Home  Elektronsko poslovanje  mag. Janez Toplišek

F.   A.   Q.
Vprašanja, na katera dobite nekaj odgovorov tudi v knjigi
Elektronsko poslovanje
delodajalec: Ali smem elektronsko nadzorovati zaposlene?
poslovnež: Kako priti do večjega dobička po internetu?
novinar: Elektronska cenzura?
odvetnik: Ali se lahko zanesem na elektronsko sporočilo?
policist: Kdo je kazensko odgovoren za sporočila po internetu?
poslanec: Elektronske volitve?
potrošnik: Blago sem naročil po internetu, pa ga nisem prejel. Kaj storiti?
pravnik: Kaj me bodo vprašali, ko bodo uvajali elektronsko poslovanje?
reklamna agencija: Kakšna je pogodba o reklamiranju po internetu?
snažilka: Ali bo odslej manj papirja?
predsednik držav. zbora: Ali predpisi res ovirajo e-poslovanje?
sodnik: Kaj naj počnem z elektronskim dokazom?
delojemalec: Kdo nadzira mojo elektronsko pošto?
srednješolec: Ali se bom poslej lahko šolal kar od doma?
zdravnik: Elektronski recept?
starši: Nespodobne vsebine po internetu?
notar: Overjanje elektronskih listin?
študent: Katere slike smem uporabiti za svojo spletno stran?
ponudnik povezljivosti: Ali odgovarjam za dejanja naročnika?
trgovec: Ali je tržna inšpekcija tudi na internetu?
davkoplačevalec: Zakaj moram plačevati elektronski uradni list?
webmaster: Kako naj »linkam« brez tveganja?
založnik: Ali smem avtorjev članek objaviti tudi na cedeju?
klošar: Zakaj pa ne omenjajo tudi mene?