PREDSTAVITEV TEKMOVALNEGA SKLOPA ZA III. STOPNJO TEKMOVANJA ZA CANKARJEVO PRIZNANJE 2005/2006


 


 


·         Igor Karlovšek

·         Gimnazijec

o        Uvod

o        Snov romana

o        Zgodba

o        Motivi

o        Tema

o        Ideja

o        Zgradba

o        Vrsta romana

o        Dogajalni kraj in čas

o        Knjižne osebe, odrasla perspektiva

o        Pripovedovalec

o        Slog

o        Zaključek

 

·         Naloge

 


Ç NAZAJ