Enakomerno pospešeno gibanje

Enakomerno pospešeno gibanje je gibanje pri katerem se hitrost enakomerno spreminja. Končna hitrost je dvakrat večja od povprečne hitrosti.
                       _                  _
          vk = 2 . v                 v = vk / 2

Pospešek (a) je stalen.
Pospešek je količnik med spremembo hitrosti in časom, v katerem je ta sprememba nastala.

sprememba hitrosti

pospešek =

---------------------------

sprememba časa

  • če začetna hitrost ni enaka nič

                                                a   =  D    v  /  D  t (m/s2)

                                             D v = vk - vz                 vz   začetna hitrost ( v0 )
                                                                                             vk končna hitrost ( v )

  • če je začetna hitrost 0         vz = 0

                                               a  =  vk  /   t           vk =   a  .  t

Pot pri enakomernem pospešenem gibanju

                                              s   =  a  t2 / 2   ali   s  = 1/2  a  t2

Računanje hitrosti in poti, če ima telo že neko začetno hitrost

v = vz + a . t
s = vz . t + a t2 / 2

[Prva stran] [O šoli] [Informacije] [Projekti] [Kulturni kotiček] [Zanimivosti] [O Solkanu] [Virtualna šola][Strani učencev]

CViljenka Šavli
edited 15.12.00