Pravo & elektronsko poslovanje
mag. Janez Toplišek
 
Slovensko  Slovenian  
English only Angleško  
Electronic 
Commerce

Doslej najtemeljitejši priročnik te vrste pri nas:

 
 ISBN  961-6056-52-2
 
 
Elektronsko poslovanje in internet - članki v slovenščini
Spletna predstavitev slovenskega odvetnika (revija ODVETNIK, 2/99, marec 1999, Priloga)
Hramba elektronske poslovne dokumentacije - izhodišča za prilagoditev slovenskih računovodskih standardov
     (revija REVIZOR, 2/99, letnik X, februar 1999)
Dileme interneta: Pravna pravila brez fizičnega prostora, RAZGLEDI, str. 11-15, 3.3.1999
Pravno urejanje elektronskega poslovanja v tujini in v Sloveniji (referat na Merkurjevih dnevih'99 - srečanje
    diplomantov in magistrantov e-poslovanja, Naklo 1999)
Vprašanja jurisdikcije v odprtem elektronskem prostoru (referat 1997) Dodatni viri
Pravna zmogljivost elektronske pošte (članek 1997)
Slovenski pravniki in elektronsko poslovanje (raziskava 1996)
Zbirka takoj dosegljivih e-slovarjev s področja interneta, e-poslovanja, e-podpisovanja, računalništva, prava ?  
Elektronski podpis Electronic Signature 
Elektronski podpis (članek, 5/1996)
Lastnoročni podpis in njegov vpliv na elektronsko sporočanje (članek, 6/1996)
Elektronski podpis - usklajevanje tehnoloških in pravnih rešitev (iz mag. naloge 1996)
Zakon o digitalnem podpisu (prevod prvega zakona te vrste na svetu - država Utah, ZDA)
Pojmovnik elektronskega podpisovanja
Kaj na področju elektronskega / digitalnega podpisovanja delajo po svetu? 
Pravna informatika Legal Informatics & Computer Law 
Diagram poteka kot orodje za obravnavanje pravnih pravil (članek 2/2000) - z diagramskim prikazom Zakona o
     pravicah industrijske lastnine iz delovnega razmerja (Ur. list RS 45/95)
Polresnice o pravni informatiki v Sloveniji (Kako žalostinko prepesniti v hvalnico?)
Inštituti za pravno informatiko
Informatika in IT v študijskih programih pravnih fakultet (primerjalna študija, 12/1996)
Kdo bo prodajal zakone? O dostopnosti predpisov in javnih pravnih informacij (članek 4/1997)
Elektronski forum slovenskih pravnikov SLO-IUS
Aktivno sodelujem pri delu Sekcije za pravno informatiko pri Pravniškem društvu Ljubljana
Izjava leta '98, ki je nenavadno povezana s slovenskimi trgovci s pravnimi informacijami.

Svoboda informiranja Information and Communication Freedom 
Svoboden dostop do informacij javnega značaja v Sloveniji
Dostopnost informacij javnega značaja, (Jernej Rovšek, namestnik Varuha človekovih pravic - iz poročila'98)
Velika listina o informacijskih svoboščinah (Online Magna Charta) 
Softver - pravna vprašanja Software - legal aspects
Shareware, freeware in public domaine softver (članek, Rastislav Vintar, 1996)  
Osebno Professional/Personal 
Slovensko rodoslovje

Sporočila pošljite na naslov: / Your messages please to: janezATtoplisek.net
Postavljeno / made: 
Dopolnjeno / updated:
december-1996 
16-september-2007
To spletno mesto je nastalo v prejsnjem stoletju! 
Visited:  krat obiskano 
Before moved to this place: 491