Pravna informatika mag. Janez Toplišek

SLO-IUS
Prvi elektronski forum slovenskih pravnikov
V decembru 1996 je sekcija za pravno informatiko pri Pravniškem društvu Ljubljana odprla elektronski forum (angl.: list). Forum je odprt za vsakogar, vsebinsko pa je namenjen predvsem obravnavanju pravnih vprašanj oz. vprašanj, ki so povezana s pravno stroko/poklicem. Udeleženci si tu lahko izmenjujejo mnenja, drug drugemu dajejo pojasnila in odgovarjajo na vprašanja svojih kolegov z liste. Lista je brezplačna, namenjena pa je vsakomur, ki ga zanima področje prava, informatike, elektronskega poslovanja ter njihovega medsebojnega prepletanja.

Trenutno število sodelujočih: okrog 280 (14.1.1999). To je torej splošni pravniški forum. Ko bo dovolj zanimanja, bo možno dodati forume za specializirana področja, tako kot je drugod po svetu - npr. za kazensko pravo, za notarje, za ekologijo, za informatiko/elektronsko poslovanje, za delovna razmerja ipd.

Ustanovitelj liste je sekcija za pravno informatiko pri Pravniškem društvu Ljubljana. Listi se lahko pridruži vsakdo, ki ima svoj elektronski naslov, saj sistem deluje s pomočjo elektronske pošte. Udeleženec se prijavi na strežnik, ki vsako poslano sporočilo razpošlje vsem prijavljenim članom liste na njihove elektronske poštne naslove. Odgovori drugih udeležencev delujejo na enak način.

Če še niste član liste SLO-IUS, vas v Pravniškem društvu Ljubljana vljudno vabimo, da se nam pridružite, postavljate pravna vprašanja, dajete svoja mnenja na vprašanja drugih in sodelujete pri razpravah. Lista ni namenjena dajanju pravnih nasvetov, temveč za razčiščevanje pravnih in sorodnih dilem, za izmenjevanje informacij, za razprave, ki so povezane s pravno stroko / poklicem ipd.

NAVODILA ZA DELO Z LISTO:
 
Prijava Odjava Težave
Pošiljanje sporočil Zasebnost Pomoč
Arhiv . .




PRIJAVA NA LISTO:
Na naslov: slo-ius-request@list.arnes.si
pošljite e-sporočilo, kjer v rubriki SUBJECT:
napišete samo besedo SUBSCRIBE

Ni se potrebno podpisati ali navesti vašega imena. Nič ni treba pisati kot vsebino.

V kratkem boste prejeli takšno zaprosilo, da svojo prijavo potrdite (CONFIRM):
--------------------------------------------------
Zahtevali ste, da naj bo tale naslov:
       vaš.naslov@domenski.naslov.si
dodan na listo slo-ius.
Na listo še niste bili dodani. Če želite, da bo vaša prijava na listo dokončno urejena, pošljite e-sporočilo na naslov:
        slo-ius-request@list.arnes.si
in v naslovno rubriko Subject vpišite:
         CONFIRM 0000000000000 (prekopirajte tudi številko, ki jo boste prejeli)

Po sprejemu vašega potrditvenega sporočila bo navedeni naslov prijavljen na listo. Če je naslov napačen, ga ne potrdite, pač pa ponovno pošljite zahtevo za prijavo; v polje SUBJECT vpišite subscribe pravo.ime@pravi.naslov in dobili boste novo potrditveno sporočilo.



ODJAVA Z LISTE:
Na naslov: slo-ius-request@list.arnes.si
pošljite e-sporočilo, kjer v rubriki SUBJECT:
napišete samo besedo UNSUBSCRIBE


TEŽAVE S PRIJAVO - ODJAVO:
Če imate s prijavo/odjavo težave, lahko to namesto vas opravimo drugi. Posljite e-sporočilo z opisom težave na naslov: janez.toplisek@ki.si ali uros.skufca@gov.si.


POŠILJANJE SPOROČIL NA LISTO:
Na naslov liste: slo-ius@list.arnes.si pošljete navadno e-sporočilo.

Tako kot je običajno na e-listah, je torej naslov za sporočila drugačen od naslova za pošiljanje ukazov (npr. za prijavo-odjavo: subscribe oz. unsubscribe).



ZASEBNOST:
Ker program liste ne omogoča zakrivanja posameznika, je celoten seznam udeležencev zakrit. To bo ustrezalo tistim, ki so bili že do sedaj zakriti, menimo pa, da ne bo slabo tudi za ostale. Javni seznami e-naslovov se namreč čedalje pogosteje uporabljajo za komercialne in druge nedogovorjene namene.


POMOČ:
Kratek povzetek ukazov dobite, če na naslov slo-ius-request@list.arnes.si pošljeTE sporočilo z besedo HELP v naslovni rubriki SUBJECT.

Pozor: navodila, ki jih boste prejeli, namesto besede "lista" uporabljajo izraz "seznam".



ARHIV LISTE:
Naslov arhiva
Glavni ukazi
Kakšna je zgradba arhiva?
Kako pogledam seznam vseh arhiviranih mesecev?
Kako pogledam vsebino arhiviranega meseca?
Kako snamem arhivirano sporočilo?
Kako najdem arhivirano sporočilo, v katerem se nahaja nek pojem (ključna beseda)?

Sporočila, poslana na listo, so shranjena v arhivu. Če se boste torej med dopustom z liste odjavili ali pa bo vaš računalnik/poštni predal nekaj časa pokvarjen, boste lahko sporočila brali tudi kasneje.


Vsi ukazi za delo z arhivom se pošiljajo na naslov: slo-ius-request@list.arnes.si
V naslovno rubriko SUBJECT: mora biti obvezno vpisan ukaz archive
Nadaljnji ukazi so lahko zaporedoma za ukazom archive ali pa eden pod drugim v telesu sporočila.
Primer obeh možnih zapisov:
1.  način: SUBJECT: archive dir latest
2.  način: SUBJECT: archive
          (kot vsebina sporočila pa:)
          dir latest

Možni so tile glavni ukazi in njihovi sinonimi:
Naloga
Ukaz
 Možen sinonim tega ukaza
1. Pokaži seznam (map ali datotek)
dir
ls, list, show, directory
2. Pošlji mi datoteko iz arhiva
get
send, retrieve, sendme
3. Najdi arhivirano datoteko
find 
egrep, search, grep, fgrep

Vprašanja in odgovori o arhivu:

* Kakšna je zgradba arhiva?
Vsako sporočilo je samostojna arhivirana datoteka. Ob datoteki je njen datum in ime (v obliki redne številke). Vsak arhivirani mesec je samostojna mapa. Arhiv trenutnega meseca se imenuje latest, arhiv prejšnjih mesecev pa npr. "December1998".

* Kako pogledam seznam vseh arhiviranih mesecev?
Subject: archive dir (prejeli boste sporočilo s seznamom vseh map.

* Kako pogledam vsebino arhiviranega meseca?
Subject: archive dir latest vsebina tekočega meseca
Subject: archive dir December1998 vsebina za December 1998

* Kako snamem arhivirano sporočilo?
Po izvedenem ukazu prispejo zahtevane datoteke kot ločena sporočila:
Subject: archive get latest/102 pošlji mi sporočilo št. 102 iz tekočega meseca
Subject: archive get latest/10? pošlji mi sporočila št. 100 do 109 iz tekočega meseca
Subject: archive get latest/83 latest/75 pošlji mi sporočili št. 75 in 83 iz tekočega meseca

* Kako najdem arhivirano sporočilo, v katerem se nahaja nek pojem (ključna beseda)?
Subject: archive find trgov* latest/* Katero sporočilo tekočega meseca je vsebovalo koren besede trgov(ec, ina, anje)? Prejeti odgovor vsebuje številke sporočil in številke vrstic v njih - kjer je iskani izraz (2:33 pomeni sporočilo št. 2, 33 vrstica).
Subject: archive find ?u?tar latest/* December1998/* Iščemo vsa sporočila tekočega meseca in decembra 1998, v katerih je priimek Šuštar.
Ko sporočilo najdemo, ga prikličemo k sebi z gornjim ukazom get.
Subject: archive find trgov* latest/195 Pokaži, kje v sporočilu tekočega meseca št. 195 se nahaja beseda s korenom trgov* ? V prejetem odgovoru so označene številke vrst, v katerih se ta izraz nahaja.

POGOSTO POSTAVLJANA VPRAŠANJA:
(F.A.Q. = Frequently asked questions)
 
 
 
Na vrh 
Na prvo domačo stran Elektronsko poslovanje Elektronski podpis Elektronski pravni viri Poklicno / osebno