K E M I J A

Multimedijske predstavitve pri pouku

 Multimedijske predstavitve pri pouku

Interaktivne spletne strani:

-        Interaktivne multimedijske spletne strani z naslovom "Primeri nevtralizacij iz vsakdanjega življenja" (1998)

Interaktivne multimedijske spletne strani z naslovom "Kemijska reakcija kot energijska sprememba"(1999)

-        Interaktivne multimedijske spletne strani z naslovom "Kovine in nekovine" (2000)

-        Interaktivne multimedijske spletne strani z naslovom "Kemijske reakcije" (2001)

-        Interaktivne multimedijske spletne strani z naslovom "Voda - čarobna kapljica z mnogimi obrazi" (2003)

- Interaktivni mednarodni spletni časopis "Kemijski utrinek"  (2003)      

 

Drugo:

- Primer učiteljeve priprave za uporabo multimedijske zgoščenke pri pouku kemije v srednji šoli (2000)

-    Kemijski krožek

-       Stičišče Intronet