Prosti pad in navpični met

Prosti pad je enakomerno pospešeno gibanje navpično navzdol. Pospešek pri prostem padu imenujemo težni pospešek in ga označujemo z g.

g = 10 m/s2

Pri prostem padu imamo enake enačbe kot pri enakomernem pospešenem gibanju, le da pospešek (a) nadomestimo z (g).

v = g . t               s = g t2 /2

Navpični met je primer enak. pospešenega gibanja, kjer telo vržemo navpično navzgor z neko začetno hitrostjo vz

  • čas dviganja telesa izračunamo      t = vz / g
  • hitrost telesa po nekem času          v = vz - g . t

(Težni pospešek ima smer navpično navzgol, nasprotno od začetne hitrosti. Pri navpičnem metu je pospešek negativen).

[Prva stran] [O šoli] [Informacije] [Projekti] [Kulturni kotiček] [Zanimivosti] [O Solkanu] [Virtualna šola][Strani učencev]

CViljenka Šavli
edited 15.12.00