Učna priprava - internet pri fiziki

UČNA TEMA: Zemlja in osončje
UČNA ENOTA: Sonce in planeti
VZGOJNI IZOBRAŽEVALNI CILJI:

- učenci zvedo več o Soncu in planetih našega osončja

- razumejo nastanek mrkov

- znajo razložiti pojme asteroidi, meteorji, meteoriti

- navajamo jih, naj zbirajo slikovno gradivo in iščejo podatke o

planetih našega osončja in jih vzpodbujamo, naj se zanimajo
za astronomijo

TIP UČNE URE: usvajanje nove učne snovi, utrjevanje,
ponavljanje
UČNE OBLIKE: frontalna, delo v dvojicah
UČNE METODE: razgovor, razlaga, delo z računalnikom,
UČNI PRIPOMOČKI: stenske slike, grafofolije, računalnik,
računalniški program Orbits, internet

Potek učne ure

UČITELJ

UČENCI

 • Uvod
 • Razgovor o našem sončnem sistemu s pomočjo stenskih slik, grafofolij, rač. programa Orbits

 • Obravnava nove učne snovi
 • Seznani učence s potekom dela.

  Razdeli učence v dvojice.

  Demonstrira delo z računalnikom preko el. prosojnice.

   

   

   


  Razdeli delovne liste.

   

   

 • Utrjevanje
 • Preveri odgovore na vprašanja.

-Odgovarjajo na zastavljena
vprašanja ter sledijo razlagi.

 


- Sledijo učiteljevim
navodilom.

- Vklopijo računalnik.

- Poženejo program Internet
Exlplorer ali Netscape.

- Zbrišejo naslov dobljene
strani in vpišejo naslov
spletnih strani vesolja

http://fly.to/vesolje/

- Delajo po navodilih na
delovnem listu, brskajo po
Internetu, si ogledujejo slike
in odgovarjajo na vprašanja.

Poročajo odgovore na
zastavljena vprašanja.

    Pripravila Jožica Murovec

 

[Prva stran] [Kazalo][O šoli] [Informacije] [Projekti] [Kulturni kotiček] [Zanimivosti] [O Solkanu] [Virtualna šola]  [Strani učencev]

(c) Viljenka Šavli
edited 17.11.02