Za učence > Knjige

Knjige

Šolski učbeniški sklad

Že nekaj let je tudi na naši šoli vpeljan učbeniški sklad. Do četrtega razreda je izposoja brezplačna. Skupno si je v preteklem šolskem letu učbenike izposodilo okoli 85 % učencev. Največ šolskih učbenikov si izposodijo učenci predmetne stopnje. Naročanje za naslednje šolsko leto poteka v mesecu juniju.

Učenci dobijo učbenike zadnje dni pouka tekočega šolskega leta ali prvi šolski dan.

Starši poravnajo obrabnino (ena tretjina cene učbenika); v primeru uničenega učbenika pa je potrebno poravnati polno ceno.

Za šolski učbeniški sklad skrbi knjižničarka.

Šolska knjižnica

Šolska knjižnica je namenjena izposojanju in branju knjig ter učenju. Na voljo so številne leposlovne in strokovne knjige ter revije.

Knjižnica je odprta vsak dan od 8.00 do 9.00 in od 12.15 do 14.15, ob četrtkih pa od 12.30 do 18.00.

Rok izposoje knjig za leposlovje je 14 dni, za strokovno literaturo pa 21 dni.

Vabljeni!