3. Merjenje ploščine: Razlaga - Ploščina (S)

Ploščina je izpeljana količina.
Osnovna enota: kvadratni meter m2
Pretvornik: 100


         
             
a S = a * a
S = a2

a

Ploščino pravilnih likov računamo po formuli S = a2.
Ploščino nepravilnih likov pa merimo, da jo pokrijemo s kvadrati.

ENOTA OZNAKA Primeri pretvarjanja
kvadratni kilometer km2 1 000 000 m2
hektar ha 1 0 000 m2
ar a 1 00 m2
kvadratni meter m2  
kvadratni decimeter dm2 0, 01 m2
kvadratni centimeter cm2 0, 00 01 m2
kvadratni milimeter mm2 0, 00 00 01 m2

06.10.00
(c) Viljenka Šavli