Tema romana

 


 

Roman ima družbeno aktualno temo: problematiko nadpovprečnega, nekoliko problematičnega, a hkrati vztrajnega mladostnika, ki ga naključje potisne v kolesje sodniškega in prevzgojnega sistema. Zaradi svojega poguma in inteligence se s težavami uspešno spopada.

 


Ç NAZAJ