IGOR KARLOVŠEK 

Avtor romana Gimnazijec, ki ga v letošnjem šolskem letu berejo dijaki na III. stopnji tekmovanja za Cankarjevo priznanje, je Igor Karlovšek. Dodatna potrditev, da je bil izbran več kot primeren avtor in ustrezna knjiga, je nagrada, ki jo je avtor 11. novembra 2005 (Oko besede, Murska Sobota) dobil prav za omenjeno knjigo. Gre za nagrado Večernica 2004 za najboljšo otroško in mladinsko literaturo, ki jo podeljuje ČZP Večer.

 

Igor Karlovšek se je rodil leta 1958. Po poklicu je pravnik, diplomo in magisterij je opravil na Pravni fakulteti v Ljubljani. Živi v Radečah, dela v odvetniški pisarni v Celju, skupaj s svojo ženo Marijo. Je oče dveh sinov, študentov. 

 

Slovenski javnosti je znan predvsem kot avtor televizijskih in filmskih scenarijev:

Senzor: TV film, 1988

Ugrabitev 1, 1995

Umor 2, 1995

Vlomilci 3, 1995

Dosjeji J. K., 1996

Klan, 1998

 

radijskih iger:

Zanke inšpektorja Kocjana (Dvojni pogled, Dediščina, Samotna smrt, Čokoladna strast, Umor pred lokalom), 1997

Vozli inšpektorja Kocjana (Izsiljevalčeva smrt), 1997

 

in romanov:

Bazen, 1990

Rodoljub, 1994

Navzdol in naprej, 1994

Klan, 1994

Polnočna loža, 1995

V objemu lože, 1997

Modra vrtnica, 1998

Pobarvani dosjeji, 2001

Gimnazijec, 2004

 

Prve zapise je objavil v Anteni in Pavlihi v sedemdesetih letih, leta 1977 je v Mladih potih (Mladina) objavil roman Mesečna noč, kratko prozo pa je objavljal do konca sedemdesetih let v Sodobnosti, Dialogih, Mentorju, reviji Srce in oko ter drugih.

 

Značilnosti Karlovškovega pisanja:

 

Zanimiva je snov njegovih romanov. Največkrat jo vzame iz stvarnosti, ki jo pozna iz razpravnih dvoran, kjer se kot odvetnik srečuje s temnimi platmi življenja, nepoštenostjo in družbenimi nepravilnostmi, kriminalnimi ozadji dogodkov, z malimi ljudmi, za katere inštitucije nimajo posluha.V intervjuju za Literaturo (1994, št. 42) s pomenljivim naslovom Sem fabulist in rad imam zgodbo, med drugim zapiše: 

 

Vedno opozarjam na življenje takšno, kot mislim, da se resnično dogaja. Sem fabulist in rad imam zgodbo, res pa je, da je vse, kar se trenutno dogaja v Sloveniji, na meji nečesa, čemur bi lahko skoraj rekli kriminalno dogajanje. Dejansko ne izhajam iz žanra in se ne držim žanrskih prvin, kot so zapeljevanje bralca v stransko zgodbo in nenadni zapleti, iskanje storilca in podobo. Gre mi za zgodbo ljudi, ki pa se jim kriminalne zadeve dejansko dogajajo.

 

Motiv za pisanje romana je torej največkrat racionalne narave: v pereč družbeni problem je postavljena zanimiva zgodba romanesknega junaka. Brez napete zgodbe torej ni Karlovškovega romana.

 

V svojih delih prikazujem navade ljudi, žrtve, ki se jim dogajajo resnično kriminalne stvari, pa naj jih oropajo, vržejo iz službe, jim oplenijo vse premoženje, umažejo dobro ime in podobno, vendar gre za družbene pojave, ki delujejo na posameznika in ne zgolj kriminalna nagnjenja posameznikov, ki povzročajo dogajanje. Pri pripovedni tehniki skušam ostajati blizu bralcu, da ga ne morim ali zapeljujem še s stilno ali filozofsko visokoliterarnim izrazom, ki bi zameglila temeljno prvino – zgodbo. V tem pogledu priznam vpliv ameriških avtorjev. (Sodobnost, 43, št. 3/4, 1995)

 

Za svoje romane se izogiba žanrske oznake kriminalka (mimogrede: svoje romane raje imenuje akcijski). Ne samo zato, ker kriminalka velja že vnaprej za literarno plažo, saj – po Mali literarni teoriji Matjaža Kmecla - »ne sporoča nič vzvišenega o človeku, v njej se do brezupnosti ponavljajo umori, goljufije in detektivi s fajfami«, tudi ne zato, ker »kriminalka in njena razprostranjenost dopoveduje, da živi sodobna literatura v nekakšnih zablodah, npr. da se dogajalne zgradbe ne smejo ponavljati« - književna veda je celo dokazala, da je za kriminalko ponavljalnost nekaterih sestavin celo nujna, pogoj, da jo bralci sprejmejo. Karlovškovai romani pa niso narejeni po tovrstni šabloni. Sam pravi:

 

Prepričan sem namreč, da ne pišem kriminalk. Odkrito pišem o majhnem človeku, ki ga družba, sistem, mafija, če hočete, poskušajo stisniti. Kriminalna je družba. Kriminalna je Slovenija. Moja dela niso kriminalke. Po tej logiki bi bila kriminalno čtivo tudi vsa klasika, ki opisuje določeno stanje v družbi, posameznika, ki ga zadenejo osebne in poslovne nesreče. (Delo, priloga Ona, št. 23, 14. junija 2005)

 

V Karlovškovih delih ne gre za žanrsko logiko in zakonitost kriminalke, kjer odkrivamo zločin z eno izmed običajnih tehnik, »bodisi da od zločina do konca zgodbe iščemo storilca in pri tem ožimo krog osumljencev, nato pa v zaključu najdemo krivca med najmanj sumljivimi, ali pa spremljamo zločinca od izvršitve delikta naprej, dokler ne pade v roke preganjalcev.« (Sodobnost, 43, št. 3/4, 1995)

 

Romani so prej družbeno aktualni kot kriminalni.

 

V istem članku v Literaturi z naslovom O svojem delu je še dodatno zavrnil očitek, češ da so njegovi romani žanrski, in sicer prav s tematiko, ki jo obravnavajo, oz. zaključkom romana:

 

Zelo rad pišem o družbeno napeti in konfliktni situaciji, ki potem terja od junaka nenehno opredeljevanje in bojevanje, včasih celo za golo življenje v dokaj neenakem boju zoper močnejšega, neredko celo institucionalno organiziranega nasprotnika, proti kateremu ta mali človek nima nobenih pravih možnosti, čeprav bralci trpijo z njim in navijajo zanj. Zaradi tega v mojih romanih tudi ne pride do velikega finala s srečnim koncem, ampak ostane običajno trpek okus o neki nepopravljeni družbeni krivici, ki ni povsem odpravljena ali popravljena. 

 

Še na eno značilnost Karlovškovega pisanja velja opozoriti, in sicer filmsko izrazno tehniko. Sam pravi, da nekatere prizore in poglavja fizično vidi ter občuti že med predpripravo na pisanje, ko roman piše še v glavi. »Sam tehnični zapis je nato bolj ali manj zvesto sledenje zgodbi, ki se je v meni že odigrala in zato je polifona struktura romanov že v meni, preden začnem pisanje.« (Sodobnost, 43, št. 3/4, 1995) Prav ta polifona struktura, sočasno dogajanje različnih zgodb, vnaša v zgodbo izjemno dramatičnost in napetost. Poglavja so večinoma kratka, jedrnata in se zaključijo tik pred odločilnim preobratom, pred razrešitvijo ali po končani akciji, kar bralca pritegne, da skuša čim prej najti odgovor na vprašanje, kaj bo pa sedaj.

 

Na koncu omenimo še verizem, ki se skriva v natančno in tehnično podrobnem opisu pravil policije, dela sodišč in drugih inštitucij; velik pomen daje pisatelj tudi poznavanju računalništva, medicine in prava na sploh. Sam pravi:

 

Pravo mi je dalo možnost seciranja vseh mogočih človeških stisk in vpogled v življenje, ki ga skoraj noben drug poklic ne more dati. Pravniku je odprt pogled v skrivnosti države, vladanja, uprave, bančništva, davčnega sistema – vse tja do kaznivih dejanj in materializacije najbolj nizkih in nizkotnih človeških strasti.

 

Moji junaki niso nič posebnega, niso junaki – so pač vpeti v družbene silnice. Te slike poskušam prikazati – nekateri pravijo, da gre za »naturalizem« - objektivno, neolepšano, razen seveda jezika, kjer se ne spuščam tako globoko, da bi z govorom in slengom prikazal posamezne nivoje dojemanja in izražanja. (Literatura, 1994, št. 42)

 

V številnih intervjujih in člankih Igor Karlovšek zelo odkrito govori in piše o svojem ustvarjanju (o temah svojih romanov, sporočilu, poetiki, kritikah in sprejetosti pri bralcih). Rišejo nam sliko človeka, ki ne ustreza povsem značilni podobi slovenskega pisatelja (ki npr. pije, je vsaj malo čudaški in živi v svojem svetu iluzij ali demonov), ampak želi biti normalen, tukaj in sedaj, hoče biti družbeno angažiran ter s svojim pisanjem tudi koristen. Kdo ve, če ga ravno ta pisateljska drža in dejstvo, da ni profesionalni pisatelj, ne bosta vedno potiskala na vznožje slovenskega Parnasa? S kančkom grenkobe je pisal tudi o tem med drugim v Oninem intervjuju (Ona, št. 23, 14. junija 2005), kjer pravi takole:

 

Jaz pač pišem po svoje, zaradi notranjega vzgiba in zato, da bi me bralo čim več ljudi. Moje knjige so v knjižnicah večinoma izposojene, kar mi je v zadoščenje.


Ç NAZAJ