Sočka
O šoli in šolskih dejavnostih

Prva stran   O šoli   Vizitka   Projekti   Zanimivosti   O Solkanu   Virtualna šola

Smo šola, ki deluje že od leta 1856 in živimo v kraju, ki je leta 2001 praznovalStari del šole v Solkanu tisočletnico prve omembe v pisnih virih. Kljub temu je naša pozornost usmerjena v prihodnost in poudarek dajemo sodobnim tehnologijam in metodam dela.

Imamo zelo velik šolski okoliš, ki poleg naselja Solkan obsega tudi večjiSola v Grgarju del Banjške in Trnovske planote. Na razredni stopnji to področje pokrivata podružnični šoli Grgar in Trnovo. Povsod imamo poleg šole tudi enoto vrtca. Kljub stalnemu upadanju števila otrok imamo trenutno še vedno 29 oddelkov s 587 učenci in 5 oddelkov z okrog 90 varovanci v vrtcih. Za nemoteno delo na vseh področjih skrbi v zavodu 94 zaposlenih.

V nadaljevanju šolanja in na raznih tekmovanjih so naši učenci vedno dosegali zelo dobre Sola v Trnovemrezultate. Z dozidavo novega dela šole (leta 1976) so se prostorske razmere občutno izboljšale in šola je lahko v celoti zaživela tudi na kulturnem in športnem področju. Od takrat dalje je solkanska šola poznana po številnih izvenšolskih dejavnosti, dveh kvalitetnih pevskih zborih in pomembnih dosežkih v športu. Z uvedbo devetletke je sicer manj časa za interesne dejavnosti, so pa jih v 7. 8. in 9. razredu uspešno nadomestili izbirni predmeti, ki jih na naši šoli izvajamo kar v 30 skupinah.   

Zaposleni na šoli

Seveda pa so se velike spremembe zgodile tudi pri pouku samem. Val sprememb je zajel šolo že pred leti z vključitvijo v začetno skupino integriranega pouka in opisnega ocenjevanja. 

Projekti so si nato kar sledili (Tempus, Športni razred, Mobilna defektološka služba,Računalniško opismenjevanje, Comenius...).

Ravnatelj, Marijan Kogoj, prof.

podružnica Trnovo
šola Trnovo
OŠ SOLKAN
stara šola Solkan
podružnica Grgar
šola Grgar
 

[Prva stran] [O šoli] [Informacije] [Projekti] [Zanimivosti] [O Solkanu] [Virtualna šola]

06.12.12
c Viljenka Šavli