Dogajalni kraj in čas

 


 

Večina dogajanja v romanu je vezana na dva kraja: Celje in Radeče. V Celju sta obe gimnaziji, sodna dvorana, stanovanji Janežičevih in Sotlarjevih, lokali, železniška postaja, obrežje Savinje; v Radečah prevzgojni dom. V Velenju se zgodi le kratek pogovor s Polono pred tamkajšnjo gimnazijo.

Časovno se dogajanje v romanu vpenja med pomlad 2001 in julij 2002. Sodna razprava se začenja enajst mesecev po Tadejevi smrti, mnenje medicinskega izvedenca ob njegovi smrti je 28. marec 2000. Drugi zapisani datum v romanu je 3. 7. 2002 na koncu knjige – dan, ko so na sodišču obnovili postopek zoper Petra in je bil oproščen vseh obtožb.

. 


Ç NAZAJ