Home  Elektronsko poslovanje  mag. Janez Toplišek

Errata - prosimo popravite napake
v knjigi:
Elektronsko poslovanje
 
N a p a č n o:
P r a v i l n o:

V stvarnem kazalu:
* intranet    198


V stvarnem kazalu:
* intranet    299