< virtualna učilnica matematike

MATEMATIKA / MATHScrta.gif (65 bytes)

Povezave na navidezne učilnice drugih predmetov
SL AN GE ZG MA FI KE ND LV TV GV GO

Prva stran   O šoli   Informacije  Projekti   Kulturni kotiček   Zanimivosti  O Solkanu  Virtualna šola  Strani učencev

POVEZAVE   GRADIVO - UČITELJ

Zbirka matematičnih nalog za OŠ
Matematika je lahko zabavna
Motivacija pri matematiki
Preproste matematične naloge
Geometrijska telesa
Množenje
Pitagorov izrek

Pitagorov izrek1
Pitagorov izrek2
Pitagorov izrek3

Pitagorov izrek4
Pitagorov izrek4
Uspeh
Maths for middle school
 

Hooda math games
Logične igrice

Logične igrice 1
Matematika za 7.r
Naravna števila

Na teh straneh boste našli interaktivne naloge pri matematiki od 5./8. do 9./9 razreda. Izberi razred in klikni na naslov naloge, ki jo želiš reševati in preizkusi svoje znanje. Včasih bo potrebno za reševanje vzeti v roke tudi papir in svinčnik, kot to počnemo v šoli. Pa veliko uspeha ti želimo.

uvod
učne ure
didaktične igre

gradiva
devetletka
 
5. razred 7. razred 8. razred
Merjenje
Merjenje časa 1- pretvori
Merjenje časa 2-koliko do večje enote
Računanje z naravnimi števili - 1 del
Računanje z naravnimi števili - 2 del

Naravna števila
Naravna števila -uvod z razlago
Desetiške enote
Rimske številke
Predhodnik in naslednik
10krat večja in za 10 večja št.
Mešane naloge
vaja1,
vaja2,
Mešane naloge
vaja3,
vaja4

 

Ulomki
Ulomki uvod - tekstne naloge
Ulomki uvod - tekstne naloge 2. del
Ulomki - osnovni pojmi -1. del
Ulomki_osnovni pojmi - 2. del
Ulomki_osnovni pojmi - 3. de

Decimalna števila
U
vod
Zapis z decim. številko-1.del-vaja 1
Zapis z decim. številko-1.del-vaja 2
Zapis z decimalno številko-2.del
Zaokroževanje
Zapis nedesetiških ulomkov z decim. št.
Primerjanje decim. številk po velikosti
Zapis decimalne številke z ulomkom
Zapis izraza po besedilu 1
Zapis izraza po besedilu 2
Sešt. in odštevanje decimalnih št.1
Sešt. in odštevanje decimalnih št.1
Množenje decimalnih številk
Deljenje decimalnih številk
Enačbe
Enačbe1
Enačbe 2
Mešane naloge
Mešane naloge 2
Izrazi z decimalnimi številkami 1
Izrazi z decimalnimi številkami 2

Geometrija
Geometrijski liki
Obseg in ploščina kvadrata
Obseg in ploščina pravokotnika
Paralelogram
Trikotnik
Pravokotni trikotnik
Trapez
Deltoid
Romb

Racionalna števila
Rac. števila 1 - osnovni pojmi
Rac. števila 2
Seštevanje in odšt. rac. št. 1
Seštevanje in odšt. rac. št. 2
Seštevanje in odšt. rac. št. 3
Seštev. in odštev. rac. števil 4
Seštev. in odštev. rac. števil 5
Množenje in deljenje rac. št. 1
Množenje in deljenje rac. št. 2
Množenje in deljenje rac. št. 3
Množenje in deljenje rac. št. 4
Množenje in deljenje rac. št. 5
Množenje in deljenje racionalnih števil

Geometrija
Večkotniki -1. del
Večkotnik - 2. del

Izrazi- seštevanje izrazov
Uvod
Vrednost izrazov
Tvorba izrazov
Seštevanje enočlenikov
Seštevajnje veččlenikov
Izrazi z eninim oklepajem
Izrazi z več oklepaji
Mešane naloge

Izrazi-množenje izrazov
Uvod
Množenje enočlenika z veččlenikom
Izpostavljanje skupnega faktorja
Množenje veččlenikov
Izrazi z množenjem veččlenikov

 

9. razred

 
Matematika zahteva poleg razumevanja tudi veliko urjenja in uporabo različnih miselnih procesov. Učencu je potrebno učno snov razložiti, ga naučiti, pridobljeno znanje pa mora v različnih situacijah znati uporabiti. Učbeniki prinašajo večinoma oblike nalog, pri katerih morajo učenci veliko pisati, pri tem pa včasih pozabimo, da bi morali tudi več razmišljati.

 

geometrija
Osnovni geometrijski pojmi - 1 del
Osnovni geometrijski pojmi - 2. del
Osnovni geometrijski pojmi - 3 del

linearna funkcija
Vaja 1
Vaja 2

Naloge izbirnega tipa so za učence drugačne, saj ob njih ne zgubljajo voljo do dela zaradi napornega pisanja, pri tem pa se niti ne zavedajo, da mogoče zahtevajo več razmišljanja kot druge naloge. Računalniških programov za matematiko za višje razrede je malo, zato smo se odločili, da s takimi nalogami pritegnemo tudi tiste učence, ki jim računalnik veliko pomeni in delo z njim jemljejo kot zabavo.
Gradivo pripravljata Bojana Bremec in Magda Slokar Čevdek, ureja, izdeluje e-vaje in objavlja Viljenka Šavli.

[Prva stran] [Kazalo][O šoli] [Informacije] [Projekti] [Kulturni kotiček] [Zanimivosti] [O Solkanu] [Virtualna šola][Strani učencev]

CViljenka Šavli
edited 27.11.08