65/383 vse, razen h >>> Preizkus znanja, 30. 3. 15

/. domača naloga za 2d - Vrteži v ravnini z množenjem s kompleksnimi števili >>> Gradivo za vrtež v ravnini, 1. 4. 15


NOVO OCENJEVALNO OBDOBJE DOMAČIH NALOG

41. domača naloga za 2d - Razstavite vektorje, kakor piše na učnem listu. >>> Preizkus znanja 8. 4. 15

***  Poskusni preizkus znanja iz kvadratne funkcije/enačbe (Vietovo pravilo, obravnava rešitev kvadratne enačbe, iskanje tangente), kotnih funkcij in kompleksnih števil je bil v petek, 10. 4. 2015 >>> Preizkus znanja (z rešitvami), 10. 4. 15

42. domača naloga za 2d - Planum novum 110/313, 314 >>> Preizkus znanja 14. 4. 15

43. domača naloga za 2d - Izmislite si dve točki v prostoru in izračunajte vse tri točke, kjer premica predre ravnine xOy, xOz in yOz. >>> Preizkus znanja 21. 4. 15

***  Ponovitev preizkusa znanja iz kvadratne funkcije/enačbe (Vietovo pravilo, obravnava rešitev kvadratne enačbe, iskanje tangente), kotnih funkcij in kompleksnih števil je bila v petek, 4. 5. 2015 >>> Preizkus znanja (z rešitvami), 4. 5. 15

44. domača naloga za 2d - Izmislite si tri točke v prostoru in razrešite trikotnik, ki pri tem nastane (izračunajte dolžino vseh treh stranic in velikost vseh treh kotov) >>> Preizkus znanja 12. 5. 15


NOVO OCENJEVALNO OBDOBJE DOMAČIH NALOG

45. domača naloga za 2d - Planum novum 251/922abč in 923ab >>> Preizkus znanja 18. 5. 15

46. domača naloga za 2d - Naloge iz eksponentnih enačb iz gradiva: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 in 16 >>> Preizkus znanja 20. 5. 15

47. domača naloga za 2d - Naloge iz eksponentnih enačb iz gradiva: 19, 21, 22 in 23 >>> Preizkus znanja 22. 5. 15

48. domača naloga za 2d - Naloge iz eksponentnih enačb iz gradiva: 25, 26, 27 in 28 >>> Preizkus znanja 26. 5. 15

***  Preizkus znanja iz kotnih funkcij in vektorjev je bil bo v petek, 29. 5. 2015 (v poštev pridejo vse naloge in primeri v Planum novum iz poglavja Vektorji (od strani 94 do strani 128) in domače naloge 41 do 44 - >>> Preizkus znanja, 29. 5. 15

Gradivo za šolsko delo in domače naloge v zvezi z logaritemskimi enačbami >>> Logaritemske enačbe, 3. 6. 15

***  Ponovitev preizkusa znanja iz kvadratne funkcije/enačbe (Vietovo pravilo, obravnava rešitev kvadratne enačbe, iskanje tangente), kotnih funkcij in kompleksnih števil je bila v četrtek, 4. 6. 2015 >>> Preizkus znanja (delno rešene naloge), 4. 6. 15

49. domača naloga za 2d - Planum novum 272/1002ac, 1003bc >>> Preizkus znanja 11. 6. 15

50. domača naloga za 2d - Planum novum 266/974bčd >>> Preizkus znanja 12. 6. 15

Zadnjo domačo nalogo ste morali oddati v petek, 14. 6. 2015, ko ste pisali (kratek) preizkus znanja iz enakih ali podobnih nalog.
POZOR! Iz ocen omenjenih preizkusov iz zadnjega obdobja boste dobili še oceno iz zadnje snovi v tem šolskem letu. Kdor bo dobil nezadostno, bo lahko pisal popravljalni preizkus.

MATEMATIKA 1d 2013/14 - obnovljeno 31. 5. 14 ob 13:00

DOMAČE NALOGE in PREIZKUSI ZNANJA

Domačo nalogo morate napisati na karirani poli ali na listih A4. Na vrhu morate napisati naslov z zaporedno številko, priimek in ime ter datum. Naloga mora biti lepo napisana, s podatki, postopkom in podčrtanim rezultatom. Malomarno napisane in nepopolne naloge bom zavrnil, oziroma slabo ocenil. Ob oddaji bomo pisali preizkus znanja, ki bo obsegal eno ali dve nalogi iz domače naloge. Preizkus bom ocenil s točkami. Dodal bom še podatke o sodelovanju pri urah, predvsem tiste o prinašanju potrebščin in pisanju v zvezek med uro. Po zaključku poglavij bomo pisali preizkus znanja za oceno. Takrat bom zaključil tudi oceno iz domačih nalog, ki bo sestavljena iz povprečne ocene kratkih pisnih preizkusov, rednosti in pravilnosti oddanih nalog in sodelovanja pri pouku.

1. domača naloga za 1d - Iz lanskih preizkusov znanja (9. razred) izberite šest primerno težkih nalog in jih rešite. Nalogo oddajte do ponedeljka, 9. 9. 2013. Vse naloge bom objavil na tej strani. Izmed vseh bom izbral šest nalog za preizkus znanja za oceno. Pisali ga bomo, ko se vrnete iz šole v naravi, v ponedeljek, 23. 9. 2013. Naloge so objavljene tukaj. >>> Preizkus znanja, 23. 9. 13 (ocenjen z oceno od nzd do odl)

2. domača naloga za 1d - Linea nova 43/179 do 183 >>> Preizkus znanja, 10. 9. 13

3. domača naloga za 1d - Z Vennovim diagramom (krogi v kvadratu) dokažite, da je unija distributivna glede na presek in obratno. (Eno od obeh smo naredili že v šoli) >>> Preizkus znanja, 20. 9. 13

4. domača naloga za 1d - Izračunajte (a+b)4 in (a+b)5 >>> Preizkus znanja, 25. 9. 13

5. domača naloga za 1d - Linea nova 30/132 >>> Preizkus znanja, 4. 10. 13

6. domača naloga za 1d - Linea nova 30/127, 128 >>> Preizkus znanja, 7. 10. 13

7. domača naloga za 1d - Linea nova 31/143cč in naloge iz gradiva VB 90/843bdf, 844b >>> Preizkus znanja, 8. 10. 13

8. domača naloga za 1d - Naloge iz gradiva VB 90/844c, 845acd, 846 do 848 >>> Preizkus znanja, 9. 10. 13

9. domača naloga za 1d - Linea nova 31/147 (prve štiri naloge rešujte s poskušanjem, kdaj ima izraz vrednost 0) >>> Preizkus znanja, 11.15. 10. 13

10. domača naloga za 1d - Vse naloge iz gradiva in Linea nova 48/189 in 190 (V knjigi je pri razstavljanju števila 22491 na strani 46 napaka.) >>> Preizkus znanja, 22. 10. 13

11. domača naloga za 1d - Linea nova 23/82 >>> Preizkus znanja, 23. 10. 13

12. domača naloga za 1d - Linea nova 24/85, 86 (prej je bilo objavljeno 84, 85) >>> Preizkus znanja, 25. 10. 13

***  Preizkus znanja iz številskih sistemov, Vennovih diagramov, razstavljanja in potenciranja z naravnimi eksponenti je bil v torek, 5. 11. 2013 >>> Preizkus znanja, 5. 11. 13


NOVO OCENJEVALNO OBDOBJE DOMAČIH NALOG

13. domača naloga za 1d - Linea nova 93/351, 352 >>> Preizkus znanja, 8. 11. 13

14. domača naloga za 1d - Linea nova 93, 94/355, 358 >>> Preizkus znanja, 12. 11. 13

15. domača naloga za 1d - Linea nova 93, 94/356cčd, 357bcčd,359abč >>> Preizkus znanja, 14. 11. 13

16. domača naloga za 1d - Linea nova 99, 100/387 do 390 >>> Preizkus znanja, 19. 11. 13

17. domača naloga za 1d - Linea nova 100/393b-h, 394 >>> Preizkus znanja, 22. 11. 13

18. domača naloga za 1d - Linea nova 100/395 do 397 >>> Preizkus znanja, 25. 11. 13

19. domača naloga za 1d - Linea nova 100/399 (razen d), 400 in gradivo 51/104 >>> Preizkus znanja, 27. 11. 13

20. domača naloga za 1d - gradivo 90, 110, 150 in 170 >>> Preizkus znanja, 28. 11. 13

21. domača naloga za 1d - gradivo 85, 105, 145 in 165 >>> Preizkus znanja, 2. 12. 13

22. domača naloga za 1d - Linea nova 97/371 >>> Preizkus znanja, 5. 12. 13

***  Ponovitev preizkusa znanja iz številskih sistemov, Vennovih diagramov, razstavljanja in potenciranja z naravnimi eksponenti je bila v ponedeljek, 9. 12. 2013. >>> Preizkus znanja, 9. 12. 13 (z rešitvami)

23. domača naloga za 1d - Linea nova 52/209 do 212 in 215 (dokončati v šoli začeto nalogo) >>> Preizkus znanja, 11. 12. 13

***  Preizkus znanja iz potenc z negativnimi eksponenti, algebrskih ulomkov, decimalnih števil, deljivosti, osnovnega izreka o deljenju je bil v ponedeljek, 16. 12. 2013 >>> Preizkus znanja, 16. 12. 13


NOVO OCENJEVALNO OBDOBJE DOMAČIH NALOG

24. domača naloga za 1d - Linea nova 39/155ab, 156bcč >>> Preizkus znanja, 17. 12. 13

25. domača naloga za 1d - Izračunajte kontrolno številko svoje EMŠO (do 19. 12. 2013) >>> Preizkus znanja /

26. domača naloga za 1d - Linea nova 42/168, 169, 172 (povsod dodati še deljivost z 11) >>> Preizkus znanja, 23. 12. 13

27. domača naloga za 1d - Linea nova 42, 43/174, 176, 177, 184, 186, 187, 188 (zadnjo smo začeli v šoli) >>> Preizkus znanja, 7. 1. 14

***  Ponovitev preizkusa znanja iz potenc z negativnimi eksponenti, algebrskih ulomkov, decimalnih števil, deljivosti, osnovnega izreka o deljenju je bila v četrtek, 9. 1. 2014 >>> Preizkus znanja, 9. 1. 14 (ni na voljo)

28. domača naloga za 1d - Linea nova 58/237b, 238b, 239b, 240 >>> Preizkus znanja, 15. 1. 14

29. domača naloga za 1d - Linea nova 67/254, 255, 256 >>> Preizkus znanja, 23. 1. 14

30. domača naloga za 1d - Linea nova 72/262 >>> Preizkus znanja, 29. 1. 14

31. domača naloga za 1d - Linea nova 73, 74/287 do 284, razen 280 in 283 >>> Preizkus znanja, 30. 1. 14

32. domača naloga za 1d - Izpolnite delovni list s trditvami o množicah >>> Preizkus znanja, 6. 2. 14 (ne bo objavljen - naloge iz spletne učilnice) - in kasneje, ko bodo prisotni pri pouku z narejeno domačo nalogo

33. domača naloga za 1d - Linea nova 73, 74/268 do 270 in 286 >>> Preizkus znanja, 7. 2. 14

34. domača naloga za 1d - Linea nova 73/271 in 273 do 277 >>> Preizkus znanja, 10. 2. 14

***  Preizkus znanja iz deljivosti, izjav in množic je bil v četrtek, 13. 2. 2014 >>> Preizkus znanja, 13. 2. 14


NOVO OCENJEVALNO OBDOBJE DOMAČIH NALOG

35. domača naloga za 1d - Dokažite, da kvadratni koren iz 3 ni ulomek. >>> Preizkus znanja, 3. 3. 14

/. domača naloga za 1d (neobvezno) - Dokažite, da kubični koren iz 9 ni ulomek.

36. domača naloga za 1d - Linea nova 106/401c (kvadratni koren iz 20 konstruirajte na tri načine: s Pitagorovim izrekom, z višinskim izrekom in z Evklidovim izrekom - za enoto vzemite 1 cm = 2 kvadratka) >>> Preizkus znanja, 6. 3. 14

37. domača naloga za 1d - Linea nova 109/416, 420 >>> Preizkus znanja, 13. 3. 14

38. domača naloga za 1d - Linea nova 112/425, 426, 429 >>> Preizkus znanja, 14. 3. 14

39. domača naloga za 1d - Linea nova 116/430 (strogo po pravilih, kot v zgledu) >>> Preizkus znanja, 17. 3. 14

40. domača naloga za 1d - Linea nova 116/434 (a in b smo naredili v šoli) >>> Preizkus znanja, 18. 3. 14

41. domača naloga za 1d - Linea nova 116, 117/436cčdegh, 440bcč (nekaj časa je bilo napisano napačno 430 namesto 436) >>> Preizkus znanja, 19. 3. 14

41a. domača naloga za 1d - Linea nova 132/509 razen č, 510 do 24. 3. 14 >>> Preizkus znanja /

***  Ponovitev preizkusa znanja iz deljivosti, izjav in množic je bila v ponedeljek, 24. 3. 2014 >>> Preizkus znanja, 24. 3. 14

41b. domača naloga za 1d - Linea nova 117/445 do 451 (samo lihe) do 25. 3. 14 >>> Preizkus znanja /

42. domača naloga za 1d - Linea nova 117, 118/453 do 461 (samo lihe) >>> Preizkus znanja 27. 3. 14

43. domača naloga za 1d - Linea nova 121/466 (uporabite vse tri metode, pri vsaki nalogi eno) >>> Preizkus znanja 28. 3. 14

44. domača naloga za 1d - Linea nova 121/468 do 479 (samo lihe) >>> Preizkus znanja 31. 3. 14

45. domača naloga za 1d - Linea nova 132/513ab >>> Preizkus znanja 2. 4. 14

46. domača naloga za 1d - Linea nova 143/581 >>> Preizkus znanja 3. 4. 14

47. domača naloga za 1d - Linea nova 143/583, 591 >>> Preizkus znanja 7. 4. 14

***  Preizkus znanja iz korenov, enačb in neenačb je bil v torek, 8. 4. 2014 >>> Preizkus znanja, 8. 4. 14


NOVO OCENJEVALNO OBDOBJE DOMAČIH NALOG

48. domača naloga za 1d - Linea nova 147/602 (razen b) >>> Preizkus znanja 17. 4. 14

49. domača naloga za 1d - Line nova 147/603 (razen č) >>> Preizkus znanja 24. 4. 14

***  Ponovitev preizkusa znanja iz korenov, enačb in neenačb je bila v ponedeljek, 5. 5. 2014 >>> Preizkus znanja, 5. 5. 14

50. domača naloga za 1d - Linea nova 183/666 (razen c), 667 (razen d in f) >>> Preizkus znanja 12. 5. 14

51. domača naloga za 1d - Izmislite si tri točke A, B in C ter narišite trikotnik ABC v koordinatnem sistemu. Izračunajte dolžino vseh stranic in težiščnic >>> Preizkus znanja 15. 5. 14

52. domača naloga za 1d - Linea nova 188/685, 687 in 690 >>> Preizkus znanja 20. 5. 14

53. domača naloga za 1d - Tabelirajte funkcijo x + 1/x -2 od -4 do 4 po koraku 0,25. Dobljene točke narišite v koordinatnem sistemu >>> Preizkus znanja 27. 5. 14

54. domača naloga za 1d - Rešite nalogo iz branja grafov iz učnega lista, ki ste ga dobili v šoli za domačo nalogo do 2. 6. 2014 >>> Preizkus znanja /

*  Na spletni učilnici se preizkusite tudi v testu iz potenciranja. Dosedaj so bili v učilnici le: GJ(5), GT(5), HN(5), JL(3), KŽ(?), KL(3), NA(?), PZ(4), ŠT(4), ŠK(5), in UT(?) (v oklepaju je najvišja ocena).

* Večina nalog iz nove Lineje se ujema z nalogami iz stare Lineje. Te so bile še lani dostopne na ucitelj.net, nato so jih zaradi morebitnega kršenja avtorskih pravic umaknili. Še vedno se da priti do njih: v Google vtipkajte na primer "rešene naloge linea 84" in kliknite ustrezen naslov. Seveda, boste morali prej ugotoviti, katere številke nalog se ujemajo. Morda pa bo šlo le hitreje, če jih boste rešili brez internetne pomoči.

Zadnjo domačo nalogo boste morali oddati v ponedeljek, 2. 6. 2014, ko boste pisali redni preizkus znanja.
POZOR! Po približno desetih nalogah, oziroma preizkusih znanja bom zaključil oceno iz domačih nalog. Kdor ne bo napravil vseh domačih nalog, ne bo smel pisati prvega naslednjega rednega preizkusa znanja.

***  Preizkus znanja iz predelane snovi (domače naloge od 48. do 54.) bo v ponedeljek, 2. 6. 2014 >>> Preizkus znanja, 2. 6. 14

Domače naloge iz prejšnjega obdobja >>> 13. do 23. domača naloga

Stanje pri novih domačih nalogah, 1. 2. 14 >>> 24. do 31. naloga

MATEMATIKA 2c 2013/14 - obnovljeno 21. 5. 14 ob 9:00

DOMAČE NALOGE in PREIZKUSI ZNANJA

Domačo nalogo morate napisati na karirani poli ali na listih A4. Na vrhu morate napisati naslov z zaporedno številko, priimek in ime ter datum. Naloga mora biti lepo napisana, s podatki, postopkom in podčrtanim rezultatom. Malomarno napisane in nepopolne naloge bom zavrnil, oziroma slabo ocenil. Ob oddaji bomo pisali preizkus znanja, ki bo obsegal eno ali dve nalogi iz domače naloge. Preizkus bom ocenil s točkami. Dodal bom še podatke o sodelovanju pri urah, predvsem tiste o prinašanju potrebščin in pisanju v zvezek med uro. Po zaključku poglavij bomo pisali preizkus znanja za oceno. Takrat bom zaključil tudi oceno iz domačih nalog, ki bo sestavljena iz povprečne ocene kratkih pisnih preizkusov, rednosti in pravilnosti oddanih nalog in sodelovanja pri pouku.

1. domača naloga za 2c - Izmed lanskih preizkusov znanja pri domačih nalogah izberite šest primerno težkih in jih rešite. >>> Oddajte do 10. 9. 2013.

***  Preizkus znanja iz lanske snovi (izbral sem šest lanskih nalog) bo v torek, 10. 9. 2013 (za oceno). >>> Rešitve preizkusa znanja, 10. 9. 13 (še ni)

2. domača naloga za 2c - Izpolnite učni list. >>> Preizkus znanja, 20. 9. 13

3. domača naloga za 2c - Narišite grafe potenćnih funkcij z eksponenti od 1 do 8. Oddajte do 25. 9. 13. >>> Preizkus znanja /

4. domača naloga za 2c - Planum 106/323 do 325 >>> Preizkus znanja, 26. 9. 13

5. domača naloga za 2c - Planum 109/329, 330 in 115/347 >>> Preizkus znanja, 1. 10. 13

6. domača naloga za 2c - Narišite grafe potenčnih funkcij z eksponenti od -1 do -8 v isti koordinatni sistem. Oddajte do 3. 10. 13. >>> Preizkus znanja /

7. domača naloga za 2c - Planum 119/361 >>> Preizkus znanja, 4. 10. 13

8. domača naloga za 2c - Narišite grafe korenskih funkcij s korenskimi eksponenti od 2 do 6 v isti koordinatni sistem. Oddajte do 8. 10. 13. >>> Preizkus znanja /

9. domača naloga za 2c - Planum 122/5 (narišite graf) in 123/378 >>> Preizkus znanja, 9. 10. 13

10. domača naloga za 2c - Planum 138/439abc, 440abc (rešujte z dopolnjevanjem do popolnega kvadrata) >>> Preizkus znanja, 10. 10. 13

11. domača naloga za 2c - Izmislite si tri pare števil b in c in narišite tri ustrezne kvadratne funkcije f(x)=x2 + bx + c. >>> Preizkus znanja, 15. 10. 13

12. domača naloga za 2c - Izmislite si tri pare števil a, b in c (a ne sme biti ena ali 0 in eden od a mora biti negativen) in narišite tri ustrezne kvadratne funkcije f(x)=ax2 + bx + c. >>> Preizkus znanja, 17. 10. 13

13. domača naloga za 2c - Planum 132/403, 404 >>> Preizkus znanja, 18. 10. 13

14. domača naloga za 2c - Planum 132, 133/408 do 410 >>> Preizkus znanja, 22. 10. 13

15. domača naloga za 2c - Planum 133/411 do 414 >>> Preizkus znanja, 23. 10. 13

16. domača naloga za 2c - Planum 133/415 do 417 >>> Preizkus znanja, 24. 10. 13

17. domača naloga za 2c - Planum 133/421 do 425 >>> Preizkus znanja, 25. 10. 13 (ga ni bilo, ker smo DN napravili v šoli)

***  Preizkus znanja iz potenčne (korenske), inverzne in kvadratne funkcije je bil v ponedeljek, 4. 11. 2013 >>> Preizkus znanja, 4. 11. 13


NOVO OCENJEVALNO OBDOBJE DOMAČIH NALOG

18. domača naloga za 2c - Planum 138/440 (vse enačbe rešujte z obrazcem) - do 7. 11. 13>>> Preizkus znanja /

19. domača naloga za 2c - Planum 138/441 (vse, razen g), 442a, 444a - ker so v različnih izdajah pod številko 444 različne naloge, navajam podatke za to nalogo: "Okrajšajte ulomek (2x2+7x-4)/(2x2-11x+5)" >>> Preizkus znanja 8. 11. 13

20. domača naloga za 2c - Planum 140/474 do 476 >>> Preizkus znanja 12. 11. 13

21. domača naloga za 2c - Planum 141/482 do 485 >>> Preizkus znanja 18. 11. 13

22. domača naloga za 2c - Planum 141/489b-d in 490 >>> Preizkus znanja 19. 11. 13

23. domača naloga za 2c - Planum 145/516bcdef >>> Preizkus znanja 21. 11. 13

24. domača naloga za 2c - Planum 144/501 in 504 do 510 >>> Preizkus znanja 26. 11. 13

25. domača naloga za 2c - Planum 148/524 >>> Preizkus znanja 27. 11. 13

***  Ponovitev preizkusa znanja iz potenčne (korenske), inverzne in kvadratne funkcije je bila v petek, 29. 11. 2013. >>> Preizkus znanja, 29. 11. 13

26. domača naloga za 2c - Z množenjem kompleksnih števil zavrtite trikotnik (2,1), (6,1), (1,5) za 45 stopinj okoli izhodišča. >>> Preizkus znanja 11. 12. 13

***  Preizkus znanja iz kvadratne funkcije, enačbe in neenačbe, Vietovega pravila ter iz seštevanja, odštevanja in množenja kompleksnih števil je bil v ponedeljek, 16. 12. 2013 >>> Preizkus znanja, 16. 12. 13


NOVO OCENJEVALNO OBDOBJE DOMAČIH NALOG

27. domača naloga za 2c - S potenciranjem (Pascalov trikotnik) dokažite, da je (sqrt(3)/2+i/2)^7=-1/2-(sqrt(3)/2)i (dokončajte račun iz šole). >>> Preizkus znanja 12. 12. 13

28. domača naloga za 2c - Izmislite si tri pare kompleksnih števil in jih delite (naj bodo iz različnih kvadrantov). Izračunajte tudi module in argumente. >>> Preizkus znanja 19. 12. 13

28a. domača naloga za 2c - Planum 173/642 (oddati po novem letu) >>> Preizkus znanja /

***  Ponovitev preizkusa znanja iz kvadratne funkcije, enačbe in neenačbe, Vietovega pravila ter iz seštevanja, odštevanja in množenja kompleksnih števil je bila v četrtek, 9. 1. 2014 >>> Preizkus znanja, 9. 1. 14

29. domača naloga za 2c - Planum 22/37, 38abč >>> Preizkus znanja 15. 1. 14

30. domača naloga za 2c - Planum 18/15, 16, 18, 19 >>> Preizkus znanja 16. 1. 14

31. domača naloga za 2c - Planum 19/23, 24, 27, 28 >>> Preizkus znanja 17. 1. 14

32. domača naloga za 2c - Planum 173/641, 642 (pol nalog rešite s polarnim, pol pa s kartezičnim zapisom) >>> Preizkus znanja 23. 1. 14

33. domača naloga za 2c - Planum 166/594 >>> Preizkus znanja 28. 1. 14

34. domača naloga za 2c - Planum 166/587 do 589 >>> Preizkus znanja 29. 1. 14

35. domača naloga za 2c - Planum 171/628 do 630 >>> Preizkus znanja 30. 1. 14

36. domača naloga za 2c - Planum 171/622 do 624 >>> Preizkus znanja 3. 2. 14

37. domača naloga za 2c - Izmislite si dve kompleksni števili z1 in z2. Sestavite kvadratno enačbo z množenjem (z-z1)(z-z2) in jo rešite po obrazcu za reševanje kvadratne enačbe. Dobiti morate vaši dve števili. >>> Preizkus znanja 7. 2. 14

***  Preizkus znanja iz kompleksnih števil in kotnih funkcij je bil v četrtek, 13. 2. 2014 >>> Preizkus znanja, 13. 2. 14


NOVO OCENJEVALNO OBDOBJE DOMAČIH NALOG

38. domača naloga za 2c - Planum 87/273 >>> Preizkus znanja 4. 3. 14

39. domača naloga za 2c - Razstavite vektorje, kakor piše na učnem listu. >>> Preizkus znanja 6. 3. 14

40. domača naloga za 2c - Planum 38/82, 86 >>> Preizkus znanja 13. 3. 14

41. domača naloga za 2c - Planum 42/104, 105, 106 >>> Preizkus znanja 19. 3. 14

42. domača naloga za 2c - Planum 45/109, 110, 112 >>> Preizkus znanja 21. 3. 14

***  Ponovitev preizkusa znanja iz kompleksnih števil in kotnih funkcij je bila v ponedeljek, 24. 3. 2014 >>> Preizkus znanja, 24. 3. 14

43. domača naloga za 2c - Izmislite si dve točki v ravnini in na dva načina ugotovite (z linearno funkcijo in z vektorji), kje preseka premica skozi ti dve točki obe osi - Ali pa si izmislite dve točki v prostoru in ugotovite, kje preseka premica skozi ti dve točki ravnino xy. >>> Preizkus znanja 1. 4. 14

44. domača naloga za 2c - Planum 53/133, 134, 135, 149 >>> Preizkus znanja 3. 4. 14

***  Preizkus znanja iz iracionalnih enačb in vektorjev (brez skalarnega produkta) je bil v torek, 8. 4. 2014 >>> Preizkus znanja, 8. 4. 14


NOVO OCENJEVALNO OBDOBJE DOMAČIH NALOG

45. domača naloga za 2c - Planum 58, 59/155, 156, 157, 168a, 169b >>> Preizkus znanja 17. 04. 14

46. domača naloga za 2c - Planum 63/193 >>> Preizkus znanja 24. 04. 14

***  Ponovitev preizkusa znanja iz iracionalnih enačb in vektorjev (brez skalarnega produkta) je bila v ponedeljek, 5. 5. 2014 >>> Preizkus znanja, 5. 5. 14

47. domača naloga za 2c - Planum 185/653bcč >>> Preizkus znanja 12. 05. 14

48. domača naloga za 2c - Planum 188/669, 670, 675 >>> Preizkus znanja 20. 05. 14

49. domača naloga za 2c - Planum 191/684bčd, 685bcdef, 688bc, 687abc >>> Preizkus znanja 21. 05. 14

* Rešene naloge iz Planuma so bile lani dostopne na ucitelj.net, nato so jih zaradi morebitnega kršenja avtorskih pravic umaknili. Še vedno se da priti do njih: v Google vtipkajte na primer "rešene naloge planum 424" in kliknite ustrezen naslov.

Zadnjo domačo nalogo ste morali oddati v sredo, 21. 5. 2014, ko ste pisali (kratek) preizkus znanja iz enakih ali podobnih nalog.
POZOR! Po približno desetih nalogah, oziroma preizkusih znanja bom zaključil oceno iz domačih nalog. Kdor ne bo napravil vseh domačih nalog, ne bo smel pisati prvega naslednjega rednega preizkusa znanja.

***  Preizkus znanja iz skalarnega produkta, eksponentne in logaritemske funkcije in enačbe bo v ponedeljek, 2. 6. 2014 >>> Preizkus znanja, 2. 6. 14

Stanje pri oddaji domačih nalog, 1. 2. 2014

MATEMATIKA 2e 2013/14 - obnovljeno 21. 5. 14 ob 9:00

DOMAČE NALOGE in PREIZKUSI ZNANJA

Domačo nalogo morate napisati na karirani poli ali na listih A4. Na vrhu morate napisati naslov z zaporedno številko, priimek in ime ter datum. Naloga mora biti lepo napisana, s podatki, postopkom in podčrtanim rezultatom. Malomarno napisane in nepopolne naloge bom zavrnil, oziroma slabo ocenil. Ob oddaji bomo pisali preizkus znanja, ki bo obsegal eno ali dve nalogi iz domače naloge. Preizkus bom ocenil s točkami. Dodal bom še podatke o sodelovanju pri urah, predvsem tiste o prinašanju potrebščin in pisanju v zvezek med uro. Po zaključku poglavij bomo pisali preizkus znanja za oceno. Takrat bom zaključil tudi oceno iz domačih nalog, ki bo sestavljena iz povprečne ocene kratkih pisnih preizkusov, rednosti in pravilnosti oddanih nalog in sodelovanja pri pouku.

1. domača naloga za 2e - Izmed lanskih preizkusov znanja pri domačih nalogah izberite šest primerno težkih in jih rešite. >>> Oddajte do 10. 9. 2013.

***  Preizkus znanja iz lanske snovi (izbral sem šest lanskih nalog) bo v torek, 10. 9. 2013 (za oceno). >>> Rešitve preizkusa znanja, 10. 9. 13 (še ni)

2. domača naloga za 2e - Izpolnite učni list. >>> Preizkus znanja, 20. 9. 13

3. domača naloga za 2e - Narišite grafe potenčnih funkcij z eksponenti od 1 do 8. Oddajte do 25. 9. 13. >>> Preizkus znanja /

4. domača naloga za 2e - Planum 106/323 do 325 >>> Preizkus znanja, 26. 9. 13

5. domača naloga za 2e - Planum 109/329, 330 in 115/347 >>> Preizkus znanja, 1. 10. 13

6. domača naloga za 2e - Narišite grafe potenčnih funkcij z eksponenti od -1 do -8 v isti koordinatni sistem. Oddajte do 2. 10. 13. >>> Preizkus znanja /

7. domača naloga za 2e - Planum 119/361 >>> Preizkus znanja, 4. 10. 13

8. domača naloga za 2e - Narišite grafe korenskih funkcij s korenskimi eksponenti od 2 do 6 v isti koordinatni sistem. Oddajte do 8. 10. 13. >>> Preizkus znanja /

9. domača naloga za 2e - Planum 122/5 (narišite graf) in 123/378 >>> Preizkus znanja, 9. 10. 13

10. domača naloga za 2e - Planum 138/439abc, 440abc (rešujte z dopolnjevanjem do popolnega kvadrata) >>> Preizkus znanja, 10. 10. 13

11. domača naloga za 2e - Izmislite si tri pare števil b in c in narišite tri ustrezne kvadratne funkcije f(x)=x2 + bx + c. >>> Preizkus znanja, 15. 10. 13

12. domača naloga za 2e - Izmislite si tri pare števil a, b in c (a ne sme biti ena ali 0 in eden od a mora biti negativen) in narišite tri ustrezne kvadratne funkcije f(x)=ax2 + bx + c. >>> Preizkus znanja, 16. 10. 13

13. domača naloga za 2e - Planum 132/403, 404 >>> Preizkus znanja, 18. 10. 13

14. domača naloga za 2e - Planum 132, 133/408 do 410 >>> Preizkus znanja, 22. 10. 13

15. domača naloga za 2e - Planum 133/411 do 414 >>> Preizkus znanja, 23. 10. 13

16. domača naloga za 2e - Planum 133/415 do 417 >>> Preizkus znanja, 24. 10. 13

17. domača naloga za 2e - Planum 133/421 do 425 >>> Preizkus znanja, 25. 10. 13 (ga ni bilo, ker smo DN napravili v šoli)

***  Preizkus znanja iz potenčne (korenske), inverzne in kvadratne funkcije je bil v ponedeljek, 4. 11. 2013 >>> Preizkus znanja, 4. 11. 13


NOVO OCENJEVALNO OBDOBJE DOMAČIH NALOG

18. domača naloga za 2e - Planum 138/440 (vse enačbe rešujte z obrazcem) - do 6. 11. 13 >>> Preizkus znanja /

19. domača naloga za 2e - Planum 138/441 (vse, razen g), 442a, 444a - ker so v različnih izdajah pod številko 444 različne naloge, navajam podatke za to nalogo: "Okrajšajte ulomek (2x2+7x-4)/(2x2-11x+5)" >>> Preizkus znanja 8. 11. 13

20. domača naloga za 2e - Planum 140/474 do 476 >>> Preizkus znanja 12. 11. 13

21. domača naloga za 2e - Planum 141/482 do 485 >>> Preizkus znanja 18. 11. 13

22. domača naloga za 2e - Planum 141/489b-d in 490 >>> Preizkus znanja 19. 11. 13

23. domača naloga za 2e - Planum 145/516bcdef >>> Preizkus znanja 20. 11. 13

24. domača naloga za 2e - Planum 144/501 in 504 do 510 >>> Preizkus znanja 26. 11. 13

25. domača naloga za 2e - Planum 148/524 >>> Preizkus znanja 27. 11. 13

***  Ponovitev preizkusa znanja iz potenčne (korenske), inverzne in kvadratne funkcije je bila v petek, 29. 11. 2013. >>> Preizkus znanja, 29. 11. 13

25a. domača naloga za 2e - Neobvezna naloga (kasneje razveljavljeno - do 10. 12. 13 oddane naloge štejejo za %) > Izmislite si šest kompleksnih števil v različnih kvadrantih in izračunajte njihove module in argumente. >>> Preizkus znanja /

26. domača naloga za 2e - Z množenjem kompleksnih števil zavrtite trikotnik (2,1), (5,5), (-1,4) za 45 stopinj okoli izhodišča. >>> Preizkus znanja 11. 12. 13

***  Preizkus znanja iz kvadratne funkcije, enačbe in neenačbe, Vietovega pravila ter iz seštevanja, odštevanja in množenja kompleksnih števil je bil v ponedeljek, 16. 12. 2013 >>> Preizkus znanja, 16. 12. 13


NOVO OCENJEVALNO OBDOBJE DOMAČIH NALOG

27. domača naloga za 2e - S potenciranjem (Pascalov trikotnik) dokažite, da je (sqrt(3)/2+i/2)^7=-1/2-(sqrt(3)/2)i (dokončajte račun iz šole). >>> Preizkus znanja 12. 12. 13

28. domača naloga za 2e - Izmislite si tri pare kompleksnih števil in jih delite (naj bodo iz različnih kvadrantov). Izračunajte tudi module in argumente. >>> Preizkus znanja 18. 12. 13

28a. domača naloga za 2e - Planum 173/642 (oddati po novem letu) >>> Preizkus znanja /

***  Ponovitev preizkusa znanja iz kvadratne funkcije, enačbe in neenačbe, Vietovega pravila ter iz seštevanja, odštevanja in množenja kompleksnih števil je bila v četrtek, 9. 1. 2014 >>> Preizkus znanja, 9. 1. 14

29. domača naloga za 2e - Planum 22/37, 38abč >>> Preizkus znanja 15. 1. 14

30. domača naloga za 2e - Planum 18/15, 16, 18, 19 >>> Preizkus znanja 16. 1. 14

31. domača naloga za 2e - Planum 19/23, 24, 27, 28 >>> Preizkus znanja 17. 1. 14

32. domača naloga za 2e - Planum 173/641, 642 (pol nalog rešite s polarnim, pol pa s kartezičnim zapisom) >>> Preizkus znanja 22. 1. 14

33. domača naloga za 2e - Planum 166/594 >>> Preizkus znanja 28. 1. 14

34. domača naloga za 2e - Planum 166/587 do 589 >>> Preizkus znanja 29. 1. 14

35. domača naloga za 2e - Planum 171/628 do 630 >>> Preizkus znanja 30. 1. 14

36. domača naloga za 2e - Planum 171/622 do 624 >>> Preizkus znanja 3. 2. 14

37. domača naloga za 2e - Izmislite si dve kompleksni števili z1 in z2. Sestavite kvadratno enačbo z množenjem (z-z1)(z-z2) in jo rešite po obrazcu za reševanje kvadratne enačbe. Dobiti morate vaši dve števili. >>> Preizkus znanja 5. 2. 14

***  Preizkus znanja iz kompleksnih števil in kotnih funkcij je bil v četrtek, 13. 2. 2014 >>> Preizkus znanja, 13. 2. 14


NOVO OCENJEVALNO OBDOBJE DOMAČIH NALOG

38. domača naloga za 2e - Planum 87/273 >>> Preizkus znanja 28. 2. 14

39. domača naloga za 2e - Razstavite vektorje, kakor piše na učnem listu. >>> Preizkus znanja 6. 3. 14

40. domača naloga za 2e - Planum 38/82, 86 >>> Preizkus znanja 12. 3. 14

41. domača naloga za 2e - Planum 42/104, 105, 106 >>> Preizkus znanja 19. 3. 14

42. domača naloga za 2e - Planum 45/109, 110, 112 >>> Preizkus znanja 21. 3. 14

***  Ponovitev preizkusa znanja iz kompleksnih števil in kotnih funkcij je bila v ponedeljek, 24. 3. 2014 >>> Preizkus znanja, 24. 3. 14

43. domača naloga za 2e - Izmislite si dve točki v ravnini in na dva načina ugotovite (z linearno funkcijo in z vektorji), kje preseka premica skozi ti dve točki obe osi - Ali pa si izmislite dve točki v prostoru in ugotovite, kje preseka premica skozi ti dve točki ravnino xy. >>> Preizkus znanja 1. 4. 14

44. domača naloga za 2e - Planum 53/133, 134, 135, 149 >>> Preizkus znanja 3. 4. 14

***  Preizkus znanja iz iracionalnih enačb in vektorjev (brez skalarnega produkta) je bil v torek, 8. 4. 2014 >>> Preizkus znanja, 8. 4. 14


NOVO OCENJEVALNO OBDOBJE DOMAČIH NALOG

45. domača naloga za 2e - Planum 58, 59/155, 156, 157, 168a, 169b >>> Preizkus znanja 17. 04. 14

46. domača naloga za 2e - Planum 63/193 >>> Preizkus znanja 23. 04. 14

***  Ponovitev preizkusa znanja iz iracionalnih enačb in vektorjev (brez skalarnega produkta) je bila v ponedeljek, 5. 5. 2014 >>> Preizkus znanja, 5. 5. 14

47. domača naloga za 2e - Planum 185/653bcč >>> Preizkus znanja 12. 05. 14

48. domača naloga za 2e - Planum 188/669, 670, 675 >>> Preizkus znanja 20. 05. 14

49. domača naloga za 2e - Planum 191/684abčd, 685abcdef, 688abc, 687abc >>> Preizkus znanja 21. 05. 14

* Rešene naloge iz Planuma so bile lani dostopne na ucitelj.net, nato so jih zaradi morebitnega kršenja avtorskih pravic umaknili. Še vedno se da priti do njih: v Google vtipkajte na primer "rešene naloge planum 424" in kliknite ustrezen naslov.

Zadnjo domačo nalogo ste morali oddati v sredo, 21. 5. 2014, ko ste pisali (kratek) preizkus znanja iz enakih ali podobnih nalog.
POZOR! Po približno desetih nalogah, oziroma preizkusih znanja bom zaključil oceno iz domačih nalog. Kdor ne bo napravil vseh domačih nalog, ne bo smel pisati prvega naslednjega rednega preizkusa znanja.

***  Preizkus znanja iz skalarnega produkta, eksponentne in logaritemske funkcije in enačbe bo v petek, 30. 5. 2014 >>> Preizkus znanja, 30. 5. 14

Stanje pri oddaji domačih nalog, 1. 2. 2014

MATEMATIKA 1c 2012/13 - obnovljeno 30. 6. 13 ob 14:00

DOMAČE NALOGE in PREIZKUSI ZNANJA

Domačo nalogo morate napisati na karirani poli ali na listu A4. Na vrhu morate napisati naslov z zaporedno številko, priimek in ime ter datum. Naloga mora biti lepo napisana, s podatki, postopkom in podčrtanim rezultatom. Malomarno napisane in nepopolne naloge bom zavrnil, oziroma slabo ocenil. Ob oddaji bomo pisali preizkus znanja, ki bo obsegal eno ali dve nalogi iz domače naloge. Vse skupaj bom večkrat ocenil s samostojno oceno. Dodal bom še podatke o sodelovanju pri urah, predvsem tiste o prinašanju potrebščin in pisanju v zvezek med uro.

Veliko rešenih nalog najdete na strani www.mojucitelj.net, posebej naloge iz štirih gimnazijskih učbenikov. Za naloge iz Lineje kliknite tukaj. Rešene so vse naloge, razen nalog: 157-223, 306, 701-718 in 720-805, 810, 812-815, 817-894.

1. domača naloga za 1c - Iz lanskih preizkusov znanja (9. razred) izberite šest primerno težkih nalog in jih rešite. Izmed vseh oddanih nalog bomo kasneje pisali preizkus znanja, ki bo obsegal šest nalog. Oddane naloge so objavljene tukaj, vendar jih bom še dopolnil. >>> Datum preizkusa znanja bom še javil.

2. domača naloga za 1c - Omega2 42, 43/207, 209, 211 >>> Preizkus znanja, 13. 9. 12

3. domača naloga za 1c - S pravilnostno tabelo dokažite distributivnost disjunkcije glede na konjunkcijo, distributivnost implikacije glede na konjunkcijo in distributivnost implikacije glede na disjunkcijo. Dokažite tudi, da niti konjunkcija niti disjunkcija nista distributivni glede na implikacijo (skupno pet dokazov > pet pravilnostnih tabel). >>> Preizkus znanja, 28. 9. 12

4. domača naloga za 1c - Linea 66/235, 239 in 240 >>> Preizkus znanja, 4. 10. 12

5. domača naloga za 1c - Izpolnite delovni list s trditvami o množicah (do 8. 10. 12) >>> Preizkus znanja, 16. 10. 12 (ni objavljen - vadili ste lahko na spletni učilnici)

6. domača naloga za 1c - Linea 67/253, 254, 255, 256 in 258 >>> Preizkus znanja, 10. 10. 12

7. domača naloga za 1c - Linea 67/245, 247, 249, 251 in 252 >>> Preizkus znanja, 15. 10. 12

8. domača naloga za 1c - Ugotovite vse možne ostanke kvadratov naravnih števil pri deljenju s 7 >>> Preizkus znanja, 19. 10. 12

9. domača naloga za 1c - Izmislite si trimestno število ga pretvorite v številske sestave z osnovami 2, 5 in 16 in nazaj v desetiški sistem. Izračunajte kontrolno številko svoje EMŠO. >>> Preizkus znanja, 25. 10. 12

10. domača naloga za 1c - Linea 91/338, 339 in 340 >>> Preizkus znanja, 8. 11. 12

/. domača naloga za 1c - Na spletni učilnici rešujte preizkus znanja iz potenc. >>> Preizkus znanja, 12. 11. 12 (ne bo objavljen)

11. domača naloga za 1c - Rešite vse naloge razstavljanja mnogočlenikov iz objavljenega gradiva, ki še niso rešene. >>> Preizkus znanja, 22. 11. 12

12. domača naloga za 1c - Linea 28/127 a do n >>> Preizkus znanja, 23. 11. 12

***  Preizkus znanja (izjave, množice, izrek o deljenju, številski sistemi, potenciranje, razstavljanje) je bil v ponedeljek, 26. 11. 2012 >>> Rešitve


NOVO OCENJEVALNO OBDOBJE DOMAČIH NALOG

13. domača naloga za 1c - Poiščite vse delitelje izraza x3 - 2x2 - x + 2. Oddati do 29. 11. 2012. >>> Preizkusa znanja ni bilo.

14. domača naloga za 1c - Rešite vse naloge razstavljanja mnogočlenikov iz objavljenega gradiva, razen druge. >>> Preizkus znanja, 30. 11. 12

15. domača naloga za 1c - Linea 50/212 (po Evklidovem algoritmu), 213 >>> Preizkus znanja, 10. 12. 12

16. domača naloga za 1c - Linea 50/214 >>> Preizkus znanja, 12. 12. 12

17. domača naloga za 1c - Linea 50/218b, 219b, 220b, 221, 223 >>> Preizkus znanja, 13. 12. 12

***  Preizkus znanja (deljenje veččlenikov, deljivost, Evklidov algoritem, skupni delitelj in večkratnik) je bil v ponedeljek, 16. 12. 2012 >>>

18. domača naloga za 1c - Linea 36/141, 142a-c, 143a-b, 144 (fotokopija Lineje, ker imajo nekatere knjige drugačen razpored nalog) >>> Preizkus znanja, 17. 12. 12

19. domača naloga za 1c - Linea nova 99/383, 387, 388 (fotokopije ste dobili v šoli) >>> Preizkus znanja, 3. 1. 13

20. domača naloga za 1c - Linea nova 100/390, 391, 393 (fotokopije ste dobili v šoli) >>> Preizkus znanja, 7. 1. 13

***  Ponovni preizkus znanja (izjave, množice, izrek o deljenju, številski sistemi, potenciranje, razstavljanje) je bil v sredo, 9. 1. 2013 >>>

21. domača naloga za 1c - Linea nova 100/389, 395 (fotokopije ste dobili v šoli) >>> Preizkus znanja, 10. 1. 13

22. domača naloga za 1c - Linea nova 100/399 (kopije ste dobili), Linea 95/358, 359 >>> Preizkus znanja, 17. 1. 13

23. domača naloga za 1c - Linea 98/369, 373 >>> Preizkus znanja, 21. 1. 13

24. domača naloga za 1c - Linea 102/401 >>> Preizkus znanja, 25. 1. 13

25. domača naloga za 1c - Linea 106/428 >>> Preizkus znanja, 28. 1. 13

***  Popravljanje negativnih ocen (izjave, množice, izrek o deljenju, številski sistemi, potenciranje, razstavljanje) je bil v ponedeljek, 28. 1. 2013, 8. uro >>> Rešitve (še ni na voljo)

26. domača naloga za 1c - Linea nova 128/497 do 506, razen 497 in 501 (fotokopije ste dobili v šoli) >>> Preizkus znanja, 4. 2. 13 (=1a/15/03/11)


NOVO OCENJEVALNO OBDOBJE DOMAČIH NALOG

/. domača naloga za 1c - Dokažite, da kvadratni koren iz 3 ni racionalno število (neobvezna naloga do 7. 3. 2013

27. domača naloga za 1c - Linea 125/506 (na vse tri načine po izbiri) >>> Preizkus znanja, 13. 2. 13

28. domača naloga za 1c - Linea 130/532, 533 >>> Preizkus znanja, 14. 2. 13

29. domača naloga za 1c - Linea 125/509, 132/536, 537 >>> Preizkus znanja, 18. 2. 13 (=1a/12/04/11)

30. domača naloga za 1c - Linea 132/544 >>> Preizkus znanja, 19. 2. 13

30a. domača naloga za 1c - Linea 132/542 (preizkus bo upošteval tudi že prej dano DN: 125/509) >>> Preizkus znanja, 22. 2. 13

31. domača naloga za 1c - Linea 136/554 (po metodi |a|=+-a) in 560 (po metodi |a-b|=razdalja) >>> Preizkus znanja, 6. 3. 13

32. domača naloga za 1c - Linea 136/555c-e (pol po metodi |a-b|=razdalja, pol po definiciji) - oddati do 11. 3. 13 >>> Preizkus znanja, 12. 3. 13

33. domača naloga za 1c - Linea 136/556abč >>> Preizkus znanja, 11. 3. 13

34. domača naloga za 1c - Rešite nalogo iz branja grafov iz učnega lista, ki ste ga dobili v šoli za domačo nalogo >>> Preizkus znanja, 15. 3. 13

***  Preizkus znanja je bil v sredo, 20. 3. 2013 (snov iz domačih nalog od 13. do 34. DN) >>> Rešitve preizkusa znanja, 20. 3. 13

35. domača naloga za 1c - Tri funkcije, ki so si jih izmislili dijaki, tabelirajte od -3 do 3 s korakom 0,5 in narišite grafe: f1(x) = (1/2).x.x2, f2(x) = x.(x.(x+3).√3| ), f3(x) = (1/4)-3 | 3√x-2| | >>> Preizkus znanja, 28. 3. 13

36. domača naloga za 1c - Linea 136/556abč - izraze tabelirajte in nariši grafe od -5 do 5 s korakom 0,5 >>> Preizkus znanja, 29. 3. 13

37. domača naloga za 1c - Funkcijo x3 - 3x - 2 tabelirajte od -3 do 3 s korakom 0,5 in narišite njen graf. >>> Preizkus znanja, 3. 4. 13

38. domača naloga za 1c - Učni list z izrazi, ki vsebujejo absolutne vrednosti 2, 4, 6 in 8. naloga (narišite grafe) - oddati do 5. 4. 2013 >>> Preizkus znanja /

39. domača naloga za 1c - Linea 102/401cčdef (vsakokrat rešite sistem in narišite še grafa obeh premic, ki se sekata) >>> Preizkus znanja 6. 4. 2013

40. domača naloga za 1c - Linea 179/711cč >>> Preizkus znanja 9. 4. 2013

41. domača naloga za 1c - Izmislite si tri točke A, B in C. Poiščite enačbo premice pAB skozi A in B. Poiščite enačbi vzprednice k pAB skozi točko C in pravokotnice na pAB skozi točko C. Poiščite še presečišče pravokotnice s premico pAB. Druga naloga je Linea 181/737. >>> Preizkus znanja 12. 4. 2013

PRIMER NALOGE - grafi funkcij z absolutnimi vrednostmi in presečišča grafov >>> Primer rešene naloge 15. 4. 2013

***  Preizkus znanja je bil v ponedeljek sredo, 15 17. 4. 2013 (snov iz domačih nalog od 34. dalje) >>> Preizkus znanja, 17. 4. 13

42. domača naloga za 1c - Izmislite si trikotnik s točkami A, B in C. Poiščite obseg trikotnika, dolžino vseh težiščnic in koordinati težišča s tem, da presekate dve težiščnici. Koordinati preverite še z obrazcem za izračun težišča iz oglišč. >>> Preizkus znanja /

42a. domača naloga za 1c - Trikotniku iz prejšnje naloge dodajte še enačbe vseh treh simetral stranic. Vsaj dve sekajte, da dobite središče trikotniku očrtanega kroga. Nato izračunajte še dolžino vsaj ene višine in po obrazcu (stranica x višina)/2 izračunajte ploščino trikotnika. >>> Preizkus znanja 8. 5. 2013

43. domača naloga za 1c - Izmislite si trikotnik in ga zavrtite za 90 stopinj okoli njegovega težišča. Oba trikotnika narišite v koordinatnem sistemu. Oddati do 16. 5. 2013. >>> Preizkus znanja 20. 5. 2013

PRIMER NALOGE - kjer je potrebno narisati množico točk (Linea stran 149) >>> Primer rešene naloge 16. 5. 2013

***  Preizkus znanja je bil v petek, 17. 5. 2013 (domače naloge od 42. dalje in naloge iz Planuma od 577 do 618) >>> Preizkus znanja, 17. 5. 13

***  Ponovitev preizkusa znanja iz 20. 3. je bil v četrtek, 9. 5. 2013 ponedeljek, 27. 5. 2013 (snov iz domačih nalog od 13. do 33. DN) >>> Rešitve preizkusa znanja, 27. 5. 13

44. domača naloga za 1c - Izmislite si dve točki A in B. Krajišče B zavrtite za 90 stopinj okoli krajišča A in dobite točko D. Poiščite še točko E, da bo nastal kvadrat ABCD. Ta kvadrat raztegnite s faktorjem 2 iz njegovega središča. Dobite kvadrat A'B'C'D'. Narišite oba kvadrata. Oddajte do 27. 5. 2013. >>> Preizkus znanja /

PRIMER 44. DOMAČE NALOGE - gradivo za konstrukcijo kvadrata iz daljice in njegov razteg >>> Primer 44. domače naloge - gradivo za PZ 3. 6. 2013

***  Preizkus znanja (branje grafa 34.DN, razteg 44.DN, premiki in zrcaljenja grafov osnovnih funkcij y=x, y=|x|, y=x2, y=x3) je bil v ponedeljek, 3. 6. 2013 >>> Preizkus znanja, 3. 6. 13

***  Del ustnih vprašanj za popravni izpit 1c >>> vprašanja

MATEMATIKA 1e 2012/13 - obnovljeno 30. 6. 13 ob 14:00

DOMAČE NALOGE in PREIZKUSI ZNANJA

Domačo nalogo morate napisati na karirani poli ali na listu A4. Na vrhu morate napisati naslov z zaporedno številko, priimek in ime ter datum. Naloga mora biti lepo napisana, s podatki, postopkom in podčrtanim rezultatom. Malomarno napisane in nepopolne naloge bom zavrnil, oziroma slabo ocenil. Ob oddaji bomo pisali preizkus znanja, ki bo obsegal eno ali dve nalogi iz domače naloge. Vse skupaj bom večkrat ocenil s samostojno oceno. Dodal bom še podatke o sodelovanju pri urah, predvsem tiste o prinašanju potrebščin in pisanju v zvezek med uro.

Veliko rešenih nalog najdete na strani www.mojucitelj.net, posebej naloge iz štirih gimnazijskih učbenikov. Za naloge iz Lineje kliknite tukaj. Rešene so vse naloge, razen nalog: 157-223, 306, 701-718 in 720-805, 810, 812-815, 817-894.

1. domača naloga za 1e - Iz lanskih preizkusov znanja (9. razred) izberite šest primerno težkih nalog in jih rešite. Izmed vseh oddanih nalog bomo kasneje pisali preizkus znanja, ki bo obsegal šest nalog. Oddane naloge so objavljene tukaj, vendar jih bom še dopolnil. >>> Datum preizkusa znanja bom še javil.

2. domača naloga za 1e - Omega2 42, 43/207, 209, 211 >>> Preizkus znanja, 12. 9. 12

3. domača naloga za 1e - S pravilnostno tabelo dokažite distributivnost disjunkcije glede na konjunkcijo, distributivnost implikacije glede na konjunkcijo in distributivnost implikacije glede na disjunkcijo. Dokažite tudi, da niti konjunkcija niti disjunkcija nista distributivni glede na implikacijo (skupno pet dokazov > pet pravilnostnih tabel). >>> Preizkus znanja, 19. 9. 12

4. domača naloga za 1e - Linea 66/235, 239 in 240 >>> Preizkus znanja, 4. 10. 12

5. domača naloga za 1e - Izpolnite delovni list s trditvami o množicah (do 8. 10. 12) >>> Preizkus znanja, 19. 10. 12 (ni objavljen - vadite lahko na spletni učilnici)

6. domača naloga za 1e - Linea67/253, 254, 255, 256, 258 >>> Preizkus znanja, 9. 10. 12

7. domača naloga za 1e - Linea 67/245, 247, 249, 251 in 252 >>> Preizkus znanja, 11. 10. 12

8. domača naloga za 1e - Ugotovite vse možne ostanke kvadratov naravnih števil pri deljenju s 7 >>> Preizkus znanja, 23. 10. 12

9. domača naloga za 1e - Izmislite si trimestno število ga pretvorite v številske sestave z osnovami 2, 5 in 16 in nazaj v desetiški sistem. >>> Preizkus znanja, 24. 10. 12

9a. domača naloga za 1e - Izračunajte kontrolno številko svoje EMŠO (oddati 25. 10. 2012) >>> ni bilo preizkusa znanja

10. domača naloga za 1e - Linea 91/338, 339 in 340 >>> Preizkus znanja, 8. 11. 12

/. domača naloga za 1e - Na spletni učilnici rešujte preizkus znanja iz potenc. >>> Preizkus znanja, 12. 11. 12 (ne bo objavljen)

11. domača naloga za 1e - Rešite vse naloge razstavljanja mnogočlenikov iz objavljenega gradiva, ki še niso rešene. >>> Preizkus znanja, 22. 11. 12

***  Preizkus znanja (izjave, množice, izrek o deljenju, številski sistemi, potenciranje, razstavljanje) je bil v petek, 23. 11. 2012 >>> Rešitve

12. domača naloga za 1e - Linea 28/127 a do n >>> Preizkus znanja, 26. 11. 12


NOVO OCENJEVALNO OBDOBJE DOMAČIH NALOG

13. domača naloga za 1e - Poiščite vse delitelje izraza x3 - 2x2 - x + 2. Oddati do 28. 11. 2012. >>> Preizkusa znanja ni bilo.

14. domača naloga za 1e - Rešite vse naloge razstavljanja mnogočlenikov iz objavljenega gradiva, razen prvih dveh. >>> Preizkus znanja, 29. 11. 12

***  Preizkus znanja (izjave, množice, izrek o deljenju, številski sistemi, potenciranje, razstavljanje) je bil v petek, 30. 11. 2012 >>>

15. domača naloga za 1e - Linea 50/212 (po Evklidovem algoritmu), 213 >>> Preizkus znanja, 7. 12. 12

16. domača naloga za 1e - Linea 50/214 >>> Preizkus znanja, 10. 12. 12

17. domača naloga za 1e - Linea 50/218b, 219b, 220b, 221, 223 >>> Preizkus znanja, 11. 12. 12

18. domača naloga za 1e - Linea 36/141, 142a-c, 143a-b, 144 (fotokopija Lineje, ker imajo nekatere knjige drugačen razpored nalog) >>> Preizkus znanja, 12. 12. 12

***  Preizkus znanja (deljenje veččlenikov, deljivost, Evklidov algoritem, skupni delitelj in večkratnik) je bil v ponedeljek, 16. 12. 2012 >>>

19. domača naloga za 1e - Linea nova 99/383, 387, 388 (fotokopije ste dobili v šoli) >>> Preizkus znanja, 3. 1. 13

20. domača naloga za 1e - Linea nova 100/390, 391, 393 (fotokopije ste dobili v šoli) >>> Preizkus znanja, 7. 1. 13

21. domača naloga za 1e - Linea nova 100/389, 395 (fotokopije ste dobili v šoli) >>> Preizkus znanja, 10. 1. 13

***  Ponovni preizkus znanja (izjave, množice, izrek o deljenju, številski sistemi, potenciranje, razstavljanje) je bil v četrtek, 10. 1. 2013 >>>

22. domača naloga za 1e - Linea nova 100/399 (kopije ste dobili), Linea 95/358, 359 >>> Preizkus znanja, 16. 1. 13

23. domača naloga za 1e - Linea 98/369, 373 >>> Preizkus znanja, 21. 1. 13

24. domača naloga za 1e - Linea 102/401 >>> Preizkus znanja, 25. 1. 13

25. domača naloga za 1e - Linea 106/428 >>> Preizkus znanja, 28. 1. 13

***  Popravljanje negativnih ocen (izjave, množice, izrek o deljenju, številski sistemi, potenciranje, razstavljanje) je bilo v ponedeljek, 28. 1. 2013, 8. uro >>> Rešitve (še ni na voljo)

26. domača naloga za 1e - Linea nova 128/497 do 506, razen 497 in 501 (fotokopije ste dobili v šoli) (prej, 29. 1. 13, so bile naloge: Linea 106/430 do 436, razen 433) >>> Preizkus znanja, 4. 2. 13 (=1a/15/03/11)


NOVO OCENJEVALNO OBDOBJE DOMAČIH NALOG

/. domača naloga za 1e - Dokažite, da kvadratni koren iz 3 ni racionalno število (neobvezna naloga do 7. 3. 2013

27. domača naloga za 1e - Linea 125/506 (na vse tri načine po izbiri) >>> Preizkus znanja, 12. 2. 13

28. domača naloga za 1e - Linea 125/509 in 130/532, 533 >>> Preizkus znanja, 14. 2. 13

29. domača naloga za 1e - Linea 132/536, 537 >>> Preizkus znanja, 18. 2. 13 (=1a/12/04/11)

30. domača naloga za 1e - Linea 132/542, 544 >>> Preizkus znanja, 20. 2. 13

/. domača naloga za 1e - (Nalogi sta bili že prej za DN: Linea 125/509 in 132/542) >>> Preizkus znanja, 22. 2. 13

31. domača naloga za 1e - Linea 136/554 (po metodi |a|=+-a) in 560 (po metodi |a-b|=razdalja) >>> Preizkus znanja, 5. 3. 13

32. domača naloga za 1e - Linea 136/555c-e (pol po metodi |a-b|=razdalja, pol po definiciji) >>> Preizkus znanja, 6. 3. 13

33. domača naloga za 1e - Linea 136/556abč >>> Preizkus znanja, 7. 3. 13

34. domača naloga za 1e - Rešite nalogo iz branja grafov iz učnega lista, ki ste ga dobili v šoli za domačo nalogo >>> Preizkus znanja, 15. 3. 13

***  Preizkus znanja je bil v sredo, 20. 3. 2013 (snov iz domačih nalog od 13. do 34. DN) >>> Rešitve preizkusa znanja, 20. 3. 13

35. domača naloga za 1e - Tri funkcije, ki so si jih izmislili dijaki, tabelirajte od -3 do 3 s korakom 0,5 in narišite grafe: f1(x) = (1/2).x.x2, f2(x) = x.(x.(x+3).√3| ), f3(x) = (1/4)-3 | 3√x-2| | >>> Preizkus znanja, 28. 3. 13

36. domača naloga za 1e - Linea 136/556abč - izraze tabelirajte in nariši grafe od -5 do 5 s korakom 0,5 >>> Preizkus znanja, 29. 3. 13

37. domača naloga za 1e - Funkcijo x3 - 3x - 2 tabelirajte od -3 do 3 s korakom 0,5 in narišite njen graf. >>> Preizkus znanja, 2. 4. 13

38. domača naloga za 1e - Učni list z izrazi, ki vsebujejo absolutne vrednosti 2, 4, 6 in 8. naloga (narišite grafe) - oddati do 4. 4. 2013 >>> Preizkus znanja /

39. domača naloga za 1e - Linea 102/401cčdef (vsakokrat rešite sistem in narišite še grafa obeh premic, ki se sekata) >>> Preizkus znanja 6. 4. 2013

40. domača naloga za 1e - Linea 179/711cč >>> Preizkus znanja 10. 4. 2013

41. domača naloga za 1e - Izmislite si tri točke A, B in C. Poiščite enačbo premice pAB skozi A in B. Poiščite enačbi vzprednice k pAB skozi točko C in pravokotnice na pAB skozi točko C. Poiščite še presečišče pravokotnice s premico pAB. Druga naloga je Linea 181/737. >>> Preizkus znanja 12. 4. 2013

PRIMER NALOGE - grafi funkcij z absolutnimi vrednostmi in presečišča grafov >>> Primer rešene naloge 15. 4. 2013

***  Preizkus znanja je bil v ponedeljek sredo, 15 17. 4. 2013 (snov iz domačih nalog od 34. dalje) >>> Rešitve preizkusa znanja, 17. 4. 13 (še ni dostopno)

42. domača naloga za 1e - POPRAVLJENO! Linea 151/597, 599 >>> Preizkus znanja /

42a. domača naloga za 1e - Trikotniku iz prejšnje naloge dodajte še enačbe vseh treh simetral stranic. Vsaj dve sekajte, da dobite središče trikotniku očrtanega kroga. Nato izračunajte še dolžino vsaj ene višine in po obrazcu (stranica x višina)/2 izračunajte ploščino trikotnika. >>> Preizkus znanja 7. 5. 2013

43. domača naloga za 1e - Izmislite si trikotnik in ga zavrtite za 90 stopinj okoli njegovega težišča. Oba trikotnika narišite v koordinatnem sistemu. >>> Preizkus znanja 16. 5. 2013

PRIMER NALOGE - kjer je potrebno narisati množico točk (Linea stran 149) >>> Primer rešene naloge 17. 5. 2013

***  Preizkus znanja je bil v ponedeljek, 20. 5. 2013 (domače naloge od 42. dalje in naloge iz Planuma od 577 do 618) >>> Preizkus znanja, 20. 5. 13

***  Ponovitev preizkusa znanja iz 20. 3. je bil v petek, 24. 5. 2013 (snov iz domačih nalog od 13. do 33. DN) >>> Rešitve preizkusa znanja, 24. 5. 13

44. domača naloga za 1c - Izmislite si dve točki A in B. Krajišče B zavrtite za 90 stopinj okoli krajišča A in dobite točko D. Poiščite še točko E, da bo nastal kvadrat ABCD. Ta kvadrat raztegnite s faktorjem 2 iz njegovega središča. Dobite kvadrat A'B'C'D'. Narišite oba kvadrata. Oddajte do 27. 5. 2013. >>> Preizkus znanja /

PRIMER 44. DOMAČE NALOGE - gradivo za konstrukcijo kvadrata iz daljice in njegov razteg >>> Primer 44. domače naloge - gradivo za PZ 3. 6. 2013

***  Preizkus znanja (branje grafa 34.DN, razteg 44.DN, premiki in zrcaljenja grafov osnovnih funkcij y=x, y=|x|, y=x2, y=x3) je bil v ponedeljek, 3. 6. 2013 >>> Preizkus znanja, 3. 6. 13

***  Del ustnih vprašanj za popravni izpit 1e >>> vprašanja

MATEMATIKA 2e 2012/13 - obnovljeno 30. 6. 13 ob 14:00

DOMAČE NALOGE in PREIZKUSI ZNANJA

Domačo nalogo morate napisati na karirani poli ali na listu A4. Na vrhu morate napisati naslov z zaporedno številko, priimek in ime ter datum. Naloga mora biti lepo napisana, s podatki, postopkom in podčrtanim rezultatom. Malomarno napisane in nepopolne naloge bom zavrnil, oziroma slabo ocenil. Ob oddaji bomo pisali preizkus znanja, ki bo obsegal eno ali dve nalogi iz domače naloge. Vse skupaj bom večkrat ocenil s samostojno oceno. Dodal bom še podatke o sodelovanju pri urah, predvsem tiste o prinašanju potrebščin in pisanju v zvezek med uro.

Veliko rešenih nalog najdete na strani www.mojucitelj.net, posebej naloge iz štirih gimnazijskih učbenikov. Za naloge iz Planuma kliknite tukaj. Rešene so vse naloge, razen nalog: 33, 422, 493, 494 in 727-748. Nekateri grafi pri rešitvah imajo napako, da skali na x-osi in y-osi nista sorazmerni, zato so raztegi in zrcaljenja preko y=x nepravilno prikazani.

1. domača naloga za 2e - Izmed lanskih preizkusov znanja pri domačih nalogah izberite šest primerno težkih in jih rešite. >>> Preizkus znanja - šest izmed lanskih, 14. 9. 12

2. domača naloga za 2e - Funkcijo x3 - 3x + 2 tabelirajte od -3 do 3 s korakom 0,2 in narišite njen graf. >>> Preizkus znanja, 11. 9. 12

3. domača naloga za 2e - Funkcijo x3 - 3x + 2 tabelirajte od -3 do 3 s korakom 0,5 in narišite njen graf. V isti koordinatni sistem narišite še funkciji |x3 - 3x| (tabeliranje od -3 do 3 s korakom 0,5) in x3 + 6x2 + 9x + 4 (tabeliranje od -5 do 1 s korakom 0,5) >>> Preizkus znanja, 18. 9. 12

4. domača naloga za 2e - Izpolnite učni list. V šoli ste prav tako dobili učni list. >>> Preizkus znanja, 21. 9. 12

5. domača naloga za 2e - Planum 118/361, 363 in 364 >>> Preizkus znanja, 27. 9. 12

6. domača naloga za 2e - Izmislite si tri nekolinearne točke v koordinatnem sistemu. Trikotnik zavrtite za 90 stopinj. Dobite trikotnik A'B'C', ki ga nato prezrcalite preko enega od novih oglišč. >>> Preizkus znanja, 2. 10. 12

7. domača naloga za 2e - Izmislite si tri nekolinearne točke v koordinatnem sistemu. V trikotniku, ki ga dobite, poiščite enačbe vseh treh nosilk stranic in vseh treh težiščnic. Nato presekajte še težiščnice, da dobite koordinate težišča. >>> Preizkus znanja, 9. 10. 12

8. domača naloga za 2e - Izmislite si tri nekolinearne točke v koordinatnem sistemu. V trikotniku, ki ga dobite, poiščite enačbe vseh treh simetral stranic. Nato jih presekajte. >>> Preizkus znanja, 11.>15. 10. 12

9. domača naloga za 2e - Izmislite si tri nekolinearne točke v koordinatnem sistemu. V trikotniku, ki ga dobite, poiščite enačbe vseh treh nosilk višin. Nato jih presekajte. >>> Preizkus znanja, 16. 10. 12

10. domača naloga za 2e - Izmislite si pet linearnih funkcij, poiščite njihove inverzne funkcije in narišite njihove grafe (vsak par posebej - funkcijo in njeno inverzno funkcijo) >>> Preizkus znanja, 18. 10. 12

11. domača naloga za 2e - Planum 123/376, 378 in 380 >>> Preizkus znanja, 22. 10. 12

12. domača naloga za 2e - Planum 77, 78/234, 239 >>> Preizkus znanja, 23. 10. 12

13. domača naloga za 2e - Planum 78/242, 243, 245, 246, 248 >>> Preizkus znanja, 25. 10. 12

***  Preizkus znanja iz transformacij v ravnini, linearne funkcije, transformacij grafov potenčnih funkcij, inverzne funkcije in kvadratnega korena je bil v petek, 26. 10. 2012 >>> Rešitve preizkusa znanja, 26. 10. 12


NOVO OCENJEVALNO OBDOBJE DOMAČIH NALOG

/. domača naloga za 2e - Rešite preizkus znanja iz potenc v spletni učilnici >>> Preizkus znanja 12. 11. 12 (ne bo objavljen)

14. domača naloga za 2e - Planum 84/263, 264 >>> Preizkus znanja 13. 11. 12

15. domača naloga za 2e - Planum 87/273, 274 >>> Preizkus znanja 16. 11. 21

16. domača naloga za 2e - Planum 90, 91/283, 285 >>> Preizkus znanja 20. 11. 12

17. domača naloga za 2e - Planum 138/440 (nekaj dni je bilo napačno zapisano 439 a-d) >>> Preizkus znanja 23. 11. 12

***  Preizkus znanja iz korenov, iracionalnih enačb, potenc z racionalnimi koeficienti in reševanja kvadratne enačbe z dopolnjevanjem do popolnega kvadrata je bil v ponedeljek, 26. 11. 2012 >>> Rešitve preizkusa znanja, 26. 11. 12


NOVO OCENJEVALNO OBDOBJE DOMAČIH NALOG

18. domača naloga za 2e - Planum 138/444 in še eno podobno nalogo si izmislite. >>> Preizkus znanja 29. 11. 12

19. domača naloga za 2e - Planum 133/421 do 424 >>> Preizkus znanja 10. 12. 12

20. domača naloga za 2e - Planum 133/421, 425 (poiščite geometrijska mesta temen družin kvadratnih funkcij), poiščite presečišče parabole 2x2-6x+3 in premice 4x+2 >>> Preizkus znanja 13. 12. 12

21. domača naloga za 2e - Planum 144/498 >>> Preizkus znanja 17. 12. 12

22. domača naloga za 2e - Planum 144/501, 502, 505, 506 >>> Preizkus znanja 18. 12. 12

***  Ponovni preizkus znanja iz transformacij v ravnini, linearne funkcije, transformacij grafov potenčnih funkcij, inverzne funkcije in kvadratnega korena je bil v ponedeljek, 7. 1. 2013 >>> Rešitve preizkusa znanja, 7. 1. 13 (ni na voljo)

23. domača naloga za 2e - Izmislite si dve kompleksni števili. Seštejte ju in zmnožite, računsko (s komponentami) in grafično (seštevanje z vektorji, množenje pa z modulom in argumentom) >>> Preizkus znanja 17. 1. 13

24. domača naloga za 2e - Izmislite si dve kompleksni števili in ju grafično delite (z modulom in argumentom) >>> Preizkus znanja 21. 1. 13

***  Popravljanje negativnih ocen iz transformacij v ravnini, linearne funkcije, transformacij grafov potenčnih funkcij, inverzne funkcije in kvadratnega korena je bil v ponedeljek, 28. 1. 2013, 8. uro >>> Rešitve preizkusa znanja, 28. 1. 13 (ni na voljo)

25. domača naloga za 2e - Planum 17/3, 6 in 7 >>> Preizkus znanja 29. 1. 13

***  Ponovni preizkus znanja iz korenov, iracionalnih enačb, potenc z racionalnimi koeficienti in reševanja kvadratne enačbe z dopolnjevanjem do popolnega kvadrata je bil v sredo, 30. 1. 2013, 8. uro >>> Rešitve preizkusa znanja, 30. 1. 13 (še ni na voljo)

26. domača naloga za 2e - Planum 22/37, 38 >>> Preizkus znanja 11. 2. 13

27. domača naloga za 2e - Planum 19/22 do 30 razen 25 in 29 >>> Preizkus znanja 14. 2. 13

28. domača naloga za 2e - Planum 22/36, 45, 46 >>> Preizkus znanja 19. 2. 13

29. domača naloga za 2e - Izmislite si kompleksno število, ga kvadrirajte in kubirajte, nato nazaj izračunajte kvadratni in kubični koren >>> Preizkus znanja 4. 3. 13

30. domača naloga za 2e - Planum 173/642 (pol korenov izračunajte s kotnimi funkcijami, pol pa s kvadriranjem) >>> Preizkus znanja 7. 3. 13

31. domača naloga za 2e - Izmislite si tri točke, ki določajo trikotnik, in ga zavrtite za 30 stopinj okoli izhodišča >>> Preizkus znanja 11. 3. 13

***  Preizkus znanja iz kvadratne funkcije, enačbe, neenačbe in Vietovih formul (Planum 124-153) ter kotnih funkcij (Planum 6-22) bo v četrtek, 14. 3. 2013 >>> Rešitve preizkusa znanja, 14. 3. 13

32. domača naloga za 2e - Planum 168/604 in "Izmislite si dve (nekonjugirani) kompleksni števili, ki naj bosta rešitvi kvadratne enačbe. Z Vietovim pravilom sestavite enačbo in jo rešite." >>> Preizkus znanja 19. 3. 13

33. domača naloga za 2e - Planum 171/626 do 630 razen 627 >>> Preizkus znanja 26. 3. 13

34. domača naloga za 2e - Rešite pet delovnih listov Itute iz kvadratne funkcije (angl.) - do 4. 4. 2013 >>> Preizkus znanja /

***  Preizkus znanja iz kompleksnih števil (Planum 154 do 177, domače naloge, zapiski in naloge iz Omege) bo v ponedeljek, 8. 4. 2013 >>> Rešitve preizkusa znanja, 8. 4. 13

***  Ponovitev preizkusa znanja iz 14. 3. 2013 je bila v petek, 19. 4. 2013 >>> Rešitve preizkusa znanja, 19. 4. 13


NOVO OCENJEVALNO OBDOBJE DOMAČIH NALOG

35. domača naloga za 2e - Razstavite vektorje, kakor piše na učnem listu za domačo nalogo >>> Preizkus znanja 22. 4. 2013

36. domača naloga za 2e - Planum 42/104, 107 >>> Preizkus znanja 7. 5. 2013

37. domača naloga za 2e - Planum 53/131, 133, 135 >>> Preizkus znanja 14.16. 5. 2013

38. domača naloga za 2e - Planum 58/157 >>> Preizkus znanja 20. 5. 2013

39. domača naloga za 2e - Planum 63/193 >>> Preizkus znanja 21. 5. 2013

40. domača naloga za 2e - V trikotniku A(-2,6), B(3,-4),C(-5,2) izračunaj kota alfa in gama z uporabo skalarnega produkta. Oddajte do 23. 5. 2013. >>> Preizkus znanja /

***  Preizkus znanja iz vektorjev je bil v petek, 24. 5. 2013 (poleg DN od 35. dalje ste si morali ogledati še naloge iz Planuma, posebej 136, 141, 145 - 149, 201 - 207, 213, 215) >>> Rešitve preizkusa znanja, 24. 5. 13

41. domača naloga za 2e - Narišite rožo potenčnih funkcij z eksponenti: -2, -1, 1, 2, 3, 1/2, 1/3 in 3/2. Oddajte do 28. 5. 2013. >>> Preizkus znanja /

42. domača naloga za 2e - Planum 185/653 >>> Preizkus znanja 31. 5. 2013

***  Ustna vprašanja za popravni izpit 2e >>> vprašanja

MATEMATIKA 1e 2011/12 - obnovljeno 15. 6. 12 ob 7:00

DOMAČE NALOGE in PREIZKUSI ZNANJA

Domačo nalogo morate napisati na karirani poli, razen, če dobite nalogo na posebnem listu. Opremiti jo morate s priimkom in imenom, naslovom in datumom. Naloga mora biti lepo napisana, s podatki, postopkom in podčrtanim rezultatom. Malomarno napisane in nepopolne naloge bom zavrnil, oziroma slabo ocenil. Ob oddaji bomo pisali preizkus znanja, ki bo obsegal eno ali dve nalogi iz domače naloge. Vse skupaj bom večkrat ocenil s samostojno oceno. Dodal bom še podatke o sodelovanju pri urah, predvsem tiste o prinašanju potrebščin in pisanju v zvezek med uro.

Veliko rešenih nalog najdete na strani www.mojucitelj.net, posebej naloge iz štirih gimnazijskih učbenikov. Za naloge iz Lineje kliknite tukaj. Rešene so vse naloge, razen nalog: 157-223, 306, 701-718 in 720-805, 810, 812-815, 817-894.

1. domača naloga za 1e - S pravilnostno tabelo dokažite distributivnost disjunkcije glede na konjunkcijo in oba de Morganova zakona (negacija konjunkcije in negacija disjunkcije) >>> Preizkus znanja 13. 9. 11

2. domača naloga za 1e - Linea 39/172-175 >>> Preizkus znanja 19. 9. 11

3. domača naloga za 1e - Do konca izpolniti delovni list s preizkusom znanja o množicah >>> Preizkus znanja 29. 9. 11 (namesto njega je objavljen delovni list)

4. domača naloga za 1e - Z Vennovim diagramom dokažite distributivnost preseka glede na unijo in de Morganov zakon za komplement unije >>> Preizkus znanja 4. 10. 11

5. domača naloga za 1e - Linea 67/255, 257, 259 >>> Preizkus znanja 5. 10. 11

6. domača naloga za 1e - Linea 66/235, 236 >>> Preizkus znanja 11. 10. 11

7. domača naloga za 1e - Linea 39/158, 159 in 162 >>> Preizkus znanja 19. 10. 11

8. domača naloga za 1e - Linea 27/113 do 115 >>> Preizkus znanja 25. 10. 11

9. domača naloga za 1e - Linea 27/119, 121 in 123 >>> Preizkus znanja 27. 10. 11

10. domača naloga za 1e - Linea 27/117, 118 in 125 >>> Preizkus znanja 28. 10. 11

***  Preizkus znanja (izjave, množice, številski sestavi, kriteriji deljivosti, razstavljanje) je bil v torek, 8. 11. 2011 >>> Rešitve


NOVO OCENJEVALNO OBDOBJE DOMAČIH NALOG

11. domača naloga za 1e - Linea 36/152 (preizkusite z deljenjem) >>> Preizkus znanja 10. 11. 11

12. domača naloga za 1e - Linea 36/151 (preizkusite z deljenjem) oddajte 14.11.11 >>> Preizkus znanja 18. 11. 11

13. domača naloga za 1e - Pri naslednjih izrazih ugibajte in preizkusite, pri katerem x dobimo 0, nato delite:
x5 + 3x4 - 11x3 - 27x2 + 10x + 24 in x4 + x3 - 16x2 - 4x + 48; oddajte 18.11.11 >>> Preizkus znanja 15. 11. 11

14. domača naloga za 1e - Naslednji izraz razstavite z ugibanjem in preizkušanjem, pri katerem x dobimo 0, nato postopoma delite (na koncu uporabite Vietovo pravilo)
x4 - 2x3 - 7x2 + 8x + 12; oddajte 21. 11. 11 >>> ni bilo preizkusa znanja

15. domača naloga za 1e - Linea 42/186 in 36/141 [dokažite 11|(614 + 3.613 + 612)],
142a [dokažite 10|(37 + 4.33.35 + 93)] in 142b [dokažite 7|(369 + 617)] >>> Preizkus znanja 23. 11. 11

16. domača naloga za 1e - Linea 36/143a [dokažite 7|(32n+2 - 2n+1)],
143b [dokažite 99|(100n - 1)] in 143c [dokažite 17|(52n+4 - 23n+6)] >>> Preizkus znanja 29. 11. 11

17. domača naloga za 1e - Linea 36/146, 148, 154 in 155 >>> Preizkus znanja 2. 12. 11

18. domača naloga za 1e - Linea 39/165 do 169 >>> Preizkus znanja 6. 12. 11

19. domača naloga za 1e - Linea 45/201 do 204 >>> Preizkus znanja 8. 12. 11

20. domača naloga za 1e - Linea 50/214 >>> Preizkus znanja bo 12.12.11 v sklopu preizkusa znanja iz celotne snovi. Oddati 13. 12. 11

***  Preizkus znanja (deljivost) je bil v ponedeljek, 12. 12. 2011 >>> Rešitve

21. domača naloga za 1e - Linea 49/209b-e, 50/218b, 219b (fotokopije nalog so spodaj) >>> Preizkus znanja 16.12.11

***  Ponovitev preizkusa znanja iz 8. 11. 2011 (izjave, množice...) je bila v sredo, 21. 12. 2011 >>> Rešitve

***  Ponovitev preizkusa znanja iz 12. 12. 2011 (deljivost) je bila v četrtek, 5. 1. 2012 >>> Rešitve


NOVO OCENJEVALNO OBDOBJE DOMAČIH NALOG

22. domača naloga za 1e - Linea 82/284b-e - na dva načina: skupni imenovalec in pretvorba v decimalno število. >>> Oddati do 9. 1. 2012.

23. domača naloga za 1e - Linea 85/297bčefgh >>> Preizkus znanja 16.1.12

24. domača naloga za 1e - Linea 91/340 in 345 >>> Preizkus znanja 20.1.12

***  Preizkus znanja iz snovi 1. ocenjevalnega obdobja za dijake z nezadostno oceno je bil v ponedeljek, 23. 1. 2012 >>> Preizkus znanja 23.1.12

25. domača naloga za 1e - Linea 91/342 in 347 >>> Preizkus znanja 26.1.12

26. domača naloga za 1e - Linea 98/369abcčdegh >>> Preizkus znanja 30.1.12

27. domača naloga za 1e - Linea 98/373bc in 374abd >>> Preizkus znanja 2.2.12

28. domača naloga za 1e - Linea 99/378abcčd >>> Preizkus znanja 6.2.12

29. domača naloga za 1e - Linea 102/401 >>> Preizkus znanja 9.2.12

30. domača naloga za 1e - Linea 102/400bcč (rešitve prikažite tudi kot presečišče premic) >>> Preizkus znanja 14.2.12

31. domača naloga za 1e - Linea 106/427, 428 >>> Preizkus znanja 16.2.12

32. domača naloga za 1e - Linea 106/429 do 435 >>> Preizkus znanja 27.2.12

***  Preizkus znanja (ulomki, dec. števila, potence z neg. eksponenti, linearne in razcepne enačbe, sistemi enačb) je bil v sredo, 29. 2. 2012 >>> Rešitve

--. domača naloga za 1e - Iz delovnih listov se naučite, kako se rešujejo naloge iz procentnega računa, Linea 112 do 114/458 do 505 >>> Preizkus znanja 14.3.12 (izbirni odgovori - ocena se bo štela dvojno - prikaz ni na voljo)


NOVO OCENJEVALNO OBDOBJE DOMAČIH NALOG

33. domača naloga za 1e - Linea 128/515, 524, 528 >>> Preizkus znanja 23. 3. 12

34. domača naloga za 1e - Linea 130/523, 533 >>> Preizkus znanja 27. 3. 12

--. naloga v šoli za 1e - Linea 132/535, 536ab, 537ab >>> Oddati 27.3.12 (šteje se kot oddana DN)

35. domača naloga za 1e - Linea 132/536cč, 537cč >>> Preizkus znanja 28. 3. 12

36. domača naloga za 1e - Linea 132/542 >>> Preizkus znanja 29. 3. 12

37. domača naloga za 1e - Linea 132/544acč in Izmisli si razcepno neenačbo tipa (x-1)(x-2)(x-3)>0 in jo reši >>> Preizkus znanja 2. 4. 12

***  Preizkus znanja (odstotki, koreni, neenačbe) je bil v torek, 3. 4. 2012 (v Lineji od 109. do 136. strani) >>> Preizkus z rešitvami

38. domača naloga za 1e - Linea 136/554, 555acče >>> Preizkus znanja 11. 4. 12

39. domača naloga za 1e - Linea 136/557a, 556abč (narišite še graf vrednosti vseh izrazov, kakor smo ga narisali v šoli - 556c) >>> Preizkus znanja 19. 4. 12

--. domača naloga za 1e - Naučite se o posebni legi točk, ki se da razbrati iz njihovih koordinat, ne da bi jih risali v koordinatni sistem (L148/578 in snov zadnjih treh ur). >>> Preizkus znanja 8. 5. 12 (izbirni odgovori - ocena se bo štela dvojno - prikaz ne bo na voljo)

Preizkus ste pisali v torek, 8. 5. 2012.

***  Preizkus znanja (absolutna vrednost, koordinatni sistem) je bil v sredo, 9. 5. 2012 (vsa snov od 3. 4. 2012 dalje) >>> Preizkus z rešitvami

***  Ponovni preizkus znanja iz 3. 4. 12 (neenačbe...) je bil v četrtek, 17. 5. 12. >>>

40. domača naloga za 1e - Izmislite si tri točke A, B in C (ki niso na isti premici). Izračunajte ploščino ustreznega trikotnika in vse njegove težiščnice in višine. >>> Preizkus znanja 21. 5. 12


NOVO OCENJEVALNO OBDOBJE DOMAČIH NALOG

41. domača naloga za 1e - Linea 172/679 (tabelirajte od -4 do 7 po 1) >>> Preizkus znanja 29. 5. 12

42. domača naloga za 1e - Tabelirajte in narišite grafe naslednjih funkcij x2, (x-1)2, x2-1, x3, (x-1)3, x3-1. Za x vzemite vrednosti od -3 do 3 s korakom 0,2. Narišite po tri grafe skupaj. >>> Preizkus znanja 31. 5. 12

--. naloga v šoli za 1e - Branje grafov >>> Individualna vaja 1. 6. 12 (dobili ste učne liste)

/. domača naloga - Ponoviti lastnosti funkcij in kako premik grafa funkcije vpliva na zapis funkcije (in obratno) - 4. 6. 12 smo pisali kratek preizkus >>> Preizkus znanja 4. 6. 12

***  Naslednji preizkus znanja bo v torek, 5. 6. 2012 (snov od 40. DN dalje) >>>


MATEMATIKA 2a 2011/12 - obnovljeno 15. 6. 12 ob 7:00

DOMAČE NALOGE in PREIZKUSI ZNANJA

Domačo nalogo morate napisati na karirani poli, razen, če dobite nalogo na posebnem listu. Opremiti jo morate s priimkom in imenom, naslovom in datumom. Naloga mora biti lepo napisana, s podatki, postopkom in podčrtanim rezultatom. Malomarno napisane in nepopolne naloge bom zavrnil, oziroma slabo ocenil. Ob oddaji bomo pisali preizkus znanja, ki bo obsegal eno ali dve nalogi iz domače naloge. Vse skupaj bom večkrat ocenil s samostojno oceno. Dodal bom še podatke o sodelovanju pri urah, predvsem tiste o prinašanju potrebščin in pisanju v zvezek med uro.

Veliko rešenih nalog najdete na strani www.mojucitelj.net, posebej naloge iz štirih gimnazijskih učbenikov. Za naloge iz Planuma kliknite tukaj. Rešene so vse naloge, razen nalog: 33, 422, 493, 494 in 727-748. Nekateri grafi pri rešitvah imajo napako, da skali na x-osi in y-osi nista sorazmerni, zato so raztegi in zrcaljenja preko y=x nepravilno prikazani.

/. domača naloga za 2a - Ponovite potence s celimi eksponenti, ker bomo pisali preizkus znanja >>> Preizkus znanja 6.9.11 (ni na voljo) (test je obsegal 50 nalog izbirnega tipa)

1. domača naloga za 2a - Planum 115/347abc in 119/361abcč >>> Preizkus znanja 22.9.11

2. domača naloga za 2a - Dokončajte delovni list >>> Preizkus znanja 27.9.11

3. domača naloga za 2a - Planum 115/349, 119/364 in 123/380 >>> Preizkus znanja 6.10.11

4. domača naloga za 2a - Planum 77/234 do 236 >>> Preizkus znanja 11.10.11

5. domača naloga za 2a - Planum 78/241, 242 in 248 >>> Preizkus znanja 13.10.11

6. domača naloga za 2a - Planum 84/263, 264 >>> Preizkus znanja 18.10.11

7. domača naloga za 2a - Planum 90, 91/283, 285 >>> Preizkus znanja 19.10.11

8. domača naloga za 2a - Planum 87/272, 273 (razen c) >>> Preizkus znanja 25.10.11

9. domača naloga za 2a - Planum 87/275a, 276, 277 in še dve iracionalni enačbi: 1) √(x2-9) + x2-9 = 20 in 2) √(3x2+5x+8) - √(3x2+5x+1) = 1 >>> Preizkus znanja 27.10.11

***  Preizkus znanja iz potenčne in korenska funkcije, inverzne funkcije, premikov, raztegov, zrcaljenja in absolutne vrednosti funkcije, korenov, potenc z racionalnimi eksponenti in iracionalne enačbe je bil v torek, 8. 11. 2011 >>> Rešitve


NOVO OCENJEVALNO OBDOBJE DOMAČIH NALOG

10. domača naloga za 2a - Planum 132/400 (pretvori v temensko obliko, izračunaj ničle, nariši graf) >>> Preizkus znanja 10.11.11

11. domača naloga za 2a - Planum 132/403, 404 >>> Preizkus znanja 11.11.11

12. domača naloga za 2a - Planum 140/471a-d (pretvori še v temensko in ničelno obliko in nariši graf) >>> Preizkus znanja 23.11.11

13. domača naloga za 2a - Izmisli si tri naloge, kjer je treba krajšati ulomek, ki ima v števcu in imenovalcu kvadratni funkciji, ki se ujemata v eni ničli. Vsaj ena od ničel v števcu in imenovalcu naj bo ulomek (racionalno število). Nato dokončaj nalogo, ki smo jo začeli v šoli: "Krajšaj ulomek [x2 - √(2)x - 1 + √(2)]/[x2 + 2x - √(2)x + 1 - √(2)]" >>> Preizkus znanja 1.12.11

14. domača naloga za 2a - Planum 139/465 do 467 in 140/468 >>> Preizkus znanja 2.12.11

***  Ponovitev preizkusa znanja (potenčna funkcija...) iz 8. 11. 2011 je bila v torek, 6. 12. 2011 >>> Rešitve

15. domača naloga za 2a - Planum 148/523 >>> Preizkus znanja 7.12.11

16. domača naloga za 2a - Planum 148/535b-d >>> Preizkus znanja 8.12.11

17. domača naloga za 2a - Planum 148/539 do 541 >>> Preizkus znanja 13.12.11

***  Preizkus znanja iz kvadratne funkcije, kvadratne enačbe in kvadratne neenačbe je bil v petek, 16. 12. 2011 >>> Rešitve

18. domača naloga za 2a - Izmislite si primere množenja dveh kompleksnih števil, iz katerih boste izpeljali pet primerov deljenja kompleksnih števil >>> Preizkus znanja 22.12.11

***  Ponovitev preizkusa znanja (kvadratna funkcija...) iz 16. 12. 2011 je bila v petek, 6. 1. 2012 >>> Rešitve (jih še ni)


NOVO OCENJEVALNO OBDOBJE DOMAČIH NALOG

19. domača naloga za 2a - Planum 171/625abcčd, 626bc, 627 in 628 >>> Preizkus znanja 19. 1. 12

20. domača naloga za 2a - Planum 168/604 in 171/624 >>> Preizkus znanja 20. 1. 12

***  Preizkus znanja iz snovi 1. ocenjevalnega obdobja za dijake z nezadostno oceno je bil v ponedeljek, 23. 1. 2012 >>> Preizkus znanja 23.1.12

21. domača naloga za 2a - Planum 173/642 >>> Preizkus znanja 25. 1. 12

***  Preizkus znanja iz kompleksnih števil je bil v petek, 3. 2. 2012 >>> Rešitve

22. domača naloga za 2a - Izmislite si kompleksno število v prvem kvadrantu kompleksne ravnine in ga na dva načina korenite: običajno in s kotnimi funkcijami >>> Oglej si primer <<< Nalogo oddati do 7. 2. 2012.

23. domača naloga za 2a - Planum 17/6bče, 18/8bcč >>> Preizkus znanja 15. 2. 12

24. domača naloga za 2a - Planum 19/24, 26, 29 >>> Preizkus znanja 16. 2. 12

25. domača naloga za 2a - Planum 18/19, 20, 19/27, 28 >>> Preizkus znanja 17. 2. 12

***  Ponovitev preizkusa znanja iz kompleksnih števil je bila v torek, 28. 2. 2012. >>> Rešitve

26. domača naloga za 2a - Planum 22/36cč, 37, 38 >>> Preizkus znanja 6. 3. 12

--. domača naloga za 2a - Ponovite kotne funkcije (definicije, zveze med njimi, vrednosti pri določenih kotih, kotne funkcije v enotski krožnici...) >>> Preizkus znanja 7. 3. 12 (izbirni odgovori - ocena se je štela dvojno - prikaz ni na voljo)


NOVO OCENJEVALNO OBDOBJE DOMAČIH NALOG

27. domača naloga za 2a - Planum 31/55, 57, 59, 60, 61 >>> Preizkus znanja 13. 3. 12

28. domača naloga za 2a - Planum 38/85, 86 >>> Preizkus znanja 15. 3. 12

29. domača naloga za 2a - učni list (vektorje, izražene s c in d prikažite še v tabeli) >>> Preizkus znanja 20. 3. 12

30. domača naloga za 2a - Planum 42/95, 97, 103 >>> Preizkus znanja 23. 3. 12

31. domača naloga za 2a - Planum 42/105, 106, 107 >>> Preizkus znanja 28. 3. 12

***  Preizkus znanja je bil v torek, 3. 4. 2012 (snov od 22. DN dalje - kotne funkcije in vektorji do linearne kombinacije vektorjev) >>> Preizkus znanja z rešitvami

32. domača naloga za 2a - Planum 53/143 do 147 >>> Preizkus znanja 11. 4. 12

33. domača naloga za 2a - Planum 63/191 do 193 >>> Preizkus znanja 17. 4. > 19. 4. 12

34. domača naloga za 2a - Planum 63/202 do 204 >>> Preizkus znanja 24. 4. 12

34a. domača naloga za 2a - Planum 64/212bc, 213, 214, 215 >>> Nalogo je bilo treba oddati do 8. 5. 12

***  Ponovitev preizkusa znanja (kotne funkcije, vektorji - do linearne kombinacije) iz 3. 4. 2012 je bila v torek, 8. 5. 2012 >>> Preizkus znanja z rešitvami

35. domača naloga za 2a - Planum 185/659 >>> Preizkus znanja 9. 5. 12

36. domača naloga za 2a - Planum 188/669abcče in 670abčde >>> Preizkus znanja 16. 5. 12

37. domača naloga za 2a - Planum 189/679, 680 in 681 >>> Preizkus znanja 17. 5. 12


NOVO OCENJEVALNO OBDOBJE DOMAČIH NALOG

38. domača naloga za 2a - Planum 191/684 do 689 >>> Preizkus znanja 22. 5. 12

39. domača naloga za 2a - Planum 198/711 >>> Preizkus znanja 23>24. 5. 12

40. domača naloga za 2a - Planum 194/700bcč >>> Preizkus znanja 25. 5. 12

41. domača naloga za 2a - Planum 201/719c do 726c (vse c naloge po vrsti) >>> Preizkus znanja 30. 5. 12

42. domača naloga za 2a - Planum 203/732bc, 733bc, 734bc >>> Preizkus znanja 31. 5. 12

Zadnjo domačo nalogo ste morali oddati v četrtek, 31. 5. 2012, ko ste pisali (kratek) preizkus znanja iz enakih ali podobnih nalog.
POZOR! Po približno desetih nalogah, oziroma preizkusih znanja bom zaključil oceno iz domačih nalog. Kdor ne bo napravil vseh domačih nalog, ne bo smel pisati naslednjega preizkusa znanja.

***  Preizkus znanja (skalarni produkt, eksponentna funkcija in logaritem) je bil v torek, 5. 6. 2012 >>> Preizkus znanja z rešitvami (tudi struktura preizkusa in izračuni za eksponentno in logaritemsko rast)
NEODDANE DOMAČE NALOGE
Spodaj so navedene domače naloge, ki jih po moji evidenci posamezniki še niste oddali. Prosim, da mi manjkajoče naloge prinesete do torka, 12. 6. 2012, preden boste pisali popravljalne preizkuse. Vsako domačo nalogo naredite na svojem listu. Nalogo oštevilčite. Potrudite se, da bo lepo izgledala.

BkT: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 27, 29, 34, 34a, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42

CrŽ: 18, 21, 22, 23, 26, 34a, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42

DlA: 13, 20, 22, 23, 24, 29, 30, 31, 32, 34a, 35, 36, 40

GnŽ: 5, 13, 18, 21, 22, 26, 29, 30, 31, 36, 39

HčB: 13, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 34a, 35, 36

HčN: 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 34a, 35, 36, 37, 38, 39, 41

HžP: 13, 22, 23, 25, 26, 29, 31, 34a, 35, 37, 40

JrA: 13, 18, 25, 32, 34, 38

JvM: 1, 2, 7, 8, 9, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34a, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42

KbM: 29, 30, 34a

KkM: 35, 37

KlM: 13, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 34a, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42

KpK: 10, 13, 14, 18, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 34, 34a, 36, 39, 41, 42

KsK: 16, 18, 23, 32, 34a, 35, 38, 39

MdL: 29

PčM: 13, 18, 21, 23, 24, 25, 28, 32, 34, 34a, 37, 38, 39, 41, 42

PšU: 13, 18, 22, 35

RjU: 21, 23, 27, 31, 35, 40, 41

SlA: 13, 18, 26, 28, 35

SkA: 34a, 39, 40, 41, 42

ŠfŽ: 1, 3, 5, 6, 10, 11, 16, 18, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 34a, 35, 36, 38, 39, 41

ŠkA: 11, 18, 19, 25, 26, 34a, 37, 39, 41, 42

ŠnJ: 13, 25, 26, 27, 28, 34a, 35, 37, 39, 40

TrD: /

ZvG: 12, 13, 14, 15, 21, 34a, 35, 38, 41

ZmG: 9, 12, 13, 14, 17, 18, 26, 30, 33, 34, 34a, 39, 42
GRADIVO
Kvadratna enačba s kompleksnimi koeficienti, kvadratni koren kompleksnega števila >>> primer
Enotska krožnica s kotnimi funkcijami - interaktivni graf GeogebraMATEMATIKA 3d 2011/12 - obnovljeno 15. 6. 12 ob 7:00

DOMAČE NALOGE in PREIZKUSI ZNANJA

Domačo nalogo morate napisati na karirani poli, razen, če dobite nalogo na posebnem listu. Opremiti jo morate s priimkom in imenom, naslovom in datumom. Naloga mora biti lepo napisana, s podatki, postopkom in podčrtanim rezultatom. Malomarno napisane in nepopolne naloge bom zavrnil, oziroma slabo ocenil. Ob oddaji bomo pisali preizkus znanja, ki bo obsegal eno ali dve nalogi iz domače naloge. Vse skupaj bom večkrat ocenil s samostojno oceno. Dodal bom še podatke o sodelovanju pri urah, predvsem tiste o prinašanju potrebščin in pisanju v zvezek med uro.

Veliko rešenih nalog najdete na strani www.mojucitelj.net, posebej naloge iz štirih gimnazijskih učbenikov. Za naloge iz Spatiuma kliknite tukaj.

1. domača naloga za 3d - Spatium 40/111cč >>> Preizkus znanja 9. 9. 11

2. domača naloga za 3d - Spatium 16/32-36 >>> Preizkus znanja 16. 9. 11

3. domača naloga za 3d - Spatium 20/48 (razen f in g), 49 >>> Preizkus znanja 19. 9. 11

4. domača naloga za 3d - Spatium 28/78 in 32/90 (razen e) >>> Preizkus znanja 26. 9. 11

5. domača naloga za 3d - Dokončajte nalogo: "Rešite enačbo |-4x3-4x2+7x-2|=1. Prvo (najmanjšo) rešitev izračunajte z bisekcijo na dve decimalki natančno." >>> Preizkus znanja 30. 9. 11

6. domača naloga za 3d - Spatium 47/139 (razen č), 140 >>> Preizkus znanja 4. 10. 11

7. domača naloga za 3d - Spatium 55/164 a-d >>> Preizkus znanja 11. 10. 11

8. domača naloga za 3d - Spatium 55/162 >>> Preizkus znanja 17. 10. 11

9. domača naloga za 3d - Spatium 77/199 do 201 >>> Preizkus znanja 24. 10. 11

10. domača naloga za 3d - Spatium 77/202, 203, 207(a), 209 in 211 >>> Preizkus znanja 28. 10. 11

***  Preizkus znanja (polinomi, racionalna funkcija, krožnica) je bil v torek, 8. 11. 2011 >>> Rešitve


NOVO OCENJEVALNO OBDOBJE DOMAČIH NALOG

11. domača naloga za 3d - Spatium 83/225 in 227 >>> Preizkus znanja 18. 11. 11

12. domača naloga za 3d - Spatium 89/250, 251 >>> Preizkus znanja 23. 11. 11

13. domača naloga za 3d - Spatium 93/255 >>> Preizkus znanja 29. 11. 11

14. domača naloga za 3d - Spatium 97/260cčef >>> Preizkus znanja 2. 12. 11

15. domača naloga za 3d - Planum 185/653 (fotokopije so spodaj) >>> Preizkus znanja 5. 12. 11

16. domača naloga za 3d - Omega2 440 (fotokopije so spodaj) >>> Preizkus znanja 6. 12. 11

***  Preizkus znanja (stožnice, graf eksponentne funkcije) je bil v sredo, 7. 12. 2011 >>> Rešitve

***  Ponovitev preizkusa znanja iz 8. 11. 2011 (polinomi...) je bila v sredo, 7. 12. 2011 (za dve dijakinji).

17. domača naloga za 3d - Omega2 435 (fotokopije so spodaj) >>> Preizkus znanja 13.12.11 > 14.12.11

18. domača naloga za 3d - Planum 191/685 do 687 (fotokopije so spodaj) >>> Preizkus znanja 16.12.11

19. domača naloga za 3d - Planum 198/711 (fotokopije so spodaj) >>> Preizkus znanja 22.12.11


NOVO OCENJEVALNO OBDOBJE DOMAČIH NALOG

20. domača naloga za 3d - Planum 201/720abč, 721abč, 722ab in 723ac (fotokopije so spodaj) >>> Oddati do 6. 1. 2012.

***  Ponovitev preizkusa znanja iz 8. 11. 2011 (polinomi...) je bila v petek, 6. 1. 2012.

***  Ponovitev preizkusa znanja iz 7. 12. 2011 (stožnice...) je bila v sredo, 11. 1. 2012 >>> Preizkus znanja 11. 1. 12 z rešitvami

***  Ponovitev preizkusa znanja iz 7. 12. 2011 (stožnice...) je bila v ponedeljek, 16. 1. 2012 >>> Preizkus znanja 16. 1. 12 z rešitvami

21. domača naloga za 3d - Planum 201/724bc, 725bc, in 726a (fotokopije so spodaj) >>> Oddati do 16. 1. 2012

22. domača naloga za 3d - Planum 203/733, 734 (fotokopije so spodaj) >>> Preizkus znanja 18. 1. 12

***  Preizkus znanja iz snovi 1. ocenjevalnega obdobja za dijake z nezadostno oceno je bil v ponedeljek, 23. 1. 2012 >>> Preizkus znanja 23.1.12

***  Preizkus znanja (eksponentna funkcija in logaritmi) (fotokopije so spodaj) je bil v torek, 31. 1. 2012 >>> Rešitve

23. domača naloga za 3d - Spatium 118/300 >>> Preizkus znanja 14. 2. 12

24. domača naloga za 3d - Spatium 134/327 >>> Preizkus znanja 15. 2. 12

***  Ponovitev preizkusa znanja iz 7. 12. 2011 (stožnice...) je bila v petek, 17. 2. 2012 (za eno dijakinjo) >>>

25. domača naloga za 3d - Spatium 146/352, 361 in 362 >>> Oddati do 27. 2. 2012

26. domača naloga za 3d - Spatium 145/347 do 349 >>> Preizkus znanja 28. 2. 12

27. domača naloga za 3d - Spatium 146/364, 365, 366, 369, 370 >>> Preizkus znanja 5. 3. 12

***  Ponovitev preizkusa znanja iz 31. 1. 2012 (eksponentna funkcija in logaritmi) (fotokopije so spodaj) je bila v torek, 6. 3. 2012 >>>

28. domača naloga za 3d - Spatium 146, 147/372abc, 373a, 374, 375 in 377 >>> Preizkus znanja 7. 3. 12

29. domača naloga za 3d - Spatium 149/381, 384, 385 >>> Preizkus znanja 12. 3. 12

30. domača naloga za 3d - Spatium 152/386, 387 >>> Preizkus znanja 20. 3. 12

***  Ponovitev preizkusa znanja iz 7. 12. 2011 (stožnice...) je bila v torek, 27. 3. 2012 (prestavljeno iz 26. 3. 2012) > za tri dijake: PA, PP, ST >>> Preizkus znanja, 27. 3. 12

31. domača naloga za 3d - Spatium 163/405 >>> Preizkus znanja 29. 3. 12

32. domača naloga za 3d - Spatium 163/408 >>> Oddati do 2. 4. 2012

***  Preizkus znanja (trigonometrija) je bil v torek, 3. 4. 2012 >>> Preizkus znanja z rešitvami

***  Ponovitev preizkusa znanja iz 7. 12. 2011 (stožnice...) je bila v petek, 6. 4. 2012 (za eno dijakinjo) >>> Preizkus znanja, 6. 4. 2012


NOVO OCENJEVALNO OBDOBJE DOMAČIH NALOG

33. domača naloga za 3d - Spatium 181/454 do 460 >>> Preizkus znanja 10. 4. 12

34. domača naloga za 3d - Spatium 181, 182/462, 463, 464, 473, 476 >>> Preizkus znanja 11. 4. 12

35. domača naloga za 3d - Spatium 190/510, 512, 515 >>> Preizkus znanja 23. 4. 12 (naloga 515 - prostovoljec pred tablo za 5%)

36. domača naloga za 3d - Spatium 194/518 do 521 >>> Preizkus znanja 9. 5. 12

***  Ponovitev preizkusa znanja iz 3. 4. 2012 (trigonometrija) je bila v četrtek, 10. 5. 2012 >>> Preizkus znanja z rešitvami

37. domača naloga za 3d - Spatium 223, 224/630, 636, 639 in 646 >>> Preizkus znanja 25. 5. 12

Zadnjo domačo nalogo ste morali oddati v petek, 25. 5. 2012, ko ste pisali (kratek) preizkus znanja iz enakih ali podobnih nalog.
POZOR! Po približno desetih nalogah, oziroma preizkusih znanja bom zaključil oceno iz domačih nalog. Kdor ne bo napravil vseh domačih nalog, ne bo smel pisati naslednjega preizkusa znanja.

***  Ponovitev preizkusa znanja iz 31. 1. 2012 (eksponentna funkcija in logaritmi) (fotokopije so spodaj) je bila v petek, 25. 5. 2012 (za eno dijakinjo) >>>

***  Preizkus znanja (geometrija - do prizme) je bil v torek, 29. 5. 2012 >>> Preizkus znanja z rešitvami
GRADIVO
Za eksponentno in logaritemsko funkcijo imate fotokopirane strani iz lanskega učbenika Planum, ker je večina učbenik že vrnila. Poleg tega imate objavljena tudi druga gradiva in naloge.

Planum 2002 - Eksponentna in logaritemska funkcija (od strani 178 do 207, rešitve nalog od 245 do 253)
Omega 2 - naloge
Linearna, eksponentna in logaritemska rast (grafična in računska ponazoritev)
Primer izračuna linearne, eksponentne in logaritemske rasti med dvema točkama
Eksponentna funkcija (izpeljava iz potenčne funkcije) - interaktivni graf Geogebra
Inverzne funkcije kotnim funkcijam: arcsin, arccos in arctan - interaktivni graf Geogebra
MATEMATIKA 1a (2010/11) - obnovljeno 3.7.11 ob 10:00

POPRAVNI IZPIT - ustno: Objavljenih je nekaj vprašanj za ustni popravni izpit. Odgovori so v matematičnem učbeniku. Naučite se jih zelo natančno. Pri popravnem izpitu je zelo pomembno pravilno izražanje, pravilno rešena priložena naloga je le del odgovora. Potegnili boste tri vprašanja. Časa za pripravo na odgovor bo 15 minut. (Danes nisem dal novih vprašanj.) >>> Ustna vprašanja 1a

V četrtek, 16.6.2011, smo ponovno pisali preizkus znanja iz snovi, ki jo pokrivajo domače naloge od 21. do 24. domače naloge. V učbeniku Linea so to poglavja: Realna števila (razstavljanje in enačbe - 128/523, 524; interval - vse naloge; linearne neenačbe - vse naloge; absolutna vrednost - vse naloge) in Koordinatni sistem - vse naloge. >>> Preizkus znanja z rešitvami

V petek, 6.5.2011, smo pisali preizkus znanja iz snovi, ki jo pokrivajo domače naloge od 21. do 24. domače naloge. V učbeniku Linea so to poglavja: Realna števila (dokaz, da kvadratni koren iz 2 ni ulomek - stran 122; razstavljanje in enačbe - 128/523, 524; interval - vse naloge; linearne neenačbe - vse naloge; absolutna vrednost - vse naloge) in Koordinatni sistem - vse naloge. >>> Preizkus znanja z rešitvami

V torek, 3.5.2011, smo ponovno pisali preizkus znanja iz snovi, ki jo pokrivajo domače naloge od 12. do 20. domače naloge. V učbeniku Linea so to poglavja: Racionalna števila (ulomki, potence s celimi eksponenti, decimalni zapis ulomkov, linearne enačbe, sistemi linearnih enačb - dveh oz. treh), Realna števila (kvadratni in kubični koren). Ko ste predelovali snov, je bilo prav gotovo poučno pregledati fotokopije preizkusa znanja 7.3.2011 iz 17. domače naloge. Posebej napake so zanimive. >>> Fotokopije dveh nalog, kakor so jih reševali dijaki 1a, 7.3.2011 >>> Preizkus znanja z rešitvami

V ponedeljek, 4.4.2011, smo pisali preizkus znanja iz snovi, ki jo pokrivajo domače naloge od 12. do 20. domače naloge. V učbeniku Linea so to poglavja: Racionalna števila (ulomki, potence s celimi eksponenti, decimalni zapis ulomkov, linearne enačbe, sistemi linearnih enačb - dveh oz. treh), Realna števila (kvadratni in kubični koren). >>> Preizkus znanja z rešitvami

V torek, 4.1.2011, ste pisali preizkus znanja iz deljivosti (največji skupni delitelj, najmanjši skupni večkratnik) in seštevanja ulomkov. Zato vadite naslednje naloge iz tega področja: >>> Linea 42/176 do 50/223, Naloge iz razstavljanja in Seštevanje ulomkov

V petek, 7.1.2011, ste ponovno pisali preizkus znanja iz izjav, množic, deljivosti števil in razstavljanja, podobno kot 10.12.2010, ko ste morali predelati vse domače naloge, preizkuse znanja in naloge, ki smo jih delali v šoli. Osnova so bile naloge iz Lineje in iz gradiva, ki ste ga prejeli. Preizkus je objavljen pri 10. domači nalogi.--> Preizkus znanja z rešitvami

DOMAČE NALOGE

Domačo nalogo morate napisati na karirani poli, razen, če dobite nalogo na posebnem listu. Opremiti jo morate s priimkom in imenom, naslovom in datumom. Naloga mora biti lepo napisana, s podatki, postopkom in podčrtanim rezultatom. Malomarno napisane in nepopolne naloge bom zavrnil, oziroma slabo ocenil. Ob oddaji bomo pisali preizkus znanja, ki bo obsegal eno ali dve nalogi iz domače naloge. Vse skupaj bom ocenil v drugem ocenjevalnem obdobju dvakrat s samostojno oceno. Dodal bom še podatke o sodelovanju pri urah, predvsem tiste o prinašanju potrebščin in pisanju v zvezek med uro.

Veliko rešenih nalog najdete na strani www.mojucitelj.net, posebej naloge iz štirih gimnazijskih učbenikov. Za naloge iz Lineje kliknite tukaj. Rešene so vse naloge, razen nalog: 157-223, 306, 701-718 in 720-805, 810, 812-815, 817-894.

1. domača naloga za 1a - Linea 61/224bcčd >>> Preizkus znanja 13.9.10

2. domača naloga za 1a - Naučiti se, kdaj veljajo osnovne zakonitosti izjavnih povezav (komutativnost, asociativnost, distributivnost, tranzitivnost, de Morganova zakona - uporaba pri zanikanju izjav) >>> Preizkus znanja 22.9.10

3. domača naloga za 1a - Linea 66/235, 236 >>> Preizkus znanja 5.10.10

4. domača naloga za 1a - Linea 67/248, 254, 255, 256, 259 >>> Preizkus znanja 11.10.10

5. domača naloga za 1a - Linea 45/187-204 >>> Preizkus znanja 2.11.10

6. domača naloga za 1a - Linea 36/151bcčdefgh, 152bcčdf (izraze je treba deliti) >>> Preizkus znanja 15.11.10

7. domača naloga za 1a - Za domačo nalogo morate iz fotokopiranih rešenih nalog narediti naslednje naloge: 843bde, 844bcd, 845abcd, 846bcd, 847acd, in 848abd. >>> Preizkus znanja 23.11.10

8. domača naloga za 1a - Delovni list >>> Preizkus znanja 29.11.10

9. domača naloga za 1a - Linea 28/126, 127 >>> Preizkus znanja 7.12.10

10. domača naloga za 1a - še enkrat reši Preizkus znanja 10.12.10 >>> delali smo popravo

11. domača naloga za 1a - Linea 50/214 (najprej razstavi vse izraze; nato zapiši tiste faktorje, ki jih vsebujejo vsi izrazi - največji skupni delitelj; zatem zapiši toliko faktorjev, da bodo vsebovani vsi izrazi - najmanjši skupni večkratnik >>> glej primer Linea 48/3 >>> Preizkus znanja 21.12.10

NOVO OCENJEVALNO OBDOBJE

12. domača naloga za 1a - Linea 95/359 >>> Preizkus znanja 25.1.11

13. domača naloga za 1a - Linea 98/368, 369 >>> Preizkus znanja 31.1.11

14. domača naloga za 1a - Linea 91/338, 339, 340 >>> Preizkus znanja 9.2.11

15. domača naloga za 1a - Linea 91/343bcčde, 344 >>> Preizkus znanja 14.2.11

16. domača naloga za 1a - fotokopirane naloge 73 do 113, razen 75, 100 in 113a >>> Ponovno rešena naloga 100, popravljene rešitve nalog in fotokopirane naloge iz učbenika Oblak: 1.letnik >>> Preizkus znanja 1.3.11

17. domača naloga za 1a - fotokopirane naloge 182 do 185, razen 182b, 185a,c,m,o >>> Preizkus znanja 7.3.11

18. domača naloga za 1a - Linea 106/431 do 437 razen 436 >>> Preizkus znanja 15.3.11

19. domača naloga za 1a - Linea 125/506, 507, 508, 509 >>> Preizkus znanja 29.3.11

20. domača naloga za 1a - Linea 128/523, 524, 528 (v šoli smo napačno rešili nalogo 524b) >>> Preizkus znanja 1.4.11 (ga nismo pisali)

21. domača naloga za 1a - Linea 130/532, 533 >>> Preizkus znanja 7.4.11

22. domača naloga za 1a - Linea 132/536 (razen c), 537 (razen c) in 538 >>> Preizkus znanja 12.4.11

23. domača naloga za 1a - Linea 132/542abc, 544bcč >>> Preizkus znanja 18.4.11

24. domača naloga za 1a - Linea 136/555acčd, 556abc >>> Preizkus znanja 22.4.11 > Rešitev

NOVO OCENJEVALNO OBDOBJE DOMAČIH NALOG

25. domača naloga za 1a - Linea 151/599 do 602 >>> Preizkus znanja 17.5.11

26. domača naloga za 1a - Linea 154/611 do 614 >>> Preizkus znanja 24.5.11

27. domača naloga za 1a - Linea 154/616 (še za negativno ploščino in ploščino 0 - kolinearnost vseh treh točk), 617, 618 >>> Preizkus znanja 31.5.11

28. domača naloga za 1a - Tabeliraj in nariši grafe naslednjih funkcij x2, (x-1)2, x2-1, x3, (x-1)3, x3-1. Za x vzemi vrednosti od -3 do 3 s korakom 0,2. Vsak graf nariši posebej. >>> Preizkus znanja 7.6.11

29. domača naloga za 1a - Tabeliraj in nariši grafe naslednjih funkcij |x-5|+2, (x-3)2-1 in (x-1)(x-2)(x-3). Za x vzemi vrednosti od -1 do 7 s korakom 0,5. Vsak graf nariši posebej. >>> Preizkus znanja 14.6.11

Zadnjo nalogo ste morali oddati v torek, 14. 6. 2011, ko ste pisali (kratek) preizkus znanja iz enakih ali podobnih nalog.GRADIVO

Potence s celimi eksponenti
Potence s celimi eksponenti - naloge iz Lineje 332 do 347
REŠENE NALOGE

Deljivost (Linea 146, 150, 156, 163, 164, 165, 166, 169, 171, 184, 186, 188, 189, 190, 198, 199, 202, 215, 216, 217)
Racionalna števila, ulomki (Linea /)
Potence s celimi eksponenti in decimalna števila (Linea /)
Linearne enačbe in sistemi linearnih enačb (Linea 369, 371(na željo KL))

DOMAČE NALOGE

Domačo nalogo morate napisati na karirani poli. Opremiti jo morate s priimkom in imenom, naslovom in datumom. Naloga mora biti lepo napisana, s podatki, postopkom in podčrtanim rezultatom. Grdo napisane in nepopolne naloge bom zavrnil. Ob oddaji bomo pisali preizkus znanja, ki bo obsegal eno ali dve nalogi iz domače naloge. Vse skupaj bom ocenil ob koncu ocenjevalnega obdobja s samostojno oceno.

1. domača naloga za 1d - Linea 66 / 235 in 236 (naštevanje elementov množice in računanje z množicami) >>> Preizkus znanja

2. domača naloga za 1d - Linea 67 / 249, 254, 255, 256, 259 (uporaba množic pri reševanju različnih nalog) >>> Preizkus znanja

3. domača naloga za 1d - Linea 61 / 224 b, c, č, d (pravilnostne tabele sestavljenih izjav) >>> Preizkus znanja

4. domača naloga za 1d - Linea 61 / 226 bc, 227bc, 229 (pravilnost izjav, zanikanje izjav, dokaz modus tollens) >>> Preizkus znanja

5. domača naloga za 1d - Linea 27 / 113, 114, 119 (kvadrat in kub dvočlenika) >>> Preizkus znanja

6. domača naloga za 1d - Linea 27 / 117, 118 (Vietovo pravilo) >>> Preizkus znanja

7. domača naloga za 1d - Bogoslavov - rumeno obarvane (razstavljanje polinomov) >>> Preizkus znanja

8. domača naloga za 1d - Bogoslavov - modro obarvane (851a je napačno rešena) (razstavljanje polinomov) >>> Preizkus znanja

9. domača naloga za 1d - Linea 28 / 126, 127 (razstavljanje polinomov) >>> Preizkus znanja

10. domača naloga za 1d - Linea 36 / 151, 152 c, č, d, e, f, g, h (deljenje polinomov) >>> Preizkus znanja

11. domača naloga za 1d - Linea 36 / 150 (deljivost števil) dokončati v šoli začeto nalogo >>> Preizkus znanja - ga ni bilo


1/12. domača naloga za 1d - Linea 82 / 284 a - d (ulomki po velikosti) >>> Preizkus znanja

2/13. domača naloga za 1d - Linea 81 / 268, 269, 275 (ulomki: enaki 0, nimajo pomena, skupni imenovalec, krajšanje) >>> Preizkus znanja

3/14. domača naloga za 1d - Linea 98 / 369, 374 (linearne enačbe, razcepne enačbe) >>> Preizkus znanja

4/15. domača naloga za 1d - Linea 106 / 429, 431, 433 in 435 (besedilne naloge z uporabo sistemov linearnih enačb) >>> Preizkus znanja (z rešitvami)

5/16. domača naloga za 1d - Linea 91 / 342 b, c, 343 b, č, e, 344 b, č, e, (345 b, č), 347 b, c (potence z negativnimi eksponenti) >>> Preizkus znanja

6/17. domača naloga za 1d - Učni list (predstavljanje kvadratnih korenov na številski osi - uporaba Pitagorovega izreka) >>> Preizkus znanja

7/18. domača naloga za 1d - Linea 132 / 537 b, c, č, 544 b, c, č (linearne neenačbe) >>> Preizkus znanja - ga še ni

Nalogo morate oddati do ponedeljka 24.5.10. Ob oddaji boste pisali preizkus znanja.

MATEMATIKA dodatno - obnovljeno 18. 12. 11 ob 19:00

REŠENE NALOGE

Naloge iz Viča

V kakšnem razmerju se sekajo daljice v trikotniku (10), koti in dolžine vektorjev (11) >>> naloga 10+11


Naloge iz Planuma - Vektorji - podčrtane naloge so rešene

Definicija vektorja
54, 55a, 55b, 56, 57a, 57b, 58a, 58b, 59a, 59b, 59c, 60a, 60b, 60c, 61a, 61b, 61c

Vzporedni premik
62a, 62b, 62c, 63, 64a, 64b, 64c, 64č, 65a, 65b, 65c

Seštevanje in odštevanje vektorjev
66 - 73

Množenje vektorja s številom
74 - 93

Kolinearni vektorji
94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108,

Komplanarni vektorji
109 - 112

Pravokotni koordinatni sistem v prostoru
113 - 117

Vektorji v pravokotnem koordinatnem sistemu
118, 119 - 128, 129a-b, 130a, 130b, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149

Skalarni produkt
150 - 180

Skalarni produkt v pravokotnem koordinatnem sistemu
181 - 185, 186, 187, 188, 189 - 198, 199, 200a-c, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209a-c, 210a-c, 211, 212a-c, 213 - 214, 215


Gradivo za preizkus znanja 15/12/08 za dijaka 293

Branje grafov a     Branje grafov b
Premiki, raztegi, zrcaljenja, absolutna vrednost - razlaga
Premiki, raztegi, zrcaljenja, absolutna vrednost - premik
Premiki, raztegi, zrcaljenja, absolutna vrednost - razteg
Premiki in raztegi y = 2 na x

Risanje kvadratnih funkcij - presečišča