Delovni list - internet pri fiziki

A) Poženite program Internet Explorer ali Netscape Navigator

B) V vrstici Naslov (Location) zbrišite naslov dobljene strani in
vpišite http://fly.to/vesolje/. Vnos potrdite s tipko Enter

C) V meniju na levem delu okna izberite besedo hiperteksta Povezave.

  Na novi spletni strani kliknite na znak > pred napisom Devet planetov.

D) V meniju izberite Pregled sonθnega sistema.

ODGOVORI NA VPRAŠANJA

 1. Kaj sodi v naš sonθni sistem?

  ………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………

2. Naštej planete notranjega in zunanjega sonθnega sistema!
Notranji planeti:……………………………………………………
Zunanji planeti: ……………………………………………………

 1. Kako imenujemo tirnice po katerih se gibljejo planeti?
 2. ………………………………………………………………………

 3. Ali krožijo vsi planeti v isti smeri? Pojasni! ………………………………………………………………………

E) S pomoθjo drsnika se postavite na zaθetek strani z naslovom
OSNOVE. Kliknite na besedo hiperteksta
Sonce.

5. Ali je sonce zvezda? Pojasni! ……………………………………
6. Koliko zvezd je približno v naši galaksiji? ………………………
7. Opiši sestavo Sonca!………………………………………………………………………
8. Kot zanimivost si preberi temperatura Sonca in sonθne
pege!

9. Pod naslovom Sonθevi sateliti, si oglejte tabelo ter ugotovite:

 • Kateri je najveθji in najmanjši planet?
 • …………………. …………………..

 • Katera dva planeta sta Zemlji najbližja? ………………………

F) V vrstici z orodij kliknite na pušθico Nazaj. V hipertekstu izberite imena planetov in si jih oglejte. Po vsakem ogledu posameznega planeta kliknite pušθico v orodni vrstici za korak nazaj in izberite drug planet.

10. Kateri naravni satelit ima Zemlja?
……………………………………..
11. Kateri planet se razlikuje od ostalih in po θem?
……………………………………………………………………..

G) Po zadnjem ogledu planetov kliknite v orodni vrstici pušθico Nazaj. Kliknite  na besedo hiperteksta malih teles. Z drsnikom se pomaknite navzdol. V naslovu Stran o malih telesih izberite kometi.


12. Iz θesa so kometi sestavljeni?

……………………………………………………………………..

13. Kdaj so kometi najbolj vidni?
……………………………………………………………………..
14. Kateri je najbolj znani komet?

……………………………………………………………………...

H) Kliknite na pušθico nazaj. Izberite asteoridi.

15. Kaj so asteoridi? Oglejte si sliko!
……………………………………………………………………..
Poišθi
meteorji, meteoriti in trθenja!

16. Kaj je meteor?
……………………………………………………………………...
17. Kaj so meteoriti?
…………………………
…………………………………………..

Gradivo pripravila Jožica Murovec

[Prva stran] [Kazalo][O šoli] [Informacije] [Projekti] [Kulturni kotiθek] [Zanimivosti] [O Solkanu] [Virtualna šola]

[Strani uθencev]

(c) Viljenka Šavli
edited 17.11.02