FIZIKA / PHYSICScrta.gif (65 bytes)

Povezave na navidezne učilnice drugih predmetov
SL AN GE ZG MA FI KE ND LV TV GV GO

Prva stran   O šoli   Informacije  Projekti   Kulturni kotiček   Zanimivosti  O Solkanu  Virtualna šola  Strani učencev

7. RAZRED GRADIVA-UČITELJ 8. RAZRED

MERJENJE
Merjenje v fiziki
Predpone enot - razlaga
Čas-razlaga
Pretvarjanje čas. enot vaja1 / vaja2
Pretvarjanje dolžine-razlaga
Pretvarjanje dolžine vaja1 / vaja 2
Pretvarjanje ploš čine-razlaga
Pretvarjanje ploščina vaja1 / vaja2
Pretvarjanje prostornine-razlaga
Pretvarjanje prostor. vaja1 / vaja2
Pretvarjanje mase_razlaga
Pretvarjanje mase vaja1 / vaja 2
Preizkus1 / Preizkus2 / Preizkus3

SILE
Sile1
Sile2

TLAK IN VZGON
Tlak v trdnih snoveh
Vaje

Tlak in vzgon

DELO IN ENERGIJA
Delo in energija- 1.del
Delo in energija - 2. del

Temperatura
Atomska slika snovi
Delo, notranja energija,    toplota
Svetloba

 

Uvod
Učne priprave
Delovni listi
Gradiva

Uporabne povezave
Fizika-poučevanje
Fizika v OŠ
Vaje iz fizike
Vesolje
Električne naprave v našem domu
Astronomija
Elektrika 8.r.
Krmilni vmesnik
Fizika na internetu
Nadzoruj jedrsko elektrarno
Jerdska energija v SLo
Fizleti

Fizlet : sunek sile/delo

TUJE POVEZAVE
VR M projects

 

GIBANJE
Gibanje
Enakomerno gibanje-razlaga
Enak.gibanje-vaja
Enakom. pospešeno gibanje-razlaga
Enakom. pospešeno gibanje_vaja
Prosti pad in navpični met-razlaga
Prosti pad in navpični met-vaja

Pospeški in sila-razlaga
Pospeški in sila-razlaga
Kroženje-razlaga
Kroženje-vaja

ENERGIJA
Energija
Vaje-Kinetična energija
Potencialna energija
Vaje
Moč in toplotni tok
Vaje

Zemlja in osončje
Elek. tok in elek. naboj
Elek. napetost in elek. delo
Električni upor
Mirujoči električni naboj
Magnetno polje in indukcija

 

Gradivo pripravlja Jožica Murovec, ureja, izdeluje e-vaje in objavlja Viljenka Šavli.
     

[Prva stran] [O šoli] [Informacije] [Projekti] [Kulturni kotiček] [Zanimivosti] [O Solkanu] [Virtualna šola] [Strani učencev]

CViljenka Šavli
edited 28.02.07