NEKAJ BIOGRAFSKIH PODATKOV IZ PESNIKOVEGA ŽIVLJENJA

Sem dolgo upal in se bal,
slovo sem upu, strahu dal;
srce je prazno, sreče ni,
nazaj si up in strah želi.
 

1800  (3. december)      rojstvo v Vrbi na Gorenjskem, pod cerkvico svetega Marka
1810 - 12                     osnovna šola (normalka) v Ribnici
1813 - 20                     šolanje na ljubljnski gimnaziji
1820 - 28                     študij prava na Dunaju (Pismo staršem)
1828 - 46                     pravniška služba v Ljubljani (14 let pripravnik, ni dobil lastne službe)
1828 - 35                     zveza Matijem Čopom
1830 - 34                     sodelovanje pri Kranjski Čbelici
1833 - 37                     ljubezen do Primičeve Julije
1836                            izid Krsta pri Savici
1837                            začetek zveze z Ano Jelovškovo
1837 - 40                     zveza z Andrejem Smoletom
1844                            ločitev od Ane, ki odide v Trst, trije nezakonski otroci
1846                            izid Poezij
1846 - 49                     advokatura v Kranju
1849 (8. februar)          pesnikova smrt v Kranju (Prešernov gaj)
 


NEKAJ PESNIKOVIH PODOB

NAZAJ

NA ZAČETEK