Tlak v trdnih snoveh
virtualna fizika

TLAK je razmerje med silo, ki deluje pravokotno na ploskev in velikostjo ploskve.

Primeri:

Iz izkušenj veš, da se ti manj udira v snegu, če stojiš na smučkah.
Pri rezanju salame se manj utrudiš, če je rezilo noža ostro nabrušeno. .
.

Gradivo pripravlja Jožica Murovec.

03.10.00
(c) Viljenka Šavli