Povezave na navidezne učilnice
SL AN GE ZG MA FI KE ND LV TV GV GONavidezna učilnica za slovenščino/Virtual classroom for Slovene

 slovenščina

 

France Bevk

 Gradiva - povezave
Projekti na Internetu
eJournal BRANJE

SLO Projekt ESP- Mala in velika luna
Župca.net

Kamniška Veronika

Pregovori_myEurope
Slovenski jezik-na daljavo 5.-8.razred
Slovenščina 5.-8.razred
Utrjevanje znanja pravopisa
Moderna
Domača branja

Svet iz besed
Domača branja

 Knjige in slovenščina
Branje
Književni magični kvadrat
Virtualna knjižnica
Slovenski jezik in RO
Knjižko-knjižne uganke za OŠ
Obnove

Zbirka slovenskih leposlovnih besedil

časovni stroj

Slovarji 
Slovar SSKJ
Slovarji-prevajanje

Pesniki in pisatelji na internetu

 

O Prešernu
Interaktivna vaja - Preseren
Izbrana poezija Prešerna
Vrba-Rojstna hiša F Prešerna
Biografski podatki o Prešenu
Seminarske naloge - pesniki in pisatelji
Simon Gregočič - rojstna hiša
O Francetu Bevku
Realizem
Ljudsko slovstvo
Josip Murn

Prežihov Voranc

     

Pred vami je virtualna učilnica za slovenščino z raznimi gradivi za
učitelje in učence. Gradiva so uporabna tudi kot dodatno gradivo pri klasični obliki pouka za ponavljanje, popestritev ali projektno delo ter so lahko v pomoč učencu pri učenju doma,  za ponavljanje in samo-preverjanje.