Kroženje

Kroženje je krivo gibanje, kjer je tir gibanja krožnica.
Enakomerno kroženje je kroženje, kjer je obodna hitrost stalna.

Količine pri kroženju

1. Obhodni čas (t0) je čas, ki ga telo potrebuje za en obhod.

obhodni čas = čas / število obhodov

t0 = t / N

2. Frekvenca (n ) nam pove koliko obhodov naredi telo v določeni časovni
enoti.

n = N / t0 . . . . . (1/s = Hz )

3. Obodna hitrost ( v )

v = s / t
v = 2
p r / t0      ali      v = 2 p r n

[Prva stran] [O šoli] [Informacije] [Projekti] [Kulturni kotiček] [Zanimivosti] [O Solkanu] [Virtualna šola][Strani učencev]

CViljenka Šavli
edited 15.12.00