Za učence > Izbirni predmeti

Izbirni predmeti

Predstavljamo vam izbirne predmete, med katerimi se lahko odločite...

V tretji triadi (7., 8. in 9. razred) učenci in učenke izbirajo med naslednjimi izbirnimi predmeti.

 

IZBIRNI PREDMETI V DEVETLETNI OSNOVNI ŠOLI (v vednost)

DRUŽBOSLOVNO HUMANISTIČNI PREDMETI

 • a) TRILETNI PREDMETI

  • Angleščina

  • Francoščina

  • Hrvaščina

  • Italijanščina

  • Latinščina

  • Nemščina

  • Španščina

  • Ruščina

  • Filozofija za otroke : Kritično mišljenje; Etnična raziskovanja; Jaz in drugi

  • Verstva in etika : I, II,III

 • b) LAHKO TUDI TRILETNI PREDMETI

 • c) ENOLETNI PREDMETI VEZANI NA RAZRED

7. razred:

  • Likovno snovanje

8. razred:

  • Geografija: Življenje č loveka na Zemlji

  • Likovno snovanje

9. razred:

  • Državljanska kultura

  • Geografija: Raziskovanje domačega kraja in varstvo njegovega okolja

  • Likovno snovanje

  • Retorika

 • d) ENOLETNI PREDMETI

  • Etnologija: Sodobnosti z razsežnostmi dediš č ine; Srečanja s kulturami in načini življenja

  • Glasba: Ansambelska igra; Glasbena dela; Glasbeni projekt

  • Informacijsko opismenjevanje

  • Klekljanje: Osnovne tehnike klekljanja; Temeljne tehnike v slovenski č ipki; Široki ris

  • Plesne dejavnosti : Ljudski plesi; Ples; Starinski plesi; Starinski in družabni plesi

  • Slovenščina: Gledališki klub; Literarni klub; Šolsko novinarstvo

  • Turistična vzgoja

  • Umetnostna zgodovina: Kaj nam govorijo umetnine; Oblika in slog; Življenje upodobljeno v umetnosti

  • Vzgoja za medije : Radio; Televizija; Tisk

    

NARAVOSLOVNO TEHNIČNI PREDMETI

 • a) TRILETNI PREDMETI

 • b) LAHKO TUDI TRILETNI PREDMETI

  • Klaviatura in ra č unalnik: I, II

  • Logika: I, II, III

 • c) ENOLETNI PREDMETI VEZANI NA RAZRED

7. razred:

  • Matematič na delavnica

8. razred:

  • Čebelarstvo

  • Matematič na delavnica

  • Robotika v tehniki

9. razred:

  • Čebelarstvo

  • Elektronika z robotiko

  • Elektrotehnika

  • Genetika

  • Matematična delavnica

  • Projekti iz fizike in tehnike

  • Kemija v življenju

 • d) ENOLETNI PREDMETI

  • Astronomija: Daljnogledi in planeti; Sonce; Luna in Zemlja; Zvezde in vesolje

  • Biologija: Organizmi v naravi in umetnem okolju; Rastline in č lovek; Raziskovanje doma č e okolice

  • Poskusi v kemiji

  • Kemija v okolju

  • Kmetijstvo : Kmetijska dela; Sodobno kmetijstvo; Kmetijsko gospodarstvo

  • Obdelava gradiv: Les; Umetne snovi; Kovine

  • Okoljska vzgoja: I, II, III

  • Prehrana: Načini prehranjevanja; Sodobna priprava hrane

  • Projekti iz fizike in ekologije

  • Računalništvo: Urejanje besedil: Multimedija; Računalniška omrežja;

  • Risanje v geometriji in tehniki

  • Šah: Šahovske osnove, Šahovsko kombiniranje, Šahovske strategije

  • Šport: Izbrani šport; Šport za zdravje; Šport za sprostitev