IZRAZI
učenjak

Pri naslednjem poglavju boš utrdil računanje z izrazi s spremenljivkami. Preden začneš reševati naloge ponovi nekatera računska pravila in osnovne pojme.
Izraz imenujemo vsak zapis števil ali spremenljivk skupaj z znaki za računske operacije in oklepaji.

Tvorba izrazov

Izraz zapišemo tako, da uvedemo spremenljivko za neznane količine, spremenljivke in števila pa povežemo z matematičnimi znaki v zahtevanem vrstnem redu.

Primer: Število a povečaj za petkratnik števila b.

Izraz : a + 5b

Vrednost izrazov

Vrednost izraza izračunamo tako, da spremenljivko nadomestimo z danim številom.

Primer:

Izračunaj vrednost izraza 3a – b + c za a = 3, b =-2 in c = -4

3 . 3 – (-2 ) + ( -4 ) =

= 9 + 2 – 4 =

= 7

SEŠTEVANJE IZRAZOV

Seštevamo lahko le podobne enočlenike. Podobni enočleniki so tisti, ki se razlikujejo le v koeficientu.

Primer: a) 3x, -x, -8x, 0,7x

b) 4ab, -ab, -9ab

 

Seštevanje enočlenikov

Podobne enočlenike seštejemo tako, da seštejemo koeficiente, spremenljivke pa prepišemo.

Primer: 3x-7x+2x = (3-7+2)x = -2x

 

Seštevanje veččlenikov

Izraze, ki ne vsebujejo samo podobne enočlenike samo poenostavimo.

Primer: 4x-3y-2x+5y=2x+2y

Izrazi z oklepaji

Pri izrazih z oklepaji najprej odpravimo oklepaje.

Primer:

4x-(3x-4)+(2x-1)=

=4x-3x+4+2x-1=

=3x+3

Če je pred oklepajem znak +, členi v oklepaju ohranijo predznake, če je pred oklepajem znak -, pa se predznaki členov v oklepaju zamenjajo.

Izrazi z več oklepaji

Pri izrazih z več oklepaji odpravimo najprej notranji oklepaj.

Primer.

5x - (4 - (3x - 7))=

=5x - (4 - 3x + 7)=

=5x – 4 + 3x - 7=

=8x – 11