NALOGE


 

Primeri nalog objektivnega tipa

 

1.                    Preberite si trditve o Karlovškovem življenju in delu. Obkrožite dve pravilni, napačne popravite ter zapišite na črte.

 

a) Igor Karlovšek se je rodil leta 1958 in je po poklicu pravnik.

b) Izdal je pesniško zbirko, radijske igre in romane.

c) Snov za svoje romane jemlje večinoma iz celjske zgodovine.

č) Njegov prvi in najodmevnejši roman je Gimnazijec.

d) Karlovšek piše realistično, zgodba je zanimiva in polna akcije.

 

POPRAVLJENE TRDITVE:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 

2.                   Iz navedenih besed pravilno sestavite naslove petih romanov Igorja Karlovška in jih s pravilnimi začetnicami napišite na črte.

 

POBARVANI, NAPREJ, IN, MODRA, LOŽA, V, LOŽE, DOSJEJI, POLNOČNA, VRTNICA, OBJEMU, NAVZDOL

 

1. ___________________________________ 4. ___________________________________

2. ___________________________________ 5. ___________________________________

3. ___________________________________

 

3.                   Navedite ime nagrade, ki jo je pisatelj prejel za svoj roman Gimnazijec. Zakaj jo je prejel?

 

Ime nagrade: ___________________    Zakaj? _______________________________________                                                                                  

4.                   Razvrstite dogodke iz romana, ki se nanašajo na Petra Janžiča, po kronološkem zaporedju, tako da v okvirčke napišete številke od 1 do 7.

 

 

 

V bolnišnici spozna zdravnico Metko Novak.

 

 

Obsojen je na mladoletni zapor.

 

 

Polono inštruira matematiko.

 

 

Obsojen je na prevzgojni zavod.

 

 

Pritožba na drugo obsodbo je uspešna.

 

 

Petrova mama izgubi stanovanje.

 

 

Prijatelj Suhi v bolnišnici umre.

 

5.                   Preberite odlomek iz romana in odgovorite na vprašanja.

 

Zaprem oči.

- Razglasitev!

Za vsak primer se zrinem v dvorano med prvimi, celo tožilca prehitim, zariple, pordele oči se zaman skušajo zakopati v moj obraz in mi vreči še kakšno psovko.

Sedem, ko me ostri glas izpod slovenskega grba, kjer se je nekdaj prašil Titov grb, dvigne pokonci.

- Vstanite! celo preide v vikanje, čeprav sva dotlej bila na ti.

Moram se smejati, iz luknje pod dolgo, polkrožno mizo pogleda Jerry, steče ob pultu naravnost Tomu v žrelo in teče, dokler ne pretrga belega konca mačkovega repa. Ščipnem se v dlani in prste, ampak smeh je neobvladljiv, zavojuje me v drznem, zmagoslavnem naskoku. Prasnem v smeh.

- … zaradi česar je prišlo do preloma korpusa prvega vratnega vretenca in preboja kostnega …

Nenadoma je vsega konec, smeh me odnese.

- … Kako si drzneš?! Če že ne spoštuješ sodišča, spoštuj vsaj spomin na svojo žrtev!

Še naprej me stresa kot marioneto, skozi srce mi švistne kosa s koščeno hladnim poljubom smrti, režim se, odkimavam in se skušam iztrgati pogledu pajčice s strupom v kotičkih zelenih zenic.

 

a) Določite dogajalni kraj. Iz odlomka izpišite tri besede, ki so izrazito vezane nanj.

 

 

b) Kako si razlagate prospodobo Toma in Jerryja v osrednjem delu odlomka? Označite pravilen odgovor z X.

 

                        __ Peter se je natančno spomnil prizora iz risanke, ki sta jo gledala s Tadejem.

                        __ Peter samega sebe vidi kot nebogljeno miš, ki gre naravnost v mačje žrelo.

                        __ V sodni dvorani so se pogosto sprehajale miši, zato so imeli tam vedno tudi mačko.

 

c) Zakaj se Peter v odlomku smeje? Svojo utemeljitev napišite v povedi(-h).

 

 

č) Kako se je glasila razglasitev sodbe v nadaljevanju odlomka?

 

 

d) Iz prvega dela odlomka izpišite metonimijo, s katero je pisatelj poimenoval gospo Rozmanovo.

 

e) Poimenujte slogovna sredstva navedenih besednih zvezah iz odlomka.

 

… me stresa kot marioneto …                                    ________________________

skozi srce mi švistne kosa …                                ________________________

(kosa) s koščeno hladnim poljubom smrti …______________________

pogled(u) pajčice s strupom v kotičkih zelenih zenic … _________________________

      … ostri glas … me dvigne pokonci               ________________________

 

6.                   V romanu najdemo tudi nekaj manj znanih besed. Poiščite jim pravilen pomen v desnem stolpcu in prepišite ustrezno številko.

 

___ staniol

1. artistična ravnotežna spretnost

___ ekvilibristika

2. bitje z žensko glavo in trupom jastreba; hudoben, grabežljiv človek,

    zlasti ženska

___ stampedo

3. kositrni list, razvaljan v tanke lističe, navadno za zavijanje

___ harpija

4. hiter in divji beg črede živine; brezglav beg, gonja

 

7.                   Besede v oklepajih zapišite v pravilni sklonski obliki.

 

Članom strokovne žirije za podelitev nagrade, predsedniku ____________________________ (Tone Partljič) in članom _________________________ (Marjana Kobe), __________________ _________________ (Darja Lavrenčič Vrabec), ______________________________________ (Darka Tancer Kajnih) in _____________________________ (Petra Vidali) se je najbolj vtisnil v srce roman Gimnazijec _________________________________ (Igor Karlovšek).

 

 


 

 

Primera navodil za pisanje spisa

 

1. »In jaz … morda lahko končno postanem čisto navaden najstnik.«

 

Peter Janežič si želi postati čisto navaden najstnik, vendar ga naključja pripeljejo na drugačne poti.

Predstavite vse tisto, kar mu preprečuje, da bi postal navaden najstnik (pomislite na njegovo življenjsko usodo in doživljanje sveta). Ugotovite, v čem je vendarle podoben svojim vrstnikom. Svojo odločitev utemeljite z dvema ustreznima dogodkoma iz romana. Razmislite in razložite, kakšne so prednosti in kakšne so slabosti, če je srednješolec »čisto navaden najstnik«. S primerom iz življenja ali iz drugega literarnega besedila utemeljite, zakaj si mladostnik želi biti podoben sovrstnikom. 

 

 

OCENJEVALNI LIST ZA SPIS

 

a)      VSEBINA (skupaj do 35 točk)

 

V spisu je tekmovalec skušal

 

 

doseženo

št. točk

1. predstaviti vse tisto, kar Petru preprečuje, da bi postal navaden najstnik: življenjska usoda (4) in doživljanje sveta (4),

8 točk

 

2. ugotoviti Petrovo podobnost z vrstniki,

3 točke

 

3. utemeljiti z dvema dogodkoma iz romana (3 t + 3 t),

6 točk

 

4. razložiti, kakšne so prednosti in kakšne so slabosti, če je srednješolec »čisto navaden najstnik« (2 t + 2 t),

4 točk

 

5. navesti primer iz življenja ali iz drugega literarnega besedila,

5 točk

 

6. utemeljiti, zakaj si mladostnik želi biti podoben sovrstnikom, 

5 točk

 

7. pisati izvirno in ustvarjalno.

4 točke

 

 

 

b)     JEZIKOVNA PRAVILNOST, SLOG IN ZGRADBA (skupaj do 15 točk)

 

 

Tekmovalec je skušal upoštevati

 

doseženo

št. točk

1. pravopisno in slovnično pravilnost,

6 točk

 

2. slogovno ustreznost (jasnost, primernost, natančnost, bogastvo 

    besedišča, primerna skladnja),

5 točk

 

3. zgradbo (povezanost med zunanjo in notranjo zgradbo, tj. besedilo

    členiti na odstavke),

2 točki

 

4. koherenco (smiselno razvijati temo od uvoda do sklepa, pisati brez 

    zastranitev).

2 točki

 

SKUPNO ŠTEVILO TOČK:

 

 

 

2.   IGOR KARLOVŠEK, GIMNAZIJEC (odlomek)

      Igor Karlovšek, Gimnazijec, Ljubljana: MK, 2004, 328–29.

 

(Odlomek in navodila - iz seminarske naloge prof. Lidije Golc: Trije romani o odraščanju, 2005)

 

(Peter Janežič po nedolžnem prestaja kazen v prevzgojnem domu v Radečah. Ko ga sogojenci pretepejo, v bolnici spozna mlado zdravnico Metko Novak; nanjo se naveže.)

 

Pred letom, še pred pol leta, bi njeno rokovanje zamenjal za naklonjenost. Zdaj, po Poloni, sem razumel, da je to bližina priložnosti, obet mladosti, še skoraj otroškosti, morda celo posledica osamljenosti.

Ni bila zaljubljena vame in jaz nisem bil zaljubljen vanjo.

Bil sem sam in ona je bila sama.

Privlačila me je in čutila je, kako deluje name.

Bilo ji je žal, da odhajam, še bolj pa bi ji bilo žal, če bi me zadržala.

Čutila je, kako kruto se ločujeva, tako na pragu, še vedno prijatelja, znanca, povezana z dogodki, ki so se nama vsilili, ne da bi jih iskala sama, ampak …

Vseeno je bilo trdo, neizprosno, kruto ...

Ona ni vedela, kdo bo prišel naslednji in kdaj, čas je tekel kakor grenak opomin na minevanje in ni bila vsak dan mlajša. V tem času, odkar sva se prvič srečala s pogledom v bolnišnici, me je dodobra spoznala, odkrila, kako razmišljam, me nehote spoznala globlje, kot si je morda celo sama želela.

Postal sem del njenega dneva, morda včasih zgolj v mislih, morda tudi zaradi podobne usode.

Bila sva sama, brez staršev, resda ona s punčko, ampak zato nič manj osamljena.

Samota je bila najina zgodba, najina usoda.

Smešno, če bi se odzval tako, kot sem si želel, da bi stisnil njeno dlan med ramo in lice, jo potegnil k sebi in jo stisnil v objem, ne bi bil nič manj sam in tudi ona ne.

Zato sem ostal trd in nedotakljiv, ne več otročji in ne še odrasel.

Predvsem sem ostal nem.

Nem in žalosten.

Nisem si želel takšnega slovesa, ampak moški v meni, ki se je že prebujal, je vztrajal, zahteval, da ne popustim.

Otrok v meni, ki je še vedno jokal po mami, takšne izgube ni mogel kar tako preboleti, otrok se je hotel stisniti k toploti, poiskati mehkobo, jo zadržati v trepetavih dlaneh.

Kaj bi dal, da bi slišal njene misli …

Spustila je roko, da je podrsala po prsih in mehko padla ob njeno telo.

Stik se je prekinil, zaprl sem oči in se obrnil.

Zbogom, ljuba moja.

Nisem se ozrl in ona me ni poklicala.

Zaklenila je za menoj.

 

 

 

NAVODILA (po shemi za poklicno maturo)

 

Besedilo umestite v književno zvrst in povzemite odlomek. Izberite problem oziroma prvino odlomka in ga/jo razložite. Razlago utemeljite s primerom iz odlomka. Povzemite ugotovitve in napišite svoje mnenje o problemu oziroma prvini v odlomku ter na splošno. Mnenje utemeljite s primerom iz lastnih izkušenj ali iz kakega drugega književnega besedila. Svoje besedilo ustrezno členite, pri pisanju upoštevajte pravopisna in slovnična pravila ter slogovno ustreznost. Interpretacijo lahko tudi izvirno naslovite.

 


Ç NAZAJ