DOBRODOŠLI,

SLAVISTIČNI NAVDUŠENCI!


 

ROMANTIČNA KNJIŽEVNOST NA SLOVENSKEM

(predstavitev za šolsko in domačo rabo)

PREŠERNOVE GAZELE IN GAZELA

(predstavitev tematskega sklopa za Cankarjevo tekmovanje 1999/2000)

NAŠEL SEM POT

(predstavitev tematskega sklopa za Cankarjevo tekmovanje 2000/2001)

VSAKA NOVA MAVRICA JE DRUGAČNA

(predstavitev tematskega sklopa za Cankarjevo tekmovanje 2001/2002)

ŽENSKE LETIJO V NEBO

(predstavitev tematskega sklopa za Cankarjevo tekmovanje 2002/2003,

IV. stopnja)

ČLOVEK NA OBEH STRANEH STENE

(predstavitev tematskega sklopa za Cankarjevo tekmovanje 2003/2004,

IV. stopnja)

OTROŠKE STVARI

(Cankarjevo tekmovanje 2004/2005, IV. stopnja)

GIMNAZIJEC

(Cankarjevo tekmovanje 2005/2006, III. stopnja)

TRIJE ROMANI O ODRAŠČANJU

(Seminarska naloga, Lidija.Golc@guest.arnes.si)


Vprašanja in pripombe: Valentina.Kobal@guest.arnes.si


Povezave: Zavod RS za Šolstvo
Slavistično društvo