Vrsta romana

 


 

Roman Gimnazijec lahko imenujemo realistični oz. veristični, razvojni, pogojno akcijski in ljubezenski roman; iz znanih razlogov se bomo izognili oznake kriminalni roman.

 

·      Realistični/veristični: Čeprav je zgodba romana izmišljena, so dogodki v njej opisani realistično. Avtor sam trdi, da je »ostal zunaj teoretičnega poznavanja literature« in da mu je prav študij prava dal »možnost seciranja vseh mogočih človeških stisk in vpogled v življenje« (Literatura, 1994, št. 42), ki ga dajo redki poklici. Avtorjevo poznavanje pravne stroke se tako kaže v verističnem vnašanju tehničnih podrobnosti dela sodišč, pravil policije in podobnih inštitucij. Konkretnost v romanu se povečuje z vrsto konkretnih podatkov (npr. tipi avtomobila, geografske lokacije, imena lokalov, šol, sodišč, …), ki dajejo zgodbi po drobnih kapljicah večjo verjetnost.

·      Razvojni: Gimnazijec je roman o odraščanju. Čeprav Peter v začetku romana zaključuje komaj drugi letnik, iz dneva v dan bolj postaja prezgodaj odrasla žrtev družbe. Do zaključka tretjega letnika, kjer se roman konča, postane zrela oseba s trdnim vrednostnim sistemom. Bralcu se celo poraja vprašanje, kako je to mogoče, kajti kdo neki mu je pozitivne življenjske vrednote posredoval, ko pa ne družina in ne šola ne funkcionirata, kot bi morali ... Kakorkoli že, dejstvo je, da Peter v letu dni naredi relativno velik korak v svojem osebnostnem razvoju.

·      Akcijski: Roman ima izrazito poudarjeno zgodbo. V celoti bi ga težko označili kot akcijskega, pač pa so takšni nekateri njegovi deli; npr. kruti pretepi v prevzgojnem domu, upor gojencev, izsiljevanje za drogo, dvoboji za plačevanje droge, Petrov pobeg iz ambulante prevzgojnega doma, napad na Suhega ipd.

·      Ljubezenski: Petrova ljubezen do Polone in Metke ni v središču romana, pač pa del intimne zgodbe glavnega junaka. Ljubezenska zgodba ima svoj ritem in svoj dogajalni lok: v začetku srečanje s Polono, nato z Metko; v zaključku slovo od Polone, nato od Metke. Vmes pa cvetje in trnje njihovih medsebojnih odnosov.


Dr. Igor Saksida je med intervjujem z Igorjem Karlovškom (na Vrhniki, 25. 11. 2005) roman Gimnazijec označil tudi kot psihološki roman (ker odlično prikaže psiho mladostnika).

. 


Ç NAZAJ