Pravna informatika   mag. Janez Toplišek

Informatika in informacijska tehnologija v študijskih programih pravnih fakultet (primerjalni pogled)
1-3 1. Uvodno izhodišče 
2. Pojmovna nebogljenost
3. Novejši argumenti: zakaj so pravnikom potrebna znanja o informacijski tehnologiji in informatiki? 
4-5 4. Primerjava slovenskih študijskih programov za predmet "pravna informatika" 
5. Značilnosti priporočenih študijskih virov v Sloveniji in v tujini 
6 6. Vsebine študijskih programov na tujih pravnih fakultetah 
6.1 ZDA, Kanada in Velika Britanija 
6.2 Evropske celinske države 
6.3 Druge države
6.4 Države bivše Jugoslavije 
7 7. Prodor elektronskih učnih pripomočkov in metod 
8 8. Nacionalna, regionalna in meduniverzitetna usklajevanja 
8.1 Nacionalna usklajevanja 
8.2 Meduniverzitetni projekti 
8.3 Regionalna usklajevanja in programi 
8.4 Pomen usklajevanja
9 9. Inštituti za "pravno informatiko" na tujih univerzah 
10 10. Potrebni vsebinski sklopi in potrebne zna?ilnosti predmeta pravna informatika na pravnih fakultetah v Sloveniji 
10.1 Izhodišča za študijski predmet 
10.2 Potrebni vsebinski sklopi 
10.2.1 Osnove informacijske tehnologije in izenačevanje predznanj 
10.2.2 Uporaba informacijske tehnologije v pravnih poklicih 
10.2.3 Informacijski sistemi in raziskovanje pravnih virov 
10.2.4 Pravni vidiki informacijske tehnologije 
10.2.5 Praktične vaje (klinično delo) 
10.3 Nekatere potrebne značilnosti predmeta pravna informatika 
10.3.1 Gibljivost študijskega programa 
10.3.2 Konec prevlade besedilnega pravnega sporočanja? 
10.3.3 Podpora informatike drugim veščinam bodočega pravnika 
10.3.4 Možni pristopi pri izvedbi usposabljanja za IT 
10.4 Deli današnjih študijskih programov, ki jih lahko štejemo med nepotrebno obremenjevanje študentov 
11 11. Viri, ovire, omejitve in druge razmere, ki jih je treba upoštevati 
11.1 Računalniška pismenost in predznanje študentov prava 
11.2 Računalniška in druga oprema pravnih šol; standardi 
11.3 Feminizacija pravnih poklicev in informacijska tehnologija 
11.4 Raznolikost poklicnih usmeritev pravnikov 
12 12. Samostojnost predmeta oz. katedre za informatiko? 
12.1 Obveznost predmeta pravna informatika in letnik poučevanja 
12.2 Vpliv katedre za informatiko na kakovostnejše delo celotne pravne fakultete 
13-14 13. Trajno strokovno usposabljanje pravnikov 
14. Vloga pravniških društev 
15-16 15. Povzetek ugotovitev 
16. Raziskave
 
Na vrh  
Rokopis dokončan 30.11.1996 
 
Na prvo domačo stran
Elektronsko poslovanje
Elektronski podpis
Elektronski pravni viri
Poklicno / osebno