Nazaj/Back

Poskusi - 8.r

Poskus številka  2

Srebrovo zrcalo

Kaj potrebujemo?
Kemikalije

- Tollensov reagent
   2.ml raztopine srebrovega nitrata
   približno 5 ml raztopine amoniaka
- približno 5 ml raztopine glukoze
- voda za kopel
Pripomočki

- 2 čisti, suhi epruveti
- dve 10 ml pipeti
- bučka za pipetiranje
- 500 ml čaša za kopel
- gorilnik s trinožnim stojalom
- zaščitna oprema: gumijaste rokavice (za enkratno uporabo), varnostna očala, halja

Opozorila in varnostna navodila
AgNO3 srebrov nitrat (V) R - Povzroča opekline. Nevarnost požara pri stiku z gorljivimi snovmi
S - Pri vbrizgu v oči, temeljito izprati z vodo in se posvetovati z zdravnikom.

    jedko.JPG (2323 bytes) 

NH3 amoniak R - Draži oči, dihala in kožo.
S - Pri vbrizgu v oči, temeljito izprati z vodo in se posvetovati z zdravnikom.

Pa si oglejmo postopek v besedi in sliki. Če klikneš na sličice, si jih lahko bolje ogledaš.

Za poskus pripravimo vse potrebne pripomočke in kemikalije. Pipetiranje raztopine srebrovega nitrata (R1). Vlivanje raztopine srebrovega nitrata v prvo epruveto.
Pipetiranje raztopine amoniaka (R2). Dokapavanje R1 k raztopini R2 dokler se oborina ne raztopi.
Priprava raztopine gukoze... v drugi epruveti. Raztopino glukoze prilijemo v prvo epruveto.
Prvo epruveto postavimo v vročo kopel. Ne stresaj! Na stenah epruvete se izloči lepo srebrovo zrcalo.

Glukoza vsebuje aldehidno skupino, ki se oksidira v karboksilno skupino. Oksidant (Tollensov reagent) se pri tem reducira.

[Prva stran] [O šoli] [Informacije] [Projekti] [Kulturni kotiček] [Zanimivosti] [O Solkanu] [Virtualna šola]

[Strani učencev]

(c) Viljenka Šavli
edited 29.03.07