Poklicno / Osebno  mag. Janez Toplišek
 
Moji poklicni - raziskovalni - poslovni interesi: 
 • pravna vprašanja elektronskega poslovanja
 • varstvo intelektualne lastnine (patenti…), 
 • pravna informatika (IT in pravo), 
 • pogodbe na področju informatike oz. računalniškega prava, 
 • pravni vidiki kibernetskega prostora
 • elektronski/digitalni podpis; kripografija, 
 • pravne fakultete in informacijska tehnologija, 
 • svoboda in dostopnost javnih informacij
 • prevajanje pogodb/listin iz nemškega in angleškega jezika… 
Področja dosedanjih strokovnih izkušenj: 
 • državna uprava (občinska, republiška), 
 • trgovina (splošne, pravne in organizacijske zadeve v maloprodaji, veletrgovini, zunanji trgovini), 
 • investicijski inženiring (gradbene/inženiring pogodbe, svetovanje), 
 • računalniški inženiring (prodaja softvera/hardvera, usposabljanje, svetovanje), 
 • raziskovanje (pravna in organizacijska vprašanja informatike/informacijskih tehnologij), 
 • industrijska lastnina, pravna vprašanja kibernetskega prostora … 
 

Slovensko rodoslovje 
 

Slovenian Genealogy & Heraldry 
 

 
Na prvo domačo stran  Pravna informatika  Elektronsko poslovanje  Elektronski podpis  Elektronski pravni viri