Sočka
Vizitka

Prva stran   O šoli   Vizitka   Projekti   Zanimivosti   O Solkan   Virtualna šola

OSNOVNA ŠOLA SOLKAN
ŠOLSKA ULICA 25, SOLKAN
5250 SOLKAN

                            telefon:

tajništvo 05 330 77 00
računovodstvo 05 330 77 08
knjižnica 05 330 77 06
kuhinja 05 330 77 09
vrtec 05 330 77 04
zobna ambulanta 05 300 56 77

fax: 05 300 55 14
TRR: IBAN SI56 0128 4603 0671 913
IŠ za DVD: 15978346

spletna stran: http://www.sola-solkan.si
e-mail:
o-solkan.ng@guest.arnes.si

Podružnična šola Grgar
Grgar 45
telefon:  05 307 30 08
vrtec Grgar
telefon: 05 307 30 14

Podružnična šola Trnovo
Trnovo 41
telefon: 05 307 10 13

USTANOVITELJ: Mestna občina Nova Gorica

ORGANI ZAVODA
Svet zavoda -
zavod upravlja 11 članski svet, ki ga sestavljajo: 5 predstavnikov delavcev zavoda, 3 predstavniki ustanovitelja in 3 predstavniki staršev
Ravnatelj: pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda
Strokovni organi zavoda: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razredniki, strokovni aktivi
Svet staršev: sestavljajo predstavniki staršev vseh oddelkov na šoli
 

[Prva stran] [O šoli] [Informacije] [Projekti]  [Zanimivosti] [O Solkanu] [Virtualna šola]

05.12.12
c Viljenka Šavli