KEMIJA / CHEMISTRYcrta.gif (65 bytes)

Povezave na navidezne učilnice drugih predmetov
SL AN GE ZG MA FI KE ND LV TV GV GO

Prva stran   O šoli   Informacije  Projekti   Kulturni kotiček   Zanimivosti  O Solkanu  Virtualna šola  Strani učencev

Gradivo - učitelj

Uvod

Gradivo - učenci

molekule

Didaktična gradiva

KE je lahko tudi zabava-RO
Elektrochemistry
Periodni sistem
Kemijske vezi


Zanimive povezave na spletu

Chemistry_Mojca Orel
Interaktivne vaje-tuje
Interaktivne vaje2 -tuje
Chem4kids

Ement-flashcard

Chemistry of Essentials oils
Zrak
Multimedijske predstavitve KE
Chem gallery
Zanimivo gradivo za KE
Povezovanje delcevElektrokemija

Periodni sistem

atom

Kemija je ena izmed pomembnih naravoslovnih in tehničnih ved. Pri kemiji so na prvem mestu poskusi, ki jih bolj ali manj izvajamo pri pouku. V zadnjem casu pa segamo tudi po racunalniških programih s kemijsko tematiko.
Najrazličnejši poskusi, naravne zakonitosti, precizna merjenja, s pomočjo Cd-ROMov zaživijo pred učenci v celostni podobi.
Pomen računalnika, računalniških programov in interneta počasi ustvarja tudi drugačno in prijaznejše učenje kemije.
V naši virtualni kemijski učilnici bomo skušali predstaviti naslednja gradiva:

Matejka Černe

Poskusi

7. razred

1.poskus - ločevanje peska od soli
2. poskus - kromatografija
3. poskus - ločevanje joda od soli


8. razred

1. poskus: Blue Bottle
2. poskus: srebrovo zrcalo


Interaktivne vaje

8./9

Metode ločevanja zmesi
Fizikalna sprem./ kemijske sprem.
Snovi


9/9

Glukoza
Ogljikovi hidrati

 
V naši virtualni učilnici bomo za učence pripraviljali  interaktivne vaje,namenjene utrjevanju ponavljanju in preverjanju znanja iz posameznih poglavji kemije. Ker so vaje interaktivne omogočajo sprotno preverjanje pravilnosti odgovorov. Zaenkrat v tej učilnici še ni veliko gradiva, vendar ga pripravljamo. Poskusite! Srečno!

[Prva stran] [O šoli] [Informacije] [Projekti] [Kulturni kotiček] [Zanimivosti] [O Solkanu] [Virtualna šola] [Strani učencev]

(c) Viljenka Šavli
edited 29.03.07