Virtualna učilnica - Fizika

Uvod
Fizika zavzema pomembno vlogo v razvoju naravoslovnih in tehničnih znanosti. Številne iznajdbe (mikroprocesorji,... ) so temelj elektronske in računalniške industrije in so obenem spremenile naš način življenja. S to tehnologijo se srečujemo že nekaj let na naši šoli tudi pri pouku fizike. Najrazličnejši poskusi, naravne zakonitosti, precizna merjenja, . . . zaživijo pred učenci v celostni podobi.

Pomen Interneta pri fiziki spoznavamo v medsebojnem sodelovanju učiteljev in učencev ter v sestavljanju slovenskega fizikalnega spleta, kar ustvarja prijaznejše učenje fizike.

INTERAKTIVNE VAJE

Za učence smo pripravili interaktivne vaje. Namenjene so utrjevanju in preverjanju znanja iz posameznih poglavji fizike. Vaje omogočajo sprotno preverjanje pravilnosti odgovorov. (Klikni na naslov poglavja.) Gradivo je v nastajanju, zato so zaenkrat dostopne le nekatere vaje. Poskusite! Srečno!

Pripravljene so razlage snovi in pripadajoče interaktivne vaje iz fizike v 7. in 8. razredu.

Gradivo pripravlja Jožica Murovec

.NAZAJ / BACK

[Prva stran] [Kazalo][O šoli] [Informacije] [Projekti] [Kulturni kotiček] [Zanimivosti] [O Solkanu] [Virtualna šola]

[Strani učencev]

©Viljenka Šavli
edited 17.11.02