Internet pri pouku fizike - delavnica

Namen delavnice:

 • spoznati možnosti, ki nam jih omogoča računalnik
 • vključevanje rač. programov, CD-ROMov, interneta v pouk
 • naučiti se uporabljati gradiva, ki so nam dostopna
 • poznati in presoditi ponujene možnosti
 • izmenjati izkušnje

Učitelji se vse bolj zavedamo, da je računalnik učno sredstvo, ki ga uporabljamo s predhodnim poznavanjem programov, premišljeno in v skladu z učnimi cilji.

Zakaj internet pri pouku fizike?

 • internet je učencem blizu
 • obsežen, sodoben vir informacij z animacijami, interakcijami
 • učenec pridobiva informacije sam

Načini uporabe interneta pri pouku

 • spletne strani
 • elektronska pošta
 • el. konference . . .

"Srfanje" po internetu

 • Zagon programa
 • Kliknite na program internet Explorer ali program Netscape.

  Na zaslonu dobite pogovorno okno. V osrednjem delu se pojavi naslovna stran (običajno Arnesova).

 • Vpis naslova
 • V zgornjem delu okna imamo naslovno vrstico, menijsko vrstico ter vrstico z ikonami. Pod to vrstico imamo napis Naslov (Adress) ali Location (pri programu Netscape).

  Kliknite v vrstico z naslovom. Izbrišite ga in napišite želeni naslov. Naslov potrdite s tipko Enter.

 • Odpiranje novih strani
 • Na besedi, sliki, kjer se vam puščica spremeni v rokico, imate povezavo z besedilom (hipertekst).

 • Premikanje po spletnih straneh

V vrstici z ikonami imamo gumba za premik nazaj in naprej po straneh.

Naslovi nekaterih iskalnikov:

http://www.ijs.si

http://www.altavista.com

http://yahoo.com . . .

Naslovi nekaterih spletnih strani:

Ustanove Elektronski naslov Vsebina
Ministrstvo za šolstvo in šport http://www.mss.edus.si Prenova, zakonodaja, učni načrti . . .
Zavod RS za šolstvo http://zavod.zrsss.si Predmetne skupine, projekti, tekmovanja . .
Arnesova domača stran http://www.arnes.si Pridobitev el. naslova, domače strani uporabnikov
Računalniško opismenjevanje http://ro.zrsss.si Programi, oprema, gradiva, priročniki . . .

Zanimive elektronske naslove za fiziko najdete na domači strani računalniškega opismenjevanja

 1. V vrstico Naslov vpišite http://ro.zrsss.si
 2. Kliknite na modro kocko (STORITVE, VODIČI, OBVESTILA).
 3. V meniju kliknite na gumb Projekti.
 4. Izberite Osnovnošolska fizika na internetu.
 5. Kliknite na besedo hiperteksta Povezave.

Delavnico pripravila Jožica Murovec

 

[Prva stran] [Kazalo][O šoli] [Informacije] [Projekti] [Kulturni kotiček] [Zanimivosti] [O Solkanu] [Virtualna šola] [Strani učencev]

(c) Viljenka Šavli
edited 17.11.02