Učenci > Preverjanje znanja

Preverjanje znanja

Podrobnosti o načinih preverjanja in ocenjevanja znanja so zapisane v Pravilnikih o ocenjevanju in napredovanju učencev v osnovni šoli za osemletno in devetletno OŠ.

Pisno preverjanje

Vse pisne oblike preverjanja, ki bodo ocenjene, bodo napovedane z vpisom v Dnevnik vsaj pet delovnih dni prej.

Ocene

V prvem triletju devetletne OŠ se znanje ocenjuje z opisnimi ocenami, v drugem z opisnimi in številčnimi ocenami, v tretjem pa samo s številčnimi ocenami.