Moč in toplotni tok
virtualna fizika

Moč ( P ) in toplotni tok ( PQ )
MOČ ( P )
Moč je razmerje med delom in časom, v katerem je to delo opravljeno.

Toplotni tok ( PQ )
Toplotni tok je razmerje med toploto in časom, v katerem telo odda to toploto.

Energijski tok ( PW )
Energijski tok je razmerje med energijo in časom, v katerem telo odda to energijo

Izkoristek ( h )
Izkoristek stroja je razmerje med oddanim delom in prejeto toploto.

Gradivo pripravlja Jožica Murovec.

03.10.00
(c) Viljenka Šavli