Književne osebe, odrasla perspektiva

 


 

»Junaki so tako živi, da mi je žal, ko je roman napisan, ker se poslovijo od mene.«

 

Književne osebe v romanu so večinoma črno-belo naslikane ali povedano drugače: če izvzamemo glavno osebo, ki je izrazito pozitivna, so nekatere Petru naklonjene, druge ne. Med prvimi sta Polona in Metka, negativci pa so sogojenci v prevzgojnem domu (predvsem Petrova skupina: Car, Veliki Vladimir, Jebač, Rana, Piksi, Tihi, Pištola), nenaklonjeni pa kriminalist, psiholog, ter učitelji in ravnatelj na šoli. Tudi Petrova starša, predvsem očeta, lahko štejemo med slednje, čeprav odnos Petra do matere ni neoznačen in preprost.

___________________________________

 

Bolj kot vse drugo nas pri sedemnajstletnem Petru, ki ga prijatelji kličejo Brad Pitt pz. Pit, preseneti njegovo trezno in odraslo razmišljanje, čut za pravičnost in moralnost, če pustimo ob strani njegove notranje boje, bolečine in občutja krivde zaradi smrti prijatelja. Vse, kar si v življenju želi, izvemo na predzadnji strani romana:

 

In jaz .. morda lahko končno postanem čisto navaden najstnik (356).

 

Kar se tiče njegovega zrelega pogleda na dogodke, je značilno celotno deseto poglavje, v katerem je opisan upor v prevzgojnem domu. Perspektiva pripovedovalca ni več mladostnikova, pač pa odrasla. Zanimivo je Petrovo razumevajoče razmišljanje o vzgojiteljih:

 

Vsak vzgojitelj ima svoje trenutke in vsakomur kdaj poči film. Takrat je treba stisniti glavo med ramena in počakati, da si mož najde nov predmet zanimanja. (117)

 

Ko je s pestjo po nesreči zadel paznika Hribarja v glavo, pravi tako:

Poskusil sem se opravičiti pazniku in mu dopovedati, naj se poskuša izvleči. /…/ Obstal sem enako prizadet in presenečen kot paznika in tri kuharice v razdeljevalnici. (120)

 

Vsesplošno razdejanje v jedilnici prevzgojnega doma so zakuhali starejši gojenci in v dogajanje potegnili še mlajše. Slednje Peter skozi vse poglavje imenuje otroci, čeprav so lahko le par let mlajši od njega – kot da bi jih s tem želel zaščititi in jim zmanjšati krivdo. Ali pa se je beseda pisatelju enostavno nehote zapisala?

 

Otroci, ki so divjali na ukaz, niso dojeli, da so jih starejši gojenci izkoristili kot neumno, brezoblično maso. (112)

Otroci so pili, goltali, bruhali, ker se jim je zaletelo, spet pili, razbili steklenice in se z razbitinami v rokah postavili v polkrog pred oba zabarikadirana vhoda. (123)

Pogled na otroke, ki so se režali in zbadali, kakor bi pričakovali nagrado za svoje početje, me je silil na bruhanje. (124)

V prevzgojnem domu nad otrokom visi grožnja, da lahko ostane v njem polna tri leta. (321)

 

Nenavadno odraslo se Peter obnaša tudi kot Polonin inštruktor matematike. Spet se lahko vprašamo, ali je zaljubljen najstnik sposoben besed:

 

- Polona, učila se boš, da boš črna. To je vse, kar naju veže. Brez šole se sploh videvala ne bi in samo z uspehom pri matematiki bova morda dokazala tvojim staršem, da morda le nisem tako slaba izbira.

Spodil sem smeh z zaljubljenih lic, kakor bi ji odprl pogled v življenje dvajset let kasneje. (235)

 

Odraslo in odgovorno razmišlja o izobraževanju:

 

- Polona, če se ne vrnem, me bojo zaprli. Ne bom smel v šolo in potem se ne bova več videla. Brez izobrazbe bom res postal navaden tat. (237)

 

Podobno odraslo se obnaša pri slovesu tako od Polone kot od Metke (prim. str. 320, 328-329). 

 


Ç NAZAJ